Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. doplněné vyd.
Praha : Management Press, 2003
394 s. : il.

objednat
ISBN 80-7261-090-2 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické citace, předmluvu, rejstřík
Finance mezinárodní - pojednání
000063394
Obsah // Předmluva ? druhému vydání // 1. ČÁST: PLATEBNÍ BILANCE A DEVIZOVÝ TRH 9> # Kapitola 1: Platební bilance // 1.1 Vnější vztahy z pohledu platební bilance // 1.2 Základní kategorie platební bilance // 1.3 Empirie a praktická práce s platební bilancí // 1.4 Platební bilance jako faktor devizové poptávky a nabídky //  Kapitola 2: Devizový trh a kótování devizového kursu // 2.1 Charakteristika devizového trhu // 2.2 Velikost a struktura devizového trhu // 2.3 Devizový kurs a jeho kótování // 2. ČÁST: FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA // DEVIZOVÉHO KURSU // Kapitola 3: fundamentální analýza - // kursu // tradiční teorie devizového // 9 // 11 // 14 // 14 // 16 // 22 // 25 // 37 // 37 // 46 // 49 // 61 // 64 // 3.1 Fundamentální faktory a konstrukce prognostického modelu 64 // 3.2 Parita kupní síly a inflační diferenciál 66 // 3.3 Parita úrokové míry a úrokový diferenciál 76 // 3.4 Mezinárodní Fisherův efekt - syntéza teorií parity úrokové // míry a parity kupní síly 79 // c Kapitola 4: Hlavní směry rozvoje teorií devizového kursu // v současnosti 86 // 4.1 Platebně bilanční přístup ke kursu a vliv mezinárodního // zadlužení 86 // 4.2 Monetární přístup ke kursu a nový pohled na vliv úrokových // měr a reálného důchodu 89 // 4.3 Přístup založený na teorii portfolia a význam rizikové prémie 94 // 4.4 Úloha očekávání, dlouhodobé a krátkodobé determinanty kursu 96 // MEZINÁRODNI
FINANCE // Kapitola 5: Technická analýza - prognózování budoucích // spotových kursů na základě jejich minulého vývoje 100 // 5.1 Vztah fundamentální a technické analýzy 100 // 5.2 Technická analýza založená na statisticko-matematických // metodách 103 // 3. ČÁST: DEVIZOVÝ TRH, DEVIZOVÉ OPERACE // A DEVIZOVÁ EXPOZICE 111 // Kapitola 6: Forwardové a swapové devizové operace 114 // 6.1 Fonvardová devizová operace 114 // 6.2 Swapové devizové operace 128 // Dodatek 1: Prognózování budoucích spotových kursů pomocí // forwardových kursů 139 // Kapitola 7: Další rozvoj termínových devizových trhů // - futures a opce 149 // 7.1 Rozvoj finančních derivátů 149 // 7.2 Devizová operace futures 151 // 7.3 Devizová opce 162 // Kapitola 8:) Devizová expozice a devizové riziko 181 // -8.1 Charakteristika devizové expozice a devizového rizika 182 // -8?? Transakční devizová expozice 186 // 8.3 Ekonomická devizová expozice 191 // 8.4 Translační (účetní) devizová expozice 196 // 4. ČÁST: MEZINÁRODNÍ INVESTOVANÍ 203 // Kapitola 9: Přímé investice // 206 // 9.1 Obecné vymezení pojmu přímé investice // 9.2 Faktory motivující přímé investice // 9.3 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic // 206 // 208 // 212 // Dodatek 2: Problémy mezinárodního zdanění // 220 // Dodatek 3: Riziko země // 225 // Kapitola 10: Portfoliové investice a model ??? // v otevřené ekonomice // 10.1 Rizikovost, výnosnost
a likvidita u portfoliové investice // 10.2 Empirický výzkum rizika při mezinárodním portfoliovém investování // 10.3 Model CAPM v otevřené ekonomice //  Kapitola 11: Euroměnový a eurokapitálový trh // 11.1 Euroměnový a euroúvěrový trh // 11.2 Eurobondový trh // 5. ČÁST: MEZINÁRODNÍ MĚNOVÁ POLITIKA // A INSTITUCE //  Kapitola i 2: Systémy devizového kursu // 12.1 Klasifikace systémů devizového kursu // 12.2 Systémy pohyblivých devizových kursů // 12.3 Systémy pevných devizových kursů // 12.4 Základní etapy vývoje kursu československé a české koruny Kapitola 13: Politika rovnováhy platební bilance // a náprava výkonové bilance -K3.2 Kursový vyrovnávací proces výkonové bilance // 13.3 Nerovnováha výkonové (běžné) bilance a pohyby kapitálu // Mezinárodní měnové a finanční instituce a proces mezinárodní měnové integrace // 14.1 Mezinárodní měnové a finanční instituce // 14.2 Evropská měnová a finanční integrace // Rejstřík // Obsah // 238 // 238 // 244 // 253 // 266 // 266 // 277 // 291 // 293 // 294 302 305 311 // 321 // 322 337 353 // 366 // 366 // 377 // 392 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC