Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xxxiv,518 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-252-1 (váz.)
Praxe manažera (Computer Press)
angličtina
Další názvový údaj z obálky: vizuální styl, osobní prezentace, internet, podpora prodeje, publicita, direct mail, prodej, sponzorství, reklama, veletrhy, balení výrobků
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, grafy, předmluvu, přílohy, rejstřík
Bibliografie: s. 509
Marketing - příručky
000062762
Obsah // V // 0 knize Moderní marketing xxiii // Předmluva xxvii // Poděkování xxix // Jak tuto knihu používat xxxi // Cast I // Pozadí komunikačního procesu // L Marketing a integrovaný komunikační mix !3 // Proměnlivá povaha marketingu 3 // Marketingový mix 5 // Komunikační mix 6 // Jak namixovat komunikační mix 8 // Jak integrovat komunikační mix - první kroky 12 // Integrovaná marketingová komunikace - výhody 14 // Integrovaná marketingová komunikace - překážky 15 // Integrovaná marketingová komunikace - zlatá pravidla 16 // Intenzivní marketingová komunikace 18 // Marketingový mix musí být vyvážený a integrovaný 18 // PŘÍLOHA 1 19 // PŘÍLOHA 2 // Činnosti „nadlinkové" a „podlinkové" 20 // PŘÍLOHA 3 // Struktura trhu (podíl na trhu, růst trhu a koncentrace trhu) 20 // Dostupné zdroje 23 // PŘÍLOHA 4 // Integrovaná marketingová komunikace - výhody, které snižují náklady 24 // Další doporučená literatura 25 // Další užitečné kontakty 25 // 2. Plán marketingové komunikace ___ 27 // Návrh plánu marketingové komunikace - plánovací systém AMSTIK (SOSTAC) 27 // Zdroje 3M 28 // Analýza situace 29 // Segmentace a cílový marketing 31 // Rozhodovací jednotky 32 // Celosvětové segmenty 32 // Segmenty spotřebitelů 33 // Průmyslové segmenty 33 // Segmentace vyžaduje pečlivou analýzu 34 // Moderní marketing // Mety 35 // Marketingové mety 36 // Komunikační mety 36 // Strategie 38 // Strategie marketingové komunikace firmy Tuppenvare 39 // Strategie marketingové komunikace firmy IBM zaměřená na pojišťovny 39 // Strategie marketingové komunikace firmy ETC lidské zdroje (ETC human resource) 39 // Marketingová strategie automobilky Daewoo 40 // Komunikační strategie firmy Telewest 40 // Taktika 40 // Implementace 42 // Kontrola 42 //
KRÁTKÁ PŘÍPADOVÉ STUDIE // Výzva Zlatého srdce (Gold Heart Appeal) 44 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Přátelé kostela sv. Jakuba 49 // PŘÍLOHA I // Populace Spojeného království rozdělená podle věku a pohlaví 52 // PŘÍLOHA 2 // Geodemografické segmenty 55 // PŘÍLOHA 3 // Rozdělení populace ve Velké Británii podle socioekonomických skupin 58 // Další doporučená literatura 59 // 3. Teorie komunikace 61 // Teorie komunikace 61 // Neverbální a nesymbolická komunikace 62 // Sémiotika 63 // Komunikační modely 64 // jednostupňový model komunikace 64 // Hromadná komunikace 65 // Dvoustupňový model komunikace 65 // Vícestupňový model komunikace (a) 67 // Vícestupňový model komunikace (b) 68 // jak chápat vícestupňovou komunikaci 69 // Ústní sdělení („šeptanda") 70 // Model přijetí 71 // Další doporučená literatura 73 // 4. Chování při nakupování 75 // Úvod 75 // Iři hlavní otázky 76 // Obsah // IX // Složitý zákazník chce hamburger 76 // Proč kupují? 77 // Druhy nákupních situací 78 // Rozhodovací jednotky 79 // Modely nákupního chování 79 // Nákupní proces 80 // Hierarchické modely odezvy zákazníka 82 // Modely černé skříňky 84 // Modely osobní proměnné 85 // Komplexní modely 86 // Model Howarda a Shetha 86 // Zasahující proměnné 88 // Vnímání 88 // Jak získáváme nové informace 90 // Motivace 92 // Postoje 94 // Vliv skupiny 95 // Shrnutí a závěr 96 // Další doporučená literatura 98 // 5. Jak chápat trhy - průzkum trhu 99 // Průzkum trhu 99 // Informace snižují riziko 99 // Informace jsou moc 100 // Určete si pořadí informací 101 // Pomůcka při rozhodování 102 // Druhy výzkumu 102 // Souhrnná tabulka 104 //
Kvalitativní výzkum 106 // Zaměřovači skupiny 107 // Výzkum návrhu 107 // Index cílové skupiny (Target Group Index) 109 // Geodemografie 111 // Zkušební marketing 111 // Studie sledující účinek (tracking studies) 111 // Maloobchodní audity 113 // Domácí audity 114 // „Druhotné" berte jako první 115 // Proces průzkumu trhu 115 // Zadání, návrhy a výběr agentury 116 // Marketingový informační systém 117 // Obtíže s výzkumem 119 // jak zkoumat nové myšlenky 119 // Nebezpečí, kterých byste se měli vyvarovat 120 // x // Moderní marketing // Další doporučená literatura 121 // Další užitečné kontakty 122 // 6. Agentury a vztahy s nimi 123 // Struktura agentury 124 // Vedoucí zakázky 125 // Plánovací oddělení 126 // Tvůrčí oddělení 126 // Oddělení sdělovacích prostředků 126 // Oddělení výroby 127 // Oddělení dopravy 127 // Kdo všechno na zakázce pracuje 127 // Tři hlavní součásti 128 // Druhy agentur 128 // Různé pracovní vztahy 128 // jak zajistit dobré vztahy s agenturou 129 // Odměňování agentur 130 // Provize 130 // Slevy na provizích 130 // Poplatky 131 // Platby podle výsledků 131 // Proces výběru agentury 132 // Základní seznam agentur 132 // Doporučení a dobrozdání 134 // Zadání zakázky 134 // Příprava agentury na prezentaci 135 // Pocity před prezentací - pohled klienta? 136 // Prezentace 137 // Jak analyzovat údaje o agentuře 138 // jak vybírat agenturu - hodnotící formulář 139 // Po prezentaci - agentura očekává rozhodnutí 139 // Agentura je odmítnuta 139 // Po prezentaci - agentura pořád čeká 142 // jak ukončit spolupráci s agenturou 143 // jak ukončit spolupráci s klientem 144 // Další doporučená literatura 144 // Další užitečné kontakty 144 //
7. Sdělovací prostředky 145 // Úvod - Jaký mediální mix? 145 // Slovníček pojmů v oboru sdělovacích prostředků 146 // Který sdělovací prostředek? 148 // Výběr sdělovacího prostředků 149 // Velikost publika 149 // Obsah // Druh publika 150 // Stav myšlení publika 150 // Náklady na výrobu 150 // Minimální náklady na prostor ve sdělovacích prostředcích 150 // Náklady na tisíc lidí 151 // Sdělení 151 // lak nákup prostoru ve sdělovacích prostředcích probíhá 151 // Který sdělovací prostředek a který nosič? 152 // Kolik prostoru, jak často a kdy? 152 // Mediální plán 157 // Nákup prostoru ve sdělovacích prostředcích 157 // Průzkum sdělovacích prostředků 158 // Média se mění 158 // Ostatní sdělovací prostředky 159 // Kanceláře průzkumu sdělovacích prostředků 161 // PŘÍLOHA 1 // Náklady na tisíc lidí 162 // PŘÍLOHA 2 // Obvyklé NNTL v evropských televizních stanicích 163 // Další doporučená literatura 164 // Další užitečné kontakty 164 // 8. Změny v komunikačním okolí 165 // Úvod 165 // Politika 166 // Zákony a nařízení 166 // Legislativní proces v Evropské unii 168 // Samoregulace - praktické kodexy 170 // Tisk, reklama v tisku a ASA/CAP 170 // Televizní reklama a ITC 171 // Přímý marketing 173 // Makroekonomické vlivy na podnikání a komunikaci 173 // Ekonomie 174 // Účinek na trhy a komunikaci 174 // Psychologická změna vyvolaná recesí 175 // Společenská změna 175 // Nový zájem o etiku 176 // Demografie 178 // Technologie 179 // PŘÍLOHA 1 // Evropské zákony o reklamě ještě nejsou sjednoceny 182 // Moderní marketing // PŘÍLOHA 2 // Recesí proti recesi 183 // PRÍLOHA 3 // Príklady stížnosti proti reklamám, které ASA // (Asociace reklamních standardů) uznala 184 // Další doporučená literatura 186 // Další užitečné kontakty 186 //
9. Mezinárodní marketingová komunikace 187 // Globalizace trhů 187 // Celosvětová příležitost - opravdu? 187 // Svět je složitý 188 // jak hrát na globální strunu 189 // Síly, které pohánějí globalizaci 190 // Hráči světové elity 191 // Podobnosti pod povrchem 191 // Globální obtíže 192 // jazyk 192 // Gramotnost 193 // Barvy 193 // Gesta 193 // Kultura 194 // Původní národní identita 194 // Dostupnost sdělovacích prostředků 194 // Sdělovací prostředky se prolínají 194 // Nedostatek údajů o sdělovacích prostředcích 194 // Nízká důvěryhodnost sdělovacích prostředků 194 // Rozdílné rysy sdělovacích prostředků 195 // Různé použití sdělovacích prostředků 195 // Rozdílné standardy kladené na sdělovací prostředky 195 // Rozdílná struktura nákladů 195 // Zákonná omezení 195 // Konkurence 195 // Globálně nevhodná jména 195 // Globální omyly 196 // Chybný název 196 // Chybný titulek 197 // Nesprávný výrobek 197 // Globální strategické možnosti 197 // Globální marketingová strategie 198 // Globální reklamní strategie 199 // Čtyři globální reklamní strategie 200 // Výhody ústřední strategie a ústřední výroby 201 // Nevýhody ústřední strategie a ústřední výroby 202 // Agentury na mezinárodním bojišti 203 // Obsah // X // Jak vybírat agenturu: mezinárodní nebo místní nezávislou ? 203 // Výhody použití mezinárodní agentury 204 // Nevýhody použití mezinárodní agentury 204 // Klíč ? dobré ústřední komunikaci 204 // PŘÍLOHA J // Je Evropa jednotná? 205 // PŘÍLOHA 2 // Podivíni ze Západu 208 // PŘÍLOHA 3 // Ti podivínští Britové 209 // PŘÍLOHA 4 // Je těžké spolupracovat s jinými evropskými kulturami? 209 // PŘÍLOHA 5 // Nepovedený mezinárodní obchodní rozhovor 210 // PŘÍLOHA 6 // Rady k překládání 212 // Další doporučená literatura 213 //
Část II // Nástroje marketingové komunikace // 10. Prodej a řízení prodeje 217 // Úvod 217 // Velikost a důležitost prodejních týmů 218 // Trhy organizací 218 // Integrace s komunikačním mixem 218 // Prodejní týmy 219 // Druhy prodejců 219 // Druhy prodejních týmů 219 // Podstata prodeje 220 // Poradenský prodej 221 // Rozšiřování prodejního týmu 221 // Podíl na myšlení lidí 221 // Výhody podílu na myšlení lidí 222 // Marketing v terénu 222 // Multi-level marketing (vícestupňový marketing) 223 // Řízení prodejních týmů 223 // Nábor 223 // Výcvik 224 // Moderní marketing // Motivace 225 // Kontrola 226 // Čas - vzácné zboží 226 // Jak snížit frekvenci prodejních návštěv 227 // Tvořivý prodej 227 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Prodej životního připojištění 228 // PŘÍLOHA 1 // Otázky k sebehodnocení prodejců 230 // Další doporučená literatura 233 // Další užitečné kontakty 233 // 11. Reklama 235 // Úvod 235 // Řízení reklamní kampaně 237 // Analýza situace 237 // Zkoumání výrobku 238 // Určení trendu 238 // Sledování minulých reklam 239 // Mety 239 // Marketingové mety 240 // Komunikační mety 240 // Strategie 241 // Fáze tvorby reklamního dělení 244 // Zadání tvůrčí stránky zakázky 244 // Návrhy 244 // Výzkum návrhu 246 // Souhlas zákazníka 247 // Výroba 247 // Schvalování 248 // Testování 248 // Uveřejnění reklamy 248 // Sledování účinků 248 // Fáze plánování prostoru ve sdělovacích prostředcích 248 // Mediální strategie 249 // Mediální plány 250 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Zmrzlina Haagen-Dazs 251 // PŘÍLOHA 1 // Nové druhy reklamy 254 // PŘÍLOHA 2 // Běžné NNTL u reklamy na webových bannerech 255 // Obsah // PŘÍLOHA 3 // Reklamní bannery společnosti Alliance and Leicester 257 // PŘÍLOHA 4 // Průzkum sdělovacích prostředků - jeho úrovně 257//
PŘÍLOHA 5 // Průzkum sdělovacích prostředků - jeho úrovně a analytické nástroje 258 // Další doporučená literatura 258 // Další užitečné kontakty 259 // 12. Podpora prodeje 261 // Úvod 261 // Neúčinná podpora prodeje 262 // Budování zákaznického pouta (ZP) 263 // Cíle podpory prodeje 264 // Přiřazení určité propagační akce určitému cíli 265 // Strategie, nebo taktika? 266 // Krátkodobý taktický přístup 266 // Strategický přístup 267 // Jak si vytvořit strategický přístup 268 // Propagační války 268 // Tvořivé propagační akce 270 // Spojené propagační akce 271 // Integrované propagační akce 271 // Svízelné propagační akce 272 // Řízení podpory prodeje 274 // Výběr agentury 274 // Plán kampaně 274 // Průzkum 274 // Důraz na detail 279 // Kontrolní seznam 279 // Kontrola a měření 280 // Óda na Haggis 282 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Soutěž o Miss Pears 283 // Další doporučená literatura 285 // Další užitečné kontakty 286 // 13. Přímý marketing (direct marketing) 287 // Co je vlastně přímý marketing? 287 // Co je vlastně databázový marketing? 289 // Výhody přímého marketingu 290 // Nevýhody přímého marketingu 291 // XVI Moderní marketing // Rozmach přímého marketingu 292 // Trhy se rozdrobují 293 // Na míru šitá technologie 293 // Obrovské množství druhů zákazníků 294 // Propracovaný počítačový software 296 // Smíšené marketingové systémy 297 // Neustálá snaha o efektivitu nákladů 297 // Databázový marketing 299 // Tvorba databáze 299 // Skladování dat a dolování dat 301 // Práce s databází 302 // Údržba databáze 303 // Plánování kampaně přímé pošty 304 // Načasování 304 // Volba seznamu 306 // Tvořivé poštovní zásilky 307 // Sestavování rozpočtu 308 // Důsledky fungování kampaně 309 // Testování a kontrola 311 // Telemarketing 311 //
Co je vlastně telemarketing 312 // Rozmach telemarketingu 312 // Řízení telemarketingové kampaně 312 // PŘÍLOHA 1 // Reklamy v tisku s přímou odezvou 314 // PŘÍLOHA 2 // Názoroví ovlivňovatelé v komunikačním kanálu - nevyžádaná reklamní pošta 315 // PŘÍLOHA 3 // Výňatek ze zadání ? dolování dat 316 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE Dětský klub Woolworths (Woolworhts Kids Club) 316 // • Další doporučená literatura 319 // Další užitečné kontakty 319 // 14. Publicita a vztahy s veřejností (public relations) 321 // Úvod 321 // Co jsou vztahy s veřejností? 321 // Výrobkové PR a firemní PR 322 // PR je více než jen komunikace 323 // Marketingová komunikace a publicita 325 // PR mix 325 // Nulové mediální náklady 327 // Vyšší důvěryhodnost 329 // Obsah // Nedostatek kontroly 329 // Jakákoliv publicita je dobrá publicita? 332 // Redukce nedostatku kontroly 331 // Kontrolovaná integrace publicity 332 // Hodnocení vztahu s médii 332 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Větrná energie 333 // PŘÍLOHA 2 // Videonovinky 338 // PŘÍLOHA 2 // Agenturní rozhlasové nahrávky 339 // PŘÍLOHA 3 // Digitální tisková sada 340 // PŘÍLOHA 4 // Prodejní síla vytrvalého PR - Adidas Predátor 340 //15. Sponzorství 343 // Úvod 343 // Co je to sponzorství? 344 // Rozsah a typy sponzorství 344 // Nevýhody sponzorství 346 // Průběh sponzorského programu 347 // Mety 348 // Cílová skupina 349 // Sponzorská politika a výběr programu 349 // Sponzorský slib 349 // Rozpočty 350 // Sponzorská strategie 350 // Taktické plány 35O // Pilotní schéma 352 // Průběh programu 352 // Monitorování, měření a hodnocení 352 // Zákeřný marketing 352 // Různé tipy 353 //KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // TBS a Roy z klubu Rovers 354 // PŘÍLOHA // Sponzorská pravidla ITC 357 //
Moderní marketing // 16. Výstavy 359 // Úvod 359 // Plánovaní výstavy 360 // Stanoveni priorit cílů výstavy 361 // Stanovení strategie výstavy / 362 // Výběr správných bodů programu 362 // Odsouhlasení strategického designu 363 // Stanovení přípravných propagačních taktik 365 // Výcvik personálu pro výstavu 366 // Finalizace akčního plánu výstavy 366 // Zajištění strategie následných aktivit 36S // Následné hodnocení 368 // Analýza hodnoty výstavy 369 // Náklady 369 // Náklady na jeden dotaz 369 // Náklady na objednávku 369 // Podíl prodeje 370 // Návratnost investic (ROI) 370 // Zprávy z tisku 371 // Experiment s nulovou návštěvností 371 // Dvanáct důvodů nedostatečného výkonu 371 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Firma Sedgwick a RIMS Monte Carlo 372 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Konference firmy Hewlett-Packard 376 // PŘÍLOHA 1 // Virtuální výstavy 380 // PŘÍLOHA 2 // Rozpočtový seznam 383 // PŘÍLOHA 3 // Osobní formuláře 385 // PŘÍLOHA 4 // Analýza zhodnocení výstavy 386 // PŘÍLOHA 5 // Výstavní dotazník 387 // 17. Firemní identita 391 // Co je to firemní identita? 391 // Obsah // Víc než jen logo 392 // Mix tvořící firemní identitu 393 // Loga 393 // Správa firemní identity 396 // Získání podpory na řídící úrovni 396 // Vyhodnocení současné situace 396 // Pokyny a výběr návrháře 396 // Stanovení koncepce designu 396 // Výběr, průzkum a test 397 // Interní vysvětlení 397 // Implementace, uvedení a udržení 397 // Potřeba soudržnosti 398 // Přehled a aktualizace 399 // Co je to firemní image? 401 // Mix tvořící firemní image 401 //Pozor: teorie zvýšených očekávání 404 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Nová identita firmy British Airways 404 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Firemní identita Cooneen Textiles - „Vstupenka do Evropy" 408 //
18. Balení 413 // Důležitost balení 413 // Tři základní funkce balení 414 // Nadměrně ochranné balení 414 // Dlouhodobý závazek 415 // Značky, obaly a firemní identita 417 // Komunikační funkce obalu 417 // Tichý prodavač 418 // Návrhářské nástroje 418 // Tvar 419 // Velikost 421 // Barva 421 // Grafické zpracování 423 // Materiál 426 // Vůně 427 // Co je to značka? 427 // Proč měnit design? 428 // Zadání designu obalu 429 // Proces designu obalu 430 // Moderní marketing // Průmyslové obaly 430 // Možnosti obalů 432 // KRÁTKÁ PRÍPADOVÁ STUDIE // Nový obal na benzín od firmy JET 432 // PŘÍLOHA i // Pretty Polly - zadání ke kolekci italských punčoch 435 // Další doporučená literatura 436 // Další užitečné kontakty 436 // 19. Konečná úprava a vystavení zboží 437 // Úvod 437 // Budoucí metody konečné úpravy zboží už dnes 438 // Prostředky konečné úpravy zboží 439 // Distributorská empatie 440 // Prodejní strategie 440 // Image prodejny 441 // Uspořádání prodejny (tok zákazníků) 441 // Rozsah úpravy zboží 442 // Barevné bloky 442 // Vystavení zboží na místě prodeje /podpora prodeje 442 // Různé 444 // Měření efektivity konečné úpravy zboží 444 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Thomson Tours 445 // 20. Co se povídá 449 // Proč a jak vzniká „šeptanda"? 450 // Vítané stížnosti 451 // Zabránění stížnostem ještě dřív, než začnou vznikat 451 // Pravidlo 1-10-100 451 // Ovlivnění fám 452 // Nový prvek důležitosti ve vztahu ke kvalitě a péči o zákazníky 452 // Kvalita 452 // TQM - celkové řízení kvality 452 // Výběr partnerů 453 // Péče o zákazníky 453 // První generace 454 // Deset fází vývoje programu péče o zákazníky 456 // Osm způsobů jak lze ztratit zákazníka 456 // Přívětivost k zákazníkovi 457 // Řízení kvality a péče o zákazníka 457 //
Vnější efekt služeb 457 // Náklady na řízení celkové kvality 458 // Návratnost investic 458 // Udržitelný výkon 459 // Péče o zákazníka - gigantický úkol 459 // Péče o zákazníky, zaměstnance a akcionáře 460 // Manažer zítřka 460 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Partnen firmy McGregor Cory 460 // PŘÍLOHA 1 // Elektronické šíření zpráv a pověstí 464 // PŘÍLOHA 2 // Zákaznický dotazník firmy Nissan 465 // PŘÍLOHA 3 // Zákaznický dotazník firmy Rank Xerox 466 // PŘÍLOHA 4 // 15 nedostatků 467 // 21. Internet 469 // Akcelerovaná změna a informační technologie 469 // Multimédia a Internet 470 // Co je to Internet? 471 // Jak může Internet pomoci marketérům? 472 // Marketingový výzkum 473 // Budování databází 475 // Služby zákazníkům 476 // Vývoj nových produktů (NPD) 477 // Interní komunikace 478 // Snižování nákladů 479 // Distribuce 480 // Prodej 481 // Propagace 482 // Jak může Internet marketéry brzdit? 488 // Tucet způsobů, jak Internet může marketéry brzdit 488 // Nesplněná očekávání 488 // Globální potíže 489 // Neexistuje hlídač vztahů s veřejností 490 // Bezpečnost - podvody s kreditními kartami 490 // Elektronické nepříjemnosti 491 // Hloupé vyhledávací programy 492 // Moderní marketing // Neprověření zákazníci 492 // Vyčerpaní zákazníci 492 // Kyberbrouzdalové 493 // Kyberurážky na cti 493 // Únos značky 494 // Daňové komplikace 494 // Úvod do webové strategie 494 // Cíle webové stránky 495 // Dynamika webové stránky - úvod 496 // Náklady na webové stránky 503 // Kontrola webové stránky 504 // KRÁTKÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE // Společnost Nua Internet Surveys 505 // PŘÍLOHA 1 // Legenda o stovce milionů zákazníků 507 // PŘÍLOHA 2 // Pocit pospolitosti 508 // PŘÍLOHA 3 // Rady pro tvůrce domovských stránek z CompuServe homepage wizard 508

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC