Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.03.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xxx,707 s. : il. + 1 CD

objednat
ISBN 80-7226-547-4 (brož.)
Kancelář
Microsoft Office XP
Profi
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Název originálů: Microsofr Excel 2000 Power Programming with VBA a Microsoft Excel 2002 Power Programming with VBA
Obsahuje ilustrace, předmluvu, rejstřík, na přiloženém CD-ROM 175 užitečných utilit ve VBA, ukázková verze Power Utility Pak a Sound-Proof, e-book
Excel Visual Basic (software) - příručky
Visual Basic for Applications (jazyk) - příručky
000063161
Obsah // Předmluva xxv // Poděkování xxxi // ČÁST 1 NEJPRVE TO ZÁKLADNÍ 1 Kapitola 1 Excel XP: Odkud se vzal 3 // Stručná historie tabulkových procesorů 3 // Vše začal Visible 3 // Lotus 1-2-3 // Quattro Pro ? // Microsoft Excel 7 // Tabulkové procesory dnes 10 // Proč Je Excel výbornou volbou pro vývojáře 12 // Úloha Excelu ve strategii Microsoftu 13 // Souhrn 13 // Kapitola 2 // Excel v kostce 15 // Myslíme objektové 15 // Sešity 16 // Listy 16 // Listy s grafy 17 // Listy s makry XLM 17 // Listy dialogu Excelu 5/95 17 // Uživatelské rozhraní Excelu 18 // Nabídky 18 // Dialogová okna 18 // Panely nástrojů 19 // Technika drag-and-drop (táhni a pust) 20 // Klávesové zkratky 20 // Jak si přizpůsobit to, co vidíme 20 // Zadávání dat 21 // Výběr objektů 22 // Formáty 22 // Číselné formátováni 22 // Stylistické formátování 22 // Vzorce 23 // Názvy 23 // Funkce 23 // Tvary 24 // Grafy 25 // Makra 26 // Přístup ? databázím 26 // Databáze v pracovních listech 26 // Externí databáze 22 // Nástroje pro práci s Internetem 22 // Analytické nástroje 28 // Přehledy 28 // Automatické souhrny 28 // Správa scénářů 28 // Doplněk Analytické nástroje 28 // Kontingenční tabulky 28 // Závislosti 28 // Řešitel 28 // Doplňky 30 // Kompatibilita 30 // Souhrn 30 // Kapitola 3 // Techniky a triky při práci se vzorci 31 // Pár slov o vzorcích 31 // Výpočet vzorců 31 // Odkazy na buňky a na oblasti 32 // Proč používat
odkazy, jež nejsou relativní? 82 // Notace R1C1 88 // Odkazy do jiných listů nebo sešitů 84 // Používání názvů 35 // Zadání názvu pro buňky a oblasti 88 // Použití názvů v již existujících odkazech 88 // Průniky názvů 86 // Pojmenování sloupců a řádků 87 // Rozsah platnosti názvů 87 // Pojmenování konstant 87 // Pojmenování vzorců 88 // Pojmenování objektů 88 // Chyby ve vzorcích 39 // Maticové vzorce 40 // Příklad maticového vzorce 40 // Kalendář vytvořený maticovým vzorcem 41 // Výhody a nevýhody používání maticových vzorců 42 // Techniky počítání a sčítání 42 // Práce s funkcemi COUNTIF a SUMIF 42 // Použiti vzorců obsahující pole pro počítání a sčítání 48 // Další nástroje pro počítáni 44 // Práce s datumem a časem 44 // Zápis datumových a časových hodnot 44 // lak pracovat s dátumy před rokem 1900 48 // Vytváření „megavzorců“ 45 // Souhrn 47 // Kapitola 4 // Soubory Excelu 49 // Spouštění Excelu 49 // Přípony souborů Excelu 50 // Podporované formáty souborů tabulkových procesorů 51 // Soubory tabulkového procesoru Lotus 1-2-3 51 // Soubory tabulkového procesoru Quattro Pro 52 // Formáty databázových souborů 52 // Formáty textových souborů 52 // Další formáty souborů 53 // Soubory zapisované Excelem ’ 53 // Soubory XLS 53 // Soubory pracovního prostoru 54 // Soubory šablon 54 // Soubory panelů nástrojů 54 // Soubory s doplňky 55 // Excel a HTML
55 // Jak to tedy pracuješ 55 // Teď to bude trochu složitější 56 // A co takhle Interaktivní podám? 57 // Nastavení Excelu v registru Windows 58 // Co je to registr 58 // Nastavení Excelu 59 // Souhrn 61 // ČÁST II // VÝVOJ APLIKACÍ V EXCELU 63 // Kapitola 5 // Co je to vlastné aplikace v tabulkovém procesoru? 65 // Tabulkové aplikace 65 // Vývojář a koncový uživatel 66 // Kdo jsou vývojáři? A co vlastně dělají? 66 // Klasifikace uživatelů tabulkových procesorů 67 // „Spotřebitelé“ tabulkových aplikací 68 // Proč lidé používají tabulkové procesory 68 // Nezkušení uživatelé 69 // Průměrně zkušení a velmi zkušení uživatelé 69 // Závěry 70 // Řešení problémů pomocí tabulkového procesoru 70 // Základní typy tabulkových aplikací 71 // Rychlovky , 71 // Tabulky pro vlastní potřebu 71 // Aplikace pro jednoho uživatele 72 // Aplikace připomínající talíř špaget 72 // Apllkace-pomůcky 72 // Doplňky obsahující funkce listu 73 // Aplikace „rozpočet s jednou kapitolou" 73 // Modely „co-když“ 73 // Aplikace pro ukládáni a přístup ? datům 74 // Uživatelská rozhraní databázi 74 // Aplikace „na klíč" 74 // Shrnutí 74 // Kapitola 6 // Základy vývoje tabulkových aplikací ___75 // Určení potřeb uživatele 75 // Návrh takové aplikace, která odpovídá potřebám uživatele 76 // Návrh co možná nejvhodnějšího uživatelského rozhraní 78 // Vytvářeni vlastních dialogových
oken 79 // Použití ovládacích prvků ActiveX na listu 79 // Přizpůsobení nabídek SO // Přizpůsobeni panelů nástrojů 82 // Vytváření klávesových zkratek 83 // Začínáme s vlastním vývojem 83 // Zajímejte se o svého koncové uživatele 84 // Testování 84 // Vytvářeni odolných aplikací 85 // Vytváření esteticky vypadajících a intuitivních aplikaci 86 // Dokumentace programátorského dila 87 // Distribuce aplikace ? uživateli 87 // Aktualizace aplikace v případě potřeby 88 // Další otázky související s vývojem aplikace 88 // Verze Excelu nainstalovaná ? uživatele 88 // Otázka národního jazyka 89 // Rychlost počítače 89 // Obrazové režimy 89 // Adresářová struktura 80 // Shrnutí 90 // POROZUMĚNÍ JAZYKU VISUAL BASIC // FOR APPLICATIONS 91 // Seznámení s jazykem Visual Basic pro Aplikace 93 // Stručná historie BASICu 93 // Pár slov o VBA 93 // Objektové modely 83 // VBA versus XLM 84 // VBA versus makra v Lotusu 84 // VBA versus LotusScript 85 // Základy VBA 95 // Seznámení s editorem Visual Basicu 97 // Vyvolání editoru jazyka Visual Basic 88 // Okna editoru jazyka Visual Basic 88 // Panel nabídek 88 // Panely nástrojů 89 // Okno průzkumníka projektu (Project Explorer) 89 // Okno kódu 89 // Okno Immediate 89 // Práce s průzkumníkem projektu (Projed Explorer) 99 // Přidání nového modulu VBA 700 // Odstranění modulu VBA 100 // Export a import objektů 100 // Práce s okny kódu (Code Windows) 101
// Minimalizace a maximalizace oken 101 // Ukládáni kódu VBA 102 // Zadáváni kódu VBA 103 // Tvorba kódu pomoci záznamníku maker 105 // Kopírováni kódu VBA 107 // Přizpůsobení prostředí editoru jazyka Visual Basic . 107 // Karta Editor 108 // Karta Editor Format 110 // Karta General 111 // Karta Docking 111 // Záznamník maker 112 // Co se zaznamenává 112 // Relativně, či absolutně? 113 // Volby pro záznam makra 116 // „Čištěni" zaznamenaných maker 117 // 0 objektech a kolekcích 118 // Hierarchie objektů 118 // Něco o kolekcích 119 // Odkazy na objekty 119 // Vlastnosti a metody 120 // Vlastnosti objektu 120 // Metody objektu 120 // Objekt Comment: ukázková studie 122 // Interaktívni nápověda pro objekt Comment 122 // Vlastnosti objektu Comment 123 // Metody objektu Comment 123 // Kolekce Comments 124 // Vlastnost Comment 125 // Objekty uvnitř objektu Comment 125 // lak určit, zda má buňka nějaký komentář 126 // Přidáni nového objektu Comment 127 // Některé užitečné vlastnosti objektu Application 127 // Práce s objekty Range 128 // Vlastnost Range 129 // Vlastnost Cells 130 // Vlastnost Offset 131 // Co je třeba o objektech vědět 132 // Tajemné, leč základní pojmy, které je třeba znát 132 // Nauäe se toho o objektech a vlastnostech ještě více 133 // Shrnutí 135 // Kapitola 8 // Základy programování ve VBA 137 // Stavební kameny jazyka VBA: Přehled 137 // Komentáře v kódu 138 // Proměnné, datové typy
a konstanty 140 // Definice datových typů 141 // Deklarace proměnných 142 // Rozsah platnosti proměnných 144 // Práce s konstantami 147 // Práce s řetězci 148 // Práce s dátumy 148 // Přiřazovací výrazy 149 // Pole proměnných 150 // Deklarace polí 151 // Deklarace vícerozměrných poli 151 // Objektové proměnné 151 // Datové typy definované uživatelem 152 // Vestavěné funkce 153 // Práce s objekty a kolekcemi 155 // Konstrukce With - End With 155 // Konstrukce For Each - Next 156 // Řízení průběhu kódu 158 // Příkazy GoTo 158 // Konstrukce If-Then 158 // Konstrukce Select Case 161 // Provádění bloku příkazů v cyklu 164 // Cykly Do While 166 // Cykly Do Until 168 // Shrnutí 168 // Kapitola 9 // Práce s procedurami Sub ve VBA 169 // Co jsou to procedury 169 // Deklarace procedury Sub 169 // Rozsah platnosti procedur 170 // Provádění procedur 171 // Spuštění procedury pomocí příkazu Run O Run Sub/UserForm 172 // Spuštění procedury z dialogu Makro 172 // Spuštění procedur pomocí kombinace Ctrl+klávesová zkratka 172 // Spuštění procedury z uživatelské nabídky 173 // Volání procedury z jiné procedury 174 // Provedení procedur prostřednictvím tlačítka na panelu nástrojů ,178 // Provedení procedury klepnutím na objekt 179 // Spuštění procedury při výskytu nějaké události 179 // Spuštění procedury v okně Immediate 180 // Předávání parametrů 180 // Techniky pro ošetření a zpracování chyb
183 // Zachytávání chyb 183 // Příklady zpracováni chyb 184 // Příklad ze života 186 // Cíl 186 // Požadavky na projekt 186 // Co již víte 186 // Postup 187 // Co ještě potřebujete vědět 187 // Nějaké předběžné záznamy maker na zkoušku 187 // Výchozí nastavení 188 // Psaní kódu 189 // Psaní procedury pro seřazení listů 190 // Další testování 192 // Náprava problémových situací 193 // Dostupnost pomůcky 196 // Zhodnocení projektu 196 // Shrnutí 196 // Kapitola 10 // Vytváření procedur - funkcí deklarací Function 197 // Procedury Sub versus funkce (Function) 197 // Proč vytvářet vlastní funkce? 197 // Úvodní příklad 198 // Použití funkce v pracovním sešitu « 198 // Použiti funkce v proceduře VBA 199 // Rozbor vlastní funkce 199 // Deklarace funkce 200 // Rozsah platnosti funkce 201 // Provádění funkce 201 // Parametry funkce 203 // Příklady funkcí 203 // Funkce bez parametru 203 // Další funkce bez parametru 204 // Funkce s jedním parametrem 205 // Funkce se dvěma parametry 207 // Funkce s polem parametrů 207 // Funkce s nepovinnými parametry 208 // Funkce, která vrací pole VBA 209 // Funkce, která vrací chybovou hodnotu 211 // Funkce s neurčitým počtem parametrů 212 // Emulace funkce Excelu SUM 213 // Ladění funkcí 215 // Práce s dialogovým oknem Vložit funkci 216 // Určení kategorie funkce 216 // Přidání popisu funkce 217 // Použití doplňků pro ukládání vlastních funkcí 219
// Používání Windows API 219 // Příklady práce s Windows API 219 // Zjištění adresáře Windows 220 // Zjištěni stavu klávesy Shiň 221 // Nauáe se o funkcích API více 221 // Shrnutí 222 // Kapitola 11 // Příklady a techniky programování ve VBA 223 // Práce s oblastmi 223 // Kopírováni oblasti 223 // Přesun oblasti 225 // Kopírování oblasti s proměnnou velikostí 225 // Výběr nebo jiné označování různých typů oblastí 226 // Vyzváni uživatele ? zadání hodnoty buňky 227 // Vkládání hodnoty do následující prázdné buňky 228 // Přerušení makra pro výběr oblasti 229 // Počítání vybraných buněk 230 // Určeni typu vybrané oblasti 230 // Efektivní průchod v cyklu vybranou oblasti 232 // Smazáni všech prázdných řádků 233 // Určení, zda je oblast součástí jiné oblasti 234 // Určení typu dat v buňce 235 // Čteni a zápis do oblasti 235 // Lepši způsob zápisu do oblasti Přesun jednorozměrných poli Přesun oblasti buněk do pole proměnných Výběr maximální hodnoty v oblasti Práce se sešity a listy Uloženi všech sešitů Uložení a uzavření všech sešitů Přístup ? vlastnostem sešitu Synchronizace pracovních listů Techniky VBA // Přepínáni stavu vlastnosti s Booleovskou hodnotou Určení poäu tištěných stran Zobrazeni dátumu a času Seznam nainstalovaných fontů Setřídění pole Zpracování série souborů Některé užitečné vlastní funkce Funkce FUeExists Funkce FileNameOnly
Funkce PathExists Funkce RangeNameExists Funkce SheetExists Funkce WorkbooklsOpen Naäení hodnoty z uzavřeného sešitu Některé užitečné vlastní funkce pro pracovní listy Získáni informací o formátování buňky Zobrazeni dátumu a času, kdy byl soubor uložen nebo vytištěn Kdo je rodičem objektu? // Počítání buněk s hodnotami v určitém rozmezí // Počet viditelných buněk v oblasti // Určení poslední neprázdné buňky ve sloupci nebo v řádku // Odpovídá řetězec zadanému vzoru? // Vyjmuti n-tého prvku z řetězce Víceúčelová funkce Funkce SHEETOFFSET: první verze Funkce SHEETOFFSET: druhá verze Vrácení maximální hodnoty buňky z více pracovních listů Vráceni pole jedinečných celých čísel Náhodné rozházení buněk v oblasti Volání funkcí Windows API // Určení aplikace, s níž je soubor asociován Získání informací o výchozí tiskárně Zjištěni aktuálního obrazového režimu Přidání zvuku do vaší aplikace Čtení a zápis informací do registru Windows Shrnutí // 236 // 238 // 238 // 239 // 239 // 240 240 // 240 // 241 // 242 242 // 242 // 243 // 244 // 245 // 246 // 247 // 247 // 248 248 // 248 // 249 // 249 // 250 // 251 // 251 // 252 // 252 // 253 // 253 // 254 // 255 // 256 // 257 // 257 // 258 // 259 // 260 261 262 // 263 // 264 // 265 265 267 269 // ČÁST IV // PRÁCE S UŽIVATELSKÝMI DIALOGY USERFORMS 271 // Kapitola 12 // Alternativy vlastních dialogových oken . 273 // Dříve než, než
začnete vytvářet formuláře ... 273 // Použití dialogového okna se vstupním polem 273 // Metoda InputBox v Excelu 274 // Funkce MsgBox ve VBA 276 // Metoda Excelu GetOpenFilename 280 // Metoda Excelu GetSaveAsFilename 283 // Dotaz na adresář 283 // Výběr adresáře pomocí funkce API 283 // Jak vybrat adresář pomoci objektu FileDlalog 285 // Zobrazení vestavěných dialogů Excelu 286 // Používáme kolekci Dialogs 286 // Kde získat další informace o vestavěných dialogových oknech 287 // Používáni parametrů při zobrazení dialogových oken Excelu 288 // Přímé spouštění příkazů nabídek 288 // Souhrn 289 // Kapitola 13 // Představení formulářů 291 // Jak Excel pracuje s uživatelskými dialogy 291 // Vložení nového formuláře 291 // Zobrazení formuláře 291 // Přidávání ovládacích prvků na formulář 292 // Ovládací prvky, které máte ? dispozici 293 // Zaškrtávací poličko (CheckBox) 293 // Pole se seznamem (ComboBox) 293 // Příkazové tlačítko (CommandButton) 293 // Rámeček (Frame) 293 // Obraz (Image) 293 // Popisek (Label) 294 // Seznam (ListBox) 294 // Vícenásobná stránka (MultiPage) 294 // Přepínač (OptionButton) 294 // RefEdit 294 // Posuvník (ScrollBar) 294 // Číselník (SpinButton) 294 // Karty (TabStrip) 295 // Textové pole (TextBox) 295 // Přepínací tlačítko (ToggleButton) 295 // Rozmístění ovládacích prvků dialogu 296 // Nastavení vlastností ovládacího prvku 296 // Práce s oknem
Properties 296 // Obvyklé vlastnosti 298 // Další podrobnější informace o vlastnostech 298 // Přizpůsobení formuláře pro skalní uživatele klávesnice 298 // Práce s uživatelskými formuláři prostřednictvím VBA 300 // Zobrazení vlastního formuláře 300 // Zavřeni formuláře 301 // Procedury pro zpracováni události 302 // Vytvoření uživatelského formuláře: Příklad 302 // Vytvoření dialogu 302 // Zadání kódu pro zobrazení dialogu 304 // Testování 304 // Přidáni událostních procedur 305 // Ověření správnosti dat 307 // A už to funguje... 307 // Události formuláře 307 // Lekce na téma události 307 // Události formuláře 308 // Příklad: Události ovládacího prvku číselník 308 // Provázání číselníku s textovým polem 310 // Odkazy na ovládací prvky ve formuláři 312 // Přizpůsobení panelu Souprava nástrojů 313 // Změna Ikony nebo textu rychlé nápovědy 313 // Přidávání nových karet 313 // Vlastní ovládací prvky a různé kombinace ovládacích prvků 313 // Přidání nových ovládacích prvků ActiveX 314 // Vytváření „šablon“ formulářů 314 // Obecné zásady pro vytváření dialogů 315 // Shrnutí 315 // Kapitola 14 // Příklady uživatelských dialogů 317 // Vytvoření dialogového okna, které bude sloužit jako nabídka 317 // Nabídka pomoci příkazových tlačítek 317 // Nabídka vytvořená pomocí seznamu 317 // Výběr oblastí 318 // Vytvoření úvodní obrazovky 320
// Potlačení tlačítka Zavřít na formuláři 321 // Změna velikosti dialogu 321 // Změna měřítka a posouvání listu z formuláře 322 // Techniky práce s ovládacím pivkem seznam 324 // Pár poznámek o ovladači seznam 324 // Přidání položky do seznamu 325 // Určení vybrané položky v seznamu 328 // Detekce vícenásobných výběrů 328 // Vytvářeni seznamů s proměnným obsahem 329 // Přesun položek seznamu do jiného seznamu 330 // Přesun položek uvnitř seznamu 331 // Práce se seznamy obsahujícími více sloupců 333 // Používání seznamu pro výběr řádků 334 // Aktivace listu pomocí seznamu 336 // Práce s ovládacím prvkem Vícenásobná stránka 337 // Shrnutí * 339 // Kapitola 15 // Pokročilé techniky práce s uživatelskými dialogy 341 // Zobrazení ukazatele průběhu 341 // Vytvořeni samostatného ukazatele průběhu 342 // Zobrazeni průběhu pomoci ovládacího prvku Vícenásobná stránka 344 // Ukázka průběhu procedury bez ovladače Vícenásobná stránka 345 // Programování průvodců 346 // Příprava ovládacího prvku Vícenásobná stránka 347 // i Přidáni tlačítek 347 // Programování tlačítek 347 // Programováni závislosti mezi kartami průvodce 349 // Provedení vlastního úkolu průvodce 350 // Závěrečný krok ’ 351 // Emulace funkce MsgBox 351 // Kód funkce MyMsgBox 352 // A Jakže to pracuje’ 352 // Funkce MyMsgBox 353 // Nemodální dialogy 354 // Více tlačítek - jedna procedura pro
zpracování událostí 356 // Postup 357 // Adaptace této techniky v praxí 358 // Dialogové okno pro výběr barvy 358 // Zobrazení grafu na formuláři 360 // Způsob první: uložení grafu do souboru 360 // Způsob druhý: použití ovladače OWC ChartSpace 361 // Zobrazení pracovního listu ve formuláři 364 // Rozšířený datový formulář 366 // Popis 367 // Instalace doplňku 367 // Práce s rozšířeným datovým formulářem 368 // Shrnutí 368 // ČÁST V // POKROČILÉ PROGRAMOVACÍ TECHNIKY 369 // Kapitola 16 Vývoj podpůrných nástrojů pro Excel ve VBA 371 // 0 podpůrných nástrojích pro Excel 371 // Jak použít VBA pro vývoj pomůcek 371 // Co vytváří dobrou pomůcku? 372 // Text Tools: Anatomie jedné pomůcky 372 // Výchozí předpoklady 373 // Cíle, kterých chceme s touto pomůckou dosáhnout 373 // lak to funguje 373 // Sešit Text Tools 373 // Formulář FormMain 374 // Modul modMain 375 // Procedura ApplyButton_Click 378 // Procedury pro jednotlivé úlohy 379 // Jak odvolat provedenou akci 386 // Procedura ShowStats 388 // Techniky pro zajištění pomoci pro uživatele 389 // Procedury pro vytvářeni a rušení nabídky 390 // Vyhodnocení projektu 390 // Proniknutí do podstaty pomůcky 390 // Souhrn 391 // Kapitola 17 // Práce s kontingenčnímitabulkami 393 // Úvodní příklad 393 // Vytvoření kontingenční tabulky 394 // Přezkoušení nahraného makra 395 // Pročištění nahraného kódu 395 // Vytváření složitějších
kontingentních tabulek 396 // Data 396 // Kontingenční tabulka 396 // Kód pro tvorbu kontingenční tabulky 396 // Jak to funguje 398 // Vytváření kontingenčních tabulek z externí databáze 399 // Vytváření více kontingenčních tabulek najednou 400 // Úprava kontingenčních tabulek 403 // Souhrn 404 // Kapitola 18 // Práce s grafy 405 // 0 grafech 405 // Umístění grafů 405 // Objektový model třídy Chart 406 // Nahrávání maker pracujících s grafy 407 // Výstup záznamníku maker 407 // „Pročištěné“ makro 408 // Obvyklé techniky pro práci s grafy pomocí VBA 409 // Aktivace grafu 409 // Deaktivace grafu 410 // Jak určit, jestli je graf aktivní 411 // Mazáni objektů ChartObject nebo Chart 412 // Používáme formátování grafu 412 // Zpracování všech grafů v cyklu 413 // Zarovnáváni a změna velikosti objektů ChartObject 413 // Další příklady týkající se grafů 415 // Určujeme data, která graf použije 416 // Určeni zdrojových dat pro graf: První metoda 418 // Jednoduchá ukázka 419 // Vytváříme vlastní funkci 421 // Určení zdrojových dat pro graf: Druhá metoda 422 // Jak na grafu zobrazit libovolné popisky 425 // Zobrazení grafu ve formuláři 427 // Události grafu 429 // Přiklad využití události grafu 430 // Zpřístupnění událostí vložených grafů 432 // Některé užitečné triky 435 // Tisk vložených grafů přes celou stránku 435 // Vytvoření „mrtvého“ grafu 435 // Jak ovládat
datové řady skrýváním zdrojových dat 436 // Jak uložit více grafů na jednom listu typu graf 437 // Jak použit v grafu propojené obrázky 438 // Animované grafy 439 // Vytvoření hypocykloidního grafu 440 // Vytvoření „hodinového“ grafu 441 // Jak kreslit pomoci grafů XY 442 // Souhrn 442 // Kapitola 19 // Jak chápat události Excelu 445 // Typy událostí, které Excel umí sledovat 445 // Co byste v každém případě o událostech měli vědět 446 // Jak chápat posloupnost událostí 446 // Kam umístit událostní procedury • 446 // Jak znepřístupnit události 447 // Zadávání kódu pro událostní procedury 448 // Událostní procedury, které přijímali parametry 449 // Události na úrovni sešitu 450 // Událost Open 451 // Událost Activate 451 // Událost SheetActlvate 452 // Událost NewSheet 452 // Událost BeforeSave 452 // Událost Deactivate 452 // Událost BeforePrint 453 // Událost BeforeClose 454 // Události na úrovni listu 455 // Událost Change 455 // Sledování změn v určité oblasti buněk 456 // Událost SeledionChange 459 // Událost BeforeRIghtCIick 460 // Události grafů 460 // Události na úrovni aplikace 461 // Jak zpřístupnit události na úrovni aplikace 463 // Jak určit, jestli je sešit otevřen 463 // Sledování událostí na úrovni aplikace 464 // Události ve formulářích 465 // Události, které nejsou přiřazeny žádnému objektu 466 // Událost OnTime 466 // Událost OnKey 467 // Souhrn 468
// Kapitola 20 // Spolupráce s jinými aplikacemi 469 // Jak spustit jinou aplikaci 469 // Aktivace jiné aplikace 472 // Jak spouštět dialogová okna Ovládacích panelu a různé průvodce 472 // Technologie Automation 473 // Práce s cizími objekty 474 // Časná vazba a pozdní vazba 474 // Jednoduchý příklad 476 // Jak ovládat Word z Excelu 477 // Jak ovládat Excel z jiných aplikací 479 // Práce s objekty ADO 480 // Jak použít příkaz SendKeys 482 // Souhrn 484 // Kapitola 21 // Vytváření a používání doplňků ___485 // Co je doplněk? 485 // Porovnání doplňku a standardního sešitu 485 // Proč vytvářet doplňky? 485 // Správce doplňků v Excelu 486 // Vytvoření doplňku 487 // Příklad doplňku 488 // Nastaveni sešitu pro budoucí doplněk 488 // Testováni sešitu 488 // Doplnění popisných informaci 489 // Vytvoření doplňku 489 // Instalování doplňku 490 // Distribuce doplňku 490 // Úpravy doplňku 491 // Porovnání souborů XLA a XLS 492 // Velikost souboru a jeho struktura 492 // Příslušnost do kolekci 492 // Okna 492 // Listy 493 // Přístup ? proceduře VBA v doplňku 494 // Manipulace s doplňky pomocí VBA 495 // Kolekce Addlns 495 // Vlastnosti objektu Addln 496 // Události objektu Addln 499 // Optimalizace výkonu doplňků 499 // Rychlost kódu 499 // Velikost souboru 500 // Zvláštní problémy týkající se doplňků XLA 500 // lak si ověřit, že doplněk je nainstalován 500 // Jak se odkazovat na dalši
soubory 502 // lak určit odpovídající verzi Excelu 502 // Souhrn 502 // ČÁST VI // VÝVOJ APLIKACÍ 503 // Kapitola 22 // Vytváření vlastních panelů nástrojů 505 // Něco málo o panelech příkazů 505 // Manipulace s panely nástrojů 505 // Jak Excel zachází s panely nástrojů 506 // Ukládáqí panelů nástrojů 506 // Co dělat v případě nesprávné práce panelů nástrojů 506 // Ruční manipulace s panely nástrojů a tlačítky na nich 507 // Režim přizpůsobeni panelů příkazů 507 // Distribuce panelů nástrojů 509 // Manipulace s kolekcí CommandBars 511 // Typy panelů příkazů 512 // Výpis všech objektů třídy CommandBar 512 // Vytvořeni panelu příkazů 513 // Odkazy na panely příkazů 514 // Odstraněni panelu nástrojů 514 // Vlastností panelů příkazů SIS // Odkazy na ovladače v panelu příkazů 518 // Výpis ovladačů na panelu příkazů 519 // Výpis všech ovladačů na všech panelech - 520 // Přidání ovladače do panelu příkazů 520 // Odstraněni ovladače z panelu příkazů 521 // Vlastností ovladačů na panelech příkazů 522 // Souhrn 528 // Kapitola 23 // Vytváření vlastních nabídek 529 // Něco málo o panelech nabídek v Excelu 529 // Co všechno můžete s nabídkami Excelu provádět 529 // Terminologie nabídek 530 // Odstranění prvků nabídky 530 // Přidání prvků nabídky 531 // Změna prvků nabídky 531 // Příklady kódu VBA 532 // Výpis informaci o nabídce 532 // Přidání
nově nabídky do panelu nabídky 534 // Odstraněni nabídky z panelu nástrojů 536 // Přidáváni položek do nabídky 536 // Zobrazení klávesové zkratky spolu s položkou 539 // Úprava nabídky, která byla obnovena do původního stavu 540 // Jak pracovat s událostmi 541 // Automatické přidávání a odstraňování nabídek 541 // Znepřístupněni nebo skryti nabídek 542 // Jak pracovat s položkami typu přepínač 543 // Jak jednoduše vytvářet vlastní nabídky 546 // Vytvoření náhradního Panelu nabídek pro sešit 547 // Pracujeme s místními nabídkami 549 // Jak přidávat položky do místních nabídek 550 // Odstranění položek z místní nabídky 551 // Znepřístupnění položek v místní nabídce 552 // Znepřístupnění celých místních nabídek 552 // Obnoveni místních nabídek 552 // Vytvářeni nových místních nabídek 552 // Souhrn 554 // Kapitola 24 // Doplnění aplikace o vlastní nápovědu 555 // Nápověda pro aplikace Excelu? 555 // Systém nápovědy, kletý používá komponenty Excelu 556 // Využití komentářů 557 // Využití textových polí 557 // Využití pracovního listu pro zobrazeni textu nápovědy 558 // Zobrazováni nápovědy ve formuláři 559 // Jak použít pomocníka Office pro zobrazení nápovědy 561 // Systémy nápovědy WinHelp a HTML Help 563 // 0 systému nápovědy Windows (WinHelp) 563 // 0 systému nápovědy HTML 564 // Přidružení souboru nápovědy ? aplikaci 565 // Další způsoby
jak zobrazit nápovědu systému WinHelp či HTML 567 // Metoda Help 567 // Zobrazení nápovědy v oknu hlášení 568 // Zobrazení nápovědy z okna InputBox 568 // Souhrn 569 // Kapitola 25 // Vyvíjíme uživatelsky orientované aplikace 571 // Co je uživatelsky orientovaná aplikace? 571 // Průvodce amortizací půjčky 571 // Jak použit průvodce 571 // Struktura sešitu doplňku 572 // Jak to funguje 574 // Dalši možná vylepšeni průvodce 578 // Možné koncepce vývoje aplikací 578 // Pár slov na závěr 578 // Souhrn 579 // ČÁST VII // DALŠÍ TÉMATA 581 // Kapitola 26 // Otázky slučitelnosti 583 // Co je slučitelnost? 583 // Typy možných problémů v oblasti slučitelnosti 583 // Podporované formáty souborů Excelu 584 // Kdy se vyhnout novým rysům Excelu 585 // Aplikace, které používají volání API funkcí 586 // A bude to pracovat také na Macintosh!? 587 // Vytváření aplikace pro jiné jazykové verze Excelu 587 // Aplikace pro více jazyků 589 // Další problémy týkající se jazyka ve VBA 590 // Jak používat „místní“ vlastnosti 590 // Jak určit systémová nastavení 590 // Nastaveni dátumu a času 592 // Souhrn 592 // Kapitola 27 // Čtení a zápis z/do textových souborů 593 // Provádění obvyklých operací se soubory 593 // Příkazy VBA pro práci se soubory 593 // Používáme objekt FileSearch 595 // Vyhledání souborů obsahujících určitý text 597 // Používáme objekt FileSystemObject 597 // Jak pracovat
s textovými soubory 599 // Otevřeni textového souboru 600 // Čtení textového souboru 600 // Zápis do textového souboru 600 // lák získat číslo souboru 600 // Určeni nebo nastavení pozice v souboru 601 // Příkazy pro čteni a zápis 601 // Příklady manipulace s textovými soubory 602 // Import dat z textového souboru 602 // Export oblasti buněk do textového souboru , 602 // Import textového souboru do oblasti buněk 603 // Protokolování v Excelu 604 // lak filtrovat textový soubor 60S // Import více než 256 sloupců dat 605 // Export oblasti buněk do formátu HTML 607 // Souhrn 609 // Kapitola 28 // Jak pracovat s komponentami Visual Basicu 611 // Úvod do IDE 611 // Objektový model IDE 612 // Kolekce VBProlects 612 // Úvodní příklad 614 // Nahrazení modulu aktualizovanou verzí 615 // Jak pomocí VBA psát jiný kód VBA 617 // Přidávání ovladačů do formuláře během režimu návrhu 619 // Práce s formulářem během režimu návrhu a za běhu programu 619 // Přidání sta tlačítek v režimu návrhu 620 // Programové vytváření formulářů 622 // Jednoduchý první příklad 622 // Užitečný (ale zdaleka ne tak jednoduchý) druhý příklad 623 // Souhrn 627 // Kapitola 29 // Pracujeme s moduly tříd 629 // Co je modul třídy? 629 // Příklad: vytvoření třídy NumLock 629 // Vloženi modulu třídy 630 // Přidáme kód VBA 630 // lak použít třídu NumLockCIass 631 // Další údaje o modulech tříd 632 // Pravidla pojmenování
modulu třídy 632 // Programování vlastností třídy 632 // Programováni metod třídy 634 // Události modulu třídy 634 // Příklad: třída pro soubory CSV 634 // Proměnné na úrovni modulu třídy 635 // Procedury typu Properly 635 // Procedury metod 365 // Použití objektu CSVFIIeClass 637 // Souhrn 639 // Kapitola 30 // Často kladené otázky o programování v Excelu 641 // Všeobecné otázky o programování v Excelu 642 // Editor Visual Basicu 644 // Procedury 647 // Funkce 650 // Objekty, vlastnosti, metody a události 652 // Formuláře 658 // Doplňky 661 // Panely příkazů 663 // Příloha A // Zdroje informací o Excelu 665 // Příloha ? // Přehled příkazů a funkcí Excelu 669 // Příloha C // Čísla chyb VBA 677 // Příloha D // Přehled kódů ANSI 681 // Příloha E // Co najdete na CD-ROM 689 // Rejstřík 699

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC