Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.5 (hodnocen2 x )
(34.3) Půjčeno:477x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2003
380 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7178-548-2 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000063106
1 Úvod: Cíle a úrovně sociální práce 11 // Literatura 17 // ČÁST I // Sociální práce jako profese 19 // 2 Profesní etika 21 // 2.1 Základní definice 21 // 2.2 Uplatnění etiky v sociální práci 22 // 2.3 Sociální práce a sociální stát 25 // 2.4 Etické teorie 26 // 2.5 Hodnoty v sociální práci 33 // 2.6 Charakteristika profese a etický kodex 39 // 2.7 Etický kodex a byrokratická organizace 43 // 2.8 Role sociálního pracovníka a způsoby přístupu k praxi 44 // 2.9 Závěr 47 // Literatura 48 // 3 Nároky sociální práce a syndrom vyhoření 51 // 3.1 Obecné předpoklady a dovednosti pracovníka pomáhající // profese 52 // 3.2 Syndrom vyhoření 55 // 3.3 Syndrom pomáhajících 59 // Literatura .. 59 // 4 Dobrovolnická práce 61 // Literatura 63 // ČÁST II // Případová práce 65 // 5 Případová práce 67 // 5.1 Hodnota jedince 68 // 5.2 Jedinečnost a sebeurčení 69 // 5.3 Problémy řešené v sociální případové práci 69 // 5.4 Komunikace s klientem 75 // Literatura 81 // 6 Poradenství 83 // 6.1 Sociální poradenství 84 // 6.2 Pomoc a poradenství 85 // 6.3 Poradce 91 // 6.4 Vedení poradenského rozhovoru 97 // 6.5 Shrnutí 114 // Literatura 116 // 7 Krizová intervence 119 // 7.1 Pojem krize 119 // 7.2 Příčiny krize 121 // 7.3 Chování člověka v krizi 123 // 7.4 Typy krizí 124 // 7.5 Průběh krize 126 // 7.6 Řešení krize: svépomoc a vzájemná pomoc 128 // 7.7 Krizová intervence 129 // Literatura 134 // 8 Mediace 135 // 8.1 Principy konstruktivních řešení konfliktů 135 // 8.2 Mediace - metoda vyjednávání založená na zájmech 136 // 8.3 Metoda mediace a její cíle 138 // 8.4 Principy mediace a její výhody 139 // 8.5 Role a dovednosti mediátora 140 // 8.6 Proces mediace a jeho fáze 143 // 8.7 Typy vhodných a nevhodných sporů pro mediaci 148 // 8.8 Mediace v ČR 149 //
8.9 Závěrečné shrnutí 150 // Literatura 150 // ČÁST III // Práce se skupinou 151 // 9 Skupinová práce 153 // 9.1 Skupinové aktivity 153 // 9.2 Skupinová psychoterapie 158 // 9.3 Hnutí svépomocných a podpůrných skupin 166 // 9.4 Vliv technického rozvoje na skupiny 167 // Literatura 168 // 10 Streetwork 169 // 10.1 Pojem Streetwork 169 // 10.2 Historie streetworku 170 // 10.3 Zavedení streetworku v České republice 171 // 10.4 Cílové skupiny streetworku 173 // 10.5 Formy práce a typy činnosti 174 // 10.6 Prostorové zázemí 177 // Literatura 177 // ČÁST IV // Práce s dětmi a s rodinou 179 // 11 Práce s rodinou 181 // 11.1 Rodina jako podpůrná instituce 181 // 11.2 Klíčové koncepty soudobých teorií rodiny 184 // 11.3 Hodnocení rodiny 189 // 11.4 Typy služeb poskytovaných rodinám 195 // Literatura 200 // 12 Posuzování potřeb ohroženého dítěte 201 // 12.1 Komplexní, interdisciplinární a týmový přístup k ohroženým // dětem a role sociálního pracovníka 203 // 12.2 Potřeby a posuzování podmínek pro jejich uspokojování 205 // 12.3 Pomocné modely pro posuzování situace ohroženého dítěte .. 215 // 12.4 Posouzení vhodnosti řešení 222 // 12.5 Rozhodování v oblasti náhradní rodinné péče 224 // 12.6 Závěr 227 // Literatura 228 // 13 Videotrénink interakcí 231 // 13.1 Vývoj VTI a obecné principy metody 231 // 13.2 Východiska použití VTI v praxi 233 // 13.3 Metodika 234 // 13.4 Typologie problému 235 // 13.5 Průběh VTI 236 // 13.6 Principy kontaktu 243 // 13.7 Plán pomoci 246 // Literatura 249 // ČÁST V // Komunitní práce 251 // 14 Komunitní práce 253 // 14.1 Vyjasnění pojmů 253 // 14.2 Historie komunitní práce u nás a v zahraničí 255 // 14.3 Současná situace komunitní práce v ČR 257 // 14.4 Komunitní práce v zahraničí - trendy a výhledy 261 //
14.5 Proces komunitní práce 262 // 14.6 Komunitní pracovník 266 // 14.7 Znaky dobrého komunitního projektu 267 // Literatura 269 // 15 Hromadná neštěstí a jejich zvládání 271 // 15.1 Hromadné neštěstí, definice a jeho druhy 271 // 15.2 Následky hromadných neštěstí 272 // 15.3 Oběti hromadných neštěstí 273 // 15.4 Nejčastější reakce obětí na setkání s hromadným neštěstím 274 // 15.5 Zpracování zážitku hromadného neštěstí 279 // 15.6 Poskytování pomoci obětem traumatizující události 281 // 15.7 Záchranný systém 282 // 15.8 Zvládání zátěže u pracovníků, // kteří pomáhali při hromadném neštěstí 286 // Literatura 287 // ČÁST VI // Makrometody 289 // 16 Analýza sociálních potřeb kraje, obce a regionu 291 // 16.1 Potřeba analýzy 292 // 16.2 Vymezení pojmu „sociálně-demografická analýza“ 294 // 16.3 Technický projekt analýzy 295 // 16.4 Shromažďování dat, informací a materiálů k analýze 297 // 16.5 Zpracování sociálně-demografických dat 302 // 16.6 Syntetizace poznatků a jejich prezentace 304 // Literatura 308 // 17 Systémové projekty 309 // 17.1 Systémové projekty jako součást makropraxe v sociálni práci . 309 // 17.2 Systémová stránka individuálních a skupinových problémů . 310 // 17.3 Postoj pracovníka k systému 310 // 17.4 Aktéři systémové změny 313 // 17.5 Definice problému, jeho rozsahu a naléhavosti 315 // 17.6 Kontexty plánované změny 317 // 17.7 Strategie řešení 321 // Literatura 323 //
ČÁST VII // Řízení sociální práce 325 // 18 Management v sociální práci 327 // 18.1 Management jako pojem a proces 327 // 18.2 Management jako skupina lidí 328 // 18.3 Management v sociální práci 328 // 18.4 Manažer 329 // 18.5 Sociální sektor 332 // 18.6 Organizace 333 // 18.7 Finance 335 // 18.8 Lidské zdroje 338 // 18.9 Marketing 345 // 18.10 Závěr 347 // Literatura 347 // 19 Supervize 349 // 19.1 Kalintovské skupiny 350 // 19.2 Supervize v ČR 351 // 19.3 Formy a cíle supervize 352 // 19.4 Kompetence supervizora 357 // 19.5 Pozice supervizora a supervidovaného 359 // 19.6 Supervizní kontrakt (dohoda) 361 // 19.7 Podmínky úspěšné supervize v organizaci 363 // Literatura 364 // ČÁST VIII // Příloha 367 // Etický kodex sociálních pracovníků ČR 369 // Rejstřík 373
(OCoLC)53269660
cnb001194176

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC