Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2001
xii,152 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-545-8 (brož.)
Kancelář
Microsoft Office XP
Pro každého uživatele
Obsahuje ilustrace, úvod, rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
MS Word for Windows (software) - příručky
000063634
Obsah // Obsah // Úvod 3 // Konvence 3 // Struktura knihy 4 // Novinky verze 2002 5 // Zadávání příkazů a voleb 7 // Místní nabídka 11 // Instalace 11 // Průběh instalace 11 // Dodatečná instalace 13 // Detekce a oprava chyb 14 // Spuštění a ukončení programu Word 14 // Nápověda 17 // kapitola 1 // Dopis___19 // Otevření souboru 20 // Nový dokument 20 // Otevření dokumentu 21 // Otevření dokumentu přímo z Windows 22 // Otevření naposledy používaných souborů 22 // Otevření více souborů najednou 22 // Přesouvání kurzoru 23 // Psaní a úpravy textu 24 // Úpravy textu 27 // Režimy psaní textu 27 // Automatické změny během psaní 28 // viiObsah // Označení textu 28 // Zrušení a přepsání textu 29 // Anulace chyb 29 // Opakované provedení anulované akce 30 // Opakování akce 30 // Shromažďování, přesouvání a kopírování textu 30 // Způsob vložení textu ze schránky 31 // Vkládání speciálních znaků 32 // Zobrazení dokumentu 32 // Velikost zobrazení 32 // Způsob zobrazení dokumentu 33 // Rozdělení okna s dokumentem 34 // Jazykové pomůcky 36 // Kontrola pravopisu 36 // Statistika dokumentu 37 // Tisk 38 // Instalace tiskárny 39 // Výběr tiskárny 40 // Nastavení tiskárny 40 // Náhled před tiskem 41 // Volby při tisku 42 // Uložení a zavření dokumentu 43 // První uložení dokumentu 43 // Průběžné ukládání 44 // Zavření souboru 45 // kapitola 2 // Zpráva___47 // Formát textu
48 // Změna typu, velikosti a dalších vlastností písma 48 // Animace textu 52 // Změna vlastností odstavce 53 // Zarovnání textu 53 // Odsazení 54 // Práce s tabulátory 55 // viii // Microsoft Word 2002 Uživatelská příručkaObsah // Řádkování 57 // Odsazení odstavců 57 // Čáry a stíny 58 // Úvodní písmena (iniciály) 61 // Číslované odstavce a odrážky 61 // Styl odstavce 62 // Automatické formátování dokumentu 62 // Přiřazení stylů odstavcům 63 // Úprava stylu odstavce 64 // Vytvoření nového stylu odstavce 65 // Šablona dokumentu 65 // Přiřazení šablony dokumentu 66 // Úpravy šablony 66 // kapitola 3 // Obchodní korespondence ___69 // Hromadná korespondence 70 // Vytvoření nebo určení datového souboru 71 // Vložení slučovacích polí 74 // Sloučení 75 // Další možnosti slučování 76 // Nastavení dotazu 76 // Použití externích zdrojů dat 77 // Automatické opravy a Automatický text 78 // Automatické opravy 78 // Automatický text 79 // Vytvoření položky Automatického textu 80 // Vytvoření obrázku jako položky Automatického textu 80 // Vložení položky Automatického textu 80 // Vložení položky Automatického textu pomocí ikony 81 // Tisk obálek a nálepek 81 // Tisk obálek 81 // Tisk nálepek 82 // ixObsah // kapitola 4 // Kniha 83 // Formát stránky 84 // Ohraničení stránky 86 // Osnova 86 // Vytvoření osnovy 86 // Zobrazení různých úrovní osnovy 87 // Změna úrovně
textu 87 // Přesouvání textu v osnově 87 // Číslování osnovy 87 // Záhlaví a zápatí 88 // Vytvoření záhlaví a zápatí 88 // Další parametry záhlaví a zápatí 89 // Zrušení záhlaví a zápatí 90 // Číslování stránek 90 // Poznámky pod čarou 91 // Vložení poznámky pod čarou 91 // Zrušení poznámky pod čarou 92 // Obsah a rejstřík 92 // Vytvoření obsahu 92 // Vytvoření rejstříku 93 // kapitola 5 // Noviny 95 // Práce se sloupci 96 // Změna šířky sloupců a mezery 98 // Ukončení sloupců 99 // Práce s textovým polem 99 // Vytvoření textového pole 100 // Označení textového pole 100 // Odstranění textového pole 101 // Změna velikosti pole 101 // Změna umístění textového pole 102 // Obtékání textu 102 // X // Microsoft Word 2002 Uživatelská příručkaObsah // Obrysy a stfn textového pole 103 // Svázání textových polí 103 // Vložení grafiky 104 // kapitola 6 // Diplomová práce 105 // Tabulka 106 // Vytvoření tabulky 106 // Vložení údajů do tabulky 107 // Změna rozměru buněk 108 // Vložení a zrušení sloupců a řádek 108 // Formátování tabulky 109 // Vložení vzorců 109 // Řazení textu 110 // Grafy 110 // Kreslení 112 // Úpravy objektů 113 // Editor rovnic 113 // kapitola 7 // Týmová práce 117 // Internet 119 // Práce s dlouhými dokumenty 120 // Vytvoření hlavního dokumentu 121 // Odstranění vnořených dokumentů 121 // Otevření vnořeného dokumentu 122 // Práce
s dokumenty 122 // Poznámky, revize 122 // Vytvoření poznámky 122 // Revizní značky 123 // Ochrana dokumentů 124 // Ochrana dokumentů heslem 124 // Odesílání dokumentů elektronickou poštou a jejich sledování 125 // xiObsah // Odeslánf dokumentu elektronickou poštou 125 // Směrování dokumentu 125 // Formát souborů ve Wordu 126 // Převod do jiného formátu než Word 126 // Zpracování dokumentu v různých verzích Wordu 127 // kapitola 8 // Automatizace práce 129 // Makra 130 // Příloha A // Přehled klávesových zkratek 133 // Definice vlastních klávesových zkratek 136 // Příloha В // Popis příkazů Wordu 2002 139 // Příloha C // Panely nástrojů 145 // Panely nástrojů 146 // Zobrazení a skrytí panelů nástrojů 146 // Poloha panelů s nástroji 146 // Vlastní panely nástrojů 146 // Rejstřík 149 // xii // Microsoft Word 2002 Uživatelská príručka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC