Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2003
159 s. ; 18 cm

objednat
ISBN 80-7277-186-8 (váz.)
Stručná historie států ; sv. 15
Obsahuje přehled (moravšttí vladaři, politici a církevní hodnostáři)
Obsahuje bibliografii na s. 157-159
000062562
Obsah // Pravěká Morava (do 6. století n. I.) 7 Morava v době kamenné a bronzové 7 Doba železná, Keltové a stěhování národů 10 Od příchodu Slovanů do zániku Velké Moravy (6. až 10. století) 13 // Příchod nejstarších slovanských kmenů 13 Sámův kmenový svaz 15 Doba předvelkomoravská 16 Počátky Velké Moravy 18 Konstantin a Metoděj 19 Kníže Svatopluk 21 Zánik Velkomoravské říše 24 Velkomoravská společnost 25 Morava za údělných knížectví (počátek 11. století až 1182) 27 // Vláda Břetislavova a Spytihněvova 27 Zřízení olomouckého biskupství 28 Ota Olomoucký a Konrád Brněnský 29 Boje mezi Přemyslovci 30 Jindřich Zdík 32 Raně středověká sídla 34 // Konrád II. Ota a vznik Moravského markrabství 35 Přemyslovská markrabata (1182 až 1306) 37 // Knínská dohoda a Konrádova statuta 37 Markrabě Vladislav Jindřich 39 Kolonizace a nové kláštery 40 Přemysl a Václav 41 // Přemysl II. Otakar a bitva na Moravském poli 42 Vymření Přemyslovců po meči 44 Moravská společnost ve 13. století 46 Morava lucemburská (1310 až 1419/23) 48 // Jindřich z Lipé a Eliška Rejčka 48 Markrabě Karel Lucemburský 50 Jan Jindřich 51 // Spory mezi potomky Jana Jindřicha a Karla IV. 53 Václav IV. a nástup husitství 56 Kulturní a společenský rozkvět za Lucemburků 57 Morava za husitství a vlády Jagellonců (1419/23 až 1526) 61 // Přívrženci kalicha na Moravě 61 Boje na moravském území 62 Lipany a koncil
v Basileji 63 Vláda Jiřího z Poděbrad, dvojkráloví 65 // 6 // Ctibor Tovačovský a Vilém z Pernštejna 67 Markrabství za Jagellonců 70 Stavovské období (1526 až 1619) 72 Habsburkové jako páni Moravy 72 Novokŕténci, obrana markrabství proti Turkům 72 Ferdinand I. versus stavy 74 Reformace na Moravě, jednota bratrská 76 Doba rudolfínská, katolická reformace 77 Turecké nebezpečí, Štěpán Bočkaj 79 Rudolf versus Matyáš 81 Karel starší ze Žerotína 83 Třicetiletá válka a protireformace (1619 až 1740) 85 // Moravané a stavovské povstání 85 Porážka na Bílé hoře, Obnovené zřízení zemské 8; Švédové na Moravě, vestfálský mír 90 Morava barokní 92 Cesta ? „nové době" (1740 až 1849) 96 // Slezské války 96 // Tereziánské a josefínské reformy 97 Péče o školství a vědy, církevní poměry 100 Národní obrození, Francouzi a Rusové na Moravě Průmyslová revoluce, rokoko a klasicismus 105 Revoluční dění 1848/49 106 Morava směřuje ? samostatnosti českých zemí (1849 až 1918) 1°8 // Politické a státoprávní změny 108 Spolkový život, národní manifestace 111 Rozvoj průmyslu a školství 112 Jazyková nařízení, nové politické strany 114 Češi versus Němci 117 První světová válka 119 Období republik (od roku 1918) 122 // Němci proti republice 122 Moravskoslezská země, pozemková reforma 123 Morava za protektorátu 125 Odsun Němců, komunistická vláda 128 Polistopadový vývoj 130 Česko-moravské
vztahy 132 Encyklopedické heslo 135 Folklor a nářečí na Moravě 143 Přehledy 146 // Moravští vladaři a politici 146 Moravští církevní hodnostáři 153 Seznam výběrové literatury 157 // 102
(OCoLC)56871812
cnb001288369

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC