Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
České Budějovice : Kopp, 1994

objednat
ISBN 80-85828-08-1
000061906
Rekat.
6 // O B S a // 5.1 VER... // 5.2 CLS ... // 5.3 DATE ... // 5.4 TIME ... // 5.5 TREE ... // 5.6 DIR ... // 5.7 VOL ... // 5.8 LABEL ... // 5.9 REN ... // 5.10 DEL ... // 5.11 DELTREE... // 5.12 COPY ... // 5.13 MOVE ... // 5.14 REPLACE ... // 5.15 XCOPY ... // 5.16 TYPE ... // 5.17 PRINT ... // 5.18 ATTRIB ... // 5.19 FORMAT ... // 5.20 SYS ... // 5.21 DISKCOPY ... // 5.22 DISKCOMP ... // 5.23 LH ... // 5.24 MEM ... // 6 Filtry a redirekce ... // 6.1 Redirekce vstupů a výstupů ... // 6.2 Zřetězení příkazů ... // 6.3 Filtry... // 6.3.1 MORE - stránkování výpisu... // 6.3.2 SORT - třídění vstupu podle abecedy // 6.3.3 FIND - vyhledání textového řetězce . // 7 Editor // 8 Nápověda (HELP) ... b0 // g MS-DOS Shell ... 66 // 9.1 Správa souborů ... 66 // 9.2 Správa programů...66 // 9.3 Přepínání úloh ... 66 // 9.3.1 Použití přepínání úloh... 67 // 9.4 Poznámky ? MS-DOS Shellu...68 // .0 Spojení počítačů ... 69 // 72 // LI Power ... // L2 Systémové prostředí ... 73 // 12.1 Volba aktivního média ... 74 // 12.1.1 Aktivní jednotka ... 74 // 12.1.2 Aktivní adresář - CD (CHDIR) ... 74 // 12.1.3 Aktivní konzola - CTTY ... 74 // 12.2 Přepínače ...75 // 12.2.1 VERIFY... 75 // 12.2.2 BREAK ... 76 // 12.3 Tabulka systémových proměnných ... 77 // 12.3.1 SET ... 77 // Systémové proměnné...77 // 12.3.2 PATH ... 78 // 12.3.3 PROMPT...79 // 12.3.4 APPEND ... 81 // 12.4 Práce s logickými jednotkami...82 // 12.4.1 ASSIGN ... 82
12.4.2 SUBST ... 82 // 12.4.3 JOIN ... 83 // 13 Dávkové zpracování ... 84 // 13.1 Charakteristika a důvody použití ... 84 // 13.2 Tvorba a spouštění dávkových souborů ... 85 // 13.3 Parametry dávkových souborů ... 86 // 13.4 Přehled příkazů dávkových souborů ... 87 // 8 // OBSAH // 13.4.1 CALL...81 // 13.4.2 CHOICE...81 // 13.4.3 ECHO ... 88 // 13.4.4 FOR... 9(1 // 13.4.5 GOTO ...91 // 13.4.6 IF ... 93 // 13.4.7 PAUSE ... 95 // 13.4.8 REM ... 95 // 13.4.9 SHIFT ... 96 // 13.4.10 @ ... 97 // 13.5 Práce se systémovými proměnnými...97 // 13.6 Závěrečné poznámky... 99 // 14 ANSI Escape sekvence ... 1O0 // 15 Disky z fyzického hlediska... 105 // 15.1 Struktura disku ... 105 // 15.2 Organizace dat na disku ... 106 // 15.2.1 Data na disketě ... 106 // 15.2.2 Data na pevném disku ... 107 // 15.3 RAM-disk ... 108 // 15.4 Porovnání disků ... 109 // 15.4.1 Disketa ... 109 // 15.4.2 Pevný disk ... 109 // 15.4.3 RAM-disk ... 110 // 16 Disky z logického hlediska... ? // 16.1 Vztahy pro přepočet adres ... 112 // 16.1.1 Přepočet logické adresy na fyzickou adresu ... ? // 16.1.2 Přepočet fyzické adresy na logickou adresu ... 112 // 16.2 Logická struktura diskety ... 112 // 16.3 Logická struktura pevného disku ... 113 // 17 Systémové oblasti disků ... ?® // 17.1 Hlavní zavaděč - Master Boot... ?® // 17.1.1 Tabulka oblastí - Partitions Table... ?® // 17.2 Zaváděcí záznam - Boot ... // 17.2.1 Tabulka popisu disku... 1 0 // A // obsaJL
// 9 // 17 3 Tabulka obsazení disku - FAT ... 123 // 17.3.1 Základní informace... 123 // 17.3.2 Konkrétní příklady FAT... 125 // Teoreticky možné obsazení FAT... 125 // Typická FAT... 125 // FAT po rozšíření souboru ... 125 // FAT alokující pro soubor pouze jeden cluster... 125 // FAT po zrušení souboru ... 126 // 17.3.3 Vymazání a fragmentace souboru... 126 // 17.3.4 Chyby ve FAT ... 127 // 17.3.5 Práce s FAT ... 128 // Práce s 12-ti bitovou FAT... 128 // Práce s 16-ti bitovou FAT ... 129 // 17.3.6 Vztah mezi dusterem a logickým číslem sektoru ... 129 // 17.4 Adresáře... 131 // 17.4.1 Kořenový adresář ... 131 // 17.4.2 Podadresáře ... 135 // 17.5 Výmaz souboru ... 136 // 17.6 Příklady adresářů ... 137 // 17.6.1 Kořenový adresář a dekódování jeho položek... 137 // 17.6.2 Podadresář a dekódování jeho položek ... 138 // 18 Příkaz CHKDSK ... 141 // 18.1 Detekční funkce - CHKDSK /V... 141 // 18.2 Korekční funkce - CHKDSK /F ... 142 // 19 Příkaz SCANDISK ... 144 // 19.1 Uživatelské nastavení ... 147 // 19.1.1 Sekce ENVIRONMENT... 147 // 19.1.2 Sekce CUSTOM ... 148 // 20 Instalace systému ... 149 // 20.1 Zahájení instalace ... 150 // 20.2 Průběh instalace... 152 // 20.3 Manuální instalace... 153 // 20.4 Ještě něco navíc ... 154 // 20.5 Kompatibilita verzí ... 155 // 10 // OBS // 21 Konfigurace a inicializace ... // 21.1 Inicializace - AUTOEXEC.BAT ... // 21.2 Konfigurace - CONFIG.SYS ... // 21.2.1 Potlačení
CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT // 21.2.2 Krokování CONFIG.SYS ... // 21.2.3 Volitelný příkaz v CONFIG.SYS ... // 21.2.4 Vícenásobná konfigurace ... // 21.3 Konfigurační příkazy... // 21.3.1 BREAK ... // 21.3.2 BUFFERS ... // 21.3.3 COUNTRY ... // 21.3.4 DEVICE ... // 21.3.5 DEVICEHIGH ... // 21.3.6 DOS ... // 21.3.7 DRIVPARM ... // 21.3.8 FCBS... // 21.3.9 FILES ... // 21.3.10 INSTALL ... // 21.3.11 LASTDRIVE ... // 21.3.12 NUMLOCK ... // 21.3.13 REM ... // 21.3.14 SET ... // 21.3.15 SHELL ... // 21.3.16 STACKS ... // 21.3.17 SWITCHES ... // 21.3.18 Shrnutí informací o konfiguraci ... // 21.4 Paměť CMOS ... // 21.5 Příprava pevného disku ... // 22 Optimalizace systému ... // 22.1 DosKey - příkazová řádka s komfortem... // 22.1.1 Některé funkce DosKey ... // 22.1.2 Parametry DosKey ... // 22.1.3 Makra ... // 22.2 Úspora diskového prostoru ... // 22.2.1 DBLSPACE ... // 22.2.2 Instalace DBLSPACE ... // Express Setup... // Custom Setup... // 12___? ? SA] // 23.8 Národní prostředí versus paměť ...2j // 24 Bezpečnost dat především ... 22 // 24.1 UNDELETE...22; // 24.1.1 UNDELETE.INI ...22; // 24.2 UNFORMAT ...22 ! // 24.3 Zálohování...22 // 24.3.1 Metody ...22! // 24.3.2 MSBACKUP ... 22! // 24.4 Antivirová ochrana ... 23! // 24.4.1 Co jsou a co nejsou počítačové viry...23! // Co jsou počítačové viry ... 23! // A co nejsou počítačové viry ... 23! // 24.4.2 MSAV ... 23! // Testování MSAV ... 23( // 24.4.3 VSAFE ...231 // Ovládání
... 231 // Bezpečnost VSAFE...23! // 24.5 A ještě pár poznámek...241 // 25 Návrh organizace HD ... 241 // 25.1 Dělení pevného disku ... 241 // 25.1.1 Disk C: ... 241 // 25.1.2 Disk D: ... 242 // 25.1.3 Disk E: ... 242 // 25.2 Přihlašování, odhlašování, deník ...24í // 25.3 Systémová údržba ... 24| // 25.4 Zásady uživatelské práce ...24i // Literatura...24! // REJSTŘÍK ...24!

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC