Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1999
xv, 679 s. : il. + 1 CD

objednat
ISBN 80-7226-250-5 (brož.)
Programování
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, předmluvu, rejstřík
CD obsahuje příklady k jednotlivým kapitolám, Power Utility Pak, Sound-Proof, Internet Explorer 5 CZ, Digital DashBoard a množství doplňkových programů
Excel Visual Basic (software) - příručky
Visual Basic for Applications (jazyk) - příručky
000063159
Obsah // Předmluva ’ 1 // Proč jsem tuto knihu napsal 1 // Co byste měli vědět 1 // Co budete potřebovat Konvence v této knize Co znamenají ty ikony Jak je tato kniha uspořádána Nabídka balíku Power Utility Pak Jak používat tuto knihu Nabídka spolupráce // Poděkování 7 // ČÁST I: Nejprve to základní 9 // KAPITOLA 1 // Excel 2000: Odkud se vzal 11 // Stručná historie tabulkových procesorů 11 // Úloha Excelu ve strategii Microsoftu 20 // Shrnutí 20 // KAPITOLA 2 // Excel v kostce 21 // Sešity 21 // Uživatelské rozhraní Excelu 23 // Jak přizpůsobit to, co vidíme 26 // Zadávání dat 26 // Výběr objektů 27 // Formáty 27 // Vzorce 28 // Názvy 28 // Funkce 29 // Tvary 29 // Grafy 30 // Makra 31 // Přístup ? databázím 31 // Analytické nástroje 32 // Doplňky 34 // Kompatibilita 35 // Shrnutí 36 // On 0\\ ú/i U> ? N> // KAPITOLA 3: // Techniky a triky při práci se vzorci 37 // Pár slov o vzorcích 37 // Výpočet vzorců 37 // Odkazy na buňky a na oblasti 38 // Používání názvů 40 // Chyby ve vzorcích 44 // Vzorce obsahující pole 44 // Techniky počítání a sčítání 47 // Práce s datem a časem 48 // Vytváření „megavzorců“ 49 // Shrnutí 51 // KAPITOLA 4 // Seznámení se souboiy Excelu 53 // Spouštění Excelu 53 // Přípony souborů Excelu 54 // Podporované formáty souborů tabulkových procesorů 55 // Soubory zapisované Excelem 57 // Excel a HTML 60 // Nastavení Excelu v registru Windows 63 // Shrnutí
65 // ČÁST II: Vývoj aplikací v Excelu 67 // KAPITOLA 5 // Co je to vlastně aplikace v tabulkovém procesoru? 69 // Tabulkové aplikace 69 // Vývojář a koncový uživatel 70 // Řešení problémů pomocí tabulkového procesoru 74 // Základní typy tabulkových aplikací 75 // Shrnutí 78 // KAPITOLA ? // Základy vývoje tabulkových aplikací 79 // Určení potřeb uživatele 79 // Návrh takové aplikace, která odpovídá potřebám uživatele 80 // Návrh co možná nejvhodnějšího uživatelského rozhraní 82 // Zajímejte se o svého koncového uživatele 87 // Další otázky související s vývojem aplikace 92 // Shrnutí . 94 // ČÁST III: Porozumění jazyku Visual Basic // for applications 95 // KAPITOLA 7 // Seznámení s jazykem Visual Basic pro Aplikace 97 // Stručná historie BASICu 97 // Pár slov o VBA 97 // Základy VBA 99 // Seznámení s editorem Visual Basicu 101 // Práce s průzkumníkem projektu (Project Explorer) 103 // Práce s okny kódu (Code Windows) 104 // Přizpůsobení prostředí editoru jazyka Visual Basic 111 // Záznamník maker 115 // O objektech a kolekcích - 121 // Vlastnosti a metody 123 // Objekt Comment: ukázková studie 125 // Práce s objekty Range 129 // Co je třeba o objektech vědět 133 // Shrnutí 136 // KAPITOLA ? // Základy programování ve VBA 137 // Stavební kameny jazyka VBA: Přehled 137 // Komentáře v kódu 138 // Proměnné, datové typy a konstanty 140 // Přiřazovací výrazy 148 // Pole proměnných
149 // Objektové proměnné 150 // Uživatelem definované datové typy 151 // Vestavěné funkce 152 // Práce s objekty a kolekcemi 154 // Ovládání toku kódu 157 // Shrnutí 167 // KAPITOLA 9 // Práce s procedurami s deklarací Sub ve VBA 169 // Co jsou to procedury 169 // Provádění procedur 171 // Předávání parametrů proceduře 180 // Techniky pro ošetření a zpracování chyb 183 // Příklad ze života 186 // Shrnutí 196 // KAPITOLA 10 // Vytváření procedur - funkcí deklarací Function 197 // Procedury Sub versus funkce (Function) 197 // // Proč vytvářet vlastní funkce? 197 // Úvodní příklad 198 // Funkce 200 // Parametry funkce 202 // Příklady funkcí 203 // Emulace funkce Excelu SUM 212 // Ladění funkcí 214 // Práce s dialogem Vložit funkci 215 // Určení kategorie funkce 215 // Použití doplňků pro ukládání vlastních funkcí 217 // Používání Windows API 218 // Shrnutí 221 // KAPITOLA 11 // Příklady a techniky programování ve VBA 223 // Práce s oblastmi 223 // Techniky VBA 239 // Některé užitečné vlastní funkce 245 // Některé užitečné vlastní funkce pro pracovní listy 247 // Volání funkcí Windows API 253 // Rozličné techniky 262 // Shrnutí 263 // ČÁST IV: Práce s uživatelskými dialogy UserForms 265 // KAPITOLA 12 // Představení uživatelských dialogů 267 // Jak Excel pracuje s uživatelskými dialogy 267 // Vložení nového formuláře 267 // Zobrazení formuláře 268 // Přidávání ovládacích
prvků na formulář 268 // Ovládací prvky, které máte ? dispozici 269 // Rozmístění ovládacích prvků dialogu 272 // Nastavení vlastností ovládacího prvku 273 // Práce s uživatelskými formuláři prostřednictvím VBA 276 // Vytvoření uživatelského formuláře: Příklad 278 // Události formuláře 283 // Odkazy na ovládací prvky ve formuláři 287 // Přizpůsobení panelu Souprava nástrojů 288 // Vytváření „šablon“ formulářů 290 // Obecné zásady pro vytváření dialogů 290 // Vlastní alternativy ? dialogům . 291 // Zobrazení vestavěných dialogů Excelu 300 // Shrnutí 301 // KAPITOLA 13 // Příklady uživatelských dialogů 303 // Vytvoření dialogu, který bude sloužit jako nabídka 303 // Výběr oblastí 304 // Vytvoření úvodní obrazovky 305 // Potlačení tlačítka Zavřít na formuláři 306 // Změna měřítka a posouvání listu z formuláře 308 // Techniky práce s ovládacím prvkem seznam 309 // Shrnutí 323 // KAPITOLA 14 // Pokročilé techniky práce s uživatelskými dialogy 325 // Zobrazení ukazatele průběhu 325 // Animované ovládací prvky na formuláři 329 // Zobrazení grafu na formuláři 333 // Programování průvodců 334 // Emulace funkce MsgBox 340 // Více tlačítek - jedna procedura pro zpracování událostí 344 // Shrnutí 349 // ČÁST V: Pokročilé programovací techniky 351 // KAPITOLA 15 // Vývoj podpůrných nástrojů pro Excel ve VBA 353 // O podpůrných nástrojích pro Excel
353 // Jak použít VBA pro vývoj pomůcek 353 // Co vytváří dobrou pomůcku? 354 // Text Tools: Anatomie jedné pomůcky 354 // Procedura ShowStats 371 // Další informace o pomůckách Excelu 375 // Souhrn 375 // KAPITOLA 1« // Práce s kontingenčními tabulkami 377 // Úvodní příklad 377 // Vytváření složitějších kontingenčních tabulek 380 // Vytváření kontingenčních tabulek z externí databáze 383 // Vytváření více kontingenčních tabulek najednou 386 // Úprava kontingenčních tabulek 388 // Souhrn 389 // KAPITOLA 17 // Práce s grafy 391 // O grafech 391 // Nahrávání maker pracujících s grafy 393 // Obvyklé techniky pro práci s grafy pomocí VBA 395 // Další příklady, týkající se grafů 400 // Události grafu 412 // Některé užitečné triky 417 // Souhrn 425 // KAPITOLA 18 // Jak chápat události Excelu 427 // Typy událostí, které Excel umí sledovat 427 // Co byste v každém případě o událostech měli vědět 428 // Události na úrovni sešitu 431 // Události na úrovni listu 436 // Události grafů 442 // Události ve formulářích // Události, které nejsou přiřazeny žádnému objektu 447 // Souhrn 449 // KAPITOLA 19 // Spolupráce s jinými aplikacemi 451 // Jak spustit jinou aplikaci 451 // Aktivace jiné aplikace 454 // Jak spouštět dialogy Ovládacích panelů a různé průvodce 454 // Technologie Automation 455 // Jak použít příkaz SendKeys 463 // Souhrn 464 // KAPITOLA 20 // Vytváření a používání
doplňků 465 // Co je doplněk? 465 // Správce doplňků v Excelu 466 // Vytvoření doplňku 468 // Příklad doplňku 468 // Porovnání souborů XL A a XLS 471 // Manipulace s doplňky pomocí VBA 475 // Optimalizace výkonu doplňků 478 // Zvláštní problémy týkající se doplňků XLA 480 // Souhrn 482 // ČÁST VI: Vývoj aplikací 483 // KAPITOLA 21 // Vytváření vlastních panelů nástrojů 485 // Něco málo o panelech příkazů 485 // Manipulace s panely nástrojů 485 // Jak Excel zachází s panely nástrojů 486 // Ruční manipulace s panely nástrojů a tlačítky na nich 486 // Manipulace s kolekcí CommandBars 490 // Souhrn 506 // KAPITOLA 22 // Vytváření vlastních nabídek 507 // Něco málo o panelech nabídek v Excelu 507 // Co všechno můžete s nabídkami Excelu provádět 508 // Příklady kódu VBA 510 // Jak pracovat s událostmi . 520 // Jak jednoduše vytvářet vlastní nabídky 524 // Vytvoření náhradního Panelu nabídek pro sešit 526 // Pracujeme s příručními nabídkami 527 // Souhrn 533 // KAPITOLA 23 // Doplnění aplikace o vlastní nápovědu 535 // Nápověda pro aplikace Excelu? 535 // Systém nápovědy, který používá komponenty Excelu 536 // Systémy nápovědy WinHelp a HTML Help 541 // Přidružení souboru nápovědy ? aplikaci 543 // Jak použít pomocníka Office pro zobrazení nápovědy 546 // Další způsoby, jak zobrazit nápovědu systému WinHelp či HTML 548 // Souhrn 549 // KAPITOLA 24 // Vyvíjíme
uživatelsky orientované aplikace 551 // Co je uživatelsky orientovaná aplikace? 551 // Průvodce amortizací půjčky 551 // Možné koncepce vývoje aplikací 559 // Pár slov na závěr 559 // Souhrn 560 // ČÁST VII: Další témata 561 // KAPITOLA 25 // Otázky slučitelnosti 563 // Co je slučitelnost? 563 // Typy možných problémů v oblasti slučitelnosti 563 // Podporované formáty souborů Excelu 564 // Kdy se vyhnout novým rysům Excelu 565 // Aplikace, které používají volání API funkcí 566 // A bude to pracovat také na Macintosh!? 567 // Vytváření aplikace pro jiné jazykové verze Excelu 568 // Souhrn 572 // KAPITOLA 26 // Čtení a zápis z/do textových souborů 573 // Provádění obvyklých operací se soubory 573 // Jak pracovat s textovými soubory 578 // Příklady manipulace s textovými soubory 580 // Souhrn 585 // KAPITOLA 27 // Jak pracovat s komponentami Visual Basicu 587 // Úvod do IDE 587 // Objektový model IDE 587 // Úvodní příklad 589 // Nahrazení modulu aktualizovanou verzí 591 // Jak pomocí VBA psát jiný kód VBA 592 // Přidávání ovladačů do formuláře během režimu návrhu 594 // Programové vytváření formulářů 597 // Souhrn 603 // KAPITOLA 28 // Pracujeme s moduly tříd 605 // Co je modul třídy? 605 // Příklad: vytvoření třídy NumLock 605 // Další údaje o modulech tříd 608 // Příklad: třída pro soubory CSV 610 // Souhrn 615 // KAPITOLA 29 // Často kladené otázky o programování v
Excelu 617 // Všeobecné otázky o programování v Excelu 618 // Editor Visual Basicu 619 // Procedury 621 // Funkce 624 // Objekty, vlastnosti, metody a události 625 // Formuláře 630 // Doplňky 633 // Panely příkazů 634 // DODATEK A // Zdroje informací o Excelu 637 // Technická podpora Microsoftu 637 // Internetové diskusní skupiny 638 // Internetové stránky 64C // DODATEK ? // Přehled příkazů a funkcí Excelu 641 // Volání funkcí listu Excelu v příkazech VBA 643 // DODATEK C // Čísla chyb VBA 649 // DODATEK D // Přehled kódů ANSI // DODATEK E // Co najdete na CD-ROMu // Přehled CD-ROMu // Příklady ? jednotlivým kapitolám // Prémiové soubory // Power Utility Pak // Sound-Proof // Rejstřík // 653 // 661 // 661 // 661 // 669 // 669 // 670 // 673

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC