Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(38.3) Půjčeno:454x 
BK
2., přepracované a aktualizované vyd.
Praha : Portál, 2002
481 s.

objednat
ISBN 80-7178-631-4 (váz.)
Obsahuje předmluvy, věcný a jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 455-473
Pedagogika - studie
000063042
Obsah // Seznam definic...9 // Seznam explorativních bloků...11 // Předmluva ...13 // Předmluva ? 2. vydání...17 // KAPITOLA 1 // Co je pedagogika...19 // 1.1 Vymezení výrazu „pedagogika“...20 // 1.2 Pedagogika jako věda o edukaci...32 // 1.3 Terminologie pedagogiky...54 // KAPITOLA 2 // Edukační realita: základní pojmy a vztahy...61 // 2.1 Problém „pedagogická praxe“...62 // 2.2 Edukační realita...63 // 2.3 Edukační procesy ...65 // 2.4 Edukace ...66 // 2.5 Edukační konstrukty...67 // 2.6 Edukační prostředí ...68 // KAPITOLA 3 // Edukační procesy v kontextu společnosti...73 // 3.1 Podstata edukačních procesů ...75 // 3.2 Struktura a kontext edukačních procesů ... 81 // 5 // MODERNI PEDAGOGIKA // 3.3 Obecný model edukačního procesu...84 // 3.3.1 Geografické a demografické prostředí...85 // 3.3.2 Sociální prostredí...87 // 3.3.3 Politické prostředí...92 // 3.3.4 Ekonomické prostředí...98 // 3.4 Vstupní determinanty edukačních procesii ...102 // KAPITOLA 4 // Žák: subjekt edukace...107 // 4.1 Rozdílnost v inteligenci a nerovnost ve vzdělávání ...108 // 4.2 Sociální a jazyková determinovanost vzdělávání ...123 // 4.3 Kognitivní determinanty (Bloomova teorie)...136 // 4.4 Sexové rozdíly jako edukační determinanta ...146 // 4.5 Některé současné trendy ...164 // KAPITOLA 5 // Učitel: charakteristiky profese edukátora...171 // 5.1 Vymezení profese učitele ...174 // 5.2 Socioprofesní struktura učitelů...177
// 5.2.1 Feminizace učitelské profese ...180 // 5.2.2 Prestiž učitelské profese...185 // 5.3 Osobnostní charakteristiky učitelů ...188 // 5.3.1 Učitelovo pedagogické myšlení...194 // 5.4 Vývoj profesní dráhy učitelů ...201 // 5.4.1 Volba učitelské profese...202 // 5.4.2 Profesní start: začínající učitel...207 // 5.4.3 Zkušený učitel (expert)...216 // 5.4.4 Konzervativní („vyhasínající“) učitel? ...225 // KAPITOLA 6 // Kurikulum: obsah školní edukace...235 // 6.1 Teorie kurikula...236 // 6.2 Formy existence kurikula...244 // 6.3 Kurikulum projektované ve vzdělávacích programech...249 // 6.3.1 Národní kurikulum a vzdělávací standardy ...251 // 6.4 Jak kurikula regulují školní edukaci...257 // 6 // OBSAH // KAPITOLA 7 // Učebnice: edukace zprostředkovaná médiem ...269 // 7.1 Struktura a funkce učebnic ...272 // 7.1.1 Učebnice jako kurikulární projekt...272 // 7.1.2 Učebnice jako didaktický prostředek...276 // 7.2 Učení z textu a vlastnosti učebnic ...280 // 7.2.1 Obtížnost textu učebnic...283 // 7.3 Jak využívají učebnice učitelé...293 // 7.4 Učebnice, stát a tržní ekonomika ...299 // KAPITOLA 8 // Profil edukace ve školní třídě ...307 // 8.1 Jak se zkoumá vyučování ...309 // 8.2 Komunikace ve vyučování...314 // 8.3 Činnosti ve vyučování...321 // 8.4 Klima ve vyučování...333 // 8.4.1 Psychosociální klima ve třídě...333 // 8.4.2 Zdroje a důsledky klimatu ve třídě ...343 // KAPITOLA
9 // Výsledky a efekty školní edukace ...355 // 9.1 Produkty školní edukace ...357 // 9.2 Vzdělávací výsledky ...363 // 9.2.1 Realizované evaluace vzdělávacích výsledků českých škol ... 366 // 9.2.2 Úroveň vzdělávacích výsledků českých škol ...373 // 9.3 Efekty školní edukace...376 // 9.3.1 Empirické nálezy o efektech edukace...379 // KAPITOLA 10 // Škola: instituce pro řízenou edukaci ...387 // 10.1 Škola jako součást společnosti...388 // 10.2 Jak moderní pedagogika zkoumá fenomén „škola“...391 // 10.3 Školy české a školy zahraniční...397 // 10.3.1 Struktura českého školství ve srovnání se zahraničním ... 397 // 10.4 Jak školy fungují (měření efektivnosti škol) ...403 // 7 // MODERNÍ PEDAGOGIKA // 10.5 Škola a prostředí: vztahy s rodiči a s veřejností ...410 // 10.6 Jsou školy konzervativní instituce? ...417 // KAPITOLA 11 // Pedagogický výzkum: stav, struktura, fungování...423 // 11.1 ? čemu slouží pedagogický výzkum...426 // 11.2 Profil pedagogického výzkumu na Západě ...431 // 11.2.1 Infrastruktura pedagogického výzkumu...436 // 11.3 Stav pedagogického výzkumu v České republice...442 // Literatura...455 // Rejstřík věcný a jmenný...475

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC