Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Pragoeduca, 2002
145 s. : il.

objednat
ISBN 80-7310-005-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod, údajeo autorce
Bibliografie: s. 145
Rétorika - příručky
000060599
Obsah // Úvod ...9 // I. // NÁSTROJE umožňující VERBÁLNÍ KOMUNIKACI ...11 // 1. Ústrojí dýchací (respirační) ...11 // 2. Ústrojí hlasové (fonační) ...14 // 3. Ústrojí artikulační ...20 // 4. Ústrojí sluchové ...22 // II. // HLÁSKY ...25 // 1. Klasifikace českých samohlásek ...26 // 2. Klasifikace českých souhlásek ...26 // III. // SPISOVNÁ VÝSLOVNOST ČEŠTINY ...29 // 1. Nejdůležitější principy ortoepie češtiny ...32 // 2. Stručná pravidla ortoepie češtiny ...33 // 2.1 Výslovnost českých slov ...33 // 2.1.1 Samohlásky ...33 // 2.1.2 Souhlásky ...34 // 2.2 Výslovnost cizích slov ...43 // 2.2.1 Obecné zásady ...43 // 2.2.2 Jednotlivé případy výslovnosti cizích slov ...44 // 2.3 Nejdůležitější zásady při nácviku výslovnosti a nápravě chyb ...45 // IV. // MODULACE SOUVISLÉHO PROJEVU ...47 // 1. Základní jednotky souvislé řeči (frázování) ...47 // 1.1 Slabika ...48 // 1.2 Takt ...49 // 1.3 Promluvový úsek ...50 // 2. Zvukové prostředky souvislé řeči - modulační prostředky ...51 // OBSAH // 2.1 Melodie řeči ...53 // 2.2 Dynamika řeči ...54 // 2.3 Barva hlasu ...56 // 2.4 Tempo řeči ...57 // 2.5 Pauza ...58 // 3. Neverbální prostředky vyjadřování ...60 // VÝSTAVBA MLUVNÍHO PROJEVU ...63 // 1. Rétorika - kultura mluveného slova ...63 // 1.1 Kultura mluveného slova ...64 // 1.2 Řečový vzor ...64 // 2. Mluvíme spisovně ...65 // 3. Mluvená a psaná podoba spisovné češtiny ...66 // 4. Typy projevů ...68 // 5. Specifika mluveného projevu ...71 // 6. Příprava projevu ...74 // 6.1 Námět ...75 // 6.2 Ujasnění role ...78 // 6.3 Kompozice ...78 // 6.4 Interpretace - přednes ...80 // 6.4.1 Technika řeči ...80 // 6.4.2 Způsob přednesu ...83 // 6.4.3 Některá řečnická schémata, obraty a figury ...84 // 7. Typy argumentů a způsob argumentace ...86 // 7.1 Předpoklady úspěšné argumentace ...89 //
7.2 Působivost praxe ...90 // 7.3 Nevhodná argumentace ...91 // 8. Nejčastěji používané typy projevů ...95 // 8.1 Referát - informace, zpráva ...95 // 8.2 Komentář ...96 // 8.3 Hodnocení ...97 // 8.4 Projevy „uvozovací“ čili „okrasné“ ...98 // VI. // OSOBNOST ŘEČNÍKA ...101 // 1. Řečník (mluvčí) při vystoupení ...102 // 2. Řečník a tréma ...105 // OBSAH // VII. // ROZHOVOR - DISKUSE ...107 // 1. Rozhovor z pohledu teorie ...107 // Hlavní zásady účinné diskuse ...108 // 3. Otázky v rozhovoru ... 110 // 4. Taktiky použitelné v rozhovoru ...112 // 4.1 Téma - jeho volba a rozvedení ...112 // 4.2 Argumenty a protiargumenty ...113 // 4.3 Přirovnání a příklady ...114 // 4.4 Odkaz na autoritu ...114 // 5. Taktní kritika ...115 // 6. Konfliktní rozhovor ...116 // 6.1 Řečnické triky ...116 // 6.2 Pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuse ...120 // VIII. // PRAKTICKÁ CVIČENÍ ...123 // 1. Dechová cvičení ...123 // 2. Hlasová cvičení ...125 // 3. Artikulační cvičení ...128 // 4. Nácvik modulace řeči ...135 // 5. Cvičné texty ...138 // Literatura ...145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC