Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c1999
xii,263 s. : il.

ISBN 80-7226-171-1 (brož.)
Ilustrovaný průvodce
Kancelář
Na první pokus
Originál: Microsoft Excel 2000 at a glance
Obsahuje ilustrace, rejstřík
Excel (software) - příručky
000063158
Obsah // Poděkování // Úvod // Co je nového v Publishem 98 Zdokonalené nástroje pro publikování na Webu Proč se s touto knihou snadno pracuje Co potřebujete k tomu, // abyste mohli začít používat Microsoft Publisher 98 Touha po experimentování // XV // xvii // xvii // xviii xix // xxii // xxiii // ČÁST // Základy Publisheru 98 // I // KAPITOLA 1 // Seznamujeme se s produktem Microsoft Publisher 3 // Letmý pohled na rozhraní Publisheru 3 // Zpětná vazba od rozhraní Publisheru 5 // Nastavení rozhraní Publisheru 7 // Získávání odpovědí ze systému nápovědy Publisheru 8 // Napravení chyby pomocí příkazů Zpět a Znovu 9 // Stavební bloky dokumentů: text, obrázky, kreslicí prvky a objekty OLE 9 // Komponenty objektů jq // Vytvoření rámečku 12 // Určení a vybrání objektu 12 // Náhled vašeho návrhu 14 // KAPITOLA 2 // Začínáme práci na publikaci 17 // Spouštíme Publisher // Vytváření publikace na „zelené louce“ 19 // Otevření stávající publikace 20 // Nastavení stránky publikace 23 // Změna náhledu stránek vaší publikace 29 // Vkládání a mazání stránek 31 // Obsah v // Pohyb po stránkách 32 // Přidání čísla stránky 35 // Uložení dokumentu 36 // KAPITOLA 3 // Nástroje pro rozvržení 39 // Pravítka 39 // Vodítka pravítek 44 // Vodítka rozvržení 45 // Použití funkcí Publisheru „přichytit“ 46 // Skupiny objektů 47 // Přesouvání a kopírování objektů 49 // Změna velikostí
objektů 31 // Vrstvení objektů 33 // Otáčení objektů 35 // Zarovnávání objektů 37 // Schránka (Clipboard) 37 // Kontrola návrhu 39 // KAPITOLA 4 // Textové rámečky 61 // Mód přizpůsobení versus mód zmenšení textu při přetečení 61 // Tok textu mezi textovými rámečky 62 // Formátování textového rámečku 65 // KAPITOLA 5 // Vkládání a editování textu 69 // Režimy Publisheru pro editování textu 69 // Vložení textového souboru 71 // Hledání a nahrazování textu 72 // Práce s funkcemi Publisheru pro kontrolu pravopisu 75 // Speciální typografické znaky 79 // Automatické vložení a aktualizování informací 81 // Možnosti dělení slov 85 // ví Microsoft Publisher 98 Na první pokus // KAPITOLA 6 // Textové formáty 89 // Formátování znaků 89 // Proložení znaků 93 // Formátování odstavců 98 // Používání tabulátorů 104 // Styly textu 107 // KAPITOLA 7 // Nástroj WordArt 111 // Zadávání textu do rámečků WordArtu 111 // Výběr písma a jeho velikosti pro WordArt 113 // Možnosti tvarování textu 114 // Možnosti formátování: Tlačítkové efekty panelu nástrojů 116 // Ovládání proložení znaků a zarovnání 116 // Možnosti barva, výplň, stín a okraje písmen 118 // Možnosti editování 120 // Formátování rámečků WordArtu 120 // KAPITLOLA 8 // Nástroje pro tvorbu tabulek 121 // Části tabulky: řádky, sloupce a buňky 121 // Vkládání textu do tabulky 123 // Ovládání způsobu
chování textu v buňkách tabulky 124 // Vložení tabulky nebo její části z externího zdroje 125 // Změna velikosti tabulek a jejich komponent 127 // Formátování tabulek a jejich komponent 131 // KAPITOLA 9 // Nástroje pro kreslení 137 // Čáry, obdélníky, kruhy a vlastní tvary 137 // Změna tvaru nakreslených objektů 139 // Kombinování nakreslených objektů 140 // Formátování objektů 141 // Formátování čar 142 // Okraje ? ? order Art 144 // Stíny 150 // Obsah vii // KAPITOLA 10 // Práce s obrázky a jinými médii 151 // Kategorie grafických formátů 151 // Importování obrázků 153 // Nastavení zobrazení naimportovaných obrázků 156 // Galerie klipů 157 // Funkce pro získávání obrázků v Publisheru 167 // Změna velikosti a vzhledu obrázku 170 // Obtékání textu 173 // Nastavování okrajů rámečků obrázků 177 // Změna barev u naimportovaných obrázků a objektů WordArt 178 // KAPITOLA 11 // Používání OLE 181 // Vytvoření objektu OLE 182 // Určení způsobu aktualizace objektů OLE 185 // KAPITOLA 12 // Tvorba dokumentů pro web 187 // Získání přístupu ? Internetu: poskytovatelé připojení a prohlížecí programy 188 // Nástroje Publisheru pro vytváření dokumentů ve formátu HTML 189 // Vytváření nové webové publikace 189 // Práce s médii ve webových dokumentech 194 // Práce s textovými prvky ve webové publikaci 201 // Použití barev pro odlišení normálního textu od hypertextových odkazů
205 // Nastavení jazyka webových stránek 207 // Převod publikace určené pro tisk na webovou publikaci 208 // Vytváření a správa hypertextových odkazů ve webovém dokumentu 209 // Vytváření a formátování formulářů ve webových dokumentech 214 // Vkládání fragmentů kódů HTML 223 // Náhled webové publikace 225 // Vytvoření webového serveru 227 // vin Microsoft Publisher 98 Na první pokus // KAPITOLA 13 // Práce se seznamy adres 233 // Základy práce s hromadnou korespondencí: seznamy adres a kódy polí 233 // Vytváření a úprava seznamů adres v Publisheru 234 // Propojení dokumentu se seznamem adres nebo jiným zdrojem dat 238 // Vložení kódů polí do publikace 240 // Sloučení dokumentu s daty a prohlížení publikace propojené se seznamem adres 241 // Řazení a výběry dat v seznamu adres 242 // Üvahy pro tisk hromadné korespondence 245 // KAPITOLA 14 // Průvodci, galerie návrhů a vlastní šablony 247 // Vytváření publikací pomocí průvodců 248 // Použití galerie návrhů 253 // Co je to synchronizace? 260 // Üpravy publikací vytvořených s pomocí průvodců a inteligentních objektů 263 // Šablony 266 // KAPITOLA 15 // Barvy a výplně 269 // Barevná schémata 270 // Výběr barvy pro písmo, čáry, ohraničení a výplně 273 // Výplně 278 // Kompatibilita barev obrazovky a tiskárny 281 // Tisk na barevný papír 285 // KAPITOLA 16 // Tisk publikace 287 // Změna vlastností tiskárny 287 // Tisk dokumentu
s výchozími nastaveními tiskárny 293 // Změna nastavení tiskárny: řízení aktuální tiskové úlohy 293 // Tisk publikací atypické velikosti 296 // Tisk skládaných publikací 298 // Tisk hromadné korespondence 299 // Tisk obálek 300 // Tisk barevných dokumentů 301 // Obvyklé problémy při tisku a jejich řešení 304 // Obsah ix // KAPITOLA 17 // Spolupráce s komerční tiskovou službou // Příprava dokumentu pro komerční tiskovou službu Předání publikace do komerční tiskové služby Příprava informačního seznamu publikace // 309 // 310 313 317 // ČÁST II // Ukázky návrhů dokumentů 319 // KAPITOLA 18 // Přehled postupu při návrhu dokumentu 3321 // Rozvržení publikace 321 // Výběr tiskárny 322 // Výběr velikosti stránky a její orientace 323 // Nastavení mřížky 324 // Výběr řezu písma 325 // Vytváření prvků pozadí 329 // Rozmístění textu a obrázků 329 // Konečné úpravy návrhu 330 // KAPITOLA 19 // Pozvánka zasílaná poštou 335 // Příprava publikace 335 // Návrh první stránky 336 // Vytvoření druhé strany oznámení 339 // Dokončení oznámení 340 // KAPITOLA 20 // Reklama do telefonního seznamu 343 // Příprava publikace 343 // Naimportování a úprava obrázku 344 // Vytvoření textu inzerátu 345 // Konečné úpravy inzerátu 347 // Dokončení inzerátu 349 // x Microsoft Publisher 98 Na první pokus // KAPITOLA 21 // Profesní životopis 351 // Příprava publikace 351 // Vytvoření
návrhu za pomoci nástroje pro kreslení rámečků tabulek 352 // Vyplnění tabulky 352 // Konečné úpravy tabulky 355 // Přidání jména a adresy 357 // Tisk dokumentu 358 // KAPITOLA 22 // Leták 361 // Příprava publikace 361 // Vložení obrázku 362 // Vytvoření pozadí 362 // Titulek letáku 363 // Přidání seznamu událostí 364 // Zadání a naformátování textu 366 // Dokončení publikace 367 // KAPITOLA 23 // Rodinná webová stránka 369 // Příprava webové publikace 369 // Definice stylů textu 371 // Vytvoření titulku 371 // Vložení obrázků na webovou stránku 374 // Vytvoření nadpisů 375 // Text stránky 376 // Vytvoření hypertextových odkazů 377 // Prohlížení stránky a její příprava pro web 379 // KAPITOLA 24 // Firemní logo 383 // Příprava publikace 383 // Vytvoření pozadí 384 // Vytvoření objektů WordArt 385 // Vložení obrázku do loga 387 // Dokončení loga 388 // Obsah xi // KAPITOLA 25 // Obchodní formulár 391 // Příprava dokumentu 391 // Hlavička dokumentu 392 // Vložení obecných informací a informací o prodejci 394 // Vytvoření tabulky pro vlastní objednávku 396 // Dokončení objednávkového formuláře 399 // KAPITOLA 26 // Navštívenko, hlavičkový papír a obálka 401 // Příprava hlavičkového papíru 401 // Vytvoření loga 402 // Formátování textu vlastního dopisu 405 // Uložení šablony 406 // Vytvoření vhodné navštívenky a obálky 406 // Dokončení celé sady 409 // KAPITOLA
27 // Hromadná korespondence 413 // Příprava publikace 413 // Vytvoření seznamu adres 413 // Vytvoření dopisu 415 // Vložení názvů polí do dopisu 416 // Filtrování a řazení dat v seznamu adres 418 // Tisk hromadné korespondence 419 // KAPITOLA 28 // Profesionální webový server 423 // Příprava publikace 423 // Vytvoření stylů textu 425 // Vytvoření opakujících se prvků 426 // Vytvoření domovské stránky 429 // Přidání druhé stránky 430 // Využití multimédií 432 // Vytvoření formuláře 434 // Náhled vašich stránek a vygenerování kódu HTML 438 // XII Microsoft Publisher 98 Na první pokus // KAPITOLA 29 // Objednávkový katalog 441 // Příprava dokumentu 441 // Vytvoření stylů textu 442 // Vložení opakujících se prvků 443 // Vytvoření, naimportování a naformátování vlastního textu 445 // Přidání obrázku do katalogu 448 // Přidání dalších stránek 448 // Vytvoření titulní stránky 450 // Dokončení návrhu a konečné úpravy textu 452 // Vytištění kontrolního výtisku a příprava na výrobu katalogu 453 // KAPITOLA 30 // Třikrát složená brožura 457 // Příprava publikace 457 // Vytvoření stylů textu 458 // Vytvoření titulní strany 459 // Vytvoření zpáteční adresy 462 // Text druhého panelu 463 // Vytvoření vnitřních stránek brožury 465 // Vytvoření formuláře objednávky 467 // Vytištění a složení brožury 469 // KAPITOLA 31 // Informační bulletin 471 // Příprava
publikace 471 // Vytvoření stylů textu 472 // Vytvoření šablony 473 // Vložení textu bulletinu 476 // Vložení a úprava fotografie 479 // Konečné úpravy návrhu 480 // Konečné úpravy textu 481 // Dokončení bulletinu 482 // Obsah xiii // DODATEK A // Microsoft Draw 98 483 // Používání automatických tvarů 485 // Vytváření objektů WordArt 487 // Možnosti formátování 489 // Úprava naimportovaných obrázků 493 // DODATEK ? // Texty ? ukázkovým příkladům 497 // DODATEK R // Rejstřík 509 // XIV Microsoft Publisher 98 Na první pokus

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC