Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Krystal OP, 1994

objednat
ISBN 80-901528-3-X
000062618
Rekat.
[3] // Obsah // Úvod // 001 Definice morální teologie...15 // 002 Metoda morální teologie...15 // 003 Specifika tomistické morálky...15 // 004 Křesťanská morálka...16 // MORÁLNÍ TEOLOGIE VŠEOBECNÁ // I. Cíl člověka // 005 Poslední cíl...18 // 006 Lidská zkušenost s voláním po Štěstí...18 // 007 Štěstím člověka je Bůh...19 // II. O lidských úkonech // 008 Pojem lidského úkonu...21 // A. Elementy lidského úkonu // 009 Vůle...21 // 010 Voluntarium (dobrovolné)...21 // 011 Involuntarium (nedobrovolné)... 22 // 012 Příčiny dobrovolnosti...23 // 013 Formy dobrovolnosti...23 // 014 Svoboda volby...24 // 015 Lidská svoboda...24 // 016 Patologické překážky svobody...24 // 017 Psychologická struktura lidského úkonu...26 // B. Morálnost lidského úkonu // 018 Podstata morálnosti...27 // 019 Synderesis a praktický rozum...27 // 020 Co činí svobodný úkon mravným...27 // 021 Poznání mravnosti...28 // 022 Svědomí (de conscientia)...28 // 023 Situační etika...29 // 024 Různé druhy svědomí...30 // 025 Morální systémy...31 // 026 Principium duplicis effectus (de effectibus)...32 // 027 Zdroje dobra a zla...33 // 028 Morálka úmyslu a morálka provedení...34 // 029 Spolupráce (de cooperatione)...35 // [4] // 030 Zásluha...38 // C. Vášně // 031 Pojem vášně...39 // 032 Dělení vášní...41 // III. Habity - ctnosti // A. Všeobecně o habitech // 033 Pojem habitu...42 // 034 Úloha habitu...42 // 035 Rozdělení habitů...43 //
036 Růst habitů...43 // 037 Morálnost habitů...43 // B. Ctnosti // 038 Mravní ctnosti...43 // 039 Kardinální ctnosti - rozumnost, spravedlnost, umírněnost, statečnost // (virtutes cardinales - prudentia, iustitia, continentia, fortitudo)...44 // 040 Vlité ctnosti (virtutes infusae)...44 // 041 Dary Ducha svátého...45 // 042 Evangelijní blahoslavenství a plody Ducha svátého...45 // IV. Zákon // 043 Úloha zákona...45 // 044 Zákon v Písmě svatém...46 // 045 Definice zákona...47 // 046 Prostředky jednání zákona...48 // 047 Věčný zákon... 48 // 048 Přirozený zákon...49 // 049 Lidské zákony... 49 // 050 Pozitivní božský zákon...50 // V. Hříchy // 051 O hříchu...50 // 052 Rozdělení hříchů...51 // 053 Teologické rozdělení hříchů...51 // 054 Podmínky smrtelného hříchu... 52 // 055 Všední hřích...52 // 056 Mravní nedokonalost...53 // 057 Vnitřní hříchy...53 // 058 Rozlišení hříchů...54 // 059 Sídlo hříchu...54 // 060 Prvotní hřích...55 // 061 Dědičný hřích...55

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC