Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1999
xi,287 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-213-0 (brož.)
Kancelář
Pro každého uživatele
Obsahuje ilustrace, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 287
MS Word for Windows (software) - příručky
000063635
Obsah // // Kapitola 1 // Úvod do Wordu 2000 // Koncepce Wordu // Funkce Wordu 2000 nepodporované ve Wordu 97 // Spuštění a ukončení Wordu // Spuštění Wordu Ukončení práce s Wordem // Popis obrazovky // Popis panelu nabídek Zadávání příkazů // Koncepce dokumentu // Roviny stránky Pravítka // Práce s nápovědou // -?? // // // CA // // ’čy // 6 // 7 // 8 // 8 // 9 // 9 // 11 // 12 // 17 // 20 // 24 // Kapitola 2 // Práce se soubory // Otevření nového souboru Otevření existujícího souboru Uložení nepojmenovaného souboru Uložení pojmenovaného souboru Průběžné ukládání změn Uložení souboru pod jiným názvem Přejmenování souboru // Sdílení souborů v rámci předchozích verzí Wordu Otevření souboru vytvořeného v jiné aplikaci (import) Uložení souboru pro jeho otevření v jiné aplikaci (export) // Obsah // Odeslání dokumentu jako elektronické pošty 41 // Odeslání dokumentu jako faxové zprávy 47 // Uložení dokumentu jako stránky WWW 50 // Předání dokumentu do PowerPointu 54 // Uložení dokumentu jako šablony 56 // Způsoby zobrazení dokumentu 62 // Různé 68 // Ochrana souboru 68 // Vlastnosti souborů 69 // Několik rad na závěr 69 // Kapitola 3 // Základní techniky práce s Wordem 71 // Začínáme psát 72 // Pohyb v dokumentu 74 // Vyznačí oblasti textu a objektů 74 // Kopírování 75 // Přemístění 77 // Vymazání 78 // Návrat zpět při chybné operaci 78 // Zarážky a jejich význam
78 // Způsoby zarovnání odstavce 79 // Tabulátory a jejich význam 80 // Formátování znaku 83 // Formátování odstavce 85 // Vytvoření odrážek 87 // Vytvoření číslovaného seznamu 89 // Vytvoření víceúrovňového seznamu 91 // Tvorba vnořeného seznamu 93 // Práce se styly 95 // Číslování stránek 101 // Vytvoření záhlaví a zápatí 103 // Přejít na 104 // Najít - nahradit 104 // Vlil // Microsoft8 Word CZ 2000 Základní příručka // Obsah // Dělení slov 105 // Automatické opravy 106 // Kontrola pravopisu 108 // Tezaurus 110 // Vzhled stránky 110 // Náhled před tiskem 119 // Tisk 113 // Kapiola 4 // Rozšiřující techniky 117 // Efektivní postup při tvorbě dokumentu 118 // Racionalizace při psaní textů 118 // Použití automatického formátování 121 // Oddíly 122 // Ohraničení 123 // Ohraničení stránky 126 // Stínování 127 // Pozadí 129 // Motivy 130 // Iniciály 131 // Sloupce 131 // Skrytý text 132 // Záložky 132 // Komentáře 133 // Poznámky pod čarou - vysvětlivky 134 // Průvodce dopisem 136 // Obálky a štítky 136 // Verze dokumentu 137 // Sledování změn - práce s revizemi 137 // Spolupráce více uživatelů 138 // Vygenerování obsahu 140 // Titulky 140 // Křížové odkazy 141 // Hypertextový odkaz 142 // IX // Obsah // Kapitola 5 // Tvorba tabulek 145 // Vytvoření tabulky zadáním parametrů 148 // Formátování 150 // Poznámky ? tvorbě tabulek 151 // Seřazení tabulky 155 // Konverze
mezi textem a tabulkou 156 // Výpočty v tabulce a textu 157 // Jiné způsoby vytvoření tabulky 161 // Vložení tabulky vytvořené v Excelu 162 // KAPITOLA 6 // Hromadná korespondence 167 // KAPITOLA 7 // Základy typografie s Wordem 2000 177 // Základní úpravy dokumentu 178 // Základní východiska 178 // Koncepce stránky 179 // Koncepce odstavců 180 // Znakové sady (fonty) . 182 // ’ Nadpisy 184 // Zarovnání textu 186 // Zvýrazňování textu 187 // Vytváření tabulek 189 // Grafika ve Wordu 190 // Závěrečná kontrola dokumentu 191 // Normovaná stránka ve Wordu 191 // Zásady psaní textu 192 // Nerozdělitelné vazby 192 // Dělení slov 192 // Psaní zkratek 193 // Psaní značek 195 // Psaní číslic a čísel 196 // Psaní exponentů a indexů 198 // Psaní procent a promile 199 // x // Microsoft* Word CZ 2000 Základní příručka // Obsah // Psaní stupňu, minut a sekund 199 // Psaní dat a času 199 // Psaní interpunkčních znamének 200 // Použití spojovníku a pomlčky 202 // Stej nitka 202 // Prokládání a prostrkávání 203 // Podtrhávání 203 // Označování částí dokumentu 203 // Různé 204 // Odlišnosti při psaní cizojazyčných textů 205 // Normalizovaná úprava dopisu 207 // Kapitola 8 // Přílohy 211 // Technické parametry Wordu 2000 213 // Kompletní nabídka příkazů Wordu 2000 cz 214 // Panely nástrojů 221 // Klávesové zkratky (zkrácené klávesové povely) 224 // Nastavení pracovního prostředí 237
// Nastavení zobrazení panelů nástrojů 237 // Automatické opravy 238 // Dělení slov 240 // Možnosti textového procesoru 240 // Pomocník Office ’ 247 // Funkce využitelné ve Wordu 248 // Vybrané termíny a jejich aplikace ve Wordu 2000 251 // Zásady správného psaní ve Wordu 2000 276 // Instalace modulu, který není v nabídce 279 // Použitá literatura 282 // Rejstřík 283 // XI

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC