Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1999
427 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7184-599-X (brož.)
Obsahuje fotografie, ilustrace, mapy, předmluvu, úvod, resumé anglicky, rejstřík
Bibliografie: s. 399-412
Státy islámské - dějiny - r.1750-1918 - pojednání
000062816
Obsah // Předmluva ...9 // Úvod ...11 // 1. Krize Osmanské říše ...17 // Vojenské neúspěchy Osmanské říše - Všeobecná krize Osmanské říše - Přestavba osmanského systému - Změny osmanské společnosti // 2. Vznik východní otázky ...29 // Mezinárodněpolitické předpoklady vzniku východní otázky - Vznik východní otázky: 1774 - Východní otázka v 80. letech 18. století - Rusko-turecká válka 1787-1792 // 3. Reformy sultána Selima III ...37 // Pokusy o reformy v 18. století - Reformy sultána Selima III. — Vojenské reformy — Správní a hospodářské reformy - Odpůrci reforem - Dezintegrace // Osmanské říše v Maghribu - Dezintegrace Osmanské říše na Blízkém východě - Dezintegrace Osmanské říše na Balkáně // 4. Východní otázka za francouzské revoluce a napoleonských válek ... 57 // Francie a Osmanská říše - Francouzská expedice do Egypta - Válka tříčlenné koalice 1798-1802 - Napoleon a Blízký východ - Srbské povstání -Vnitřní problémy Osmanské říše: převrat 1807-1808 - Rusko-turecká válka 1806-1812 // 5. Egypt za vlády Muhammada ’Alího ...75 // Egypt v letech 1801-І805 - Muhammad Ali u moci - Vnitřní politika — Reformy Muhammada Alího - Agrární reforma - Vojenské reformy - Monopoly a rozvoj obchodu - Reformy vzdělání - Každodenní život - Egypt jako lokální velmoc // 6. Sultán Mahmut II. a řecké povstání ...97 // Počátky vlády sultána Mahmuda II. - Svatá aliance a východní otázka po napoleonských válkách — Počátek řeckého povstání - Řecké povstání a krize Svaté aliance - Egyptská expedice v Řecku - Likvidace janičárů a počátky reforem sultána Mahmuda II. - Kolektivní zásah velmocí a bitva ti Navarina - Rusko-turecká válka 1828-1829 a nezávislost Řecka // 7. Východní otázka a egyptská kríze ...113 //
Mezinárodní vztahy ve 30. letech 19. století — První osmansko-egyptský konflikt 1831-1833 - Carská diplomacie a smlouva z Hünkär Iskelesi 1833 - Reformy sultána Mahmuda II. - Britská diplomacie a baltalimanská konvence 1838 -Druhý osmansko-egyptský konflikt 1839-1841 - Závěr vlády Muhammada Alího 1841-1849 // 8. Arabský východ v první polovině 19. století ...129 // Arabský poloostrov v 18. století a wahhábovské hnuti - Dobytí Arábie Muhammadem ’ Alim - Sýrie na počátku 19. století - Muhammad Alí v Sýrii - Vláda Bašíra II. v Libanonu - Irák na přelomu 18. a 19. století - Reformy Dáwúda Paši v Iráku 1817-1831 - Ománská říše a britská expanze v Zálivu a jižní Arábii // 9. První etapa reforem tanzímátu v Osmanské říši ...139 // Vláda sultána Abdiilmecida - První generace osmanských reformátorů -Gülhanský vznešený dekret 1839 - Vojenské reformy - Reformy ústřední správy - Daňová reforma - Reforma legislativy a školské reformy - Hospodářský vývoj // 10. Krymská válka ...147 // Východní otázka ve 40. letech 19. století - Spor o svátá místa - Mise Menšikova — Příčiny a charakter krymské války - Průběh krymské války - Pařížský kongres 1856 // 11. Maghrib v první polovině 19. století ...163 // Tripolsko na sklonku dynastie Qaramánli - Obnovení osmanské vlády v Tri- // polsku a Kyrenaice - Tunisko počátkem 19. století - Reformy Ahmada Beje v Tunisku - Alžírsko na sklonku vlády dejů - Francouzská expedice v Alžírsku 1830-1847 - Maroko v první polovině 19. století // 12. Střední východ v první polovině 19. století ...179 // Střední východ v 18. století - Počátky vlády Qádžárovců v Persii - Rusko–perské války 1804-1813 a 1826-1828 - Persie v letech 1828-1857 -A fghánistán v první polovině 19. století - Střední Asie v první polovině // 19. století //
13. Druhá etapa reforem tanzímátu v Osmanské říši ...195 // Druhá generace osmanských reformátorů - Reformní dekret 1856 - Východní otázka po krymské válce - Libanonská krize 1860-1861 — Vláda sultána Abdiilazize - Dovršeni reforem tanzímátu - Reforma provinční správy - Hospodářský vývoj - Každodenní život v Carihradu - Arabské provincie v období tanzímátu - Mladoosmani - Závěr epochy tanzímátu // 14. Egypt v letech 1849-1876 ...215 // Egypt za vlády Abbáse Paši - Reformy za vlády Sa’ída Paši - Reformy chedíva Ismá íla - Hospodářský rozmach Egypta - Súdán pod vládou Egypta // 6 // 15. Východní krize 1875-1878 a berlínský kongres ...231 // Velmoci a východní otázka počátkem 70. let - Krize Osmanské říše // 1875-1878 - Nástup sultána Abdülhamida II. na trůn - Východní krize // 1876-1877 - Rusko-turecká válka 1877-1878 - Berlínský kongres 1878 // 16. Tuniská otázka ...251 // Reformy v Tunisku Pronikáni Evropanů do Tuniska — Tuniská krize // 17. Egyptská krize 1876-1882 ...259 // Britové a Egypt v 70. letech - Zadluženost Egypta - Finanční kontrola Egypta - Egyptská krize -’ V rábího povstání // 18. Sultán Abdülhamit II. a pronikání Německa na Blízký východ ...273 Osobnost sultána Abdülhamida II. - Vláda paláce a pokračování reforem -Německo a Osmanská říše - Bagdádská dráha - Arménská otázka - Krétské povstání - Hospodářský vývoj // 19. Mladoturecká revoluce ...291 // Mladoturci - Makedonská otázka - Mladoturecká revoluce 1908 - Bosenská krize - Svržení sultána Abdülhamida - Turecký nacionalismus a pan-turkismus - Tripolská válka 1911-1912 - Balkánské války 1912-1913 -Mladoturecký převrat 1913 // 20. Vznik arabského nacionalismu ...311 //
Arabské provincie za vlády Abdülhamida II. a mladoturků - Arabské národní obrození - Raný panarabismus - Mladoturecká revoluce a arabský nacionalismus - Arabský poloostrov před první světovou válkou // 21. Egypt v době britské okupace 1882-1914 ... 327 // Politický systém za britské okupace - Hospodářství Egypta za britské okupace — Národní hnutí v Egyptě - Revoluční hnutí 1907-1908 - Mahdího stát v Súdánu // 22. Maghrib na konci 19. a počátkem 20. století ...341 // Tripolsko a Kyrenaika pod osmanskou správou - Tunisko podfrancouzským protektorátem - Alžírsko pod francouzskou správou - Maroko v druhé polovině 19. století — Marocké krize 1905 a 1911 // 23. Střední východ na konci 19. a počátkem 20. století ...355 // Britsko-ruské soupeřeni v Persii - Ruská expanze ve Střední Asii - Britská expanze v Afghánistánu a afghánská krize 1885 - Perská revoluce 1905-1911 - Persie a první světová válka - Střední Asie pod vládou carského Ruska // 24. Blízký východ a první světová válka ...371 // Vstup Turecka do války - Kavkazská fronta a arménská otázka - Galipolská operace - Mezopotamská fronta - Syropalestinská fronta - Egypt za války // 7 // - Britská strategie na Blízkém východě - Arabské povstání - Indická diplomacie -Tajné smlouvy o rozdělení Osmanské říše - Balfourova deklarace - Diplomacie na konci války - Epilog // Jazyková poznámka ...397 // Vybraná literatura ...399 // Summary ...413 // Jmenný rejstřík ...414
(OCoLC)44844830
cnb000737756

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC