Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xiv,411 s. : il.

ISBN 80-7226-713-2 (brož.)
Další názvový údaj: 5 programů v jedné knize, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access; poznáváme prostředí Office, práce s dokumenty, psaní a efekty s textem, tabulky, výpočty, databáze, komunikace e-mailem, plánování schůzek a úkolů, grafy a prezentace dat
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
MS Office 2000 (software) - příručky
MS Office XP (software) - příručky
000063283
Obsah // OBSAH // Úvod XIII // Pro koho je kniha určena XIV // Jak je kniha členěná XV // Základní konvence XVI // Kapitola 1 // Microsoft Office___1 // Uživatelské prostredí programu 2 // Části programového okna 2 // Podokno úloh (pouze Office XP) 5 // Základní operace 6 // Otevfránf a ukládání dokumentů 6 // Kontrola pravopisu 11 // Použití nápovědy 14 // Práce s objekty 20 // Druhy objektů 21 // Vkládání objektů 22 // Editace objektů 31 // Uspořádání více objektů 42 // Spolupráce programů rodiny Office 44 // Word jako editor zpráv elektronické pošty 44 // Odesílání přímo z „mateřské" aplikace 48 // Další funkce vyplývající ze spolupráce programů Office 58 // Uživatelská nastavení 59 // Uživatelská přizpůsobení 59 // Nástroje - Možnosti 63 // Aktivace produktu (pouze Office XP) 64Obsah // Kapitola 2 // Microsoft Word 67 // Začínáme pracovat s programem Word 68 // Spuštění programu Word 68 // Ukončení programu Word 68 // Popis uživatelského prostředí 68 // Způsoby zobrazení 71 // Práce se soubory 74 // Otevření a uložení souboru 74 // Vlastní práce s programem Word 79 // Pohyby po textu 79 // Výběr bloků 80 // Operace s bloky 81 // Formát stránky 82 // Formát znaku 87 // Formát odstavce 91 // Použití tabulátorů 97 // Kopie formátu 98 // Styl 100 // Šablona 103 // Rozšiřující techniky 105 // Práce s tabulkou 105 // Práce se sloupci 107 // Poznámky pod čarou 110
Doplňky 112 // Kontrola pravopisu 112 // Automatické opravy a Automatický text 113 // Tisk 117 // Náhled (ukázka před tiskem) 117 // Tisk 118 // Kapitola 2 // Microsoft Excel 121 // Začínáme pracovat s programem Excel 122 // Spuštění programu Excel 122 // Ukončení programu Excel 122 // vi // Microsoft Office 2000 a XP Podrobná uživatelská příručkaObsah // Popis uživatelského prostředí 123 // Způsoby zobrazení 126 // Práce se soubory 129 // Otevření a uložení souboru 129 // Vlastní práce s programem Excel 131 // Pohyb v sešitu 131 // Vkládání dat 132 // Úpravy dat 138 // Idetifikace buněk a oblastí 143 // Přemísťování a Kopírování 149 // Práce se sloupci a řádky 153 // Formátování buněk 155 // Rozšiřující techniky 161 // Práce s listy sešitu 161 // Další způsoby zadávání dat 163 // Jednotný vzhled tabulek 165 // Vyhledání buněk s určitými daty 166 // Výpočty v sešitu 168 // Práce s grafy 171 // Vytváření grafů 171 // Formátování objektů v grafu 180 // Úpravy grafů 186 // Práce se seznamy 187 // Koncepce seznamu 187 // Seřazení seznamu 189 // Prohlížení seznamu 191 // Rltrování dat 192 // Vytvoření souhrnů 196 // Tisk 199 // Kapitola 4 // Microsoft Outlook___207 // Začínáme pracovat s programem Outlook 208 // Spuštění programu Outlook 208 // Ukončení programu Outlook 208 // Popis uživatelského prostředí 209 // viiObsah // Typy zobrazení a jejich použití 211 // Význam
jednotlivých složek 215 // Elektronická pošta 217 // Základní použití elektronické pošty 223 // Efektivní využívání elektronické pošty 229 // Kalendář 233 // Základní použití kalendáře 237 // Kontakty 247 // Práce s Kontakty 252 // Úkoly 258 // Použití úkolů 261 // Vyhledávání 266 // Tisk 272 // Uživatelská nastavení (konfigurace programu) 274 // Možnosti nastavení elektronické pošty 275 // Možnosti nastavení kalendáře 277 // Kapitola 5 // Microsoft Access___279 // Úvod 280 // Obecně o programu Microsoft Access 280 // Databáze a její základní stavební kameny 280 // Začínáme pracovat s programem Access 282 // Spuštění programu Access 282 // Ukončení programu Access 282 // První databáze v programu Microsoft Access 283 // Navrhování databáze 286 // Tabulky a práce s nimi 289 // Vytvoření tabulky 289 // Optimalizace výkonu tabulky 294 // Tabulky relační databáze 295 // Práce s daty v zobrazení datového listu 298 // Přizpůsobení vzhledu datového listu tabulky 302 // Hledání, řazení a filtrování dat 304 // viii // Microsoft Office 2000 a XP Podrobná uživatelská příručkaObsah // Dotazy 307 // Vytvoření dotazu z filtru 308 // Jaké druhy dotazů podporuje Microsoft Access? 308 // Práce v návrhovém zobrazení dotazu 310 // Formuláře 315 // Rychlé vytvoření jednoduchého formuláře pro správu dat jedné tabulky 315 // Formulář založený na více tabulkách 318 // Návrhové zobrazení
formuláře 321 // Tipy pro práci s formuláři 331 // Sestavy 333 // Vytváření sestav 333 // Kapitola 6 // Microsoft PowerPoint___345 // Úvod 346 // Možnosti publikování prezentací 346 // К čemu slouží prezentace 346 // Začínáme pracovat s progamem PowerPoint 348 // Spuštění programu PowerPoint 348 // Ukončení programu PowerPoint 348 // Popis uživatelského prostředí 348 // Typy zobrazení 349 // Měřítko zobrazení - lupa 352 // Základy tvorby prezentací 353 // Vytvoření nové prezentace 353 // Práce se snímky 354 // Uložení prezentace 358 // Zavření prezentace 359 // Práce s textem 359 // Psaní textu 359 // Formátování písma 361 // Formátování odstavců 364 // Osnova 367 // Umístění textu uvnitř polí 370 // Další textové možnosti 371 // ixObsah // Hledání a nahrazování textu 372 // Zvláštní textové efekty 372 // Objekty na snímcích 373 // Úprava vzhledu prezentací 373 // Změna velikosti a tvaru snímků 373 // Rozvržení objektů na snímku 375 // Barevná schémata 376 // Pozadí snímků 377 // Záhlaví a zápatí snímků 379 // Očíslování snímků 380 // Multimédia v prezentaci 381 // Hudba a zvuk 381 // Video 383 // Vložení zvuku a videa 383 // Nastavení přehrávání videoklipu 385 // Animace 385 // Přechody mezi snímky 392 // Příprava podkladů a tisk prezentací 394 // Poznámky 394 // Podklady 395 // Záhlaví a zápatí v poznámkách a podkladech 395 // Tisk prezentací 396 // Předvádění
prezentace 398 // Spuštění projekce 398 // Ovládání projekce 398 // Zasahování do projekce 399 // Automatické spuštění prezentace při otevření 401 // Rejstřík 403 // x // Microsoft Office 2000 a XP Podrobná uživatelská příručka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC