Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c1998
xx,346 s. + il. 1 CD-ROM : il.

ISBN 80-7226-074-X (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 337-338
Excel (software) - příručky
000063059
Obsah // PŘEDMLUVA XVII // TYPOGRAFICKÉ KONVENCE POUŽITÉ V KNIZE XIX // KAPITOLA I // STRUČNÝ ÚVOD DO PRÁCE V EXCELU 97 I // IDENTIFIKACE BUNĚK A OBLASTÍ I // Adresace buněk 2 // Absolutní a relativní adresace 2 // Pojmenování buňky a oblasti 4 // Zápis buněk v přirozeném jazyce 5 // POUŽITI FUNKCÍ A VZORCŮ 7 // Zápis funkce 7 // Vnořené funkce 11 // Zápis vzorce 12 // Zápis buněk a oblastí do funkcí a vzorců 14 // Příklad (Výpočet daně z příjmu) 14 // MICROSOFT* EXCEL 97 CZ PRO MANAŽERY A EKONOMY // Poznámky k psaní vzorců a funkcí 17 // Převod vzorce na hodnoty . 17 // Práce s maticovými vzorci 18 // Matice konstant 20 // Jednorozměrné oblasti (vektory) 21 // KAPITOLA 2 // METODIKA VYTVÁŘENÍ TABULEK 23 // POSTUP PŘI TVORBĚ TABULEK 23 // NÁLEŽITOSTI TABULKY 25 // RŮZNÉ MOŽNOSTI TVORBY TABULEK 26 // Různé způsoby vytvoření tabulek v dokumentu 27 // KAPITOLA 3 // FORMÁTOVÁNÍ TABULEK 31 // MOŽNOSTI FORMÁTOVÁNÍ 31 // ÚPRAVA ZOBRAZENÍ ČÍSEL 33 // ZAROVNÁNÍ HODNOT V BUŇKÁCH 36 // ÚPRAVA PÍSMA 39 // ZAKRESLENÍ OHRANIČUJÍCÍCH ČAR 40 // ÚPRAVA BAREVNÉHO POZADÍ BUNĚK 42 // UZAMKNUTÍ BUNĚK PROTI PŘEPISU 43 // PŘÍKLAD NA FORMÁTOVÁNÍ TABULKY 45 // KAPITOLA 4 // PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ 47 // POSTUPY VYTVOŘENÍ PODMÍNĚNÉHO FORMÁTOVÁNÍ 47 // Podmíněné formátování s odkazem na hodnotu buňky 47 // Podmíněné formátování s odkazem na vzorec 50 // POSTUP PŘI KOPÍROVÁNÍ PODMÍNĚNÉHO
FORMÁTOVÁNÍ 5> // // // // // Microsoft® Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy // obsah cd-rom // Obsah CD-ROM // Složka Obsah // E97-dpr // E97-kpr // Xlview // Xlfuncen // VclO // SRlo97 // Doprovodné príklady podie kapitol knihy Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy. // Komplexní příklady knihy Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy. Číslování odpovídá příkladům ve 14. kapitole. // Prohlížeč pro Microsoft Excel umožňuje prohlížet sešity vytvořené v Microsoft Excel 97 aniž by musela být aplikace Microsoft Excel 97 instalována. Umožňuje sešit otevřít, zobrazit a použít automatický filtr. Nelze v něm vytvořit nový sešit a stávající upravit. Prohlížeč lze distribuovat spolu se sešity Microsoft Excel a může jej využít každý, kdo má nainstalovaný systém Windows 95. // Lze jím prohlížet i příklady na přiloženém CD-ROM. // Prohlížeč se spouští souborem Viewer.exe. // Originální, anglické, funkce pro Microsoft Excel 97 // Soubor X18405.eng je třeba nakopírovat do složky ...\\Program Files\\Microsoft Office\\Office a přejmenovat na X18405.dll. Pro zachování českých funkcí je třeba původní knihovnu X18405.dll s českými funkcemi přemístit do záložní složky např. Program Files \\Microsoft Office\\Office\\Xlfcecz. Založíme-li si ještě složku Program Files \\Microsoft Office\\Office\\Xlfceeng a do té překopírujeme knihovnu X18405.dll s anglickými funkcemi, můžeme překopírováním přecházet
mezi anglickými a českými funkcemi. Vždy je však třeba znovu spustit Excel 97. // Virtuální kalkulačka 1.0. Demonstrační verze distribuovaná firmou CMYK SOFT // Service Release obsahuje programy pro úpravu a doplnění aplikací Microsoft Office 97 české i anglické verze (US nebo mezinárodní), a to jak Professional, Standard, tak i jednotlivých produktů Office. // Je zde mimo jiné inovovaný převaděč Word 6.0/95 pro aplikaci Word 97, rozšíření pošty v síti Internet pro aplikaci Outlook (Outlook Internet Mail Enhancement) a řada dalších vylepšení. // Doplňky se spouští souborem SR10ff97.exe. // Blíže viz soubor Readme.txt. // MICROSOFT® EXCEL 97 CZ PRO MANAŽERY A EKONOMY // obsah cd-rom // // * ?* // i386 // Wordview // Wrd97cnv // Kompletní aplikace Internet Explorer 4.0 pro systém Microsoft Windows 95 a Microsoft Windows NT. // Instalace se spouští souborem ie4setup.exe ve složce i386\\cs\\ie40, resp. i386\\en\\ie40. Lze též použít soubor setup.exe ve složce i386. // Potřebné místo na pevném disku je 40 až 70 MB podle typu instalace. // Blíže viz soubor ie4.txt. // Prohlížeč pro Microsoft Word umožňuje prohlížet a tisknout dokumenty ve všech formátech používaných v aplikaci Microsoft Word pro Windows. V prohlížeči Microsoft Word Viewer 97 lze zobrazit vzhled stránky, záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou, komentáře (v aplikaci Word 95 poznámky), lupu a osnovu. Prohlížeč neumožňuje úpravu
souborů, dovoluje však kopírovat data z dokumentu do jiných aplikací. Lze jej distribuovat spolu s dokumenty aplikace Word. Prohlížeč může využít každý, kdo má nainstalovaný systém Windows 95. // Prohlížeč se spouští souborem Wdview97.exe. // Konvertor se instaluje do předchozích verzí Wordu a umožňuje číst dokument vytvořený ve Wordu verze 97. // Konvertor se spouští souborem Wrd97cnv.exe. // Soubory byly zkontrolovány antivirovým programem F-PROT v. 3.02 distribuovaným firmou AEC, s.r.o. Brno. // 340 // // Microsoft6 excel 97 cz pro manažery a ekonomy // // // ’. 7‘* // // Obsah // POZNÁMKY 52 // PŘÍKLAD (HLÍDÁNÍ NÁKLADŮ) 53 // KAPITOLA 5 // OVĚŘOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT 55 // POSTUP PŘI ZMĚNĚ OVĚŘOVACÍCH KRITÉRIÍ 58 // Postup při kopírování ověřovacích kritérií 58 // POZNÁMKY 59 // PŘÍKLADY 60 // Příklad 1 (Výroba a prodej hraček) 60 // Příklad 2 (Rozdělení fondu pracovní doby) 62 // KAPITOLA 6 // GRAFY 65 // VYTVÁŘENÍ a úprava grafů 66 // Postup při vytváření grafu Průvodcem grafu 68 // Úprava grafu 74 // Přidání a vymazání datové řady 74 // Poznámky pro výběr vhodného typu grafu 75 // Barevná úprava grafu 77 // Náhrada datových bodů obrázky 80 // TRENDY 81 // Klouzavý průměr 82 // CHYBOVÉ ÚSEČKY 83 // PŘÍKLADY 83 // Příklad 1 (Zpráva o prodeji - vytvoření atraktivního grafu) 84 // Příklad 2 (Graf pro rozbory) 86 // Příklad 3 (Tisk grafu) 87 // Příklad
4 (Vytvoření grafu a jeho vložení do dokumentu) 88 // Příklad 5 (Předpověď vývoje a výpočet trendu) 91 // Příklad 6 (Vývoj kursu - klouzavý průměr) 93 // Příklad 7 (Vývoj kursu - klouzavý průměr bez zakreslených datových bodů) 97 // Příklad 8 (Plán tržeb - použití chybových úseček) 100 // Příklad 9 (Vývoj produktivity - použití chybových úseček) 102 // Microsoft® Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy // ir-;.,.-.tí*,.., ’• ľ- *’ ?;a ¦ ’ r.v . / // Obsah // Chybné použití grafů ?? // Záměna typů grafů 103 // Příklad 1 (Záměna typu grafu) 104 // Příklad 2 (Nevhodný typ grafu) 104 // Zkreslování skutečnosti grafem 105 // Příklad 3 (Posunutí začátku osy) 105 // Příklad 4 (Výběr datových bodů) 107 // Nekritické použití trendů 110 // Příklad 5 (Opatrnost v hodnocení trendu) 110 // KAPITOLA 7 // HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ 113 // POSTUP PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ 114 // POZNÁMKY 115 // PŘÍKLADY 116 // Příklad 1 (Zjištění nákladů pro dosažení produktivity) 116 // Příklad 2 (Vklad pro uspoření požadované částky) 116 // Příklad 3 (Doba pro zdvojnásobení vkladu) 117 // KAPITOLA 8 // ClTLIVOSTNÍ ANALÝZA 119 // POZNÁMKY ? VYUŽITÍ ClTLIVOSTNÍ ANALÝZY 120 // ÚPRAVY ClTLIVOSTNÍ TABULKY 120 // ClTLIVOSTNÍ ANALÝZA PRO JEDNU PROMĚNNOU 121 // Příklad 1 (Ukazatelé rentability) 122 // Příklad 2 (Zjištění ceny) 123 // Příklad 3 (Určení velikosti dodávky) 124 // ClTLIVOSTNÍ ANALÝZA
PRO DVĚ PROMĚNNÉ 125 // Příklad 4 (Mzdové náklady) 126 // Příklad 5 (Výpočet ceny) 128 // Příklad 6 (Výpočet zisku) 129 // // Microsoft® excel 97 CZ pro manažery a ekonomy // // OBSAH // KAPITOLA 9 // SCÉNÁŘE 131 // POSTUP PŘI VYTVORENÍ SCÉNÁŘE 132 // Vytvorení panelu nástroju pro práci se scenári 134 // Automatizované výstupy se scenári 136 // Poznámky k tvorbě scénářů 136 // PŘÍKLADY ISS // Príklad 1 (Simulace mzdových nákladů) 138 // Príklad 2 (Simulace plánovaného zisku při různé ceně) 139 // Příklad 3 (Simulace plánovaného zisku při různé ceně, rozšíření) 141 // KAPITOLA 10 // PRÁCE SE SEZNAMY 143 // NAČTENÍ DATABÁZOVÉHO SOUBORU 145 // PRŮVODCE IMPORTEM TEXTU 145 // Příklad 1 (Načtení textového souboru) 146 // ULOŽENÍ SEŠITU JAKO DATABÁZOVÉHO SOUBORU 148 // SEŘAZENÍ SEZNAMU 149 // Příklad 2 (Seřazení seznamu) 150 // FILTROVÁNÍ DAT 151 // Automatický filtr 151 // Rozšířený filtr 151 // Příklad 3 (Vytvoření automatického filtru) 153 // Příklad 4 (Použití rozšířeného filtru) 154 // Vytváření souhrnů 155 // Příklad 5 (Vytvoření souhrnu) 157 // VYTVÁŘENÍ KONTINGENČNÍ TABULKY 159 // Pole kontingenční tabulky 160 // Souhrnné funkce analýzy dat 161 // Doplnění vlastních výpočtů 161 // Zobrazování a skrývání detailů 162 // Tvorba skupin 162 // Formátování kontingenční tabulky 163 // Poznámky 164 // Příklad 6 (Vytvoření jednoduché kontingenční
tabulky) 165 // Microsoft* Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy // Príklad 7 (Vytvoření kontingenční tabulky s jiným souhrnem) 167 // Příklad 8 (Vytvoření kontingenční tabulky s vlastními dopočty) 169 // Příklad 9 (Vytvoření kontingenční tabulky s doplněnými skupinami) 170 // KAPITOLA II // Vytváření skupin a přehledů 175 // VYTVOŘENÍ PŘEHLEDŮ l?6 // VYTVOŘENÍ SKUPIN 176 // POZNÁMKY 177 // PŘÍKLAD (NÁBĚH HODIN NA ZAKÁZKY) 179 // KAPITOLA 12 // TISK l8l // POZNÁMKY ? TISKU l8l // TISK BAREVNÝCH TABULEK A GRAFŮ NA BĚŽNÉ TISKÁRNĚ 182 // TISK ROZSÁHLÝCH TABULEK 183 // ZVĚTŠENÍ TABULEK 184 // TISK VÍCE TABULEK UMÍSTĚNÝCH NA JEDNOM LISTU 184 // KAPITOLA 13 // FUNKCE 189 // ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE A FUNKCE OBECNÉHO POUŽITÍ 189 // KDYŽ 189 // Příklad 1 (Náklady středisek) 192 // Příklad 2 (Rozbor mezd) 192 // HODNOTA 193 // HODNOTA.NA.TEXT 193 // Příklad 3 (Fakturování) 194 // KČ 195 // SUMA 196 // Příklad 4 (Náklady středisek) 197 // SUMIF 198 // Příklad 5 (Náklady na provoz aut) 198 // MICROSOFT® EXCEL 97 CZ PRO MANAŽERY A EKONOMY // OBSAH // PRŮMĚR // MAX // Příklad 6 (Náklady středisek) // MIN // Příklad 7 (Náklady středisek) SOUČIN.SKALÁRNÍ // Příklad 8 (Výběr vhodné varianty) Příklad 9 (Spotřeba materiálu) Příklad 10 (Investiční model GE) SVYHLEDAT // Příklad 11 (Výběr variant) WYHLEDAT // Příklad 12 (Výběr variant) // Příklad 13 (Dny v týdnu) SUBTOTAL // Příklad
14 (Variantní výpočty) // POWER // 198 // 200 // 200 // 201 // 201 // 201 // 202 // 202 // 203 // 205 // 206 // 206 // 207 // 207 // 208 // 208 // 209 // DATABÁZOVÉ FUNKCE 2IO // Příklad (Náklady na provoz aut) 211 // DSUMA 211 // DPRŮMĚR 212 // DMAX 212 // DMIN 212 // DPOČET 212 // DPOČET2 212 // DSMODCH 212 // DVAR 212 // DZÍSKAT 212 // VYBRANÉ DATUMOVÉ FUNKCE 213 // DNES 213 // NYNÍ 213 // DENTÝDNE 214 // DEN 214 // MĚSÍC 215 // NETWORKDAYS 215 // FUNKCE PRO ZACHYCENÍ CHYB // GENEROVÁNÍ PSEUDONÁHODNÝCH ČÍSEL // NÁHČÍSLO // RANDBETWEN // Příklad 1 (Simulace nákladů) // 218 // 218 // 219 // 220 // Microsoft® Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy // XIII // // -.’? v; // // T // Obsah // • •• ’ • • ¦ // // Generátor PNC volitelného rozdělení 220 // Príklad 2 (Pseudonáhodná čísla normálního rozdělení) 221 // Histogram 222 // ZAOKROUHLOVÁNI 222 // ZAOKROUHLIT 222 // Príklad 1 (Přehled tržeb) 224 // Příklad 2 (Křížová kontrola) 224 // ZAOKROUHLIT NAHORU 225 // Příklad 3 (Objednávka) 226 // Příklad 4 (Výpočet DPH) 226 // ZAOKROUHLIT DOLŮ 227 // Příklad 5 (Výpočet ceny) 227 // ZAOKROUHLIT NA TEXT 228 // Příklad 6 (Různé způsoby zápisu textu) 228 // ZAOKROUHLIT NA NÁSOBEK 229 // Příklad 7 (Výpočet ceny) 229 // Další způsoby zaokrouhlování 229 // Zaokrouhlit na liché 230 // Zaokrouhlit na sudé 230 // PŘEDPOVĚDI BUDOUCÍHO STAVU 230 // FORECAT 231 // Příklad 1 (Náklady na reklamu) 231
// LINTREND 232 // Příklad 2 (Náklady na reklamu 2) 233 // Příklad 3 (Odhad vývoje ceny) 234 // Příklad 4 (Předpoklad tržeb). 234 // LINREGRESE 235 // Příklad 5 (Odhad tržeb) 236 // Příklad 6 (Odhad ceny na základé 5 faktorů) 237 // Příklad 7 (Předpoklad prodeje s uvažováním 4 faktorů) 239 // Příklad 8 (Vývoj kurzu Kč) 240 // LOGLINTREND 242 // Příklad 9 (Zavádění nového výrobku) 242 // Příklad 10 (Předpoklad nákladů na reklamu) 243 // LOGLINREGRESE 244 // Příklad 11 (Předpoklad nákladů na reklamu 2) 245 // FINANČNÍ FUNKCE 246 // BUDHODNOTA 246 // ODPIS.LIN 248 // ODPIS.NELIN 249 // PLATBA 250 // XIV // MICROSOFT® EXCEL 97 CZ PRO MANAŽERY A EKONOMY // Obsah // POČET.OBDOBÍ 252 // SOUČHODNOTA 253 // ÚROKOVÁ.MÍRA 254 // KAPITOLA 14 // KOMPLEXNÍ PRÍKLADY 257 // Vliv struktury výroby na zisk firmy 257 // Vytvoření tabulky 257 // Doplnení loga 259 // Vytvorení scénářů 259 // Vytvoření grafu 261 // Podmíněné formátování 263 // Výstupy ze scénářů 263 // Simulace 263 // ROZBOR PLNĚNÍ PRODUKTIVITY 265 // Hledání řešení 266 // Citlivostní analýza 269 // Podmíněné formátování 270 // Správce scénářů 272 // ROZBOR MEZD 274 // Načtení souboru do Excelu 97 275 // Úprava dat a doplnění vzorců 275 // Seřazení seznamu 277 // Zobrazování částí seznamu 278 // Doplnění mezivýsledků - vytvoření souhrnů 279 // Vytvoření dalšího souhrnu 280 // Překopírování souhrnu 281 // Skrývání
sloupců doplněním skupin 282 // Výběr záznamů - filtrace a vytvoření přehledu 283 // Vyfiltrování záznamů podmínkou 284 // Dynamické rozbory pomocí kontingenční tabulky 285 // Vytvoření grafu z kontingenční tabulky 287 // Doplnění výpočetního pole do kontingenční tabulky 288 // Doplnění výpočetní položky do kontingenční tabulky 291 // vytvořeni faktury plátců DPH 294 // Rozvržení faktury 294 // Postup vytvoření faktury 296 // Doplnění výpočtů 296 // Doplnění údajů a grafické úpravy 298 // Microsoft® Excel 97 CZ pro manažery a ekonomy // XV // Doplnění kontrol a podmíněné formátování 301 // Ověření vstupních dat 302 // Doplnění loga 302 // Doplnění ’’vodotisku” pro razítko 303 // Doplnění komentáře (poznámek) 303 // Uzamčení buněk a listu 303 // Vytvoření šablony 304 // VYTVOŘENÍ FAKTURY NEPLÁTCŮ DPH 304 // VYTVOŘENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU 307 // Vytvoření deníku a jeho grafická úprava 307 // Ochrana deníku před nežádoucím přepisem 313 // Prohlížení deníku 314 // Doplnění přehledů pro skrývání detailů 314 // Vytvoření skupin 315 // Využití filtrů ? výběru položek 317 // Doplňování dalších řádků 317 // Automatizace při přidání řádků 318 // Tisk 322 // HOSPODAŘENÍ PODNIKU 324 // Poznámky ? vytvoření tabulky 324 // Tabulka pro sumarizaci 325 // Tabulky pro provozy 325 // Postup při sumarizaci výsledků 325 // Vytváření přehledů 326
// MODELY FINANČNÍ ANALÝZY 328 // Vytvoření pojmenovaných buněk 329 // Vytvoření listu „Finanční analýza“ 330 // Vytvoření listu „Pyramida“ 332 // Vytvoření listu „Du Pont“ 333 // Vytvoření listu „Informace z finančního trhu“ 334 // POUŽITÁ LITERATURA 337 // Obsah CD-ROM 339 // REJSTŘÍK 341 // MICROSOFT’ EXCEL 97 CZ PRO MANAŽERY A EKONOMY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC