Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Computer Press, c1995

objednat
ISBN 80-85896-42-7
000061946
Rekat.
Část ? Pokročilé programování v Delphi // 19 Zjišťování struktury aplikací 873 // Použití objektu Application 874 // Kontrola více kopií aplikace * 876 // Programování bez komponent 882 // Události, zprávy a víceúlohové // zpracování (multitasking) ve Windows 887 // Vytvoření hodin pomocí časovače 889 // Práce na pozadí v Delphi 900 // Použití objektu Screen 911 // Použití INI souborů pro stavovou informaci 918 // Shrnutí 921 // 20 Zkoumání chování programu 923 // Ladění pomocí ladícího programu 924 // Alternativní ladící techniky 934 // Sledování přeloženého programu // pomocí Object Browsern 937 // Zkoumání toku zpráv 940 // Paměťový obraz aplikace 952 // Systémová paměť Windows 955 // Nový Task Manager 961 // Shrnutí 962 // 21 Použití zdrojů 963 // Zdroje ve Windows 964 // Ikony pro aplikace a formuláře 969 // Přidání alternativních ikon pro odlišné situace 973 // Použití kurzorů v Delphi 983 // Použití zdrojů tabulka řetězců 992 // Shrnutí 997 // 22 Rozšířění aplikací Delphi o možnost tisku 999 // Tisk celého formuláře 1000 // Přístup ? objektu Printer 1007 // Tisk databázových záznamů a tabulek 1018 // Tvorba sestav 1022 // Shrnutí 1031 // 23 Rozšíření aplikací o podporu souborů 1033 // Soubory a jazyk Pascal 1034 // Souborová podpora v Delphi 1056 // Shrnutí 1069 // 24 Výměna dat 1071 // Co je to schránka? 1072 // Schránka v Delphi 1073 // • Dynamická výměna
dat: Technický přehled 1093 // Jednoduchý příklad DDE 1095 // Kopírování a nalepování DDE vazeb 1099 // DDE komunikace s Program Managerem 1105 // DDE s časovači a grafikou 1106 // Shrnutí 1111 // 25 Síla OLE 1113 // Co je to OLE? 1114 // Podpora OLE v Delphi 1116 // Vytváření OLE objektů při běhu 1129 // Vícenásobné OLE kontejnery 1137 // Shrnutí 1151 // 26 Zábava s multimédii 1153 // Implicitní zvuky Windows 1154 // Komponenta Media Player 1162 // Práce s jednotkou CD 1171 // Shrnutí 1177 // Část IV Tvorba komponent a knihoven // 27 Tvorba komponent 1181 // Rozšíření knihovny VCL 1182 // Představení některých jednoduchých komponent 1184 // Vytváření úplně nových komponent 1195 // Grafická komponenta vytvořená krok za krokem 1196 // Konečný test komponenty šipka 1222 // Komponenty hodiny 1233 // Definice vlastnosti typu pole 1244 // Formuláre j sou také komponenty 1252 // Shrnutí 1260 // 28 Dynamicky linkované knihovny 1261 // Úloha knihoven DLL ve Windows 1262 // Použití existujících DLL knihoven 1267 // Vytváření DLL v Delphi 1273 // Knihovny DLL j ako ikony 1283 // Volání DLL funkce za běhu 1286 // Shrnutí 1288 // Dodatky // A Krátký přehled pojmů OOP 1291 // Abstrakce a programovací jazyky 1292 // Třídy 1292 // Dědičnost 1293 // Polymorfismus 1294 // Definice OOP 1294 // OOP jazyky 1294 // Objektově orientovaná analýza a návrh 1295 // Shrnutí 1295 // ? Úvod do SQL 1297 // Co je to SQL 1298
// Příkaz Select 1298 // Provedení spojení 1300 // Více klauzulí select 1300 // Kromě select 1301 // Shrnutí 1302 // Rejstřík 1303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC