Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
475 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-626-9 (brož.)
Průvodce
Obsahuje rejstřík
Na obálce: Rychlé a snadné vytváření atraktivních webových stránek, úplný popis internetoivých prvků aplikací Office, práce s hypertextovými odkazy v dokumntech Office
MS Office for Windows 95 (software) - příručky
www stránky - tvorba - příručky
000063282
Obsah // Úvod...9 // Přehled obsahu knihy...10 // Jak používat tuto knihu...11 // Zdroje informací o balíku Office...11 // Jak se naučit základy...11 // Získání informací pro pokročilé...13 // Jak kontaktovat autora...13 // Část I: Obecné koncepty a techniky...15 // 1. Úvod do Internetu, Webu a Office 97...17 // 1.1 Internet, intranety a Web...17 // Stránky HTML...21 // 1.2 Použiti Office ? publikování na Webu...23 // Kterou aplikaci Office použít...24 // 1.3 Použití Office ? přístupu na Internet... 26 // 2. Jak používat Office 97 ? publikování na Webu ? ? přístupu na Internet...29 // 2.1 Jak publikovat na Webu s použitím Office...29 // Návrh webu...30 // Vytváření webových stránek v příslušné aplikaci Office...34 // Přenos stránek na webový server...34 // Práce s nativními dokumenty...39 // 2.2 Jak používat běžné nástroje Office ? přístupu na Internet...44 // Použití panelu nástrojů Síť WWW...45 // Použití hypertextových odkazů...49 // Otevírání a ukládáni dokumentů na Internetu...53 // pomocí Wordu...57 // 3. Vytváření stránek HTML ve Wordu...59 // 3.1 Vytváření nových WWW stránek...60 // Vytvoření webového dokumentu...60 // Úprava a přidávání obsahu do stránky...67 // Uložení stránky a náhled...68 // 3.2 Převod dokumentů Wordu na webové stránky...70 // Co dělat s prvky ztracenými při převodu...71 // 3.3 Úpravy existujících WWW stránek...i...75 // Problémy a editování
existujících dokumentů ve Wordu...78 // Konverze WWW stránek do Wordu nebo jiných formátů...79 // 4. Vkládání textu, seznamů, tabulek a formulářů do webových stránek...81 // 4.1 Přehled...81 // 4.2 Vkládání textu...82 // Vkládáni symbolů...87 // Vkládání hypertextových odkazů...88 // Vkládání posouvaného textu...91 // 4.3 Formátování textu...94 // Formátování odstavců...94 // Formátování znaků...98 // Použití formátovacích stylů...100 // 4.4 Vytváření číslovaných seznamů a seznamů s odrážkami...107 // Víceúrovňové seznamy...109 // 4.5 Použití tabulek...111 // Vytvoření tabulky...113 // Práce s tabulkou...114 // Přidávání okrajů a barvy pozadí...116 // 4.6 Návrh formulářů...118 // Vytvoření nového formuláře...120 // 4.7 Nastavení vlastností stránky...125 // Nastavení jazyka...126 // 5. Vkládání obrázků, videa a zvuků do vašich stránek...129 // 5.1 Vkládání vodorovných čar...129 // Práce s vodorovnými čarami...132 // 5.2 Vytváření barev a vzorků pozadí...132 // 5.3 Vkládání obrázků...135 // Vkládání obrázků ze souborů...136 // Kopírování a vkládání grafiky z jiných programů...146 // Kresleni vlastních obrázků ve Wordu...147 // Přidávání obrázků vkládáním objektů...156 // Úprava obrázků programem Microsoft Photo Editor...159 // Úpravy grafických prvků ve vaší WWW stránce...164 // 5.4 Animování vaší stránky videem...167 // Změna
vašich videoklipů...171 // 5.5 Zvýšení dramatičnosti vaší stránky přidáním zvuků hrajících na pozadí...172 // 5.6 Získávání obrázků, videa a zvuků...174 // 6. Použiti Wordu ? přidání rámců, apletů a dalších vylepšení webových stránek...177 // 6.1 Přidávání a úpravy zdrojového kódu HTML...178 // Vkládání prvků HTML s použitím stylu HTML Markup...180 // Úprava kódu HTML v režimu zdrojového kódu...181 // 6.2 Vylepšení vašich stránek a jak na ně...183 // Úpravy prvků webových stránek...183 // Přidávání apletů Javy...185 // Vytváření klientských obrázkových map...186 // Použití rámců...189 // Část III: Publikování na Webu pomocí Excelu, Accessu a PowerPointu...193 // 7. Publikováni listů a grafů Excelu na Webu...195 // 7.1 Vytváření webových stránek ze sešitů Excelu...195 // 7.2 Přidávání informací ze sešitů ? existujícím webovým stránkám...203 // 7.3 Úpravy webových stránek...208 // 7.4 Vkládání hypertextových odkazů do sešitů Excelu...209 // Vložení hypertextového odkazu pomocí dialogového okna Vložit hypertextový odkaz.209 // Vloženi hypertextového odkazu pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ...212 // 8. Získávání informací z Webu pomocí formulářů Excelu...215 // 8.1 Přehled webových formulářů Excelu...215 // 8.2 Vytvářeni webových formulářů...218 // Použití buněk listu ve formuláři...219 // Vloženi ovládacích prvků do formuláře...225
// 8.3 Publikování webových formulářů...232 // Publikováni formuláře pomocí CGI...234 // Publikováni formuláře pomocí IDC...240 // Ochrana formuláře...247 // 8.4 Použití webových formulářů...249 // 9. Import a analýza dat z Webu pomocí Excelu...255 // 9.1 Otevírání stránek HTML v Excelu...255 // 9.2 Otevírání a napojování sešitů Excelu na Internetu...261 // 9.3 Získávání dat z Webu pomocí webových dotazů...,...264 // Spouštění a aktualizace webových dotazů...266 // Úprava webových dotazů...272 // Vytvářeni vlastních webových dotazů...274 // 10. Statické publikování datových listů a sestav na Webu pomocí Accessu...281 // 10.1 Přehled publikování na Webu pomocí Accessu...281 // 10.2 Publikování statických datových listů na Webu...284 // 10.3 Publikování statických sestav na Webu...291 // 10.4 Vytváření vlastních šablon HTML...297 // 11. Dynamické publikování datových listů a sestav na Webu pomocí Accessu...301 // 11.1 Úvod do dynamického publikování databázových objektů Accessu...301 // 11.2 Publikování dynamických datových listů na Webu...303 // 11.3 Publikování dynamických formulářů na Webu...313 // 11.4 Vytvářeni webových publikací Průvodcem publikováním na síť WWW...324 // 12. Získávání informaci z Webu a používáni hypertextových odkazů v Accessu...341 // 12.1 Import a propojení informací z Webu...341 // Import dat z webových stránek...342 // Propojení
dat z webových stránek...351 // 12.2 Použití hypertextových odkazů...360 // Ukládáni hypertextových odkazů do polí tabulek...360 // Přiřazeni hypertextových odkazů ovládacím prvkům ve formulářích a sestavách...369 // 13. Publikování prezentací na Webu pomocí PowerPointu...373 // 13.1 Vytváření prezentací pro Web...373 // Spuštěni Stručného průvodce...375 // Úprava prezentace...379 // 13.2 Vytváření souborů webových stránek...398 // 13.3 Animování webových prezentací...408 // Přidání multimediálního obsahu do prezentací...409 // Nastavení prezentace...416 // Vytvoření a zobrazení animovaných webových stránek...417 // Část IV: Použití dalších aplikací Office s Internetem...419 // 14. Použití internetových prvků aplikací Outlook a Binder...421 // 14.1 Použití Outlooku s Internetem...421 // Organizování a procházení internetovými adresami...422 // Odesílání a přijímání internetové pošty...430 // 14.2 Použití Binderu s Internetem...435 // 15. Publikování na vlastním počítači pomocí Personal Web Serveru...441 // 15.1 Instalace Personal Web Senreru...442 // 15.2 Nastavení voleb Personal Web Serveru...442 // 15.3 Nastavení webu...447 // Použití složek připravených Personal Web Serverem...447 // Přidáváni a úprava složek serveru...451 // Příloha: Microsoft FrontPage 97...459 // Microsoft FrontPage 97...461 // Přehled Microsoft FrontPage 97...461 // Na co lze použít FrontPage
Explorer...461 // Na co lze použít FrontPage Editor...464 // Použití Microsoft FrontPage 97 s Office 97...469 // Rejstřík... 471

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC