Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:28x 
BK
Praha : Knižní klub, 1993

objednat
ISBN 80-85634-08-2
000062041
Rekat.
OBSAH // Předmluva / Jak může tato kniha způsobit ve vašem životě zázraky // Víte proč?... 13 // Proč jsem psal tuto knihu... 14 // Klíč k zázračné moci... 14 // Zázraky jsou odpovědí na „účinné modlitby" ... 15 // Každý člověk se modlí... 15 // Tato kniha je jedinečná svého druhu... 16 // V co věříte?... 17 // Přání a modlitba jsou jedno a totéž... 17 // „Každý člověk se podílí na světovém duchu spojujícím celé lidstvo" ... 18 // Kapitola 1 / Pokladnice ve vašem nitru // Největší tajemství všech dob... 19 // Obdivuhodná síla vašeho podvědomí... 20 // Nutnost pevného základu... 21 // Dualita ducha... 23 // Vědomí a podvědomí... 23 // Hlavní rozdíly ve ípnkci a působení... 26 // Jak reagovalo její podvědomí... 27 // Shrnutí... 28 // Kapitola 2 / Funkce vašeho ducha // Přesnější rozlišení pojmů „vědomý“ a „podvědomý“... 31 // Psychologické experimenty... 32 // Co znamená „objektivní" a „subjektivní" duch?... 32 // Podvědomí neumí logicky myslit... 33 // Nesmírná moc sugesce... 34 // Různé reakce na tutéž sugesci... 34 // Jak přišel jeden muž o ruku... 35 // Jak autosugesce zahání strach... 36 // Jak se jedné ženě znovu vrátila paměť... 37 // Jak se jeden muž naučil sebeovládání... 37 // Konstruktivní a rozkladná moc sugesce... 38 // Věříte snad v neodvratný osud?... 38 // Jak se chránil před negativními sugescemi... 39 // Jak sugesce usmrtila
člověka... 39 // Moc logiky... 40 // Podvědomí nemá žádné logické námitky... 42 // Shrnutí... 43 // Kapitola 3 / Zázračná moc vašeho podvědomí // Podvědomí je knihou vašeho života... 47 // Každý duševní vjem získává materiální podobu... 48 // Podvědomí vyléčí zhoubné onemocnění kůže... 49 // Jak podvědomí řídí všechny tělesné pochody... 51 // Jak mohou člověku posloužit síly podvědomí... 52 // Jak léčivá síla podvědomí obnovuje odumřelé zrakové nervy... 52 // Jak předat podvědomí představu dokonalého zdraví... 53 // Shrnutí... 55 // Kapitola 4 / Způsoby duševní léčby v antice // Bible hovoří o moci podvědomí... 58 // Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho". Lukáš 4,36... 59 // Zázraky se dějí na mnoha poutních místech po celém světě... 60 // Jedna univerzální léčivá síla... 61 // Rozporné teorie... 62 // Názory Paracelsa... 63 // Bernheimovy experimenty... 64 // Příčina krvavých stigmat... 65 // Shrnutí... 66 // Kapitola 5 / Způsoby duševní léčby v naší době // Jediný proces léčení... 69 // Zákon víry... 69 // Co znamená terapie modlitbou?... 70 // Co znamená „modlitba za uzdravení" a jak působí slepá víra?... 71 // Význam subjektivní víry... 72 // Podstata a účinek léčby na dálku... 73 // Kinetická síla podvědomí... 75 // Shrnutí... 76 // Kapitola 6 / Praktické použití duševní terapie // Technika myšlenkového ovlivňování
podvědomí... 79 // Podvědomí přijme každý přesně nakreslený plán... 79 // Správná modlitba jako věda a umění... 80 // „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám // otevřeno." Matouš 7,7... 80 // Technika obrazné představy... 81 // Filmová metoda...%... 82 // Baudoinova technika... 83 // Technika spánku... 84 // Technika díku ... 85 // Technika pozitivního tvrzení... 86 // Metoda důkazu... 88 // Absolutní metoda... 89 // Zmrzačená žena může opět chodit... 89 // Metoda rozhodnutí... 91 // Shrnutí... 91 // Kapitola 7 / Podvědomí slouží životu // Tělesné reakce na duševní pochody... 94 // Zvláštní duch inteligence vnímá zájmy těla... 95 // Podvědomí působí neustále v zájmu obecného blaha... 96 // Jak člověk porušuje vrozený princip harmonie... 96 // Proč je normální být zdravý, vitální a silný // a proč je nemoc nenormální... 97 // Vyléčení tuberkulózy kostní dřeně... 97 // Jak víra v moc podvědomí léčí... 98 // Shrnutí... 99 // Kapitola 8 / Jak uskutečnit své cfle // Uvolněný postoj je klíčem k úspěchu... 102 // Není tu žádný odpor, proto se vyhýbejte jakémukoli násilnému // duševnímu úsilí a spolehněte se na dar své představivosti... 102 // Zázračná síla usměrněné fantazie... 103 // Tři součásti úspěšné modlitby ... 103 // Zákon opačného účinku, a proč se dostavuje opak toho, // cosi přejete... 104 // Rozpor mezi přáním
a fantazií je třeba odstranit... 105 // Shrnutí... 106 // Kapitola 9 / Podvědomí jako klíč k bohatství // Bohatství je otázkou ducha... 108 // Vaše neviditelné zdroje příjmů... 108 // Ideální metoda - získání správného postoje k bohatství... 109 // Proč člověku nepomůže tvrzení, že je bohatý... 109 // Jak se vyhnout vnitřnímu sporu... 110 // Nepodepisujte žádné šeky bianko... 111 // Vaše podvědomí platí úroky a úroky z úroků... 111 // Proč se nic nestalo...,... 111 // Skutečný pramen bohatství... 112 // Proč mnozí nevyjdou s penězi... 112 // Častá past na cestě k bohatství... 112 // Jak odstranit duševní překážky na cestě k bohatství... 113 // Jak člověk ve spánku zbohatne... 113 // Shrnutí... 114 // Kapitola 10 / Vaše právo na bohatství // Peníze jsou symbol... 116 // Nejpohodlnější a nejkratší cesta k bohatství... 117 // Proč nemáte více peněz... 117 // Peníze a vyrovnaný život... 117 // Chudoba je duševní nemoc... 118 // Proč se o penězích nemá nikdy mluvit s despektem... 119 // Jak získat správný postoj k penězům... 119 // Peníze z vědeckého hlediska... 119 // Jak k sobě přivolat potřebné peníze... 120 // Proč řada lidí nedosáhne nikdy zvýšení platu... 121 // Překážky a pasti na cestě k bohatství... 121 // Chraňte svůj majetek... 122 // Všechno má svou cenu... 122 // Váš nevyčerpatelný peněžní zdroj... 122 // Shrnutí... 123 // Kapitola 11/
Pomoc podvědomí přináší úspěch // Tři kroky k úspěchu... 126 // Pravé měřítko úspěchu... 128 // Jak uskutečnil svůj sen... 129 // Vysněná drogerie se stala skutečností... 130 // Jednej tak, jako by to byla skutečnost, a věc se skutečností stane 130 // Podvědomí v obchodní činnosti... 131 // Šestnáctiletý chlapec proměňuje chyby v úspěch... 132 // Jak úspěšně nakupovat a prodávat... 132 // Jak získala to, co chtěla... 134 // Technika úspěchu používaná řadou skvělých obchodníků... 135 // Shrnutí... 135 // Kapitola 12 / Významní vědci využívají moci podvědomí // Jak jeden vynikající přírodovědec dospěl ke svým objevům... 138 // Jak jeden slavný přírodovědec vyřešil svůj problém... 139 // Jak jeden nadaný lékař našel lék proti cukrovce... 140 // Jak slavný fyzik unikl ruskému koncentračnímu táboru... 140 // Jak archeologové a paleontologové rekonstruují naši minulost 142 // Jak se má člověk dát vést podvědomím... 143 // Podvědomí mu odhalilo místo, kde byla uložena otcova závěť 144 // Tajemství vnitřního osvícení... 145 // Shrnutí... 145 // Kapitola 13 / Podvědomí a zázračný spánek // Proč spíme... 148 // Spánek - polemika s božskou mod... 149 // Člověk potřebuje více spánku... 149 // Hrozivé důsledky nedostatku spánku... 149 // Spánek přináší radu... 150 // Zachráněn před jistou katastrofou... 151 // Vaše budoucnost leží ve vašem podvědomí...
152 // Ve spánku vydělal 15 000 dolarů... 153 // Jak jeden slavný profesor vyřešil ve spánku svůj problém... 153 // Jak podvědomí ve spánku pracovalo pro jednoho // slavného spisovatele... 154 // Usínejte v pokoji a probouzejte se v radosti... 154 // Shrnutí... 155 // Kapitola 14 / Podvědomí a manželské problémy // Základ každého manželství... 157 // Jak k sobě přivolat ideálního manžela... 158 // Jak k sobě přivolat ideální ženu... 159 // Proč se dopouštěl chyby potřetí... 159 // Jak se tato žena zbavila negativního postoje... 160 // Vyslyšení její modlitby... 160 // Mám se dát rozvést?... 161 // Jak se člověk dostane na pokraj rozvodu... 162 // Rozvod začíná v duchu... 162 // Žena libující si v malicherných výtkách... 163 // Popudlivý manžel ... 163 // Největší chyba... 164 // Nikdy se nesnažte svou ženu od základu změnit... 164 // Tři kroky, které přinášejí požehnání... 165 // Shrnutí... 166 // Kapitola 15 / Podvědomí a vaše štěstí // Musíte zvolit štěsu’... 169 // Jak si člověk zvolí štěstí... 170 // Udělat si ze štěsu’ zvyk... 170 // Musíte si upřímně přát být šťastni... 171 // Proč volit štěsu?... 171 // Kdybych měl milión, byl bych šťastný... 172 // Pro něho bylo štěsu’ plodem vnitřního klidu... 173 // Ve skutečnosti neexistují žádné překážky... 174 // Nejšťastnější lidé...i... 174 // Shrnutí... 175 // Kapitola 16 / Podvědomí a harmonické
vztahy k okolí // Zlatý klíč k srdci bližních... 177 // , A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám" ... 178 // Z titulků v denním tisku onemocněl... 178 // „Nemám ráda ženy, mně jsou sympatičtí jen muži“... 179 // Jeho vnitřní monolog mu bránil v pracovním postupu... 180 // Cesta k emocionální zralosti... 182 // Význam lásky pro harmonické lidské vztahy... 182 // Nenáviděl publikum... 183 // Jak jednat s nedůtklivými lidmi... 183 // Neštěstí má rádo společnost... 184 // Umění vcítit se do druhého člověka a jeho význam pro lidské vztahy... 184 // Povolnost se nevyplácí... 185 // Shrnutí... 186 // Kapitola 17/ Jak lze s pomocí podvědomí dosáhnout odpuštění // Život vždy odpouští... 189 // Jak se osvobodil od svého pocitu viny... 190 // Vrah se naučil odpouštět sám sobě... 191 // Když budete chtít, kritika vám jen poslouží... 192 // Jak lze prokázat pochopení... 192 // Opuštěná u oltáře... 193 // ,Je nesprávné se vdávat. Všechno, co souvisí s pohlavím, // je zlé a já sama jsem zkažená!"... 193 // Bez odpuštění není uzdravení... 194 // Odpouštět znamená konat s láskou... 195 // Technika odpuštění... 195 // Prubířský kámen pravého odpuštění... 196 // Všechno pochopit znamená všechno odpustit... 196 // Shrnutí... 197 // Kapitola 18 / Jak podvědomí zbavuje člověka duševních zábran // Jak se člověk zbaví určitého zvyku a jak ho získá... 200
Jak se zbavil špatného zvyku... 200 // Moc fantazie... 201 // Význam koncentrace... 202 // Říkal si „smolař"... 202 // Jak hodně toužíte po uskutečnění svého přání?... 203 // Proč alkohol neléčí... 204 // Obral k lepšímu... 204 // Nutnost sebepoznání... 205 // Jak člověk získá sílu k sebeosvobození... 206 // Z 51 procent vyléčen... 206 // Zákon substituce... 206 // Příčina alkoholismu... 207 // Tři magické kroky... 207 // Nikdy neztrácejte odvahu... 208 // Shrnutí... 208 // Kapitola 19 / Jak síly podvědomí zbavují strachu // Největší nepřítel člověka... 211 // Dělejte to, z čeho máte strach... 212 // Jak překonala trému... 212 // Strach z neúspěchu... 213 // Jak překonal svůj strach... 213 // Strach z vody... 214 // Vždy účinná metoda, jak překonat strach... 214 // Jak požehnal výtahu... 215 // Normální a abnormální strach... 216 // Abnormální strach... 216 // Prostředek proti abnormálnímu strachu... 217 // Podívejte se svému strachu do obličeje... 217 // Přistál v džungli... 217 // Dal výpověď sám sobě... 218 // Spikli se proti němu... 219 // Zbavte se všeho strachu... 219 // Shrnutí... 220 // Kapitola 20 / Jak člověk zůstane v duchu stále mladý // Svým myšlením byl již stařec... 223 // Stáří - to jsou červánky moudrosti... 224 // Vítejte každou změnu... 224 // Posmrtný život je prokázán... 225 // Život ,je“... 225 // Duch a duše nestárnou... 226 // Každý
člověk je tak mladý, jak myslí... 226 // Šediny představují váš zisk... 227 // Stán je zisk... 227 // Buďte tak staří, jak skutečně jste... 228 // Držím stále ještě krok s těmi nejlepšími... 228 // Strach ze stáří... 228 // Máte hodně na rozdávání... 229 // Bylo mu’ 110 let... 229 // Důchod - nové dobrodružství... 229 // Postoupil o další stupeň...K... 230 // Nebuďte vězněm, ale spolutvůrcem lidské společnosti... 231 // Tajemství mládí... 231 // Snažte se o komplexní pohled na život... 232 // Váš duch nestárne... 232 // Duševně čilý v pětadevadesáti... 233 // Potřebujeme své starší spoluobčany... 233 // Plody našeho vysokého věku... 234 // Shrnutí... 234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC