Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1997
xxi,782 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-059-6 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
MS Word for Windows 95 (software) - příručky
000061948
Obsah // Předmluva 1 // Pořídili jste si Microsoft Office 97 3 // Pracovní plocha Microsoft Word 97 8 // Úvod 9 // Microsoft Word 97 pro začátečníky 9 // Psaní dokumentů - základní finesy 17 // Zobrazení dokumentů 20 // Další postřehy ? zobrazování textu 27 // Položky na stavovém řádku 27 // Výběr textu jako důležitá součást úprav // textového dokumentu 28 // Výběr textu pomocí myši: ’ 29 // výběr v zobrazení osnovy 30 // Výběr textu a obrázků pomocí klávesových zkratek 31 // Klávesové zkratky pro úpravy a přesun textu a obrázků 32 // vymazání textu a obrázků 32 // Použití zásobníku ? přesunutí textu a obrázků z nesousedících míst 33 // Kopírování a přesun vybraného textu a obrázků 34 // Vkládání speciálních znaků 35 // Formátování dokumentů 36 // Formát písma 37 // Formátování odstavců 40 // Odrážky a číslované seznamy 47 // Odstranění víceúrovňového číslování nadpisů 51 // Kompletní odstranění odrážek a číslování 52 // Šablony a jejich naformátování 52 // Vytvoření šablony 53 // Normální šablona Dostupnost šablon // Styl a jeho přínos pro formátování dokumentů // Význam symbolů v seznamu stylů Automatický formát dokumentů // Změny prováděné Automatickým formátem Automatické opravy Automatické doplnění textu // část i // Základní operace // 54 // 55 // 56 59 65 65 // 69 // 70 // Kapitola 1 // // Seznámení s Wordem 97 // Spouštění
wordu // Jak nainstalujete Ikonu na plochu obrazovky? co se děje po spuštění wordu? // Použití nápovědy // Ukončení práce s wordem 97 // apitola 2 // Základní rysy Wordu 97 // Vzhled obrazovky Wordu 97 // Svislá rolovací lišta Vodorovná rolovací lišta Stavový řádek // 75 // 77 // 78 80 // 82 // 85 // 87 // 89 // 89 // 91 // 92 // základní nástroje s tlačítky a jejich použití // Menu // Panely nástroju (lišty) // Standardní panel Panel Formát // Jak zobrazit chybějící nebo Jiný panel? // Jak upravit panel definovaný wordem? // Jak sl vytvořit vlastni panel nástrojů? // Jak zrušit vlastní panel? // Klávesové zkratky a pohyb po dokumentu Kurzorové klávesy Absolutní zadání cíle // Označování textu a manipulace s ním pomocí myši // Slovo // věta // Odstavec // Libovolná část textu Řádek // Celý dokument Sloupcový blok // Manipulace s textem pomocí myši Používání záložek // 92 // 92 // 95 // 97 // 102 // 104 // 105 // 107 // 108 109 109 111 // 113 // 114 // 114 // 115 // 115 // 116 116 116 117 119 // I Kapitola 3 // Tvorba dokumentu krok za krokem // Pravidla pro práci s textovými editory // co to Je typografie? // Písmo // Tvorba dokumentu pomocí šablon a průvodců. Jak vytvořit vlastní šablonu? // Vlastní dokument // Přepis // Vkládání // 123 // 125 // 125 // 127 // 129 // 131 // 133 // 138 // 138 // změna typu, řezu a velikosti písma 139 // Vkládám grafiky 145 // Jak vložíte obrázek - vodotlsk
151 // Panel nástrojů kreslení 153 // Textové pole 155 // word Art a jeho použití 156 // Pozadí 159 // Kontrola pravopisu 160 // Automatická kontrola pravopisu 162 // Opravy zobrazovat vždy 162 // Přeskakovat slova velkými písmeny 162 // Přeskakovat slova s číslicemi 162 // ignorovat adresy internetu a souborů 162 // Jiné možnosti oprav 167 // Odrážky a číslování 169 // Tabulátory 174 // Standardní tabulátory 175 // Vyzkoušejte sl: 178 // Použití pravítka 180 // Úpravy dokumentu pomočí menu 182 // užití schránky ? vložení textu 187 // Vložení celého souboru 190 // Další úpravy dokumentu 191 // Tisk upraveného dokumentu 199 // Zvláštní způsoby tisku 204 // Záhlaví a pata 205 // Grafika v záhlaví 211 // Číslování stránek v záhlaví a patě 214 // Poznámky a komentáře 220 // Komentáře 223 // SfÁST 2 // Speciální možnosti Wordu 229 // Kapitola 4 // Dolaďování dokumentů 231 // Nalezení a otevření dokumentu 233 // Otevření existujícího dokumentu 233 // Hledání dokumentu 236 // Uložení dokumentu 239 // Běžné uložení 239 // Nastavení parametrů pro otevření a Uložení 243 // Tvorba Obsahu, rejstříku a seznamů 246 // Vytváření obsahu 246 // Vytvoření rejstříku 249 // Automatické vytvoření rejstříku 250 // Manuální vytvoření rejstříku 254 // Vytvoření seznamu obrázků 256 // Kapitola 5 // Styly a šablony 261 // Standardní styly 264 // Vytvoření a úpravy stylů 269
Galerie stylů a její použití 271 // ? // apitola 6 // Specifická nastavení // SOUbor Úpravy vložit // Křížové odkazy Symbol // Ohraničení a stínování Velká písmena Textový rám iniciála // Automatické opravy, sledování změn, zámek, Možnosti Automatické opravy Sledování změn Zámek // Sloučení dokumentů // Možnosti // // Karta zobrazení // Karta obecné // Karta úpravy // Karta Tisk // Karta Ukládání // Karta Pravopis // Karta Umístění souborů // Karta Slučitelnost // Karta Informace o uživateli // Karta Revize // Pole a jejich využití Základní znalosti Stínování polí // 273 // 275 // 275 // 277 // 282 // 283 // 284 286 286 288 // 289 // 289 // 293 // 295 // 295 // 296 // 297 // 298 300 302 304 // 304 // 305 305 305 // 306 // 307 307 // Jak používat pole // Vkládání polí Aktualizace // Vkládám polí, která mají vlastní příkaz nebo tlačítko na panelu nástrojů // Kapitola 7 // Tabulky ve Wordu // Tabulka // Vložení tabulky wordu // práce s tabulkou, vyplňování, označování a pohyb Jak upravit šířku sloupců Úpravy tabulky, automatický formát Úpravy tabulky Vkládání tabulky Excelu práce s tabulkou Excelu Nakreslete sl tabulku // Grafy // Graf v Excelu // Kapitola $ // Sloučení dokumentů - hromadná korespondence // Co to je slučovací tisk // Nutnost vytvoření databáze adres Průvodce slučovacím tiskem krok za krokem Použití databáze z Jiného programu // 308 // 308 // 309 // 309
// 315 // 317 // 318 // 319 321 // 324 // 325 // 325 // 326 329 // 329 // 330 // 331 // 333 // 336 // 339 // 343 // Sjfepitola 9 // Tvorba obálek 345 // Tvorba obálek pomocí průvodce 347 // Tvorba obálek vlastních 348 // Vytvoření vlastní obálky pro hromadnou korespondenci 351 // ; část 3 // Doplňky a příkazy 353 // Kapitola 10 // Doplňkové funkce // Úprava prvního písmene // Vložení grafiky pod text a wordArt Vytvoření vodotlsku // Vkládání objektů // Psaní matematických vzorců // Zobrazování dokumentu // Zobrazení pravítek a nástrojových lišt Použití průvodců šablon Možnosti tisku // // Dialog tisk // 355 // 357 // 358 // 359 // 360 // 362 // 364 // 366 // 366 // 372 // 375 // 5 Kapitola 11 — // Práce s několika dokumenty současně 377 // Rozdělení okna 381 // uspořádání oken na obrazovce 382 // Propojení s jinými dokumenty 384 // Kapitola 12 // Tisk a tvorba novin 388 // Kapitola 13 Příklady 397 // Úprava vyplněné tabulky 411 // Vložení grafu do dokumentu. 418 // Práce s formuláři a jejich vytvoření 420 // Vytvoření Jednoduchého formuláře 420 // Jiný typ formuláře 423 // Vytvoření téhož formuláře pomocí tabulky 426 // Ukázka hotového skutečného formuláře 630 // Použití polí ve formulářích 431 // Použití výpočtového pole v textu 434 // Tabulky v Excelu // Vytvoření grafu a jeho úpravy v Excelu 442 // Úpravy grafu v Excelu 445 // Databáze a nabídka menu DATA 445 // Kapitola
14 // Makra 447 // Visual Basic for Applications jako nástroj pro tvorbu maker // Struktura Visual Basic for Applications // Grafické rozhraní // // Formulář (userForm) // Návěští (Label) // Textové pole (Text box) // Rámeček (Frame) // Příkazové tlačítko (Command Button) Zaškrtávací pole (Check Box) // Přepínač (Option Button) // Pole se seznamem (Combo Box) seznam (List Box) // Posuvnik (SerollBar) // Obraz (image) // Karty (TabStrip> // Přepínací tlačítko (ToggleButton) číselník (SplnButton) vícenásobná stránka (MultlPage) // Tvorba programového kódu // Procedury Deklarace proměnných // Doba platnosti proměnných Vytváření názvů ve Visual Basic for Applications Testování hodoty proměnné typu variant Číselné datové typy Řetězcové proměnné Datový typ Boolean Datový typ Object // 448 // 456 // 457 459 // 461 // 462 // 463 463 // 463 // 464 // 464 // 465 465 465 467 467 // 467 // 468 // 468 // 470 // 476 // 478 // 481 // 483 // 484 // 484 // 485 485 // Uživatelem definované typy 485 // Pole 487 // Deklarace konstant 489 // Ovládání aplikace pomocí metod a vlastností objektů 490 // Obj’ekty Microsoft Word 491 // Co jsou to objekty a kolekce objektů? 492 // Application 493 // Addlns 493 // "AutoCorrect // 494 // Browser 494 // Dialogs 494 // Dictionaries 495 // Documents 495 // FlleConverters 498 // FileSearch 498 // FontNames 499 - // Options 499 // RecentFiles 500 // selection 500 // Tasks 502 // Templates 502
// Windows 502 // Události 503 // Volání nápovědy při psaní kódu 504 // Posloupnost událostí při otevření formuláře 506 // Události generované při práci s daty 507 // Často používané programové konstrukce a klíčová slova 507 // Příkazy větvení 511 // Chyby a jejich ošetření 516 // Použití příkazu On Error 517 // Ladění programového kódu 521 // záznam makra 526 // Jak zvolit text? 528 // Odkazy na jednotlivé části textu 530 // Vkládání nového textu 531 // Přístup ? objektům kolekce 532 // Uživatelské rozhraní maker 533 // Dialogové okno inputBox 534 // Dialogové okno MsgBox 536 // vestavěná dialogová okna 539 // čtení textu z dokumentu 565 // Vytváření, otevírání, zavírání a ukládání dokumentů 565 // Formátování textu 567 // Hledání a nahrazování textu 570 // Objekt Find 570 // Objekt Replacement 574 // Automatická makra 577 // značky (Bookmarks) 579 // Předdefinované záložky 580 // Ochrana maker 582 // Kompletní příklad 583 // Jak přidat makro do panelu nástrojů aplikace Word a přiřadit mu klávesovou zkratku? 592 // Popis prostředí pro tvorbu maker 596 // Horizontální menu jazyka visual Basic for Applications 597 // Nabídka Soubor 597 // Nabídka Úpravy 599 // Nabídka zobrazit 603 // Nabídka Vložit 606 // Nabídka Formát 607 // Nabídka Ladění 611 // Nabídka Spustit 614 // Nabídka Nástroje 615 // // Dialogová a jiná okna vývojového prostředí // Přidat kukátko
Další ovládací prvky zásobník volání Vlastní Možností // Vlastností projektu Rychlé kukátko Odkazy // Okno kódu (Modulu) // Okamžité okno // Okno místních položek // Vlastní formulář (UserForm) // Okno kukátek // Prohlížeč objektů , // 616 // 616 // 618 // 620 // 621 // 625 // 630 // 631 // 632 634 // 638 // 639 641 // 643 // 644 // Kapitola 15 // Tvorba stránek WWW // stránky www a Word // Tvorba stránky www Pravidla tvorby stránek www Jak vytvořit stránku www? // Další zajímavé věci Hypertextové odkazy Ozvučení stránky www Vodorovné čáry na stránce www video na stránce www Běžící text na stránce www Jazyk stránky www Název stránky www vložení html kódu Vlastní html šablona Vzhled stránky www Formátování stránky www // 647 // 649 // 649 // 651 // 651 // 656 // 657 660 661 662 664 666 // . 667 // 667 // 668 669 669 // Tabulky na stránce www 670 // Rozmisťování objektů na stránce pomocí tabulek 672 // Barvy textu na stránce www 673 // Odrážky na stránce www 674 // Textové styly na stránce www 675 // Obrázky na stránkách www 675 // Práce s obrázky 676 // Obrázky s průhlednými částmi na stránce WWW 678 // Formulář na stránce www 678 // Prvky formuláře na stránce www 680 // Další práce se stránkami www 684 // Vlastnosti programu Word v režimu návrhu stránky WWW 685 // Převedení dokumentu programu Word 97 na stránku www 687 uspořádání souborů a odkazů na stránkách www 689
// Grafy, rovnice a další objekty na stránce www 691 // Programy Word a FrontPage - aplikace pro návrh stránky WWW 691 zveřejnění stránky www 692 // Word jako editor elektronické pošty 693 // Odeslání editovaného dokumentu elektronickou poštou 695 // Závěr // 697 // ČÁST 4 // Dodatky // Dodatek A // Instalace Microsoft Office 97 // 699 // 701 // Jak postupovat Instalace Office na síti // 704 // 710 // Dodatek ? // Přehled klíčových slov Visual Basic for Applications 715 // Direktivy překladače 717 // Funkce 717 // Příkazy 737 // Dodatek C // Seznam klávesových zkratek programu Microsoft® Word 97 757 // Rejstřík // 771

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC