Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. české 1.
Praha : Karolinum, 2000
247 s.

objednat
ISBN 80-246-0081-1 (váz.)
Obsahuje poznámky, věcný a jmenný rejstřík, tabulky, grafy, přehledy
Bibliografie: s. 226-236
Systém měnový mezinárodní - učebnice vysokošk.
000063440
OBSAH // Kapitola I. // MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM JAKO PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ... 11 // § 1. Vznik mezinárodního měnového systému... 11 // § 2. Typy měn... 14 // § 3. Metoda zkoumání mezinárodního měnového systému... 27 // § 4. Hlavní etapy a vývojové formy mezinárodního měnového systému... 29 // Poznámky... 30 // Kapitola II. // STRUKTURA MEZINÁRODNÍHO MĚNOVÉHO SYSTÉMU // § 1. Národní měny a národní měnové systémy jako základní souěásti // mezinárodního měnového systému... // 1) Pojem „národní měna“... // 2) Pestrost měnové skladby mezinárodního měnového systému... // 3) Měny vedoucí a měny závislé... // § 2. Regionální měnové systémy jako součásti mezinárodního měnového systému... // § 3. Světové měny a světové klíčové měny jako souěásti mezinárodního měnového systému § 4. Světový měnový standard... // Poznámky // 33 // 33 // 36 // 37 39 41 49 // 59 // Kapitola III. // CÍLE GLOBÁLNÍ MĚNOVÉ POLITIKY... 64 // Poznámky... 78 // Kapitola IV. // POŽADAVEK KONVERTIBILITY // § 1. Přímá a nepřímá konvertibilita měny ve zlato. . . § 2. Různost pojetí vzájemné volné konvertibility měn § 3. Význam vzájemné volné konvertibility měn... // 79 // 79 // 84 // 91 // § 4. Rozpornost požadavku vzájemné volné konvertibility ??? a požadavku stability // devizových kurzů...98 // 1) „Modelový“ vztah platební bilance a devizového kurzu... 98 // 2) Vztah
platební bilance a kurzu měny při devizových omezeních... 99 // 3) Dopad volné konvertibility na kurz papírové volně konvertibilní měny // pro běžné platby...103 // 4) Vliv mezinárodního pohybu kapitálu na pohyb devizových kurzů do pádu // původního brettonwoodského systému...110 // 5) Nevyhnutelnost měnového floatingu při soudobém rozmachu // mezinárodního pohybu kapitálu...117 // Poznámky...128 // Kapitola V. // POŽADAVEK STABILITY...130 // § 1. Pojem „stability“ v měnové oblasti...130 // 1) Pojem „stabilní mezinárodní měnový systém“... 131 // 2) Pojem „stabilita národní měny“...133 // § 2. Otázka možnosti stabilizace kupní síly měn...136 // § 3. Snaha o „zakotvení“ mezinárodního měnového systému ke „koši měn“ (SDR)...152 // 1) Zajištění požadavku stability v mezinárodních měnových systémech // s vazbou na zlato...152 // 2) SDR jako „papírové zlato“...153 // 3) Hodnota jednotky SDR...157 // Poznámky...165 // Kapitola VI. // POŽADAVEK LIKVIDITY...167 // § 1. Otázka likvidity v mezinárodních měnových systémech s vazbou na zlato...167 // 1) Období všeobecného zlatého standardu...167 // 2) Období standardu zlaté dolarové devizy...172 // a) Období příznivých podmínek pro standard zlaté dolarové devizy...172 // b) Období nepříznivých podmínek pro standard zlaté dolarové devizy a pád dolaru.174 // § 2. Otázka likvidity v současném mezinárodním měnovém
systému bez vazby na zlato... 179 // Poznámky...190 // Kapitola VII. // POŽADAVEK SYMETRIE... 191 // Kapitola VIII. // MAGICKÝ TROJÚHELNÍK GLOBÁLNÍ MĚNOVÉ POLITIKY...195 // Poznámky...199 // Kapitola IX. // EVROPSKÝ MĚNOVÝ SYSTÉM A PŘECHOD ? EVROPSKÉ MĚNOVÉ UNII...200 // § 1. Prehistorie Evropského měnového systému...200 // § 2. Evropský měnový systém...205 // 1) Mechanismus Evropského měnového systému...206 // 2) Vývoj Evropského měnového systému...214 // § 3. Evropská měnová unie...219 // Poznámky...224 // Literatura...226 // Věcný rejstřík...237 // Jmenný rejstřík...247 // TABULKY, GRAFY A PŘEHLEDY // Kapitola I. // Přehledná klasifikace měn... 16 // Schéma vývoje mezinárodního měnového systému... 30 // Kapitola II. § 3. // Tabulka č. 1 - Měnové složení oficiálních devizových rezerv v roce 1977, 1987 a 1997... 44 // Tabulka č. 2 - Změna struktury oficiálních světových rezerv v letech 1899-1971 ... 45 // Kapitola IV. § 4., část 5. // Tabulka č. 1 - Toky portfolia a přímých investic v letech 1973-1996...119 // Tabulka č. 2 - Hlavní průmyslové země: celkové a čisté toky zahraničních přímých // a portfolio investic v letech 1970-1997... 120 // Tabulka č. 3 - Vybrané hlavní průmyslové země: transakce v cenných papírech // přesahujících hranice 1975-1997 (v % HDP)...120 // Tabulka č. 4 - Objem obchodil na světových devizových trzích 1986-1995...122 // Kapitola V. § 2.
// Tabulka č. 1 - Indexy velkoobchodních cen 1750-1950 (USA, Velká Británie, Francie, // Německo, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko)...141 // Tabulka č. 2 - Indexy velkoobchodních cen 1950-1997 (průmyslové země, // rozvojové země, svět)...145 // Graf č. 1 - USA - index velkoobchodních cen 1795-1950...146 // Graf č. 2 - Velká Británie - index velkoobchodních cen 1750-1950...146 // Graf č. 3 - Francie - index velkoobchodních cen 1800-1945... 147 // Graf č. 4 - Německo - index velkoobchodních cen 1790-1950... 147 // Graf č. 5 - Nizozemsko - index velkoobchodních cen 1900-1950... 148 // Graf č. 6 - Švýcarsko - index velkoobchodních cen 1810-1950... 148 // Graf č. 7 - Švédsko - index velkoobchodních cen 1860-1950... 149 // Graf č. 8 - Průmyslové země - index velkoobchodních cen 1950-1995...149 // Graf č. 9 - Svět - index velkoobchodních cen 1950-1997... 150 // Tabulka č. 3 - Roční změny velkoobchodních cen 1950-1997 (průmyslové země celkem, // USA, Japonsko, Německo)...150 // § 3., část 3. // Tabulka č. 1 - Původní „měnový koš“ tvořící SDR...159 // Tabulka č. 2 - „Měnové koše“ tvořící SDR od r. 1981 do r. 1998 ... 160 // Tabulka č. 3 - Průměrný roční kurz jednotky SDR v pěti hlavních měnách...162 // Kapitola VI. § 1. // Tabulka (Graf) č. 1 - Pohyb velkoobchodních cen 1850-1910 (index Sauerbeckův // a The Statist)...168 // ???. t. 2 - Rozdělení zásob zlata (rok 1913, 1950, 1958, 1962)...
171 // § 2. // Tabulka č. 3 - Zásoba měnového zlata a deviz Spojených států amerických 1938-1997...182 // Tabulka č. 4 - Měnové rezervy 13 průmyslových zemí (bez USA) 1949-1971...183 // Tabulka č. 5 - Světové měnové rezervy 1949-1997...184 // Tabulka č. 6 - Světový import 1950-1997 ...186 // Tabulka č. 7 - Cena zlata v Londýně 1968-1998 ...188 // Graf č. 1 - Cena zlata 1972-1981 (měsíční průměry na trhu zlata v Londýně)...189 // Tabulka č. 8 - Mezmárodní investiční pozice USA 1950-1997...190 // Kapitola IX. § 2. // Tabulka č. 1 - ECU (European Currency Unit) - stav k 13. 3. 1979 (původní složení)..208 // Tabulka č. 2 - Změny ve složení „ECU koše"...209 // Tabulka č. 3 - Počáteční paritní mřížka Evropského měnového systému...213 // Tabulka č. 4 - Procentuální změny indexů spotřebitelských cen účastnických států ERM // v letech 1975-1989 ...214 // Tabulka č. 5 - Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií...217 // § 3. // Tabulka č. 6 - Počet měnových jednotek za 1 ECU v roce 1979 a 1989 // a za 1 euro v roce 1999 // 223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC