Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c1997
xviii,606 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-008-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, dodatky
Bibliografie: s. 606
Excel (software) - příručky
000063057
Předmluva xvii // 1. Úvod do práce s Excelem 1 // Stručné představení tabulkového procesoru 2 // MS Excel 97 - součást MS Office 97 3 // Novinky Excelu 97 oproti verzi 7.0 4 // Formátování buněk 7 // Funkce - vzorce 7 // Tvorba grafu 8 // Excel a Internet (intranet) 9 // Kontingenční tabulka 9 // Sdílení sešitů více uživateli v síti 10 // Přístup do externích databází 10 // Informace pro vývojáře 10 // Co v nové verzi Excelu nenajdeme 11 // Typografická konvence použitá v knize 11 // Spouštění Excelu 12 // Ukončení práce s Excelem 15 // Popis obrazovky Excelu 15 // Pruh nabídek (hlavní menu) 19 // Dialogové panely 20 // Místní nabídka 20 // Dokumentové okno 22 // Systém nápovědy a pomůcek Excelu 23 // Systém nápovědy 23 // Přizpůsobení panelů nástrojů 27 // Nastavení pracovního prostředí Excelu 97 29 // 2. Práce se sešity 31 // Otevření souboru 32 // Uložení souboru 38 // Zavření souboru 39 // Průběžné ukládání změn 40 // Uložení pracovního prostoru 40 // Pracovní složka 41 // Automatické otevření souboru 41 // Práce se šablonami 41 // Vytvoření šablony 42 // Použití šablony 44 // Úprava šablony 44 // Odstranění šablony 45 // Průvodce převodem souborů 45 // Ukládání souborů ve verzích Excelu 46 // 3. Základní operace 47 // Pohyb v sešitu 48 // Vkládání dat 49 // Zápis údaje do buňky 49 // Úpravy a smazání dat 51 // Anulování provedených operací 53 // Opakování
poslední operace 53 // Zápis textu 54 // Zápis čísel 55 // Zápis data a času 57 // Zápis fimkce 58 // Zápis vzorce 64 // Automatické dokončení textu 68 // Doplnění položky výběrem ze seznamu 68 // Přidání komentáře 69 // Zadávání logických hodnot 71 // Zobrazení chybových hodnot 71 // Kontrola pravopisu 73 // Identifikace buněk, oblastí a sešitů 74 // Adresace buněk 75 // Absolutní a relativní adresace 76 // Označení a zápis oblasti 77 // Pojmenování buňky a oblasti 81 // Zápis buněk a oblastí v přirozeném jazyce 85 // Přejmenování listu sešitu 88 // Způsoby zápisu buněk a oblastí do funkcí a vzorců 89 // Způsoby zápisu buněk a oblastí do dialogových panelů 90 // Zvláštní způsoby zadávání dat 90 // Doplňování součtů 90 // Automatický výpočet 92 // Jednorozměrné oblasti (vektory) 93 // Matice (pole) vzorců 94 // Matice konstant 95 // Vytvoření posloupnosti 96 // Vytvoření posloupnosti ze seznamů 96 // Vytvoření posloupnosti tažením levým tlačítkem myši 97 // Vytvoření posloupnosti tažením pravým tlačítkem myši 99 // Ověřování vstupních dat 100 // Nastavení ověřování vstupních dat 104 // Změna ověření vstupu dat 107 // Zamezení zápisu nežádoucích hodnot 108 // Různé akce při ověřování 108 // <L Grafické ztvárnění tabulky 111 // Úpravy rozměrů sloupců a řádků 112 // Formátování buněk 116 // Úprava formátu čísel 118 // Úprava zarovnání
položek v buňkách 125 // Úprava písma 130 // Kreslení ohraničujících čar 131 // Úprava barevného pozadí buněk 133 // Uzamknutí buňky proti přepisu 134 // Podmíněné formátování 136 // Použití stylů 141 // Automatický formát 143 // Úpravy tabulky 144 // Vkládání a odstranění řádků (sloupců) 144 // Vkládání a odstranění listů 146 // Kopírování a přemístění dat 146 // Kopírování a přemístění listů 151 // Využívání již vytvořených tabulek 152 // 5. Tvorba grafů 155 // Vytváření grafu 1598 // Postup při vytváření grafu Průvodcem grafu: 159 // Postup při vytváření grafu klávesou Fll 165 // Opakované využití již existujícího grafu 166 // Poznámky k tvorbě grafů 166 // Poznámky ? typům grafů 168 // Sloupcové grafy 168 // Pruhové grafy 169 // Spojnicové grafy 170 // Výsečové grafy 171 // XY bodové grafy 172 // Plošné grafy 173 // Prstencové grafy 174 // Paprskové grafy 175 // Povrchové grafy 176 // Bublinové grafy 176 // Burzovní grafy 178 // Válcové grafy 179 // Kuželové grafy 180 // Jehlanové grafy 180 // Náměty na výběr vhodného typu grafu: 181 // Graf s druhou osou Y 183 // Kombinované grafy 183 // Formátování grafů 184 // Formátování oblasti grafu 187 // Formátovám’ zobrazované oblasti 188 // Formátování osy kategorií 190 // Formátování osy hodnot 191 // Formátování datové řady 192 // Celkové formátování 3D grafu 195 // Formátování tabulky
dat připojené ke grafu 196 // Formátování názvů 196 // Úpravy grafu 197 // Změna umístění grafu 197 // Víceřádkový popis kategorií a legendy 197 // Dodatečný popis grafu 198 // Přemísťování částí grafů 198 // Zkopírování grafu 199 // Přidání a vymazání datové řady 200 // Vymazání grafu a jeho objektů 201 // Zvětšení kreslicí oblasti grafu na co největší plochu 201 // Změna průběhu dat v grafu 202 // Automatická změna popisu grafu 203 // Překrývání grafů 203 // Využití obrázků v grafu 204 // Úprava velikosti vloženého grafu 207 // Ochrana grafu před změnami 208 // Vytváření trendů 208 // Klouzavý průměr 211 // Chybové úsečky 212 // 6. Tisk 21S // Nastavení vzhledu stránky 217 // Náhled před tiskem 222 // Úprava listu s daty pro tisk 223 // Zobrazení konce stránek 224 // Nastavení parametrů pro tisk 226 // Tisk jednotlivých částí sešitu 228 // Tisk oblasti buněk 228 // Tisk vloženého grafu 229 // Tisk grafu na samostatném listu 230 // Tisk objektů vložených na list s daty 230 // Speciální případy tisku 231 // Poznámky ? tisku 231 // Tisk sestav 232 // 7. Nadstavbové operace 235 // Úpravy zobrazení sešitu 236 // Rozdělení okna na několik samostatných částí 236 // Ukotvení příček 237 // Zobrazem listu ve více oknech 238 // Skrytí a zobrazení okna 238 // Skrytí listu 239 // Uzavření okna 239 // Uspořádání oken 239 // Ochrana dat 240 // Ochrana na úrovni souboru
241 // Ochrana na úrovni sešitu 241 // Ochrana na úrovni listu 242 // Ochrana na úrovni buněk 243 // Ochrana na úrovni objektů 244 // Ochrana scénářů 245 // Ochrana sešitu v síti 246 // Hledání a náhrada řetězce znaků 247 // Vyhledání buněk splňujících podmínku 249 // Výpočty v sešitu 251 // Přepočet sešitu 251 // Konverze vzorců na hodnoty 252 // Cyklické odkazy 253 // Odhalování problémů ve vzorcích 255 // Průvodce importem textu 257 // Průvodce převodem textu do sloupců 259 // Vytváření pohledů 260 // Doplňkové moduly Excelu 261 // 8. Práce se seznamy 265 // Uložení seznamu jako databázového souboru 268 // Načtení databázového souboru do Excelu 270 // Seřazení seznamu 271 // Prohlížení seznamu 276 // Filtrování dat 277 // Automatický filtr 278 // Prvních 10... 279 // Vlastní filtr 280 // Poznámky ? filtraci 281 // Rozšířený filtr 282 // Vytvoření oblasti kritérií 283 // Filtrování na jiný list sešitu 286 // Vytváření souhrnů 287 // Vytváření skupin a přehledů 291 // Slučování seznamů 296 // Vytváření kontingenční tabulky 301 // Různé zdroje dat 307 // Pole kontingenční tabulky 311 // Doplnění vlastních výpočtů 317 // Zobrazování a skrývání detailů 320 // Tvorba skupin 322 // Formátování kontingenční tabulky 323 // Poznámky 324 // Průvodce vyhledáváním 329 // Průvodce podmíněným součtem 331 // 9. Analytické nástroje 335 // Zpětné řešení 336
// Citlivostní analýza 337 // Citlivostní analýza pro jednu proměnnou 337 // Citlivostní analýza pro dvě proměnné 338 // Úpravy citlivostní tabulky 340 // Scénáře 340 // Vytvoření scénáře 341 // Automatizované výstupy se scénáři 347 // Práce na scénářích ve skupině 348 // Poznámky ? tvorbě scénářů 349 // Řešitel 350 // Procedury pro analýzu dat 358 // Příklad 363 // 10. Další možnosti Excelu 365 // Práce s datovými mapami 366 // Vytvoření datové mapy 367 // Doplnění a rušení dat 369 // Ovládací panel datové mapy 370 // Další možnosti zobrazení dat 375 // Šablony 377 // Vložení rovnice, matematického výrazu 378 // Vkládání organizačních schémat 382 // Kreslení v tabulce 388 // Kreativní úprava textu - modul WordArt 391 // Vkládání obrázků z Clip Gallery 394 // Vkládání obrázků - obecně 396 // Vytváření a vkládání obrázků pomocí Malování (Paintbrush) 397 // Vkládání zvuku 398 // II. Vazba Excelu na ostatní aplikace MS Office // 401 // Propojené a vložené objekty 402 // Formát informací vložených ve schránce 405 // Úpravy propojeného nebo vloženého objektu 406 // Způsoby sdílení dat mezi Excelem a jinou aplikací 408 // Kopírování tabulky z Wordu na list Excelu 411 // Ovládání způsobu aktualizace propojených dat v aplikaci Excel 412 // Kopírování dat ze sešitu Excelu do dokumentu Wordu // nebo prezentace Power Pointu 413 // Použití seznamu z Excelu v dokumentu
Word 416 // Vazba na Access 419 // Zadávání dat do seznamu Excelu pomocí formuláře z Accessu 419 // Vytvoření sestavy v Accessu 422 // Převod seznamu z Excelu do Accessu 424 // 12. Spolupráce více uživatelů v Excelu 427 // Rozesílání sešitu elektronickou poštou 428 // Sdílení sešitu v síti 431 // Nastavení parametrů sdílení sešitu 434 // Slučování kopií sešitu 442 // Synchronizace verzí sešitu 444 // Slučování oblastí z různých sešitů 449 // Vytvoření šablony s ukládáním dat do databáze 453 // Excel ve vztahu ? síti WWW 458 // Publikování na síti Internet (intranet) 458 // Sběr informací na síti Internet (intranet) 463 // Získání dat ze zdroje v síti WWW 465 // Hypertextové odkazy 465 // Vytvoření hypertextového odkazu 466 // Úprava hypertextového odkazu a jeho grafického ztvárnění. 471 // Panel nástrojů "Síť WWW" 474 // 13. Příklady 479 // Vytvoření tabulky s grafem 480 // Vytvoření kostry tabulky 481 // Doplnění funkcí 482 // Grafická úprava tabulky 483 // Vytvoření a úprava grafu 488 // Finální úprava listu 490 // Tisk 491 // Vytvoření modelu 493 // Vytvoření kostry modelu 494 // Pojmenovám buněk a zápis vzorců 496 // Grafické úpravy 496 // Úprava přesnosti zobrazení čísel 497 // Ověření vstupních dat 497 // Doplnění podmíněného formátování 498 // Doplnění vysvětlivek a komentáře 499 // Práce s modelem 500 // Tisk 501 // Dodatky 505 // A. Technické parametry
Excelu 506 // B. Nastavení pracovního prostředí 509 // C. Zrychlení práce s Excelem 517 // D. Soubory využitelné v Excelu 521 // E. Nabídka příkazů 524 // Nabídka při tvorbě tabulek 524 // Nabídka při úpravách grafu 538 // Nabídky modulu Microsoft Map 539 // Nabídka modulu MS Organizační diagram 541 // Nabídka modulu Editor rovnic 543 // F. Panely nástrojů 546 // Standardní panel 546 // Panel pro formátování 547 // Panel pro tvorbu grafů 548 // Panel pro zobrazování závislostí vzorců 548 // Panel nástrojů Cyklický odkaz 549 // Panel pro kontingenční tabulku 549 // Panel nástrojů pro externí data 550 // Panel pro revize 550 // Panel nástrojů Celá obrazovka 551 // Panel pro tvorbu dialogu (formuláře) 551 // Panel Visual Basic 552 // Panel nástrojů Zastavit záznam 552 // Panel nástrojů pro ovládací prvky 552 // Panel nástrojů Ukončit režim návrhu 553 // Panel nástrojů pro síť W(orld) W(ide) W(eb) 553 // Panel nástrojů pro kreslení 554 // Panel nástrojů pro kreativní úpravu textu (WordArt) 555 // Panel pro nastavení stínu objektu 555 // Panel pro nastavení 3D formátování 556 // Panel nástrojů Obrázek 556 // Panel při práci s mapou 557 // Panel při dotazu na externí data - aplikace MS-Query 557 // Možnosti zakreslení různých tvarů - nástroje panelu nástrojů "Kreslení" 558 // G. Seznam funkcí Excelu 561 // Matematické funkce 561 // Statistické funkce 563 // Finanční funkce 566 // Databázové
funkce 567 // Datumové a časové funkce 567 // Vyhledávací funkce 568 // Funkce pro práci s texty 569 // Logické funkce 570 // Informační funkce 570 // Funkce pro inženýrské výpočty 571 // Informační analýza 572 // Matematická analýza 572 // Finanční analýza 572 // Funkce pro analýzu času 575 // H. Zkrácené klávesové povely 576 // I. Instalace Excelu (MS Office) 585 // Rejstřík // 599

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC