Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:48x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
223 s. : i.

objednat
ISBN 80-7178-653-5 (brož.)
Další názvová informace na obálce: úvod do studia dějů v zemské atmosféře
Obsahuje ilustrace, poznámky, údaje o autorovi
Meteorologie - učebnice vysokošk.
000060733
Úvod 11 // 1 Složení a vertikální členění atmosféry Země 17 // 1.1 Složení atmosféry 17 // 1.2 Vertikální členění atmosféry 19 // 2 Atmosférický tlak 23 // 2.1 Definice, jednotky 23 // 2.2 Síla tlakového gradientu, rovnice hydrostatické (aerostatické) rovnováhy 24 // 2.3 Změny atmosférického tlaku s výškou 26 // 2.4 Tlakové útvary 28 // 2.5 Horizontální rozložení atmosférického tlaku na Zemi 30 // 3 Gravitace a zemská tíže, potenciální energie v atmosféře, geopotenciál 33 // 3.1 Gravitace a síla zemské tíže 33 // 3.2 Geopotenciál 36 // 4 Tření v atmosféře Země 39 // 4.1 Laminámí (vazké) tření 40 // 4.2 Turbulentní tření 43 // 5 Pohybová rovnice v absolutní a relativní souřadnicové soustavě. Coriolisova síla 45 // 5.1 Absolutní a relativní souřadnicové soustavy 45 // 5.2 Pohybová rovnice v absolutní souřadnicové soustavě 46 // 5.3 Pohybová rovnice v relativní souřadnicové soustavě, Coriolisova síla 47 // 6 Pohybová rovnice ve standardní souřadnicové soustavě a její složkové vyjádření 49 // 6.1 Individuální a lokální zrychlení, advekce 49 // 6.2 Standardní souřadnicová soustava 50 // 6.3 Složkové vyjádření pohybové rovnice 51 // 7 Geostrofické proudění 54 // 7.1 Geostrofické proudění (geostrofický vítr) 54 // 7.2 Geostrofické a reálné proudění 57 // 8 Proudění v tlakových útvarech 59 // 8.1 Proudění ve volné atmosféře 59 // 8.2 Vliv tření proudícího vzduchu o zemský povrch 67 // 9 Vzduchové hmoty a atmosférické fronty 71 // 9.1 Geografické typy vzduchových hmot, klimatologické // fronty 71 // 9.2 Teplá, studená a okluzní fronta 73 // 10 Vývoj tlakových útvarů 81 // 10.1 Tlakové níže 81 // 10.2 Tlakové výše 86 // 11 Stabilita v atmosféře 88 // 11.1 První hlavní termodynamická věta, vnitřní energie ideálního plynu, termodynamická práce 88 // 11.2 Adiabatický děj 90 //
11.3 Vertikální gradient teploty, suchoadiabatický, vlhkoadiabatický a nasyceně adiabatický gradient 91 // 11.4 Stabilitní podmínky v atmosféře 92 // 11.5 Teplotní inverze 95 // 12 Oblaky a atmosférické srážky 100 // 12.1 Podmínky vzniku oblaků 100 // 12.2 Druhy oblaků 102 // 12.3 Mikrostrukturální procesy v oblacích 105 // 12.4 Vznik srážek 108 // 12.5 Znečištění srážek 111 // 12.6 Makrostruktura bouřkových oblaků 112 // 13 Fén, bóra a místní cirkulační systémy 116 // 13.1 Fén a bóra 116 // 13.2 Místní cirkulační systémy 118 // 14 Záření v atmosféře, radiační bilance a tepelná bilance zemského povrchu 119 // 14.1 Sluneční záření 119 // 14.2 Dlouhovlnné záření 126 // 14.3 Radiační a tepelná bilance zemského povrchu 129 // 15 Tepelné poměry půdy a povrchů vodních nádrží 131 // 15.1 Denní a roční chod teploty povrchu půdy 131 // 15.2 Noční a ranní mrazy na povrchu půdy 135 // 15.3 Šíření tepla do půdy a změny teploty v půdě 136 // 15.4 Tepelné poměry vodních nádrží 140 // 16 Optické jevy v atmosféře 146 // 16.1 Index lomu, základní zákony odrazu a lomu světelných paprsků 146 // 16.2 Lom (refrakce) světelných paprsků v atmosféře 149 // 16.3 Astronomická refrakce 151 // 16.4 Zelený záblesk 152 // 16.5 Zvednutí obzoru 153 // 16.6 Zrcadlení v atmosféře 153 // 16.7 Optické jevy vznikající ohybem světelných paprsků na vodních kapičkách 156 // 16.8 Soumrakové jevy 157 // 16.9 Duhy 160 // 16.10 Halové jevy 163 // 17 Akustické jevy v atmosféře 170 // 17.1 Rychlost zvuku ve vzduchu 170 // 17.2 Akustický index lomu 171 // 17.3 Akustické stíny 172 // 17.4 Anomální slyšitelnost 173 // 17.5 Tlumení zvuku v atmosféře 175 // 17.6 Rázové vlny 175 //
18 Atmosférická elektřina 178 // 18.1 Základní pojmy a poznatky 178 // 18.2 Atmosférické ionty a elektrická vodivost vzduchu 181 // 18.3 Oblačná elektřina 183 // 18.4 Hrotové (bodové) výboje 187 // 18.5 Blesky 189 // 19 Hlavní současné praktické aplikace v meteorologii 193 // 19.1 Předpověď počasí 193 // 19.2 Ochrana čistoty ovzduší 199 // 19.3 Studium ohrožení stratosférického ozonu 203 // 19.4 Klimatické změny, problém tzv. globálního oteplení 210 // Závěr 213 // 1 Přehled základních pojmů a vztahů vektorového počtu 214 // 2 Doplňující poznámky 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC