Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1999
xii,258 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-235-1 (brož.)
Kancelář
Pro každého uživatele
Další údaje z titulního listu: Zvládněte tvorbu a využití tabulek, grafů a seznamů na názorných příkladech -- Najděte si téma, které potřebujete -- Vyzkoušejte si konkrétní postupy -- Učte se v pohodlí domova
Obsahuje ilustrace, úvod, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 258
Excel (software) - příručky
000063160
Obsah // Obsah // KAPITOLA 1 // Úvod do Excelu 2000 1 // Koncepce Excelu 2 // Spuštění a ukončení Excelu 2 // Spuštění Excelu 2 // Ukončení práce s Excelem 4 // Popis obrazovky 4 // Popis panelu nabídek 6 // Zadávání příkazů 7 // Další ovládací prvky Excelu 10 // Nastavení pracovního prostředí Excelu 2000 12 // Koncepce sešitu 12 // Práce s nápovědou 15 // KAPITOLA 2 // Práce se soubory 17 // Otevření nového souboru 18 // Otevření existujícího souboru 20 // Uložení nepojmenovaného souboru 23 // Uložení pojmenovaného souboru 25 // Průběžné ukládání změn 25 // Uložení souboru pod jiným názvem 26 // Přejmenování souboru 27 // Sdílení souborů v rámci předchozích verzí Excelu 27 // Otevření souboru vytvořeného v jiné aplikaci (import) 27 // Uložení souboru pro jeho otevření v jiné aplikaci (export) 28 // Automatické otevření souboru 29 // Sdílení souborů 29 // Zavření souboru 34 // vObsah // Odeslání sešitu jako elektronické pošty 34 // Uložení sešitu jako stránky WWW 40 // Uložení sešitu jako šablony 49 // Odstranění sešitu 53 // Způsoby zobrazení sešitu 53 // Uložení pracovního prostoru 60 // Různé 60 // Ochrana souboru 60 // Vlastnosti souborů 63 // Několik rad na závěr 63 // KAPITOLA 3 // Základní techniky práce s Excelem 65 // Pohyb v sešitu 66 // Vkládání dat 66 // Zápis textu 68 // Zápis čísel 68 // Zápis měny 69 // Zápis procent 70 // Zápis data
a času 70 // Vkládání funkce 70 // Zápis vzorce 73 // Zadávání logických hodnot 74 // Přidání komentáře 74 // Indikace chybových hodnot 76 // Úpravy dat 77 // Mazání dat 78 // Anulování provedených operací 78 // Opakování poslední operace 79 // Identifikace buněk a oblastí 79 // Adresace buněk 79 // Absolutní a relativní adresace 79 // Adresace a vyznačení oblasti 81 // Pojmenování buňky a oblasti 82 // Zápis buněk a oblastí v přirozeném jazyce 85 // Způsoby zápisu buněk a oblastí do funkcí a vzorců 86 // Způsoby zápisu buněk a oblastí do dialogových oken 87 // vi // Microsoft* Excel 2000 CZ Základní příručkaObsah // Kopírování a přemístění dat 87 // Úpravy rozměrů sloupců a řádků 92 // Vkládání a odstranění řádků (sloupců) 93 // Formátování buněk 94 // Zobrazení dat 95 // Úprava formátu čísel 96 // Úprava zarovnání položek v buňkách 98 // Úprava písma 100 // Kreslení ohraničujících čar 101 // Úprava barevného pozadí buněk 102 // Tisk 102 // Nastavení vzhledu stránky 103 // Nastavení parametrů pro tisk 107 // KAPITOLA 4 // Rozšiřující techniky 109 // Práce s listy sešitu 110 // Přejmenování listu sešitu 110 // Vkládání a odstraněm listů 110 // Přemístění a kopírování listů 111 // Úprava pozadí listu 112 // Další způsoby zadávání dat 113 // Doplňování součtů 113 // Automatický výpočet 114 // Vytvoření posloupnosti ze seznamů 114
// Automatické dokončení textu 115 // Automatické doplňování formátů a vzorců (funkcí) 116 // Doplnění položky výběrem že seznamu 116 // Vkládání textu pomocí automatických oprav 117 // Automatický formát 117 // Podmíněné formátování 118 // Výpočty v sešitu 120 // Přepočet sešitu 120 // Vazby mezi buňkami 121 // Konverze vzorců na hodnoty 121 // Cyklické odkazy 122 // viiObsah // KAPITOLA 5 // Práce s grafy 123 // Vytváření grafů 124 // Postup při vytváření grafu funkční klávesou Fül 126 // Postup při vytváření grafu Průvodcem grafu 127 // Označení objektu v grafu 130 // Identifikace objektů v grafu 131 // Opakované použití již existujícího grafu 133 // Galerie podtypů grafů 133 // Náměty na výběr vhodného typu grafu 137 // Použití bublinového grafu 138 // Graf s vedlejší (druhou) osou Y 139 // Kombinované grafy 140 // Rozdíl mezi grafem spojnicovým a XY bodovým 141 // Formátování objektů v grafu 141 // Návrat к implicitnímu formátu 143 // Formátování oblasti grafu 144 // Formátování ploch 145 // Formátování osy kategorií 146 // Formátování osy hodnot 147 // Formátování datové řady 148 // Celkové formátování 3D grafu 150 // Úpravy grafů 151 // Přidání a vymazání datové řady 151 // Odstranění grafu a jeho objektů 152 // Doplnění trendu a klouzavého průměru 152 // KAPITOLA 6 // Práce se seznamy 157 // Koncepce seznamu 158 // Seřazení seznamu 160
// Prohlížení seznamu 164 // Filtrování dat 165 // Automatický filtr 165 // Prvních 10... 166 // Vlastní filtr 167 // Rozšířený filtr 168 // vin // Microsoft* Excel 2000 CZ Základní príručkaObsah // Vytvoření souhrnů 171 // Vytvoření přehledů a skupin 175 // KAPITOLA 7 // Interaktivní tabulky a grafy 179 // Kontingenční tabulky 180 // Postup vytvoření kontingenční tabulky 182 // Příklad 186 // Kontingenční grafy 188 // Postupy vytvoření kontingenčního grafu 189 // Příklad 191 // KAPITOLA 8 // Přílohy 193 // A. Technické parametry 194 // B. Kompletní nabídka příkazů Excelu 2000 197 // Nabídka při tvorbě tabulek 197 // Nabídka při úpravách grafu 202 // C. Panely nástrojů 203 // D. Nastavení pracovního prostředí 206 // Zobrazování hlavních nabídek a panelu nástrojů 206 // Možnosti tabulkového procesoru 207 // Automatické opravy 212 // Automatické ukládání souborů 213 // Vypnutí kontroly maker 214 // E. Seznam funkcí Excelu 215 // Matematické funkce 215 // Statistické funkce 217 // Finanční funkce 220 // Databázové funkce 221 // Datumové a časové funkce 221 // Vyhledávací funkce 222 // Funkce pro práci s texty 222 // Logické funkce 223 // Informační funkce 224 // Vlastní 225 // Funkce pro inženýrské výpočty 225 // ixObsah // Informační analýza 227 // Matematická analýza 227 // Finanční analýza 227 // Funkce pro analýzu času 229 // F. Klávesové zkratky (zkrácené klávesové
povely) 231 // G. Vybrané termíny při práci s Excelem 240 // H. Zásady při vytváření tabulek a grafů v Excelu 2000 251 // Použitá literatura 254 // Rejstřík 255 // X // Microsoft* Excel 2000 CZ Základní příručka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC