Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
V Erice vyd. 1.
Praha : Erika, 1991
143 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-900091-1-5 (brož.)
000062453
Předmluva ..., 5 // Člen ...9—17 // Člen určitý se neklade ...9, 10, 11 // Člen určitý se klade 11—13 // Člen určitý se vynechává ...13, 14 // Člen určitý se klade // v úslovích ...14 // člen neurčitý ...14—16 // Postavení členu.. 16—17 // PODSTAT. JMÉNO .17—28 // Rod (podst. jména) 17—19 // Množné číslo ...19—26 // Plurál (nepravidelně tvoří ...) ...20 // Složená podst. jména (množné číslo).. 21 // Plurál cizích slov.. 21 // Jednotné i množné číslo stejné ...22. // Plurál (dvojí — mají ...) ...22 // Jednotné číslo jen — mají ...23 // Množné číslo jen — mají ...! ...23—24 // Hromadná jména (plurál a singulár) ...25 // Plurál vlastních jmen ...25 // Množné číslo (užívání) ...26 // Sklonění substantiv ...26—27 // Genitív posesivní ...27 // Dativ stojí před akusatívem ...27 // To před dativem ...28 // PŘÍDAVNÉ JMÉNO .28—37 // Stupňování přídavných jmen ...28—30 // Stupňování nepravidelné ...30—33 // Přídavné jméno (zesílení komparatívu).33 // Přídavné jméno (umístění) ...33 // Přidav, jméno výrokové místo příslovce.34 // One, Ones (užívání místo podstatného jména) ....34—35 // Zájmena přisvojovací // zpodstatňují adjektiva ...36 // Podstatná jména ve významu adjektiv ...36, 37 // ČÍSLOVKY ...37—42 // Číslovky základní a řadové ...37—40 // Číslovky (Zlomky).. 39 // Číslovky násobné ...40 // Příslovky opětovací (Numeral adverbs) ...40 // Číslovky opětovací (multiplicative numerals) ...40 // Podstatní jména hromadná ...41 // Početní pravidla Čtyři ...42 // ZÁJMENA ...42—57 // Zájmeno osobní ...42 // Zájmena zdůrazňovací a zvratná.. .43, 44 // Zájmena (přivlastňovací) ...45 // Zájmena přivlastňovací se zdůrazňují own ...45 //
Zájmena přivlastňovací místo dativu nebo akusativu osob. zájm ...46 // Zájmena ukazovací.. 46 // Zájmena tázací ...48 // Zájmena vztažná ...49 // Zájmeno vztažné záporné but = that not a jeho užití.. 51 // What nesmí státí za podst. jménem ...52 // Zájmena určovací.. 53 // Zájmena neurčitá.. 53 // „Any, anybody, anything“ kdy se užívá.54 // „Some, somebody, something“ kdy se užívá ...55 // „Every a each“ ...55 // „One“ v užití „člověk“ (německé „man“).57 // SLOVESO ...58—109 // Sloveso, časování ve všech časech etc..58—63 // Present tense (3. osoba) ...62 // Imperfect pravidelných sloves ...63 // Slovesa nepravidelná (přehled) ...64—70 // Složená slovesa pravidelná i nepravidelná ...64 // Trvací způsob ...69 // Trvací způsob se neužívá ...69 // Trpný rod ...70 // Infinitiv činný má trpný význam ...71 // ”Get” v trpném rodě 71 // Infinitiv ...72—75 // Infinitiv bez ”to’’.. 72 // Infinitiv s ”to” ...73 // Přechodníky (tvoření a užití) ...75—78 // Přechodník přítomný ...76 // Přechodník při nestejných podmětech.. 76 // Podmět se vynechává ...77 // Zkracování vět příčestím ...77 // Vynechání slovesa to be a podmětu ...77 // Přechodníky po to see atd ...77 // Dáti si něco udělat.. 78 // Podstatné jméno slovesné ...79—81 // Zkracování vět gerundem ...81 // Rozkazovací způsob.. 81 // Konjunktiv ...82—83 // Slovesa pomocná a neúplná ...84—93 // Have ...84 // Be // Do // Can // May // Dare // Užívání časů.// Present Tense.// Future present // Future perfect // Stručný přehled časů // Souslednost časů // VĚTY ...99—107 // Přídavné jméno místo příslovcí ...116 // Příslovce času ...116 // Příslovce místa ...117 // Příslovce způsobu.. 117 //
Dopisy uzavíráme (příslovci) 118 // PŘEDLOŽKY.. 118—129 // Předložky dvě ...128 // Předložka v pasivní vazbě 128 // Předložka v otázkách ...128 // Předložka ve vztažných větách 128 // Předložky dávají slo vesu různý význam ...129 // 97 SPOJKY ...129—132 // Věty časové // Věty podmínkové // Věty připouštěcí // Věty příčinné // Věty účelové // Věty výsledkové.// Věty srovnávací // Lokální věty // Dodatky ke slovesu // He used to ...etc. // To get green ...etc. // Děj trvací // Děj jednodobý // Should, would // PŘÍSLOVCE ...110—118 // Příslovce a jich tvoření 110 // Stupňování příslovcí ...112 // Postavení příslovce ve větě ...113 // Slovesa místo příslovcí 115 // a) but ...130 // b) as-like ...130 // c) již ...131 // d) ještě ...131 // e) that se často vynechává ...131 // f) if-when ...131 // g) ještě ne, již ne.. 131 // h) než ...131 // ch) or ...132 // CITOSLOVCE (Interjections) ...132 // SLOVOSLED ...132 // Slovosled obrácený.. 132 // Já také; já také ne; není-liž pravda? 133, 134 // Interpunkce (Punctuation).. 135 // Tečka se nedělá u řadových číslovek.. 136 // Velká písmena v angličtině ...137 // Zkratky v obecné mluvě ...137 // O VĚTÁCH ...138 // Věta jednoduchá ...138 // Souvětí podřadné.. 138 // Souvětí souřadné ...138 // Classes of words (třídy slov) ...139 // Odpovědi různé ...140 // a) Kdy se mění у v i ...140 // b) Zdvojování souhlásky ...140 // c) Výslovnost ...140 // d) Přízvuk ...141 // e) Homonyms ...142 // f) Antonyms (Opposites) ...142 // g) Synonyms ...142 // h) Verbs Transitive ...143 // ch) Verbs Intransitive 143 // i) Appositive ...143 // j) Idioms ...143 // k) Proverbs ...143
cnb000534114

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC