Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Zlín : EKKA, 1992
253 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-900015-8-0 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000061298
1. Podstata marketingu a jeho role ve společnosti // 1.1 Základní podnikatelské koncepce 8 // 1.2 Význam marketingu 13 // 1.3 Obsah marketingu 14 // 2. Prostředí marketingu 20 // 2.1 Vlivy vnitřní 20 // 2.2 Vlivy vnější 25 // 2.2.1 Vnější mikroprostředí 25 // 2.2.2 Vnější makroprostředí 29 // 3. Marketingový informační systém 38 // 3.1 Pojem a struktura MIS 38 // 3.2 Marketingový výzkum 42 // 3.2.1 Definování problému 43 // 3.2.2 Plán výzkumu 43 // 3.2.3 Zjištování údajů 44 // 3.2.4 Analýza údajů a závěry 51 // 4. Chování kupujících 52 // 4.1 Proces rozhodování 53 // 4.2 Typy nákupního chování 60 // 4.3 Vlivy působící na chování kupujícího 62 // 4.3.1 Psychologické vlivy 63 // 4.3.2 Externí faktory 68 // 4.4 Chování domácnosti 74 // 246 // 4.5 Chování organizace 77 // 4.5.1 Typy nákupního chování organizace 78 // 4.5.2 Vlivy působící na chování organizace 79 // 4.5.3 Proces rozhodování v organizaci 83 // 5. Trh a cílený marketing 86 // 5.1 Pojem trhu a jeho členění 86 // 5.2 Segmentace trhu 93 // 5.2.1 Hlediska segmentace 95 // 5.3 Tržní zacílení 102 // 5.4 Tržní umístění 104 // 6. Výrobek a jeho životní cyklus 108 // 6.1 Výrobek a jeho charakteritika 108 // 6.1.1 Spotřební zboží 109 // 6.1.2 Kapitálové statky 112 // 6.2 Výrobní sortiment 113 // 6.3 Značka výrobku 115 // 6.4 Obal 122 // 6.5 Služby 123 // 6.6 Vývoj výrobku 125 // 6.7 Životní cyklus výrobku 129 // 6.7.1 Odchylky v životním cyklu výrobku 134 // 7. Cena a cenová politika 137 // 7.1 Cíle podniku při stanovení ceny 138 // 7.2 Metody stanovení ceny 140 // 7.3 Strategie stanovení ceny 148 // 6.7 Životní cyklus výrobku // 6.7.1 Odchylky v životním cyklu výrobku.. // 7. Cena a cenová politika // 7.1 Cíle podniku při stanovení ceny // 7.2 Metody stanovení ceny //
7.3 Strategie stanovení ceny 148 // 6.7 Životní cyklus výrobku // 6.7.1 Odchylky v životním cyklu výrobku.. // 7. Cena a cenová politika // 7.1 Cíle podniku při stanovení ceny // 7.2 Metody stanovení ceny // 7.3 Strategie stanovení ceny // 7.4. Změna ceny // 8. Komunikace a stimulování prodeje // 8.1 Principy marketingové komunikace // 8.2 Reklama // 8.2.1 Cíle reklamy // 8.2.2 Tvorba rozpočtu // 8.2.3 Tvorba reklamního sdělení // 8.2.4 Výběr médií // 8.3 Podpora prodeje // 8.3.1 Nástroje podpory prodeje spotřebitelům // 8.3.2 Nástroje podpory prodeje v distribuční síti // 8.4 Publicita // 8.5 Přímý marketing // 8.6 Osobní prodej // 8.6.1 Kroky v procesu osobního prodeje // 8.6.2 Personální řízení osobního prodeje. // 9. Distribuce výrobků // 9.1 Prodejní cesty // 9.1.1 Organizace prodejních cest // 9.2.1 Typy velkoobchodních podniků 209 // 9.3 Maloobchod 213 // 9.3.1 Maloobchodní mix 214 // 9.3.2 Obchodní jednotky 216 // 10. Marketingové strategické plánování // 10.1 Cíle organizace // 10.2 Předmět // 10.2.1 Portfolio analýza // 10.3 Určení strategie // 10.4 Alokace zdrojů // 10.5 Strategická podnikatelská jednotka // Obsah 246 // Seznam literatury 250 // Seznam schémat a grafů 252
(OCoLC)39583251
cnb000074560

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC