Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995

objednat
ISBN 80-85527-80-4
000061313
Rekat.
Obsah // Úvod... 5 // Maria, list napsaný prstem živého Boha... 5 // Poznámky ... 11 // První část // Maria, zrcadlo církve ve vtělení // I. „Milostiplná“ // Maria vede církev ? novému objevení Boží milosti // 1. „Boží milostí jsem to, co jsem“... 13 // 2. Co je milost ... 15 // 3. „Z milosti jste zachráněni“... 19 // 4. Všechno nám slouží!... 22 // 5. Kdása královské dcery... 25 // 6. Milost je začátek slávy ... 28 // 7. Nepřijímat milost Boží nadarmo... 30 // 8. Santa Maria della grazia ... 32 // Poznámky... 34 // II. „Blahoslavená, která jsi uvěřila“ // Maria, plná víry... 35 // 1. „Jsem služebnicve Pána...“ ... 36 // 2. Sama s Bohem... 38 // 3. Snubní „ano“... 41 // 4. Mariinou brázdou... 44 // 5. Věřme také my!... 48 // 6. „Můj spravedlivý bude žít z víry“... 51 // Poznámky... 53 // III. „Počneš a porodíš syna“ // Maria, Matka Boží... 54 // 1. „Jestliže někdo nevěří, že Maria je Matka Boží...“: // historický pohled na vznik dogmatu... 56 // 2. „Dcero svého Syna“: // kontemplatívni pohled na MatkuBoží... 59 // 3. Kristovy matky: následování Matky Boží... 66 // 212 // 4. Znovu počít a porodit Krista... 68 // 5. Dva svátky Dítěte Ježíše ... 71 // Poznámky ... 74 // Druhá část // Maria, zrcadlo církve ve velikonočním tajemství // IV. „Co mi chceš, ženo?“ // Maria nás učí sebezáporu... 76 // 1. Svým utrpením se naučila poslušnosti...
77 // 2. Maria v Ježíšově veřejném životě... 80 // 3. „Neodumře-li zrno pšeničné“... 83 // 4. Maria, Kristova učednice... 85 // 5. „Kdo chce jít za mnou...“... 87 // Poznámky... 91 // V. „U Ježíšova kříže stála jeho matka Maria“ // Maria, matka naděje ... 92 // 1. Maria ve velikonočním tajemství ... 93 // 2. Maria, „čistá ovečka“ ... 95 // 3. Stát u Ježíšova kříže ... 100 // 4. Kříž rozděluje a sjednocuje... 103 // 5. „Doufala proti vší naději“ ... 107 // 6. „Spiklenci“ dítka Naděje... 110 // Poznámky ... 115 // VI. „Ženo, to je tvůj syn“ // Maria, Matka věřících... 116 // 1. „Navzájem si pomáhejte podle míry // Božích darů“ ... 116 // 2. „Všichni jsme tam narozeni“... 118 // 3. Mariánská syntéza 2.vatikánského koncilu ... 122 // 4. Maria. Matka věřících. Ekumenický výhled . . 124 // 5. „A od té chvíle si ji ten učedník vzal ? sobě“ . 132 // 6. „Statečnost, kterou jsi prokázala...“... 136 // Poznámky ... 139 // 213 // Třetí část // Maria, zrcadlo církve o letnicích // VII. „Setrvávali v modlitbě s Ježíšovou matkou Marií“ // S Marií ve večeřadle, v očekávání Ducha svátého 141 // 1. Maria o letnicích a po nich... 142 // 2. Modlit se o Ducha svátého ... 148 // 3. Vytrvalí v modlitbě ... 152 // 4. Nepřetržitá modlitba ... 157 // 5. Když se stane modlitba námahou a agónií... 161 // 6. Když se musíme ? modlitbě nutit - // „násilná
modlitba“... 165 // Poznámky ... 168 // VIII. „Duch svaty na tebe sestoupí“ // Maria, první představitelka letnicového a charismatického hnutí v církvi... 169 // 1. Probuzení Ducha... 169 // 2. Maria a Duch svaty v Lukášově evangeliu ... 172 // 3. Maria, první charismatička v církvi... 175 // 4. Maria, vzor pneumatické a charismatické církve 179 // 5. „Kdo rozdává, ať to dělá s prostotou“... 183 // Poznámky ... 187 // IX. „Naklonil hlavu a odevzdal Ducha“ // Maria o letnicích podle svátého Jana... 188 // 1. Letnice u svátého Jana... 188 // 2. „Ihned vyšla krev a voda“... 191 // 3. Duch, který dává život... 193 // 4. Maria, Boží přítelkyně... 195 // 5. Miluj Pána, svého Boha... 198 // Poznámky... 201 // Doslov // „Můj duch jásá v mém Bohu“ // Maria ve slávě - bezpečná naděje pro církev... 202 Poznámky ... 211 // 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC