Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Brno : Barrister & Principal, 2000
170 s. : il.

objednat
ISBN 80-85947-50-1 (váz.)
Studium
Obsahuje tabulky, předmluvu, seznam vyobrazení, údaje o autorech
Bibliografie: s. 153-165
Politika - analýza - studie
000062544
OBSAH // OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // I. ZÁKLADY POLICY ANALYSIS // 1. VÝCHODISKA...13 // 1.1. Základní pojmy...14 // 1.2. Trojdimenzionální pojetí politiky...17 // 1.2.1. Polity...17 // 1.2.2. Politics...18 // 1.2.3. Policy...18 // 1.3. Klasifikace policies...19 // 1.3.1. Klasifikace podle nominálních kategorií...20 // 1.3.2. Klasifikace podle účinků...20 // 1.3.3. Klasifikace podle principu řízení...21 // 1.3.4. Klasifikace podle povahy programu...21 // 1.4. Rozdílné perspektivy výzkumu ...22 // 2. VÝVOJ POLICY ANALYSIS...24 // 2.1. Vznik a vývoj výzkumu policy v USA...24 // 2.1.1. Holisticko-synoptická orientace...26 // 2.1.2. Inkrementalisticko-individualistická orientace...26 // 2.1.3. Tři fáze obecného vývoje policy analysis...29 // 2.2. Rozvoj policy analysis v Evropě: německý příklad...30 // 2.2.1. Sociálně-politické motivy...30 // 2.2.2. Tři fáze vývoje discipliny v SRN...32 // 2.3. Policy analysis a tradiční politická věda...34 // 167 // MODERNÍ ANALÝZA POLITIKY // 3. METODY VÝZKUMU...38 // 3.1. Metodologický pluralismus policy analysis...39 // 3.2. Vyšetřovací techniky...41 // 3.2.1. Dotazníkové šetření...41 // 3.2.2. Participativni pozorování...41 // 3.2.3. Obsahová analýza...42 // 3.3. Modely a metody...42 // 3.4. Kvalitativní a kvantitativní metody...43 // 3.5. Případová studie a srovnávací metoda...44 // 3.6. Sekundární analýzy...45 // 3.7. Studie „ex ante“ a „ex post“...46 // II. TEORETICKÉ
PŘÍSTUPY // 4. KONCEPCE, PŘÍSTUPY A SMĚRY VÝZKUMU POLICY...51 // 4.1. Teoretické školy ve výzkumu policy...51 // 4.2. Možnosti a problémy využití teoretických koncepcí...52 // 5. SYSTÉMOVÉ KONCEPCE...55 // 5.1. „Input-output“ model...55 // 5.2. Policy-making system...60 // 6. KONCEPCE AKTÉRŮ...66 // 6.1. Politické arény (policy arena)...67 // 6.1.1. Distributivní politika...70 // 6.1.2. Redistributivni politika...71 // 6.1.3. Regulativní politika...72 // 6.1.4. Konstitutivní politika...72 // 6.1.5. Samoregulativní politika...73 // 6.1.6. Persuasivní politika...74 // 6.2. Politický cyklus (policy cycle)...75 // 6.2.1. Iniciace...79 // 6.2.2. Estimace...80 // 6.3.3. Selekce...81 // 6.2.4. Implementace...82 // 168 // OBSAH // 6.2.5. Evaluace... // 6.2.6. Terminace... // 6.3. Politické sítě (policy networks) .. // 6.3.1. Politické sítě v USA... // 6.3.2. Politické sítě ve Velké Británii // 6.3.3. Politické sítě v SRN... // 82 // 84 // 86 // 91 // 95 // 96 // III. VÝZKUMNÉ APLIKACE // MOŽNOSTI, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLICY ANALYSIS // 7. MODEL POLITICKÉHO SYSTÉMU: // DISKUSE „DOES POLITICS MATTER?“ // 7.1. Dvě teze o významu politiky... // 7.2. Vliv sociálně ekonomických faktorů ... // 7.3. Význam politických proměnných. // 8. POLITICKÉ ARÉNY: TYPY DEMOKRATICKÝCH SYSTÉMŮ A TYPY POLICY...108 // 8.1. Syntéza dvou typologií...108 // 8.2. Prověřování hypotézy...110 // 8.3. Vztah mezi typem politického systému
a typem preferované // policy...112 // 9. POLITICKÝ CYKLUS: POLITICKÉ PLÁNOVÁNÍ, // VÝZKUM IMPLEMENTACE A EVALUACE...115 // 9.1. Neúspěch politického plánování...116 // 9.2. Výzkum implementace...120 // 9.3. Evaluační studie...123 // 101 // 102 // 104 // 105 // 10. POLITICKÉ SÍTĚ: VÝZKUM SÍTÍ A POLICY ANALYSIS ... 126 // 10.1. Propojení výzkumných perspektiv...126 // 10.2. Produkce politiky...129 // 10.2.1. Propojení politik...130 // 10.2.2. Systémy zprostředkování zájmů...132 // 169 // MODERNI ANALÝZA POLITIKY // 10.3. Dimenze politických sítí...136 // 10.3.1. Aktéři...138 // 10.3.2. Funkce...138 // 10.3.3. Struktury...138 // 10.3.4. Pravidla postupu...139 // 10.3.5. Moc...139 // 10.3.6. Strategie aktérů...140 // 10.4. Struktury, aktéři, inovace...141 // 10.4.1. Logika struktury...143 // 10.4.2. Logika aktérů...144 // 10.4.3. Logika inovace...145 // 10.5. Možnosti výzkumu politických sítí...147 // ZÁVĚR...148 // LITERATURA...153 // SEZNAM VYOBRAZENÍ...166 // 170

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC