Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2004
340 s.

objednat
ISBN 80-251-0370-6 (brož.)
angličtina
Další názvový údaj z obálky: šablony, generické komponenty a návrhové vzory, jak vytvářet flexibilní, srozumitelný a znovupoužitelný kód
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje předmluvy, úvod, rejstřík, údaje o autorovi
C++ (jazyk) - příručky
000062894
Obsah // Předmluva Scotta Meyerse  11 // Předmluva Johna Vlissidese 14 // Předmluva ? českému vydání 15 // Úvod 17 // Publikum 18 // Knihovna Loki 19 // Uspořádání 20 // Poděkování 21 // část 1 Techniky 23 // kapitola 1 Návrh tříd založený na zásadách 25 // 1.1 Rozmanitost návrhu softwaru 25 // 1.2 Selhání rozhraní „vše-v-jednom“ 26 // 1.3 Je vícenásobná dědičnost řešením? 27 // 1.4 Přínos šablon 28 // 1.5 Zásady a třídy zásad 29 // 1.6 Obohacené zásady 34 // 1.7 Destruktory tříd zásad 34 // 1.8 Volitelná funkcionalita skrze vytváření neúplných instancí 35 // 1.9 Kombinování tříd zásad 36 // 1.10 Jak přizpůsobovat struktury pomocí tříd zásad 38 // 1.11 Kompatibilní a nekompatibilní zásady 39 // 1.12 Dekompozice třídy na zásady ’ 41 // 1.13 Shrnutí 42 // kapitola 2 Techniky 45 // 2.1 Aserce při kompilaci 45 // 2.2 Částečná specializace šablon 48 // 2.3 Lokální třídy 50 // 2.4 Mapování celočíselných konstant na typy 51 // 2.5 Mapování typu na typ 53 // 2.6 Výběr typů 54 // 2.7 Detekce konvertibility a dědičnosti při kompilaci 56 // 2.8 Obal okolo type_info 59 // 2.9 NullTyp a PrazdnyTyp 61 // 2.10 Rysy typů 61 // 2.11 Shrnutí 69 // 6 Obsah // kapitola 3 Seznamy typů 71 // 3.1 Potřeba seznamů typů 71 // 3.2 Definováni seznamu typů 73 // 3.3 Linearizace tvorby seznamů typů 74 // 3.4 Výpočet délky 75 // 3.5 Vsuvka 76 // 3.6 Indexovaný přistup 76 // 3.7 Prohledávání
seznamu typů 78 // 3.8 Připojování ? seznamu typů 79 // 3.9 Smazání typu ze seznamu typů 80 // ??? Mazání duplikátů 81 // 3.11 Nahrazení prvku v seznamu typů 82 // 3.12 Částečné setřídění seznamu typů 83 // 3.13 Generování tříd se seznamy typů 86 // 3.14 Shrnutí 96 // 3.15 SeznamTypu ve zkratce 97 // kapitola 4 Alokace paměti pro malé objekty 99 // 4.1 Implicitní alokátor volné paměti 100 // 4.2 Jak pracuje alokátor paměti 100 // 4.3 Alokátor paměti pro malé objekty 102 // 4.4 Segmenty 103 // 4.3 Alokátor bloku paměti pevné velikosti 106 // 4.6 Třída AIokatorMalychObjektu 109 // 4.7 Malý trik 111 // 4.8 Jednoduché, komplikované a nakonec opět jednoduché 114 // 4.9 Základy používání 115 // 4.10 Shrnutí 116 // 4.11 Alokátor malých objektů ve zkratce 116 // Část 2 Komponenty 119 // kapitola 5 Zobecněné funktory 121 // 5.1 Návrhový vzor Příkaz 122 // 5.2 Příkaz ve skutečném světě 124 // 5.3 Volatelné entity C++ 125 // 5.4 Kostra šablony třídy Funktor 126 // 5.5 Implementace předávacího Funktor: :operator() 130 // 5.6 Manipulace s funktory 132 // 5.7 Postavíte jeden a druhý dostanete zdarma 134 // 5.8 Konverze typů argumentů a návratových typů 135 // 5.9 Manipulace s ukazateli na členské funkce 137 // 5.10 Vázání 141 // ? // Obsah // 7 // 5.11 Řetězení požadavků 143 // 5.12 Problémy skutečného světa poprvé: Cena předávacích funkcí 144 // 5.13 Problémy skutečného světa podruhé:
Alokace paměti v haldě 145 // 5.14 Implementace funkcí „zpět“ a „opakovat“ pomocí třídy Funktor 147 // 5.15 Shrnutí 147 // 5.16 Funktor ve zkratce 148 // kapitola 6 Implementace Singletonu 151 // 6.1 Statická data + statické funkce !- Singleton 152 // 6.2 Základní idiomy jazyka C++ podporující Singletony 153 // 6.3 Zajištění jedinečnosti Singletonu 154 // 6.4 Odstranění Singletonu 155 // 6.5 Problém mrtvého odkazu 157 // 6.6 Řešení problému mrtvého odkazu (I): Singleton Fénix 159 // 6.7 Řešení problému mrtvého odkazu (II): Singletony s dlouhověkostí l6l // 6.8 Implementace Singletonů s dlouhověkostí 164 // 6.9 Co si počít při větvení do vláken 167 // 6.10 Jak to všechno sestavit dohromady 170 // 6.11 Práce s Drzí’tel Si ngl etonu 175 // 6.12 Shrnutí 177 // 6.13 Šablona třídy Orzi tel Si ngl etonu ve zkratce 177 // kapitola 7 Inteligentní ukazatele 179 // 7.1 Inteligentní ukazatele 101 179 // 7.2 Kompromis 180 // 7.3 Ukládání inteligentních ukazatelů 182 // 7.4 Členské funkce inteligentního ukazatele 183 // 7.5 Strategie práce s vlastnictvím 185 // 7.6 Operátor získání adresy 192 // 7.7 Implicitní konverze na typy obyčejných ukazatelů 193 // 7.8 Rovnost a nerovnost 195 // 7.9 Operátory uspořádání 200 // 7.10 Kontrola a oznamování chyb 202 // 7.11 Inteligentní ukazatele na konstanty a konstantní inteligentní ukazatele 204 // 7.12 Pole 205 // 7.13 Inteligentní ukazatele a větvení do vláken
205 // 7.14 Sestavení všeho dohromady 209 // 7.15 Shrnutí 216 // 7.16 IntUkazatel ve zkratce 216 // kapitola 8 Továrny na objekty 219 // 8.1 Proč potřebujeme továrny na objekty 220 // 8.2 Objektové továrny v C++: Třídy a objekty 222 // 8 // Obsah // 8.3 Implementování továrny na objekty 223 // 8.4 Identifikátory typů 227 // 8.3 Zobecnění 229 // 8.6 Drobnosti 232 // 8.7 Klonovací továrny 233 // 8.8 Používání továren na objekty s jinými generickými komponentami 236 // 8.9 Shrnutí 237 // 8.10 Šablona třídy Tovarna ve zkratce 237 // 8.11 Šablona třídy K1 onovaciTovarna ve zkratce 238 // kapitola 9 Abstraktní továrna 241 // 9.1 Architektonická role Abstraktní továrny 241 // 9-2 Rozhraní generické Abstraktní továrny 245 // 9.3 Implementace třídy AbstraktniTovarna 248 // 9.4 Implementace Abstraktní továrny založená na prototypech 251 // 9.5 Shrnutí 255 // 9.6 AbstraktniTovarna a KonkretniTovarna ve zkratce 256 // kapitola 10 Návštěvník 259 // 10.1 Základy Návštěvníka 259 // 10.2 Přetížení a všezachytávající funkce 266 // 10.3 Zdokonalení implementace: Acyklický návštěvník 267 // 10.4 Generická implementace Návštěvníka 272 // 10.5 Zpět k „Cyklickému“ návštěvníkovi 279 // 10.6 Zapojení variací 282 // 10.7 Shrnutí 284 // 10.8 Generické komponenty Návštěvníka ve zkratce 285 // kapitola 11 Multimetody 287 // 11.1 Co jsou multimetody? 288 // 11.2 Kdy jsou multimetody potřeba? 288 // 11.3 Dvojité
přepnutí podle typu: Hrubá síla 289 // 11.4 Automatizovaný přístup hrubé síly 292 // 11.5 Symetrie s dispečerem hrubé síly 296 // 11.6 Logaritmický dvojitý dispečer 300 // 11.7 FnDispecer a symetrie 305 // 11.8 Dvojitý dispečer pro funktory 306 // 11.9 Konverze argumentů: static_cast nebo dynamic_cast? 308 // 11.10 Multimetody v konstantním čase: Čistá rychlost 313 // 11.11 Zakl adni Di specer, Zakl adni RychlyDi specer a zásady 316 // 11.12 Výhled 318 // 11.13 Shrnutí 319 // 11.14 Dvojitý dispečer ve zkratce 321 // Obsah // 9 // dodatek Minimalistická knihovna vetvení do vláken 325 // ?? Kritika větvení do vláken 325 // A.2 Přístup knihovny Loki 327 // A.3 Atomické operace na celočíselných typech 327 // A.4 Mutexy —329 // A.5 Sémantika zamykání v objektově orientovaném programování 330 // A.6 Volitelný modifikátor vol ati 1 e 332 // A.7 Semafory, události a další užitečné věci 333 // A.8 Shrnutí 333 // Rejstřík 335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC