Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Computer Press, 2003
xiv,292 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-223-8 (brož.)
Další názvový údaj: naučte se vytvářet a publikovat atraktivní prezentace, najděte si téma, které potřebujete vyzkoušejte si konkrétní postupy, učte se v pohodlí domova
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík
Bibliografie na s. 292
MS Project 2000 (software) - příručky
000063102
Obsah // Úvodem XV // Začít se dá i s málem xv // Abychom si rozuměli xvi // 1. Seznámení s PowerPointem 1 // К čemu je dobrý PowerPoint 2 // Možnosti publikování prezentací 2 // К čemu jsou dobré prezentace 3 // Nová verze si opět polepšila 7 // Ovládání programu 9 // Spuštění programu 9 // Úvodní dialog - způsoby vytvoření prezentace 11 // V okně PowerPointu 12 // Systém nabídek - dáváme programu příkazy 14 // Klávesové zkratky 16 // Panely nástrojů 16 // Ukončení programu 18 // Nápověda 18 // Pomocník Office 19 // Nabídková nápověda 21 // Kontextová nápověda 23 // Na Internetu 24 // 2. Základy práce s prezentacemi 25 // Plánování účelu, prezentační metody, formy, obsahu a dotváření prezentace 26 // 1. Výmezem publika 26 // 2. Stanovení účelu prezentace 27 // 3. Výběr prezentační metody 28 // 4. Výběr vhodné šablony a formátu prezentace 30 // 5. Vytvoření obsahové náplně 31 // 6. Vylepšení grafického ztvárnění snímků 31 // 7. Doplnění multimediálních efektů 31 // 8. Vytvoření tištěných podkladů 31 // 9. Vyzkoušení prezentace 32 // 10. Předvádění prezentace 33 // Poučení 34 // Vytvoření nové prezentace 34 // Stručný průvodce 36 // Práce v různých zobrazeních 37 // Normální 37 // Řazení snímků 38 // Prezentace 39 // Poznámky 40 // Snímek 40 // Osnova 40 // Práce se snímky 42 // Vkládám snímků 42 // Přecházení mezi snímky 43 // Práce v zobrazení
Razení snímků 44 // Označování snímků 45 // Odstraňování snímků 45 // Změna pořadí snímků 46 // Kopírování snímků 46 // Přesun a kopírování snímků mezi prezentacemi 47 // Vložení snímků z jiné prezentace 47 // Odvolávání akcí 48 // Uložení prezentace 49 // První uložení prezentace 49 // Následná ukládám 50 // Uložení prezentace v jiném formátu 50 // Možnosti ukládám 51 // Zavření prezentace 52 // Otevření prezentace 52 // Otevření souboru jiného typu 53 // Procházení disků a složek 54 // Další možnosti otevíracího dialogu 55 // Hledání prezentace 57 // Vlastnosti prezentace 59 // Zadávám vlastností 59 // Použití vlastností v Průzkumníku Windows 60 // Práce s okny prezentací 60 // Lupa - měřítko zobrazení 61 // Práce s více prezentacemi 61 // Přepínám mezi okny prezentací 61 // Zobrazitelné prvky oken 63 // 3. Práce s textem 65 // Psaní textu 66 // Vložení textového pole 67 // Psaní v osnově 67 // Pohyb v napsaném textu 68 // Označování textu 68 // Mazání a přepisování textu 69 // Přesun a kopírování textu 69 // Formátování písma 69 // ТУр písma 70 // Velikost písma 70 // Řez, stín a barva písma 71 // Velikost písmen 72 // Kopírování formátu písma 72 // Nastavení formátu písma pro nové textové objekty 73 // Formátování odstavců 73 // Řádkování 74 // Zarovnávání 74 // Úroveň odstavců v bodovém seznamu 75 // Odrážky a číslování 76
// Vzdálenost textu od okraje objektu a odrážek od textu 78 // Tabulátory 79 // Kopírování formátu odstavce 80 // Osnova 81 // Práce s panelem nástrojů Osnova 81 // Změna úrovně a pořadí odstavců 82 // Skrytí a rozvinutí odstavců nižší úrovně 82 // Vytvoření souhrnného snímku 83 // Vložení nového snímku 83 // Rozdělení textu na více snímků 84 // Import osnovy 84 // Další textové možnosti 85 // Vkládám zvláštních symbolů 85 // Vložení data a čísla snímku 85 // Hledám a nahrazování textu 86 // Zvláštní textové efekty 87 // Vložení textu se zvláštním efektem 88 // Úprava textu v objektu se zvláštním efektem 89 // Úprava zvláštních textových efektů 89 // Formátování textových objektů 89 // Tabulky 90 // Vytvoření tabulky 90 // Zadávám údajů do tabulky 92 // Úprava tabulky 93 // Odstranění tabulky 96 // 4. Práce s objekty na snímcích 97 // Označování 98 // Přesouvání a kopírování 98 // Přesun 99 // Kopírování 99 // Duplikace 99 // Vytvoření řady rovnoměrně rozmístěných duplikátů 100 // Přesouvání a kopírování do jiných prezentací a programů 100 // Vyrovnávání objektů 101 // Vyrovnání objektů 101 // Pravítka 102 // Vodítka 102 // Měření přesné vzdálenosti mezi objekty 103 // Přichytávání objektů 103 // Změna tvaru a velikosti 104 // Vymazání 105 // Vrstvení objektů 105 // Změna pořadí vrstev 106 // Seskupování 106 // Otáčení a překlápění 107
// Formátování objektů 108 // Barevné výplně, čáry a šipky 109 // Stíny a trojrozměrné efekty 110 // Kopírování formátu 111 // 5. Úprava vzhledu prezentací 113 // Změna velikosti a tvaru snímků 114 // Rozvržení objektů na snímku 116 // Změna rozvržení snímku 116 // Barevná schémata 117 // Změna barevného schématu 118 // Vytvoření vlastního barevného schématu 119 // Pozadí snímků 120 // Změna pozadí snímku 121 // Možnosti pozadí snímků 121 // Několik tipů pro výběr pozadí 124 // Záhlaví a zápatí snímků 124 // Výtvorem zápatí 124 // Změna a odstranění zápatí 125 // Předloha 126 // Předloha nadpisů a předloha snímků 126 // Zobrazení předlohy 127 // Vložení předlohy nadpisů 128 // Odstranění předlohy nadpisů 128 // Úprava předlohy 128 // Šablona 131 // Význam a umístění šablon 131 // Použití šablony na existující prezentaci 131 // Vytvoření vlastní šablony 132 // Úprava šablony 134 // Úprava pozadí předlohy 135 // Vyladění prezentace před publikací 135 // Jazykové korektury 135 // Automatická kontrola pravopisu 136 // Automatické opravy 137 // Ruční kontrola pravopisu 138 // Kontrola stylu 139 // 6. Kreslení a vkládání grafiky 141 // Druhy obrázků 142 // Rastrová a vektorová grafika 142 // Klíparty 143 // Vložení klipartu 143 // Práce s klipy v Galerii klipů 144 // Zařazení vlastního klipu do galerie 147 // Úprava klipartu 148 // Získávám dalších
klipů z Internetu 148 // Vložení obrázku ze souboru 150 // Vložení obrázku sejmutého skenerem nebo digitálním fotoaparátem 150 // Kreslení 151 // Kreslení tvarů 152 // Psaní textu do automatických tvarů 156 // 7. Grafy, diagramy a další vkládané objekty 159 // Program Microsoft Graph 160 // Vytvoření grafu 160 // Zadání dat pro graf 161 // Výběr typu grálu 163 // Formátování grafu 164 // Úprava datové tabulky 168 // Dokončení tvorby grafu 168 // Vytvoření grafu v Excelu 168 // Program Microsoft Organization Chart 169 // Vytvoření diagramu 170 // Vkládání objektů z jiných aplikací 173 // Kopírování z jiných aplikací 173 // Vkládání a propojování objektů 174 // Propojení objektů 177 // Aktualizace vložených a propojených objektů 177 // Export objektů PowerPointu do jiných programů 178 // Formátování vložených objektů a obrázků 179 // 8. Multimédia v prezentaci 185 // Video 186 // Vložení videoklipu 186 // Nastavení přehrávání videoklipu 187 // Zvuk 189 // Vložení zvuku 189 // Nastavení přehrávání vloženého zvuku 190 // Přiřazení zvuku objektu 191 // Přiřazení zvuku к animačnímu efektu 191 // Přiřazení zvuku к přechodu snímku 192 // Přehrání skladby z CD 192 // Nahrám zvuku 193 // Animace objektů 194 // Předdefinované animace objektů 194 // Nastavení vlastních animací 196 // Přechodové efekty při střídání snímků 199 // 9. Příprava podkladů a tisk prezentací 201
// Poznámky lektora 202 // Tisk stránek s poznámkami 204 // Podklady 204 // Tisk podkladů 204 // Osnova 205 // Předloha v poznámkách a podkladech 205 // Předloha poznámek 205 // Předloha podkladů a osnovy 206 // Záhlaví a zápatí v podkladech a poznámkách 207 // Odeslání poznámek nebo osnovy do aplikace Microsoft Word 208 // Tisk prezentací 209 // Tisk snímků 209 // Černobílý tisk 211 // 10. Předvádění prezentace 213 // Přenesení prezentace na jiný počítač 214 // Zabalení souboru na cesty 214 // Rozbalení prezentace na jiném počítači 215 // Prohlížeč prezentací PowerPoint 215 // Príprava technického vybavení pro prezentaci 216 // Příprava externího monitoru nebo projektoru 216 // Projekce se dvěma monitory 216 // Předvádění řízené prezentace 217 // Spuštění projekce 217 // Ovládám projekce 218 // Zasahování do projekce 218 // Ukončení projekce 221 // Využití průvodních textů 222 // Práce s poznámkami 222 // Zápis a akce 222 // Jak vystupovat při prezentaci - několik rad 224 // 11. Publikace automatických a interaktivních prezentací 225 // Využití automatické projekce 226 // Načasování snímků к automatické projekci 226 // Nahrání mluveného doprovodu 228 // Příprava nahrávám komentáře 228 // Nastavení parametrů průběhu prezentace 229 // Vytvoření interaktivní prezentace 232 // Možnosti interaktivity 232 // іУру činností 233 // Tlačítka akcí 234 // Hypertextové odkazy 236
// Příklady interaktivních prezentací 238 // Webové prezentace 239 // Formát webové prezentace 240 // Uložení ve webovém formátu 240 // Nastavení voleb pro publikaci 241 // Přenesení prezentace na webový server 243 // Procházení prezentací ve webovém prohlížeči 243 // Vytvoření pomocné stránky 244 // 12. Řešení dlouhých a složitých prezentací 247 // Vlastní prezentace 248 // Skryté snímky 250 // 13. Týmová spolupráce na tvorbě prezentace 253 // Sdílení prezentace na síti 254 // Možnosti přístupu ke sdílené složce 255 // Uložení prezentace do veřejné složky 256 // Zasílání prezentace elektronickou poštou 256 // Odeslání prezentace jako přílohy 257 // Odeslání snímku jako zprávy 258 // Směrování prezentací 258 // Komentáře 261 // Práce s komentáři 261 // A. Instalace a nastavení pracovního prostředí 265 // Instalace 266 // Postup instalace 266 // Přizpůsobení uživatelského prostředí 270 // Zobrazení 270 // Obecné 271 // Úpravy 272 // Tisk 273 // Ukládám 273 // Pravopis a styl 274 // Možnosti sítě WWW 274 // Možnosti stylu 276 // B. Nabídky a klávesové zkratky 279 // Nabídky 280 // Soubor 280 // Úpravy 281 // Zobrazit 281 // Vložit 282 // Formát 283 // Nástroje 284 // Prezentace 285 // Okno 286 // Nápověda 286 // Klávesové zkratky 287 // Klávesy pro práci s texty a objekty 287 // Klávesy pro formátování 287 // Klávesy pro práci v osnově 287 // Klávesy pro práci s
okny 288 // Klávesy pro ovládání prezentace při předvádění 288 // Klávesy pro práci s prezentacemi 288 // Klávesy pro odesílání elektronické pošty 289 // Funkční klávesy 289 // Klávesy pro práci s Pomocníkem Office a nápovědou 289 // Rejstřík 290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC