Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.2) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2005
188 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-3841-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, nákresy, tabulky, rejstřík
Bibliografie na s. [177]-179
Biologie molekulární - učebnice vysokošk.
000063221
Obsah // Předmluva... 5 // I. Purifikace a separace nukleových kyselin (J. Doškař, V. Růžičková, R. Pantůček, // J. Šmarda)... 7 // 1. Extrakce a purifikace nukleových kyselin...7 // 2. Centrifugace ... 10 // 3. Elektroforéza nukleových kyselin ... 13 // II. Manipulace s nukleovými kyselinami (J. Doškař a J. Šmarda) ... 17 // 1. Enzymy používané k úpravám nukleových kyselin... 17 // 2. Hybridizace nukleových kyselin... 20 // KK. Klonování DNA (J. Doškař)... 29 // IV. Fyzikální mapování DNA (genomu) (J. Doškař a R. Pantůček)... 45 // 1. Konstrukce restrikčních map ... 45 // 2. Detekce polymorfizmů v genomech... 54 // V. Stanovení sekvence DNA (sekvencování DNA) (R. Pantůček) ... 59 // VI. Amplifikace nukleových kyselin (R. Pantůček a J. Doškař) ... 73 // 1. Polymerázová řetězová reakce (PCR) ... 73 // 2. Varianty a modifikace PCR... 85 // 3. Amplifikace nukleových kyselin za nepřítomnosti termofilní DNA-polymerázy... 104 // 4. Metody pro amplifikaci sondy... 106 // VII. Transgenika (J. Šmarda)... 111 // 1. Transfekce přechodná a stabilní ... 111 // 2. Cílené zásahy do genové exprese ... 116 // VIII. Analýza genové exprese (J. Šmarda) ... 121 // 1. Studium transkripce... 121 // 2. Srovnání transkriptomů ... 126 // 3. Analýza promotorů a interakcí protein - DNA... 133 // 4. Analýza translace... 137 // 5. Analýza meziproteinových interakcí ... 148 // IX. Metody molekulární virológie (V. Růžičková)...
151 // X. Bioinformatika (R. Pantůček) ... 161 // 1. Molekulárně biologické databáze ... 162 // 2. Textové vyhledávání v databázích... 163 // 3. Vyhledávání podobností sekvencí ... 167 // 4. Vyhledávání genů a funkčních oblastí... 170 // 5. Klasifikace proteinů... 170 // Seznam anglických zkratek... 173 // Literatura... 177 // Rejstřík... 181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC