Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36) Půjčeno:36x 
BK
3., aktualiz. a rozš. vyd., V Ekopressu 2.
Praha : Ekopress, 2007
743 s. : il., mapy

objednat
ISBN 978-80-86929-21-7 (váz.)
Obsahuje terminologický slovník, bibliografické odkazy, rejstřík
Bibliografie na s. 719-733
Politika mezinárodní - výklady populární
000063640
Obsah // Úvod k 3. vydání... 11 // Úvod k 2. vydání... 13 // Úvod k 1. vydání... 15 // PROLOG: 1/ POVAHA MEZINÁRODNÍ POLITIKY... 17 // I. ČÁST // GLOBÁLNÍ POLITICKÝ SYSTÉM // A. Historické schéma vývoje světového systému // 2/ Premodemí svět... 29 // 3/ Zrod světového systému... 39 // 4/ Evropský koncert... 61 // 5/ Světové války... 76 // 6/ Studená válka... 95 // B. Systémová rovnováha // 7/ Anarchie a mocenská rovnováha...127 // 8/ Konflikt, krize, válka...141 // 9/ Struktura světového politického systému...150 // 10/ Multipolarita, bipolarita, hegemonie... 157 // 11/Kolektivní bezpečnost... 168 // 12/Světový stát... 177 // C. Aktéři světové politiky // 13/ Stát...185 // 14/Národní stát... 201 // 15/ Mezistátní organizace... 213 // 16/ Nevládní mezinárodní instituce...231 // 17/Suverenita státu... 238 // 18/ Smíšený systém...248 // 5 // II. ČÁST POLITICKÝ PROCES // D. Zahraniční politika // 19/ Národní zájem... 265 // 20/ Doktrína, strategie a techniky...■...274 // 21/ Instituce...292 // 22/Státník...305 // 23/ Racionální zahraniční politika...322 // E.Kooperace // 24/ Diplomacie...335 // 25/ Právo a režim...368 // 26/ Morálka...’...402 // F. Konflikt // 27/ Propaganda, špionáž, terorismus... 415 // 28/ Ozbrojený konflikt...438 // 29/ Válka...458 // 30/ Kontrola zbrojení a odzbrojení...480 // III. ČÁST TEORIE MEZINÁRODNÍ POLITIKY // G. Realismus // 31/ Prototeorie... 501
32/ Geopolitika...523 // 33/ Politický realismus a neorealismus...547 // 34/ Teorie závislosti...559 // H. Idealismus // 35/ Politický idealismus...571 // 36/ Funkcionalismus a neofunkcionalismus ,...583 // 37/ Teorie komplexní vzájemné závislosti...591 // I. Scientismus // 38/ Behaviorální revoluce...601 // 39/ Teorie rozhodování...608 // 40/ Systémová teorie...622 // 41/Teorie her... 629 // 42/ Rozkvět, či krize teorie?...638 // EPILOG: 43/ BUDOUCNOST GLOBÁLNÍ POLITIKY...647 // 6 // Slovník základních pojmů... 661 // Odkazy...693 // Použitá literatura...719 // Věcný rejstřík... 735 // MAPY, TABULKY, SCHÉMATA, GRAFY // MAPY // Mapač. 1: Mocenská centra světa v 16. století... 46 // Mapa č. 2: Evropa roku 1810... 52 // Mapač. 3: Evropské koloniální říše v roce 1750... 59 // Mapa č. 4: Britská říše na přelomu 19. a 20. století... 62 // Mapač. 5: Evropa po vídeňském kongresu roku 1815... 64 // Mapač. 6: Svět v roce 1908... 77 // Mapa č. 7: Evropa po I. světové válce... 85 // Mapač. 8: Svět v roce 1942... 90 // Mapa č. 9: Svět v 60. letech 20. století...115 // Mapač. 10: Svět na konci 20. století... 119 // Mapa č. 11: Rozšiřování Evropské unie...225 // Mapa č. 12: Panevropa a ostatní světové regiony...258 // Mapač. 13: Rozšiřování NATO... 361 // Mapač. 14: Huntingtonovy konfliktní civilizace...521 // Mapač. 15: Mackinderova představa světa z roku 1904 ... 533 // Mapač. 16: Americkocentristickáprojekce...536
// Mapač. 17: Polární projekce světa...544 // Mapač. 18: Osy kontinentů... 545 // Mapač. 19: Pacifickocentristická projekce světa...654 // TABULKY // Tabulka č. 1: Mechanismus kontroly v politickém systému... 22 // Tabulka č. 2: Počet vojáků v armádách mocností (1470-1660)... 43 // Tabulka č. 3: Počet vojáků v armádách mocností (1690-1814)... 56 // Tabulka č. 4: Počet válečných lodí (1689-1815)... 58 // Tabulka č. 5: Počet obětí v největších válkách (1618-1815)... 60 // Tabulka č. 6: Relativní podíl na světové průmyslové výrobě... 61 // Tabulka č. 7: Vojenský personál mocností... 69 // Tabulka č. 8: Války mezi členy světového systému (1815-1913)... 71 // Tabulka č. 9: Počet padlých a zemřelých na zranění ve válkách evropských zemí // (1815-1914)... 72 // Tabulka č. 10: Podíl na světové produkci (1880-1938)... 78 // Tabulka č. 11: Roční index průmyslové výroby (1913-1938)... 80 // Tabulka č. 12: Tonáž válečných lodí mocností (1880-1914)... 82 // Tabulka č. 13: Stavy armád a válečného námořnictva v předvečer 1. světové války 83 // 7 // Tabulka č. 14: Oběti I. světové války... 84 // Tabulka č. 15: Cena II. světové války... 91 // Tabulka č. 16: Války mezi členy světového systému (1914-1945)... 93 // Tabulka č. 17: Vývoj zbraní v době studené války... 97 // Tabulka č. 18: Vojenské výdaje v průběhu studené války... 100 // Tabulka č. 19: Konzervatismus versus
liberalismus v USA... 108 // Tabulka č. 20: Války mezi členy světového systému (1945-1988)...111 // Tabulka č. 21: Megatémata válek (1945-1989)...112 // Tabulka č. 22: Chronologie dekolonizace... 113 // Tabulka č. 23: Břemeno vojenských výdajů (1979-1989)...118 // Tabulka č. 24: Dva světové systémy... 122 // Tabulka č. 25: Eskalace konfliktu... 144 // Tabulka ě. 26: Rozložení mezinárodních krizí v období 1919 až 1988...147 // Tabulka č. 27: Výsledky ozbrojených konfliktů... • 147 // Tabulka ě. 28: Porovnání velikosti vybraných států světa...151 // Tabulka č. 29: Mocnosti (1700-1995)...154 // Tabulka č. 30: Velmocenská rivalita o vedoucí postavení do roku 1989...164 // Tabulka č. 31: Mírové operace OSN (2006)... 172 // Tabulka č. 32: Síla a cena mírových operací OSN (1995-2006)...174 // Tabulka č. 33: Odlišnost mezinárodních aktérů...186 // Tabulka č. 34: Index schopnosti válčit...192 // Tabulka č. 35: Národy v současných státech... 208 // Tabulka č. 36: Počet mezinárodních organizací...214 // Tabulka č. 37: Orgány a organizace OSN...220 // Tabulka č. 38: Chronologie západoevropské integrace...222 // Tabulka č. 39: Největší nadnárodní korporace a vybrané státy (2005)... 233 // Tabulka č. 40: Zdroje síly při jednání hostitelského státu a nadnárodní korporace...234 // Tabulka č. 41: Přímé zahraniční investice (2002-2004)... 236 // Tabulka č. 42: Mezinárodní systém: státocentrický
a smíšený aktér...249 // Tabulka č. 43: Podíl jednotlivých skupin států na světovém HDP, // exportu a populaci (2005)... 251 // Tabulka č. 44: Zahraniční politika USA podle republikánské a demokratické strany 271 // Tabulka č. 45: Doktríny a strategie USA... 284 // Tabulka č. 46: Proměna povahy zahraniční politiky...297 // Tabulka č. 47: Chování mocenské elity v době krize...319 // Tabulka č. 48: Racionalita v zahraniční politice...325 // Tabulka č. 49: Ekonomické sankce podle typu aktérů a cílů...364 // Tabulka č. 50: Principy spravedlivé války...387 // Tabulka č. 51: Zájmové osoby UNHCR (2005)... 397 // Tabulka č. 52: Největší skupiny běženců (2004)... 397 // Tabulka č. 53: Oficiální rozvojová pomoc zemí OECD (2004)... 408 // Tabulka č. 54: Vítězové soutěže o zahraniční pomoc USA...410 // Tabulka č. 55: Cíle donátorů při dvoustranné ekonomické pomoci...410 // Tabulka č. 56: Teroristické útoky ve světě (2005)... 432 // Tabulka č. 57: Suroviny a konflikty...444 // 8 // Tabulka č. 58: Největší vývozci a dovozci zbrani (2001-2005)... 447 // Tabulka č. 59: Mezistátní války podle typu aktérů (1945-1988)... 447 // Tabulka č. 60: Počty testů jaderných zbraní (1945-2006)... 452 // Tabulka č. 61: Státy s největšími vojenskými výdaji (2005)... 454 // Tabulka č. 62: Vojenské výdaje podle mezinárodních organizací a příjmových skupin // (1996-2005)... 455 // Tabulka č. 63: Války mezi
státy (1816-1988)... 458 // Tabulka č. 64: Frekvence sporných témat ústících ve válku...459 // Tabulka č. 65: Jaderné zásoby velmocí (2006)... 462 // Tabulka č. 66: Strategické nosiče velmocí (2006)... 465 // Tabulka č. 67: Strategická triáda USA a Ruska...465 // Tabulka č. 68: Občanské války (1816-1988)... 477 // Tabulka č. 69: Občanské války a intervence (1945-1989)... 477 // Tabulka č. 70: Válečné milénium...479 // Tabulka č. 71: Smlouvy o omezení strategických zbraní... 489 // Tabulka č. 72: Hlavní multilaterální dohody o kontrole zbrojení...489 // Tabulka č. 73: Hlavní dohody o kontrole zbrojení mezi USA a Ruskem // (SSSR a státy SNS)... 491 // Tabulka č. 74: Ideologické rozdíly... 518 // Tabulka č. 75: Závislost USA na dovozu surovin...597 // Tabulka č. 76: Teorie mezinárodní politiky...640 // Tabulka č. 77: Hlavní ozbrojené konflikty (1990-2005)... 648 // Tabulka č. 78: Představy o budoucnosti světové politiky...650 // Tabulka č. 79: Americký vojenský personál v zahraničí (1985-2005)... 651 // Tabulka č. 80: Změna bezpečnostního prostředí USA... 656 // SCHÉMATA // Schéma č. 1: Vnitrostátní politický systém... 19 // Schéma č. 2: Světový politický systém... 21 // Schéma č. 3: Bi-polycentrismus od 70. let do konce studené války...110 // Schéma č. 4: Změna rovnováhy a riziko války...132 // Schéma č. 5: Konflikt-krize-válka... 143 // Schéma č. 6: Vztah intenzity a fáze konfliktu
k nástrojům řešení... 145 // Schéma č. 7: Mocenská pyramida ve světovém politickém systému... 155 // Schéma č. 8: Multipolámí systém evropského koncertu...158 // Schéma č. 9: Idea kolektivní bezpečnosti...169 // Schéma č. 10: „Kolektivní bezpečnost“ jako konflikt aliancí... 175 // Schéma č. 11: Světový stát...179 // Schéma č. 12: Počet států... 199 // Schéma č. 13: Klasifikace mezistátních organizací...215 // Schéma č. 14: Politicko-bezpečnostní architektura Evropy...215 // Schéma č. 15: Hlavní orgány OSN...219 // Schéma č. 16: Typy regionální integrace...229 // Schéma č. 17: Typy mezinárodních sítí...249 // Schéma č. 18: Struktura národních zájmů...268 // 9 // Schéma č. 19: Struktura ministerstva zahraničních věcí USA... 294 // Schéma č. 20: Rozhodování o zahraničněpolitických otázkách v Ruské federaci...296 // Schéma č. 21: Rozhodovací politické pole...309 // Schéma č. 22: „Černá skříňka“ rozhodovacího procesu...313 // Schéma č. 23: Faktory rozhodování v zahraniční politice... 323 // Schéma č. 24: Bezpečnostní dilema jako hra... 327 // Schéma č. 25: Formální uspořádání vyjednávání...343 // Schéma č. 26: Členění diplomatických tříd a hodností...352 // Schéma č. 27: Civilní a vojenská struktura NATO...358 // Schéma č. 28: Kapacita jaderných náloží...462 // Schéma č. 29: Vztahy ideologií...520 // Schéma č. 30: Struktura politické geografie
Friedricha Ratzela...526 // Schéma č. 31: Převzetí a transformace Ratzelovy koncepee do nacistické ideologie...528 // Schéma č. 32: Funkcionální integrace ... 586 // Schéma č. 33: Svět mezi realismem a komplexní závislostí... 596 // Schéma č. 34: Stát jako aktér...609 // Schéma č. 35: Vztahy v systému...627 // Schéma č. 36: Matice hry s identickými zájmy...631 // Schéma č. 37: Matice hry s protikladnými zájmy...632 // Schéma č. 38: Matice hry se smíšenými zájmy...633 // Schéma č. 39: Vězňovo dilema...634 // Schéma č. 40: Hra na kuře...635 // GRAFY // Grafč. 1: Kolísání přírůstku světových vojenských výdajů (1951-1988)... 101 // Grafč. 2: Sovětsko-americké vztahy...103 // Grafč. 3: Počet vládních a nevládních organizací (1900-2001)... 121 // Graf č. 4: Typy a vývoj konfliktů (1945-2003)...146 // Graf č. 5: Počet konfliktů ve světě (2004 a 2005)... 146 // Graf č. 6: Možné interakce při růstu počtu států... 159 // Graf č. 7: Pravděpodobnost a důsledky války v různých strukturách...162 // Grafč. 8: Počet obyvatel světa...201 // Grafč. 9: Růst počtu členských států OSN... 217 // Grafč. 10: Indiferenční mapa volby „děla, nebo máslo“...280 // Graf č. 11: Triumf obchodu nad rozvojovou pomocí...409 // Graf č. 12: Korelace mezi dodávkami zbraní a kooperací adresáta s dodavatelem...411 // Grafč. 13: Akty mezinárodního terorismu (1975-2003)... 430 // Grafč. 14: Vývoj životních
podmínek v různých regionech (1975-2004)... 566 // Graf č. 15: Ziskový vektor hry s identickými zájmy...630 // Grafč. 16: Ziskový vektor hry s protikladnými zájmy...631 // Graf č. 17: Ziskový vektor hry se smíšenými zájmy...633 // Grafč. 18: Regionální rozložení hlavních konfliktů... 648 // Grafč. 19: Prognóza vývoje vojenských výdajů ČLR (2003-2025)... 654 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC