Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2003
358 s. : il.

objednat
ISBN 80-251-0037-5 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
MS Windows XP (software) - příručky
000063573
Stručný obsah // Části // Zvládnutí nezbytných pokročilejších postupů 1 // Kapitola 1 Poznáváme Ovládací panely, zásady a PowerToys 3 // Kapitola 2 Jak co nejlépe využít systémový registr 25 // Kapitola 3 Programování Windows XP pomocí skriptů 45 // Část II // Jak co nejlépe využít každodenní úlohy 69 // Kapitola 4 Spouštěni a vypnuti systému 71 // Kapitola 5 Správa přihlášení a uživatelů 93 // Kapitola 6 Instalace a spouštění aplikací 117 // Kapitola 7 Jak co nejlépe zužitkovat soubory a složky 139 // Kapitola 8 Přehrávání, kopírováni a ukládání digitálních médií 159 // Kapitola 9 Instalace hardwarových zařízení a řešení hardwarových problémů 179 // Část III // Přizpůsobení a optimalizace systému 199 // Kapitola 10 Přizpůsobeni uživatelského prostředí 201 // Kapitola 11 Optimalizace výkonu 221 // Kapitola 12 Deset bodů pro snadnou údržbu systému 243 // Kapitola 13 Řešení problémů a jejich náprava 265 // Část IV // Mistrovské zvládnutí Internetu a síťových součástí programu 283 // Kapitola 14 Zabezpečení Internetu a ochrana osobních údajů 285 // Kapitola 15 Jak co nejlépe využit Internet Explorer 309 // Kapitola 16 Konfigurace a správa malé sítě 329 // Obsah // Úvod // Pár poznámek předtím, než se pustíme do výkladu // Cástl // Zvládnutí nezbytných pokročilejších postupu // Kapitola 1 // Poznávame Ovládací panely, // zásady a PowerToys 3 // Obsluha
Ovládacích panelů 4 // Přehlídka ikon v Ovládacích panelech 5 // Soubory ovládacích panelů 7 // Snazší přístup ? Ovládacím panelům 9 // Alternativní metody pro otevírání ikon Ovládacích panelů 9 // Umístění Ovládacích panelů do hlavního panelu 9 // Umístění ovládacích panelů do nabídky Start 10 // Zavedení zásad skupiny v systému Windows XP 10 // Pracujeme se zásadami skupiny 11 // Příklad: Řízení přístupu ? Ovládacím panelům 13 // Zlepšujeme systém pomocí nástroje PowerToys for Windows XP 14 // Tweak Ul 15 // Alt-Tab Replacement 15 // Open Command Window Here 17 // PowerToy Calculator 17 // Image Resizer 17 // CD Slide Show Generator 19 // Virtual Desktop Manager 20 // Taskbar Magnifier 21 // HTML Slide Show Wizard 21 // Webcam Timershot 22 // XIV // Obsah // Bezpečné „surfování“ po Internetu // Přidávání a odebírání webů do jednotlivých zón Změna úrovně zabezpečení pro některou zónu Pečlivá správa cookie zlepšuje ochranu osobních údajů // Kapitola 15 // Jak co nejlépe využít Internet Explorer // Tipy a návody pro lepší surfování na webu // Rychlá a snadná navigace mezi webovými stránkami pomocí panelu Adresa Úpravy panelu nástrojů Odkazy Prohledávání webu // Změna výchozího vyhledávacího stroje Internet Exploreru Nastavení jiného vyhledávacího stroje pro hledání z panelu Adresa Výklad pokročilejších voleb Internet Exploreru // Kapitola 16 // Konfigurace a
správa malé sítě // Zřízení počítačové sítě peer-to-peer Hardwarové požadavky sítí Ethernet Hardwarové požadavky bezdrátových sítí Spuštění Průvodce instalací sítě Konfigurace hostitele ICS // Konfigurace dalších počítačů v síti se sdíleným připojením ? Internetu Konfigurace sítě bez sdíleného připojení ? Internetu Dokončení Průvodce instalací sítě Konfigurace sítě Správa sítě // Jak používat složku Místa v síti Přidání nového místa v síti Připojení sítové složky na písmeno místní jednotky Odpojení připojené síťové jednotky Připojení ke vzdálenému registru Připojení ke vzdálené ploše Sdílení zdrojů s jinými počítači v síti Vypnutí jednoduchého sdílení souborů Vytvoření uživatelských účtů Jak sdílet zdroj klasickým způsobem // Rejstřík // 303 // 304 // 305 // 306 // 309 // 310 // 312 // 313 // 314 316 316 318 // 329 // 330 // 331 // 332 // 332 // 333 // 333 // 334 // 334 // 335 // 336 // 337 // 339 // 340 // 341 // 342 342 344 // 344 // 345 // 346 // 349 // VI // Obsah // Kapitola 2 // Jak co nejlépe využít systémový registr 25 // Co je systémový registr? 26 // Seznámení s registrem 27 // Navigace uvnitř panelu klíčů 27 // Seznamujeme se s hodnotami uloženými v registru 28 // Poznáváme kořenové klíče registru 29 // HKEY_CLASSES_ROOT 29 // HKEY_CURRENT_USER (HKCU) 30 // HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) 31 // HKEY_USERS (HKU) 31 // HKEY_CURRENT_CONFIG
(HKCC) 31 // Poznáváme podregistry a soubory registru 32 // Chráníme obsah registrů 33 // Zálohování registru 33 // Uložení aktuálního stavu systémového registru pomocí Obnovení systému 34 // Ochrana klíčů registru formou jejich zálohování na disk 34 // Export klíče systémového registru do souboru .reg 35 // Import registračního souboru 36 // Manipulace s klíči a hodnotami registru 36 // Změna hodnoty položky registru 36 // Úprava řetězcové hodnoty 38 // Úprava hodnoty typu DWORD 38 // Úprava binární hodnoty 38 // Úprava hodnot v registračním souboru 39 // Vytvoření registračního souboru 40 // Přejmenování klíče či hodnoty 42 // Vytvoření nového klíče či hodnoty 42 // Odstranění klíče či hodnoty 43 // Hledání položek v registru 73 // Kapitola 3 // Programování Windows XP pomocí skriptů 45 // Co jsou skripty a jak se dají spouštět 46 // Přímé spouštění souborů se skripty 46 // Spouštění skriptů psaných pro systém Windows v aplikaci WScript 47 // Jak použít nástroj CScript pro skripty příkazového řádku 49 // Programování objektů 50 // Obsah // • • // VII // Vlastnosti objektu a práce s nimi 50 // Nastavení hodnoty vlastnosti 50 // Jak vrátit hodnotu vlastnosti 51 // Metody objektů a jejich používání 51 // Přiřazení objektu do proměnné 53 // Jak pracovat s kolekcemi objektů 53 // Zobrazení textu pomocí objektu WScript 54 // Skriptování a technologie Automation
54 // Programování objektu FileSystemObject 56 // Jak zobrazit podrobnější informace pro uživatele 57 // Nastavení stylu okna hlášení 58 // Získání návratové hodnoty z okna hlášení 60 // Spouštění aplikací 61 // Práce s položkami systémového registru 62 // Načítání klíčů či hodnot z registru 62 // Uložení údaje do klíče či hodnoty systémového registru 63 // Odstranění klíče nebo hodnoty ze systémového registru 63 // Příklad praktického skriptu: Programování aplikace Internet Explorer 64 // Zobrazení určité webové stránky 64 // Přechod mezi jednotlivými stránkami 65 // Používáme vlastnosti objektu InternetExplorer 65 // Ukázkový skript 66 // Část II // Jak co nejlépe využít každodenní úlohy // Kapitola 4 // Spouštění a vypnutí systému // Automatické spouštění programu a skriptu při zavádění systému Windows XP Automatické spouštění programů a skriptů prostřednictvím složky Po spuštění Automatické spouštění programů a skriptů prostřednictvím systémového registru Automatické spouštění programů a skriptů prostřednictvím zásad skupiny // Přidaní nazvu programu do khcu Run Určení spouštěcích či ukončovacích skriptů Ukázky spouštěcích skriptů Přidání síťové tiskárny Synchronizace systémového času // Jak nakonfigurovat služby tak, aby ohlásily selhání při svém spouštění // 71 // 72 // 72 // 73 // 74 // 75 // 76 // 77 // 77 // 78 // 79
// Obsah // • • • // Vlil // Řízení spouštění systému prostřednictvím Nástroje pro konfiguraci systému Jak řídit spouštění systému pomocí souboru Boot.ini Změna výchozího operačního systému Význam přepínačů v souboru Boot.ini Jak řídit spuštění systému pomocí nabídky Možnosti spuštění Jak co nejlépe využít vypnutí počítače Příkaz SHUTDOWN a jeho použití // Smazání souboru během vypínání počítače Spouštění skriptů během odhlašování uživatele nebo vypínání systému // Kapitola 5 // Správa přihlášení a uživatelů // Užitečné strategie při přihlašování do systému Windows XP Přizpůsobení přihlašovacího procesu // Přepínání mezi uvítací obrazovkou a klasickým přihlašováním Vypnutí a zapnutí rychlého přepínání uživatelů Jak se přihlásit na účet Administrator Jak nastavit automatické přihlašování na některý účet Jak nastavit zásady ovlivňující přihlašování Další možnosti korekce procesu přihlašování Výhody a přednosti uživatelských účtů Uživatelské účty v Ovládacích panelech Dialogové okno Uživatelské účty Modul snap-in Místní uživatelé a skupiny Nastavení zásad účtů // Možnosti zabezpečení účtu Nastavení zásad uživatelských práv Nastavení zásad uzamčení účtu Ovládání uživatelů a skupin z příkazového řádku Vytváření a vynucené uplatňování „neprůstřelných“ hesel Vytvoření
silného hesla // Volby pro hesla uživatelských účtu Využijte výhod, které přináší zásady hesla systému Windows XP Obnova zapomenutého hesla Bezpečné sdílení počítače // 80 // 84 // 85 // 86 88 89 // 89 // 90 92 // 93 // 94 // 94 // 95 // 96 // 96 // 97 // 98 100 101 102 // 103 // 104 106 106 106 107 107 109 109 111 111 112 113 // Obsah // ix // Kapitola 6 // Instalace a spouštění aplikací // Tipy a postupy pro instalaci aplikací Uživatelské účty a instalace programů Kontrolní seznam činností před začátkem instalace Spouštění aplikací // Spouštění programů z příkazového řádku Spuštění programu pod účtem jiného uživatele Vytváření specifických cest aplikací Jak omezit možnost spouštění programů Kompatibilita aplikací // Jak určit, zda je program kompatibilní se systémem Windows XP // Režimy kompatibility // Skriptování vrstev kompatibility // Jak použít Application Compatibility Toolkit // Nástroj QFixApp // Jak použít Compatibility Administrator // Kapitola 7 // Jak co nejlépe zužitkovat soubory a složky // Tucet málo známých možností práce s Průzkumníkem Windows Zobrazení detailních informací o souborech // Jak zrušit přepsání všech souboru při jejich kopírování či přesunu Určení velikosti výběru // Spuštění Průzkumníka Windows v režimu celé obrazovky // Vytváření rychlých záložních kopií // Tažení a upuštění souborů prováděné přes hlavní panel
// Vlastní úprava příkazu Odeslat // Rychlejší vyhledávání, využívající indexovací službu // Spuštění Průzkumníka Windows z příkazové řádky // Přesun složky Dokumenty // Omezení prostředků Průzkumníka Windows pomocí zásad skupiny Práce s komprimovanými složkami Bližší seznámení s typy souborů // Změna akcí pro některý registrovaný typ souboru Změna přidružené aplikace pro určitý typ souboru Změna akce pro určitý typ souboru Vytvoření nové akce pro určitý typ souboru // 117 // 118 // 118 // 119 // 122 // 125 // 126 // 127 // 128 // 129 // 130 // 131 // 133 // 134 // 135 // 136 // 139 // 140 // 140 // 141 // 141 // 142 // 142 // 143 // 143 // 144 // 144 // 145 // 145 // 146 // 147 // 148 148 // 148 // 149 // x // Obsah // Změna výchozí akce 150 // Vytvoření nového typu souboru 150 // Přizpůsobení nabídky Nový 153 // Přidání dalších typů souborů do nabídky Nový 155 // Odebrání typu souboru z nabídky Nový 155 // Přizpůsobení nabídky Otevřít v programu 155 // Odstranění aplikace z podnabídky Otevřít v programu pro daný typ souboru 156 // Odstranění programu z dialogového okna Otevřít v programu 157 // Přidání programu do seznamu aplikací v dialogovém okně Otevřít v programu 157 // Zákaz políčka ? otevření souboru tohoto typu vždy použít vybraný program 158 // Kapitola 8 // Přehrávání, kopírování a ukládání // digitálních médií 159 // Tipy pro práci
s aplikací Windows Media Player 160 // Přehrávání multimediálních souborů 160 // Jak nastavit volby pro přehrávání 162 // Kopírování hudby z audio CD 166 // Výběr cílové složky a struktury názvů souborů 166 // Výběr formátu kopírovaných souborů 167 // Určení kvality kopírované stopy 168 // Kopírování stop z audio CD 169 // Kopírování stop na zapisovatelné CD-R nebo jiné podobné zařízení 169 // Jak nastavit volby pro zápis 169 // Vytvoření vlastního seznamu stop 170 // Zápis na disk CD nebo přenosné zařízení 171 // Práce se soubory digitálních médií 171 // Bližší pohled na soubory digitálních médií 172 // Tipy pro práci se soubory digitálních médií 173 // Vytváříme spořič obrazovky z multimediálních souborů 175 // Úpravy složek pro ukládání médií 176 // Výběr šablony pro složku 176 // Změna ikony složky 176 // Průzkum balíčku Windows Bonus Media Pack 177 // Obsah // // XI // Kapitola 9 // Instalace hardwarových zařízení a řešení hardwarových problémů 179 // Tipy a návody pro instalaci hardwarových zařízení 180 // Instalace zařízení Plug-and-Play 181 // Instalace starších zařízení 183 // Volby pro digitální podpisy ovladačů 185 // Správce zařízení a jeho funkce při řízení hardwaru 187 // Různé druhy zobrazení hardwarových zařízení 188 // Jak si můžete prohlédnout vlastnosti zařízení 189 // Práce s ovladači zařízení 189 // Aktualizace
ovladače zařízení 189 // Návrat ? předchozímu ovladači 190 // Jak odebrat zařízení 190 // Hardwarové profily a jejich správa 191 // Zásady zabezpečení pro hardwarová zařízení 192 // Řešení problémů s hardwarem 193 // Řešení problémů ve Správci zařízení 193 // Řešení problémů s ovladači zařízení 195 // Řešení konfliktů mezi různými hardwarovými součástkami 197 // Část III // Přizpůsobení a optimalizace systému // Kapitola 10 // Přizpůsobení uživatelského prostředí // Úpravy nabídky Start pro snadnější spouštění programů a otvírání dokumentů Jak dostat do nabídky Start více oblíbených programů Změna výchozích programů pro práci s Internetem a elektronickou poštou Jak „připíchnout“ oblíbený program trvale do nabídky Start Zredukování nabídky Start převedením odkazů na nabídky Přidávání, přesouvání a odstraňování dalších položek nabídky Start Přidání zástupců prostřednictvím tlačítka Start Ruční úprava struktury nabídky Start // Přímá změna zástupců v nabídce Všechny programy Úpravy hlavního panelu pro rychlejší spouštění programů a otvírání dokumentů Zobrazení vestavěných panelů nástrojů hlavního panelu // 201 // 202 // 202 // 205 // 206 // 207 // 208 208 208 208 209 209 // Obsah // • • // XII // Nastavení společných voleb pro všechny panely nástrojů 210 // Vytvoření nových panelů nástrojů v hlavním panelu
210 // Jak správně využívat panely nástrojů 211 // Volby hlavního panelu, které dále zvyšují produktivitu práce 213 // Ovládání procesu seskupování tlačítek v hlavním panelu 215 // Úpravy nabídky Start a hlavního panelu, prováděné pomocí zásad skupiny 216 // Účelné využívání prostoru na obrazovce 217 // Kapitola 11 // Optimalizace výkonu 221 // Sledování výkonu systému 222 // Práce se Správcem úloh 222 // Jak použít Sledování systému 226 // Jemné ladění výkonu systému 227 // Optimalizace spouštění systému 227 // Optimalizace aplikací 232 // Optimalizace pevného disku 233 // Převod diskových jednotek FAT 16 a FAT32 na souborový systém NTFS 234 // Optimalizace souborového systému NTFS 235 // Optimalizace virtuální paměti 236 // Změna umístění a velikosti stránkovacího souboru 238 // Defragmentace stránkovacího souboru 239 // Přizpůsobení voleb napájení počítače 240 // Vypnutí rychlého přepínání uživatelů 240 // Jak omezit různé vizuální efekty 241 // Kapitola 12 // Deset bodů pro snadnou údržbu systému 243 // Bod č. 1 - Kontrola chyb na pevném disku 244 // Spuštění grafické verze Kontroly disku 245 // Spuštění Kontroly disku z příkazového řádku 246 // Bod č. 2 - Kontrola volného místa na pevných discích 247 // Bod č. 3 - Odstraňování nepotřebných souborů 249 // Bod č. 4 - Defragmentace pevného disku 251 // Spuštění Defragmentace disku 252 // Defragmentace
prováděná z příkazového řádku 252 // Bod č. 5 - Nastavení bodů obnovení systému 253 // Bod č. 6 - Zálohování souborů 255 // Obsah // • • • // XIII // Bod č. 7 - Průvodce přípravou automatického obnovení systému 257 // Bod č. 8 - Kontrola dostupnosti aktualizací a bezpečnostních oprav systému 258 // Kontrola webových stránek Windows Update 258 // Kontrola existence zranitelných míst zabezpečení systému 259 // Bod č. 9 - Ověřujte digitálně podepsané soubory 260 // Bod č. 10 - Revidujte údaje v protokolech Prohlížeče událostí 261 // Vytvoření harmonogramu údržby počítače 262 // Kapitola 13 // Řešení problémů a jejich náprava 265 // Určení zdroje chyby 266 // Obecné tipy pro řešení problémů 272 // Řešení problémů pomocí online zdrojů 273 // Zotavení počítače 275 // Zavádění systému s použitím Poslední známé platné konfigurace 276 // Zotavení počítače pomocí aplikace Obnovení systému 276 // Zotavení systému pomocí Konzoly pro zotavení 278 // Reinstalace systému Windows XP 280 // Zotavení systému pomocí Automatického obnovení systému 280 // Část IV // Mistrovské zvládnutí Internetu a síťových součástí programu // Kapitola 14 // Zabezpečení Internetu a ochrana // osobních údajů 285 // Bezpečná práce s elektronickou poštou 286 // Ochrana proti e-mailovým virům 286 // Filtrování nevyžádané pošty 289 // Jak hájit své soukromí během čtení pošty
294 // Příjem a odesílání zabezpečené pošty 294 // Doplnění poštovního účtu o digitální ID 297 // Jak získat veřejný klíč jiného uživatele 297 // Odesílání zabezpečené zprávy 298 // Příjem zabezpečené zprávy 299 // Jak udržet v patřičných mezích nežádoucí vetřelce 300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC