Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Práce, 1991

objednat
ISBN 80-208-0210-X
000062981
Rekat.
OBSAH // Předmluva ...8 // 1. OBECNÁ VÝCHODISKA A TRENDY PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ...10 // 1.1. Utváření práce na základě nové techniky 11 // 1.2. Změny obsahu a organizace práce . . 13 // 1.3. Zvyšování kvalifikace pracovníků . 14 // 1.4. Opravy pracovní doby...17 // 1.5. Informace a rozhodování...20 // 1.6. Kooperativní vedení...23 // 1.7. Shrnutí...25 // 2 PERSONÁLNÍ INFORMACE...30 // 2.1. Analýza...30 // 2.2. Koncepce...34 // 2.3. Realizace...35 // 3. URGOVANÍ POTŘEBY PRACOVNÍKO ... 37 // 4. PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ...41 // 4.1. Podstata a cíle personálního plánování . 41 // 4.2. Personální plánování jako součást podnikového plánování...43 // 4.3. Personální politika a personální plánování 48 // 4.4. Úkoly personálního plánování ... 59 // 4.5. Části personálního plánu...64 // 4.5.1. Plánování potřeby pracovníků . . 64 // 4.5.2. Plánování zajištění pracovníků . 69 // 4.5.3. Plánování snížení počtu pracovníků 72 // 4.5.4. Plánování využití pracovníků . . 73 // 4.5.5. Plánování personálního rozvoje . 73 // 4.5.6. Plánování personálních nákladů . 74 // 4.5.7. Vztahy к odborové organizaci . . 75 // 4.6. Systémy operativního plánování a řízení // (SOPŘ) v personálním plánování ... 75 // 54.6.1. Personální zajištění SOPR ... 78 // 5. HODNOCENI V PERSONÁLNÍM RlZENÍ . . 81 // 5.1. Metodologie HRA...81 // 5.2. Hodnocení pracovníků...84 // 5.3. Kritéria
hodnocení pracovníků ... 89 // 5.4. Podmínky pro efektivní hodnocení 94 // 5.5. Příklady výsledků výzkumů pracovních // hodnot...96 // 5.5.1. Mezinárodní výzkum pracovních // hodnot...96 // 5.5.2. Cs. výzkumy pracovních hodnot 99 // 5.5.3. Srovnání výsledků výzkumů pracovních hodnot...101 // S. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ V PODNIKOVÉ PRAXI 104 // 6.1. Oblasti podnikového řízení ... 104 // 6.2. Subjekt a řídící subjekt personálního řízení ...107 // 6.2.1. Vedoucí pracovníci . . 108 // 6.2.2. Personální útvar...109 // 6.2.3. Ostatní útvary podniku ... 114 // 6.2.4. Odborová organizace působící v podniku ...115 // 6.2.5. Pobočka Českého a Slovenského // svazu vědeckotechnických společností ...115 // 6.2.6. Úřady práce...116 // 6.2.7. Externí vzdělávací instituce . . 117 // 6.2.8. Externí poradenské instituce . . 118 // 6.3. Hlavní a dílčí personální činnosti . . 119 // Pl. — Personální evidence, statistika a // rozbory...121 // P2. — Určování potřeby pracovníků a jejich sociální struktury ... 124 // P3. — Plánování potřeby pracovníků a jejich sociální struktury ... 128 // 6P4. — Realizace personálního plánu . . 130 // P4.1. — Získávání pracovníků . 132 // P4.2. — Posuzování, výběr a přijímání pracovníků . . .133 // P4.3. — Rozmisťování a zařazování // pracovníků ... 143 // P4.4. — Hodnocení pracovníků . 157 // P4.5. — Zvyšování kvalifikace
a // rekvalifikace pracovníků . 165 // P4.5.1. — Další vzdělávání // řídících pracovníků a specialistů . . . .167 // P4.5.2. — Výběr a příprava řídících pracovníků a specialistů . . 170 // P4.6. — Převádění a uvolňování // pracovníků ... 172 // P4.7. — Pracovněprávní poradenství ...175 // P5 — Hodnocení realizace personálního // plánu 176 // P6 — Hlavní a dílčí cíle personálního řízení, aktuální úkoly a opatření . 177 // Na závěr: Využití výpočetní techniky při personálním řízení...186 // Literatura ...189 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC