Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 1999
xx,818 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-137-1 (váz.)
Kancelář
Originál: Running Microsoft Office 97
Obsahuje tabulky, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 818
MS Office 97 for Windows - příručky
000060162
Obsah // Obsah // ČÁST 1 // Než začnete s Microsoft Office 1 // Kapitola 1 // Krátká procházka po Microsoft® Office 3 // Úvod do Microsoft Office 3 // Výber vhodné aplikace Office 7 // Použití Panelu zástupců Office 8 // Spouštění aplikací Office 15 // Použití systému nápovědy 21 // Opuštění aplikací Office 28 // Kapitola 2 // Učíme se základům: // okna, panely nástrojů a tisk 31 // Práce s okny aplikace 31 // Používání nabídek a dialogových oken 37 // Využívání panelů nástrojů 40 // Tisk dokumentů 44 // Kapitola 3 // Správa dokumentů: // z vašeho pevného disku na internet 51 // Otevření existujícího dokumentu 51 // Uložení souboru 62 // Tvorba nového dokumentu 66 // Práce s formulářem Vlastnosti 68 // Sdílení dokumentů v pracovní skupině 70 // Přístup na internet 74 // Mistrovství v Microsoft® Office 97 // ČÄST 2 // Microsoft Word 79 // Kapitola 4 // začínáme s wordem 81 // Procházka pracovní plochou 81 // Tvorba a tisk dokumentu od začátku až do konce 86 // Změna způsobu zobrazování dokumentů 92 // Kapitola 5 // Zadávání a úprava textu // v dokumentu Wordu 95 // Zadávání textu 95 // Pohyb kurzoru 104 // Úprava textu 106 // Hledání a nahrazování textu 113 // Další způsoby procházení dokumentu 117 // Kapitola 6 - ’ // Formátování dokumentu wordu 123 // Automatické formátování dokumentů 123 // Používání vlastnosti „Při psaní“ 127 // Aplikace stylů 131 // Přímá
aplikace znakového formátování 135 // Přímá aplikace odstavcového formátování 142 // Kopírování formátování 148 // Kapitola 7 // Uživatelské nastavení stylů a šablon 151 // Úprava stylů 151 // Vytváření nových stylů 158 // Kopírování stylů 161 // Úprava a vytváření šablon dokumentu 163 // Obsah // Kapitola 8 // Řazení textu do sloupců a seznamů 169 // Používání tabulátorů 169 // Používání tabulek 173 // Kreslení tabulek 181 // Vytváření novinových sloupců 183 // Vytvoření odrážkovaných a číslovaných seznamů 186 // Řazení seznamů a tabulek 190 // Používání ohraničení a stínování 192 // Kapitola 9 • // Používání kontrolních nástrojů wordu 201 // Označení jazyka 201 // Kontrola pravopisu 202 // Kontrola gramatiky 210 // Hledání synonym pomocí tezauru 214 // Dělení slov v dokumentech 216 // Kapitola 10 // Navrhování stránek 221 // Přidávání čísel stránek 221 // Přidání záhlaví a zápatí 223 // Úprava vzhledu stránky 229 // Používání textových polí ? umístění textu na stránce 236 // Přidání obrázků 240 // Zobrazení dokumentu před tiskem a tisk dokumentu 251 // Kapitola 11 // Práce s Wordem v pracovních skupinách 257 // Přidání komentářů do vašich dokumentů 257 // Sledování revizí v dokumentu 260 // Používání dalších technik pro práci v pracovní skupině 265 // Kapitola 12 // Psaní dlouhých dokumentů 271 // Členění dokumentů v
zobrazení Osnova 271 // Přidání poznámek pod čarou a vysvětlivek 280 // Vytváření rejstříků a obsahů 282 // Mistrovství v Microsoft® Office 97 // Kapitola 13 // Používání wordu // ? automatizaci korespondence 287 // Tisk jednotlivých obálek a štítků 287 // Používání hromadné korespondence pro rozsáhlé posílání pošty 291 // Kapitola 14 // Automatizace a uživatelská // nastavení wordu 301 // Záznam a spuštění maker 301 // Uživatelská nastavení panelů nástrojů, nabídek a klávesových zkratek 306 // ČÁST 3 // Microsoft Excel 315 // Kapitola 15 // Vytvoření tabulky 317 // Spuštění Excelu 317 // Vkládání informací 321 // Vkládání propojení 330 // Úpravy tabulky 334 // Vkládání řad, číselných, datových a seznamů 342 // Ukončení práce s Excelem 345 // Kapitola 16 // Úprava tabulky 347 // Formátování buněk 347 // Změna šířky sloupců a výšky řádků 360 // Použití Podmíněného formátování 363 // Použití stylů 365 // Vytváření šablon 369 // Změna konce stránky 371 // Obsah // Kapitola 17 // Organizaceínformací v sešitě 375 // Řízení práce s listy 375 // Propojení informací mezi listy 379 // Použití více než jednoho sešitu 381 // Řízení sdílených sešitů 384 // Ochrana sešitů a listů 389 // Kapitola 18 // Nastavení Excelu podle vašich představ 393 // Zvětšení zobrazení 393 // Vlastní panely nástrojů 396 // Přidání tlačítek na panely nástrojů
396 // Nastavení možností tisku 401 // Jak přidat záhlaví a zápatí 403 // Nastavení možností automatických oprav 408 // Úprava Excelu pomocí dialogového okna Možnosti 409 // Kapitola 19 // zpracovávání hodnot // pomocí vzorců a funkcí 410 // Vytvoření vzorce 410 // Použití vestavěných funkcí 418 // Analýza financí pomocí funkcí 422 // Použití Názvů oblastí ve vzorcích 426 // Kapitola 20 // Vytváření grafů 431 // Plánování grafu 431 // Vytváření grafů 433 // Formátování grafu 438 // Vytváření speciálních efektů 445 // Tisk grafů 451 // Kapitola 21 // Správa dat a informací v seznamech 453 // Použití buněk seznamu jako databáze // 453 // Mistrovství v Microsoft® Office 97 // Seřazení řádků a sloupců 457 // Použití Automatického filtru pro vyhledávání záznamů 462 // Použití příkazu Souhrny pro sumarizaci dat seznamu 465 // Vytvoření Kontingenční tabulky 468 // Kapitola 22 // Analýza obchodních dat 477 // Předpovídání pomocí příkazu Hledání řešení 477 // Použití Řešitele pro určení množství a cen 479 // Ohodnocení problémů pomocí Správce scénářů 485 // Kapitola 23 // Zlepšení produktivity pomocí Makra 493 // Kdy použít makro? 493 // Nahrávání makra 493 // Spuštění makra 495 // Úprava makra 497 // Použití Osobního sešitu maker 500 // Č Á 5 T 4 iSlIfSiMö ! M| fSV Í ???07 // Microsoft PowerPoint 505 // Kapitola 24 // začínáme s PowerPointem 507
// Okno PowerPointu 508 // Přehled zobrazení PowerPointu 509 // Tři možnosti, jak začít 511 // Panely nástrojů 518 // Nastavení PowerPointu pomocí dialogového okna Možnosti 520 // Kapitola 25 // Psaní a úprava textu 521 // Vložení textu 521 // Vložení komentářů 534 // Rozložení a duplikace snímků 535 // Obsah // Přidání efektů pomocí objektů WordArtu 536 // Revize textu 538 // Kapitola 26 // Formátování textu 543 // Změna vzhledu textů na snímku 543 // Změna šablony 551 // Úpravy Předlohy snímků a Předlohy nadpisů 556 // Kapitola 27 // Vkládání grafiky a kreslení 559 // Vložení organizačního diagramu 559 // Vložení tabulky 562 // Vložení grafu 564 // Vložení klipartu 566 // Kreslení grafických objektů 568 // Zdokonalení textu a formátování grafiky 570 // Kapitola 28 // Speciální efekty // ci propojení s internetem 575 // Animace 575 // Vložení videa 580 // Zvuky 581 // Vytváření tlačítek akcí 584 // Připojení ? internetu 586 // Kapitola 29 // Zdokonalení vaší prezentace 591 // Poznámky lektora 591 // Kontrola pravopisu 593 // Černobílé zobrazení 595 // Zobrazení řazení snímků 597 // Skrytí snímků 599 // Mistrovství v Microsoft® Office 97 // Kapitola 30 // Nastavení a zkoušení prezentace 601 // Určení typu prezentace 601 // Zkoušení prezentace 603 // Tisk snímků, poznámek lektora a podkladů 606 // Uspořádání diapozitivů 608 // Prezentace na cesty 609 // Kapitola 31
Předvádění prezentací 611 // Příprava elektronické prezentace 611 // Zobrazení Prezentace 612 // Průvodní texty 615 // Práce s perem 616 // Spouštění prezentace po síti 617 // ČÁST 5 // Microsoft Access 619 // Kapitola 32 // Databáze 621 // Založení databáze 621 // Databázové okno 625 // Databázové objekty 626 // Práce s databází 632 // Kapitola 33 // Tvorba tabulek a vazeb 637 // Návrh základů databáze 637 // Vytvoření tabulky s pomocí tabulkového průvodce 639 // Práce s návrhem tabulky 642 // Import dat 651 // Propojení tabulek 652 // Obsah // Kapitola 34 // zadávání a prohlížení dat // v datových listech 659 // Prohlížení v datovém listu 659 // Provedení změn do pohledu datového listu 660 // Zadávání a editace dat v datovém listu 662 // Třídění informací 664 // Vyhledání informací 664 // Filtrování záznamů 667 // Kapitola 35 // zadávání a prohlížení dat ve formulářích 673 // Používání formulářů 673 // Práce se záznamy 677 // Vytváření formuláře 679 // Úprava formuláře 683 // Kapitola 36 // získání odpovědí ohledně dotazů 691 // Nejjednodušší mřížka - Rozšířený filtr či řazení 691 // Prohlížení výsledků dotazu 703 // Křížové dotazy 708 // Dotazy, které mění objekty 710 // Kapitola 37 // Generování sestav průvodci 713 // Vytváření standardních sestav 713 // Modifikace návrhu sestavy 723 // Vytváření štítků 729 // Kapitola 38 // Formátování
formulářů a sestav 733 // Přesun ovládacích prvků 733 // Změna velikosti ovládacího prvku 737 // Změna barvy a efektu ovládacího prvku 738 // Změna vzhledu textu 739 // Použití vlastností ovládacího prvku 741 // Mistrovství v Microsoft® Office 97 // ČÁSt 6 t 1 // Spolupráce aplikací Microsoft Office 743 // Kapitola 39 // Sdílení dat mezi Office aplikacemi 745 // Různé způsoby jak sdílet data 745 // Statické kopírování a přesouvání 747 // Propojení dat 747 // Vkládání dat 752 // . Použití nástrojů Office 757 // Kapitola 40 // Použití programu // Pořadač Microsoft Office 765 // Vytvoření a uložení Pořadače 766 // Úprava sekcí pořadače 771 // Úpravy v okně zdrojového programu 773 // Správa sekcí pořadače 773 // úpravy a vytváření šablon pořadače 776 // Tisk pořadače ’ 776 // Kapitola 41 // správa informací v Microsoft Outlooku 781 // Představení Outlooku 781 // Doručená pošta 784 // Kalendář 793 // Kontakty 798 // Úkoly 800 // Deník 803 // Poznámky 806 // Přístup ? souborům 807 // Rejstřík // 811

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC