Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2004
384 s. : il.

objednat
ISBN 80-251-0230-0 (brož.)
Další názvový údaj na obálce: tabulky, grafy, diagramy, obrázky a rovnice, propojení Excelu s Intenetem, nástroje pro analýzu dat, spolupráce uživatelů a vazby na další aplikace Office
Hřbetní název: Excel 2003 : podrobná uživatelská příručka
Obsahuje ilustrace, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie na s. 376
Excel 2003 (software) - příručky
000062610
Obsah // Předmluva 11 // Typografická konvence použitá v knize 12 // 1 Úvod do Excelu 2003 13 // Spuštění a ukončení Excelu 14 // Spuštění Excelu 14 // Ukončení práce s Excelem 15 // Přepínání mezi otevřenými sešity 16 // Oprava aplikace 16 // Popis obrazovky 18 // Popis panelu nabídek 20 // Dokumentové okno 21 // Koncepce sešitu 22 // Zadávání příkazů 25 // Inteligentní značky a tlačítka možností 30 // Tlačítka možností 33 // Další ovládací prvky Excelu 36 // Nastavení pracovního prostředí Excelu 2003 37 // Práce s nápovědou 38 // 2 Práce se sešity 43 // Otevření a uložení sešitu 44 // Způsoby otevření nového sešitu . 44 // Způsoby založení nového prázdného sešitu 45 // Založení nového sešitu na základě šablony 47 // Založení nového sešitu na základě existujícího 48 // Otevření existujícího sešitu 49 // Uložení nepojmenovaného souboru 52 // Uložení pojmenovaného souboru 54 // Uložení sešitu pod jiným názvem 55 // Zavření souboru 55 // Odstranění souboru 56 // 3 // Obsah // Různé 56 // Obnovy dokumentu při poškození 56 // Průběžné ukládání změn 57 // Sdílení souborů v rámci předchozích verzí Excelu 58 // Import souboru 59 // Export souboru 60 // Uložení dokumentu jako šablony 60 // Automatické otevření souboru 62 // Uložení pracovního prostoru 63 // Vlastnosti souborů 63 // Způsoby zobrazení sešitu 64 // Ochrany sešitu 72 // Ochrana souboru 72
// Zamknutí sešitu 73 // Zamknutí listu 74 // Odemčení dat a objektů 75 // Ochrana při sdílení sešitu 77 // Poznámky ? ochraně sešitu 78 // Ochrana před makroviry 79 // 3 Základní techniky práce s Excelem___81 // Pohyb v sešitu 82 // Vkládání dat 83 // Zápis textu 84 // Zápis čísel 84 // Zápis zlomku 86 // Zápis měny 86 // Zápis procent 86 // Zápis data a času 87 // Vkládání funkce 88 // Zápis vzorce 92 // Vložení symbolu 94 // Přidání komentáře 94 // Zápis logických hodnot 96 // Indikace chybových hodnot 97 // Úpravy dat « 97 // Vymazání dat 98 // Anulování provedených operací 98 // Opakování poslední operace 98 // 4 // Microsoft Office Excel 2003 // Identifikace buněk a oblastí 99 // Absolutní a relativní adresace 99 // Adresace a vyznačení oblasti 100 // Pojmenování buňky a oblasti 102 // Zápis buněk a oblastí v přirozeném jazyce 105 // Vazby mezi buňkami 106 // Zápis buněk a oblastí do funkcí a vzorců 107 // Zápis buněk a oblastí do dialogových oken 107 // Přemísťování a kopírování 108 // Přemístění dat a objektů 108 // Kopírování dat a objektů 108 // Využití schránky sady Office 113 // Práce se sloupci a řádky 115 // Úpravy rozměrů 115 // Vložení a odstranění 117 // Formátování buněk 118 // Úprava formátu čísel 119 // Úprava zarovnání údajů 122 // Úprava písma 125 // Kreslení ohraničujících čar 126 // Úprava stínování buněk 128 // Tipy pro
formátování 128 // Tisk 130 // Nastavení vzhledu stránky 131 // Nastavení parametrů pro tisk 135 // Různé racionální způsoby tisku 139 // 4 Rozšiřující techniky 143 // Práce s listy sešitu 144 // Přejmenování listu sešitu 144 // Vkládání a odstranění listů 144 // Přemístění a kopírování listů 145 // Obarvení záložek 145 // Úprava pozadí listu 146 // Další způsoby zadávání dat 146 // Doplňování výpočtů 146 // Automatický výpočet 147 // Vytvoření řady příkazem 148 // Vytvoření řady tažením kurzorem myši 148 // Vytvoření vlastních seznamů 150 // Obsah // Automatické dokončení textu 151 // Doplnení položky výběrem ze seznamu 151 // Automatické formátování buňky 152 // Automatické doplnění vzorce (funkce) 152 // Ověřování vstupních dat 152 // Jednotný vzhled tabulek 155 // Automatický formát 156 // Použití stylů 156 // Podmíněné formátování 158 // Vyhledání buněk // s určitými daty 160 // Vyhledat buňky podle podmínky 160 // Najít a nahradit 161 // Prohlížení sešitu vlastním zobrazením 163 // Výpočty v sešitu 165 // Přepočet sešitu 166 // Konverze vzorců na hodnoty 167 // Převod čísel uložených jako text na čísla 167 // Cyklické odkazy 167 // Odhalování problémů ve vzorcích 169 // Zobrazení vzorců 170 // Zobrazení vazeb mezi buňkami 170 // Signalizace chyb 171 // Kontrola chyb _ 171 // Nalezení chyb 172 // Vyhodnocení vzorce 173 // Kukátko 174
// Zjištění buněk obsahujících nesprávné hodnoty 175 // Vybrané funkce a jejich použití 175 // SUMA, PRŮMĚR, MAX, MIN, MODE 175 // SUMIF 176 // SUBTOTAL 177 // POWER 177 // KDYŽ 177 // ZAOKROUHLIT 179 // ZAOKROUHLIT NAHORU 180 // HODNOTA NA TEXT 180 // KČ 181 // DNES 181 // 6 // Microsoft Office Excel 2003 // NYNÍ 182 RANDBETWEEN 182 UNTREND 183 OPAKOVAT 185 // 5 Prace s grafy // 187 // Vytváření grafů // Postup při vytváření grafu funkční klávesou [fu \ // Postup při vytváření grafu Průvodcem grafu // Změna a doplnění vlastních typů grafu // Identifikace objektů v grafu // Označení objektu v grafu // Poznámky ? tvorbě grafů // Poznámky ? některým typům grafů Náměty na výběr vhodného typu grafu Použití bublinového grafu Graf s vedlejší (druhou) osou Y Kombinované grafy XY bodový graf // Rozdíl mezi grafem spojnicovým a XY bodovým // Interaktivita grafu a tabulky // Propojení názvů v grafu s buňkou na listu // Formátování objektů v grafu // Návrat na implicitní formát Formátování oblasti grafu Formátování ploch Formátování osy kategorií Formátování osy hodnot Formátování datové řady Celkové formátování 3D grafu Tvorba atraktivních grafů Doplnění popisu os o značky Příklad zvláštního formátování - Ganttův diagram // Úpravy grafů // Přidání datové řady Odstranění datové řady Odstranění grafu a jeho objektů Přidání objektů do grafu // 188 // 189 // 189
193 // 194 // 196 // 197 // 198 201 202 203 // 205 // 206 207 // 207 // 208 // 209 // 211 // 211 // 212 // 214 // 216 // 217 // 219 // 220 222 // 223 // 224 // 224 // 225 // 225 // 226 // 7 // Obsah // Pokročilé techniky práce s grafy 227 // Doplnení trendu a klouzavého průměru 227 // Doplnění vlastní extrapolace (akčního plánu) 230 // Chybové úsečky 231 // Spojnice extrémů 232 // Sloupce vzrůstu a poklesu 232 // Kombinace dvou grafů 233 // 6 Nástroje pro analýzu dat___235 // Hledání řešení 236 // Citlivostní analýza 238 // Citlivostní analýza pro jednu proměnnou 238 // Citlivostní analýza pro dvě proměnné 239 // Úpravy citlivostní tabulky 240 // Scénáře 241 // Vlastní panel nástrojů pro práci se scénáři 244 // Poznámky ? tvorbě scénářů 245 // 7 Práce se seznamy___247 // Koncepce seznamu 248 // Seřazení seznamu 251 // Prohlížení seznamu 256 // Filtrování dat 257 // Automatický filtr . 257 // Prvních 10... 259 // Vlastní filtr 260 // Poznámky ? filtraci 260 // Rozšířený filtr 262 // Automatizace filtrace - makro 265 // Doplnění souhrnů 267 // Vytvoření přehledů a skupin 270 // Definovaný seznam 275 // 8 Interaktivní tabulky a grafy___279 // Koncepce kontingenční tabulky a grafu 280 // Kontingenční tabulky 280 // Postup vytvoření kontingenční tabulky 283 // Skrytá datová mezi paměť 293 // 8 // Microsoft Office Excel 2003 // 294 // 296 // Kontingenční grafy // Postupy vytvoření kontingenčního
grafu // 9 Vkládání obrázků, rovnic a dalších objektů___301 // Vložení obrázku 302 // Galerie médií 302 // Obrázek jako soubor 303 // Obrázek z jiné aplikace 304 // Nakreslení obrázku 304 // Kreativní text 305 // Zápis rovnic 307 // Diagramy 308 // 10 Spolupráce uživatelů___311 // Sdílení sešitu 312 // Slučování kopií sešitů 315 // Odeslání sešitu a jeho částí e-mailem 318 // Uložení sešitu jako webové stránky 320 // A Klávesové zkratky // (zkrácené klávesové povely)___327 // ? Seznam funkcí Excelu___339 // Finanční funkce (16) 340 // Datumové a časové funkce (14) 342 // Matematické funkce (50) 342 // Statistické funkce (80) 345 // Vyhledávací funkce (18) 349 // Databázové funkce (12) 351 // Funkce pro práci s texty (24) 351 // Logické funkce (6) 353 // Informační funkce (15) 353 // Vlastní (1) 355 // Funkce pro inženýrskou analýzu (40) 356 // Informační analýza (2) 357 // Matematická analýza (8) 357 // Finanční analýza (37) 358 // 9 // Obsah // Funkce pro analýzu času (6) 361 // Funkce neuvedená v seznamu funkcí 361 // C Vybrané termíny při práci s Excelem___363 // Rejstřík___377 // 10 // Microsoft Office Excel 2003

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC