Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Academia, 2004
476 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-1268-0 (váz.)
Obsahuje věcný a jmenný rejstřík
Bibliografie: s. [459]
Mechanika - učebnice vysokošk.
000060753
OBSAH // Předmluva... 5 // Kapitola 1 // Kinematika hmotného bodu... 7 // 1.1 Prostor a čas... 7 // 1.2 Poloha, trajektorie, rychlost a zrychlení hmotného bodu... 9 // 1.3 Pohyb hmotného bodu v pohybující se referenční soustavě ... 16 // Řešené úlohy ...18 // Kapitola 2 // Dynamika hmotného bodu...21 // 2.1 Základní zákony klasické mechaniky...21 // 2.2 Pohybové rovnice...30 // 2.3 Práce...36 // 2.4 Konzervativní silová pole...40 // 2.5 Nekonzervativní silová pole, disipativní procesy, tření...48 // 2.6 Impuls síly a zákon zachování hybnosti a momentu hybnosti ... 53 // Řešené úlohy...59 // Kapitola 3 // Kmity...64 // 3.1 Harmonický kmit...64 // 3.2 Tlumený harmonický kmit a aperiodický tlumený pohyb...67 // 3.3 Vynucený harmonický kmit, rezonance, komplexní symbolika ... 79 // 3.4 Energie harmonických kmitů, činitel jakosti Q...88 // 3.5 Skládání kmitů...93 // 3.6 Vázané kmity...100 // Řešené úlohy ...102 // 473 // Kapitola 4 // Pohyb v centrálním silovém poli...110 // 4.1 Obecné vlastnosti pohybu v centrálním poli...110 // 4.2 Gravitační a tíhové pole...113 // 4.3 Keplerova úloha...120 // Řešené úlohy ...128 // Kapitola 5 . // Soustava hmotných bodů...134 // 5.1 Popis soustavy hmotných bodů...134 // 5.2 Pohybové rovnice soustavy hmotných bodu...136 // 5.3 Kinetická a potenciálni energie soustavy hmotných bodů...142 // 5.4 Izolovaná soustava hmotných bodů...145 // 5.5 Konfigurační, impulsový
a fázový prostor...150 // Ó.6 Vazby. Lagrangeovy rovnice prvního druhu...; . 152 // 5.7 Lagrangeovy rovnice druhého druhu. Hamíltonovy kanonické // rovnice...154 // Řešené úlohy ...157 // Kapitola 6 // Ráz těles... 160 // 6.1 Klasifikace srážek...160 // 6.2 Soustava laboratorní a soustava hmotného středu...162 // 6.3 Rozptyl na centrálním poli ...167 // 6.4 Rozptyl na absolutně tvrdé sféře...172 // 6.5 Rutherfordův vzorec...175 // 6.6 Rozpad částic...177 // Řešené úlohy •... . . ...179 // Kapitola 7 // Mechanika tuhého tělesa...185 // 7.1 Kinematika tuhého tělesa... . 185 // 7.2 Dynamika tuhého tělesa...192 // 7.3 Otáčení kolem pevné osy...201 // 7.4 Tenzor setrvačnosti, Eulero vy pohybové rovnice ...210 // 7.5 Volný symetrický setrvačník...225 // 7.6 Těžký symetrický setrvačník... . 236 // Řešené úlohy ... . . • 242 // 474 // Kapitola 8 // Mechanika spojitých prostředí - reologie 253 // 8.1 Kinematika spojitého prostředí - kontinua 253 // 8.2 Deformace 256 // 8.3 Rychlost deformace 263 // 8.4 Napětí 267 // 8.5 Rovnice rovnováhy a pohybová rovnice kontinua 278 // 8.6 Reologická klasifikace látek, zobecněný Hookův zákon 281 // Řešené úlohy 301 // Kapitola 9 • // Pružnost 304 // 9.1 Základní úloha teorie pružnosti 304 // 9.2 Tah 306 // 9.3 Smyk a torze 311 // 9.4 Ohyb 318 // 9.5 Deformace válce vlastní tíhou 323 // Řešené úlohy 328 // Kapitola 10 // Mechanika tekutin 331 // 10.1 Kapalina
a plyn _ 331 // 10.2 Rovnováha tekutin 332 // 10.3 Proudění ideální tekutiny 341 // 10.4 Proudění viskózni tekutiny 350 // Řešené úlohy 360 // Kapitola 11 // Vlnění 366 // 11.1 Vznik postupných vln 366 // 11.2 Vlnová rovnice 372 // 11.3 Rovinná monochromatická vlna. Vlnový vektor // Disperzní zákon 375 // 11.4 Sférická vlna 379 // 11.5 Princip superpozice. Interference vlnění 381 // 11.6 Stojaté vlnění 384 // 11.7 Polarizace vlnění 385 // 11.8 Vlnový balík. Grupová rychlost 387 // 11.9 Huygensúv-Fresnelúv princip 391 // 11.10 Odraz a lom vlnění 392 // 475 // 11.11 Dopplerůvjev...395 // 11.12 Podélné vlnění v pružné tenké tyči...397 // 11.13 Kmity lineárního řetězce...398 // 11.14 Vlny v tekutinách...400 // 11.15 Fermatuv princip...402 // 11.16 Intenzita vlnění...405 // Řešené úlohy ...408 // Kapitola 12 // Relativistická mechanika...412 // 12.1 Michelsonův-Morleyův pokus...’412 // 12.2 Lorentzova transformace a její důsledky...415 // 12.3 Geometrická interpretace. Minkowského formalismus...420 // 12.4 Relativistická kinematika a dynamika...423 // 12.5 Einsteinův vztah mezi hmotností a energií...427 // Řešené úlohy ...430 // Matematické dodatky... 433’ // D. 1 Souřadnicové systémy v rovině a v prostoru...433 // D.2 Transformace souřadnicových systémů...437 // D.3 Skaláry, vektory a tenzory...440 // D.4 Základy vektorové a tenzorové algebry... 442 // D.5 Základy vektorové a tenzorové analýzy...449
// Řešené úlohy ...456 // Literatura...459 // Označení základních veličin...460 // Věcný a jmenný rejstřík...462 // 476

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC