Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Voznice : Leda, 1996
366 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85927-15-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 356 a rejstřík
000062370
OBSAH // PŘEDMLUVA...7 // POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY...7 // PŘEHLED MLUVNICE...8 // I. Věta ...:...8 // 1.1 Dělení vět podle záměru mluvčího ...8 // 1.2 Dělení vět podle poměru mluvčího к obsahu...18 // II. Stavba věty jednoduché ... 19 // 11.1 Vztahy mezi slovy ve větě ... 19 // 11.2 Větné členy...20 // III. Slovní druhy...42 // 111.1 Vztahy mezi slovními druhy...42 // 111.2 Podstatná jména ...44 // 111.3 Zájmena...85 // 111.4 Přídavná jména... 110 // 111.5 Příslovce...119 // 111.6 Slovesa ... 126 // 111.6.1 Typy sloves ... 126 // 111.6.2 Tvary sloves ... 131 // 111.6.3 Pomocná slovesa... 132 // 111.6.4 Modálni slovesa ... 135 // 111.6.5 Významová slovesa... 161 // 111.7 Předložky ...247 // 111.8 Spojky ...271 // 111.9 Zástupné výrazy...277 // IV. Stavba věty složené...281 // IV.l Souvětí souřadné...282 // IV.2 Souvětí podřadné ...284 // V. Slovosled...312 // VI. Tvoření slov ...321 // 5 // VII. Výslovnost...334 // VII.1 Hlásky ...334 // VII.2 Základní pravidla čtení ...338 // VII.3 Přízvuk ...342 // VII.4 Vázání...346 // VII.5 Rytmus ...346 // VIII. Pravopis...347 // IX. Nejdůležitější rozdíly // mezi britskou a americkou angličtinou ...353 // POUŽITÁ LITERATURA ...356 // REJSTŘÍK...357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC