Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2000
250 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7261-019-8 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické citace, úvod, klíč, glosář myslitelů v oboru managementu, rejstřík, údaje o autorovi
Management - příručky
000062761
Úvod 9 // Klíč k symbolům 15 // 1 NOVÝ SVĚT MANAGEMENTU 17 // Z epochy strojů do věku informací 18 // F. W. Taylor a Henri Fayol: Management jako věda 19 // Za hranicemi vědeckého řízení 23 // Boření manažerských mýtů 25 // Nové dovednosti pro nový svět 27 // Řízení změn 28 // Richard Pascale: Od změny k transformaci 29 // Nároky na lidi 34 // Jak lidé vnímají změny? 36 // Dovednosti potřebné k řízení změn 38 // Úspěšné zavádění změn 41 // Peter Drucker: Prorok změn 48 // 2 NOVÝ SVĚT ORGANIZACÍ 53 // Vzestup a pád modelu funkční organizace 54 // Henry Ford: Génius hromadné výroby 54 // Cestou shora dolů funkčními hierarchiemi 56 // Alfred P. Sloan: Protilátky na nedostatky funkční organizace 60 // Zrod člověka podnikového 62 // Nový organizační model 65 // Vytváření nové organizace 66 // Maticový model: firma ABB 68 // Nová organizace 69 // Charles Handy: Utváření budoucnosti 70 // Nové tvary a představy: přednosti virtuality 82 // Technologie a nová organizace 84 // 3 TVORBA A REALIZACE STRATEGIE 91 // Svatý grál strategie 92 // 5 // MODERNÍ MANAGEMENT: ZÁKLADNÍ MYŠLENKOVÉ SMĚRY // Igor Ansoff: Analýza a paralýza 92 // Kořeny strategie 94 // Strategie v praxi 97 // Michael Porter: Strategie a konkurenční výhoda 100 // Henry Mintzberg: Strategie jako umění 103 // Cesta od myšlenek k činům 108 // 4 NOVÉ ZPÚSOBY ŘÍZENÍ LIDÍ 115 // Od personálu k lidským zdrojům 116 // Tom Peters: Obracení na víru v lidi 119 // Lidské zdroje 124 // Posilování individuálních pravomocí 125 // Rosabeth Moss Kamerová: Cesta k posilování pravomocí 128 // Ricardo Semler: Posilování pravomocí v praxi 131 // Řízení rozvoje kariéry 133 // Týmová práce 140 //
5 REVOLUCE JAKOSTI ?? // Objevení jakosti 144 // W. Edwards Deming a Joseph Juran: Jakost jako evangelium 145 // Jakost v hromadném měřítku 149 // Praxe selhává 150 // Reengineering 153 // Co je reengineering? 155 // Reengineering v praxi 156 // Překážky reengineeringu 158 // 6 NOVÉ POJETÍ MARKETINGU 163 // Umění prodávat - rozkvět marketingu 164 // Vztahový marketing 168 // Získávání loajálních zákazníků 169 // Řízení značek 172 // Vzestup značek 173 // Značky v období devadesátých let 176 // 7 VEDENÍ LIDÍ A VŮDČÍ SCHOPNOSTI 179 // Zrození nového typu vůdčí osobnosti 180 // Machiavellistické vůdcovství 180 // Vojenské vzory 182 // Vývoj vůdcovství 183 // Nový typ vůdce 185 // Warren Bennis: Dělat správné věci 189 // 8 UČENÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 193 // Rozvoj oblasti vzdělávání 194 // Chris Argyris: Výzva jménem učení 195 // Učící se organizace 200 // Překážky vytváření učící se organizace 202 // Změna role postgraduálních obchodních škol 203 // Rozvoj nových přístupů 204 // Nová podoba obchodních škol 207 // Rozvíjení talentovaných jedinců 208 // Individuální řízení vlastního rozvoje 210 // 9 GLOBÁLNÍ MANAGEMENT 217 // Objevování světa 218 // Rozhodující vlivy urychlující globalizaci 218 // Globální firma v praxi 221 // Dosažení světové úrovně 223 // Vzestup globálních značek 224 // Svět hromadného přizpůsobování individuálním // potřebám zákazníků 225 // Glosář myslitelů v oboru managementu 229 // Nakladatelství Management Press vydalo, resp. připravuje // následující české překlady knih osobností, jejichž profily jsou uvedeny v této knize 243 // Rejstřík 245
(OCoLC)85010950
cnb000981501

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC