Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:50x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
[110] s. : il., grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-338-2 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy
Management zdravotnický - učebnice vysokošk.
Zdravotnictví - učebnice vysokošk.
000063009
1 Úvod do studia veřejného zdravotnictví // 1.1 Veřejné zdravotnictví jako obor // 1.2 Zdravotní péče // 2 Zdraví a nemoc, determinanty zdraví // 2.1 Zdraví // 2.1.1 Definice zdraví // 2.1.2 Pojetí zdraví // 2.1.3 Modely zdraví // 2.1.4 Zdraví a společnost // 2.2 Nemoc // 2.2.1 Definice nemoci // 2.2.2 Stádia chování v nemoci // 2.3 Determinanty zdraví // 3 Demografické charakteristiky obyvatelstva // 3.1 Definice základních pojmů // 3.2 Metody zjišťování demografických jevů // 3.3 Populační základna // 3.4 Populační procesy // 3.5 Reprodukce obyvatelstva // 4 Základní epidemiologické pojmy // 4.1 Epidemiologie // 4.2 Zdraví a nemoc v kontextu epidemiologie // 4.3 Diagnostické testy v epidemiologii // 4.4 Měření frekvence nemocí v populaci // 4.5 Příčinnost v epidemiologii // 4.6 Epidemiologické studie // 4.7 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR // 4.8 Přehled postupů při měření frekvence poruch zdraví obyvatel // 5 Systémy zdravotní péče // 5.1 Prvky a typy zdravotnických systémů // 5.2 Základní systémy organizace zdravotní péče // 5.3 Ukazatelé zdravotnického systému // 6 Český systém zdravotnictví // 6.1 Vývoj českého zdravotnictví po roce 1989 // 6.2 Principy zdravotnictví ČR // 6.3 Hlavní subjekty systému zdravotní péče // 6.4 Zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění // 6.5 Nemocenské pojištění // 6.6 Práva a povinnosti pacientů a pojištěnců
7 Zdravotní politika // 7.1 Zdravotní politika // 7.2 Východiska a předpoklady zdravotní politiky // 7.3 Ukazatelé zdravotní péče - zdravotní indikátory // 7.4 Vývoj a zaměření zdravotní politiky // 8 Ekonomika zdravotnictví // 8.1 Ekonomika zdravotnictví // 8.2 Ekonomika zdravotnického zařízení // 9 Zdravotnické instituce a zdravotničtí pracovníci // 9.1 Přehled zdravotnických zařízení v České republice // 9.2 Nemocnice // 9.3 Zdravotničtí pracovníci // 10 Zdravotnická statistika a informatika // 10.1 Statistika ve zdravotnictví // 10.2 Národní zdravotnický informační systém (NZIS) // 10.3 Nemocniční informační systém (NIS) // 11 Vývoj zdravotního stavu obyvatelstva // 11.1 Faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva // 11.2 Vývoj zdravotního stavu obyvatel ČR // 11.3 Současný zdravotní stav obyvatel ČR // 11.4 Historické příčiny poklesu úmrtnosti // 12 Světová zdravotnická organizace // 12.1 Funkce, struktura a činnosti WHO // 12.2 Strategické programy zdraví WHO // 12.2.1 Zdraví pro všechny do roku 2000 (HFA 2000) // 12.2.2 Národní program zdraví (NPZ) // 12.2.3 Zdraví 21 - Zdraví pro všechny v jedenadvacátém století (Health 21) // 12.2.4 NEHAP - Národní akční plán zdraví a životního prostředí

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC