Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Brno : Jota, 1993

objednat
ISBN 80-85617-10-2
000063656
Rekat.
Obsah // Úvodem - 7 // LETOPISY ZEMĚ MORAVSKÉ - 25 // 1/Slovanské osídlení Moravy, Sámova říše. Raně středověké království Moravanů - Velká Morava Úpadek Moravského království - 27 // 2/Morava, Polsko a Čechy. Obsazení a rozdělení Moravského království českými vévody - 38. // 3/ Morava markrabství Římské říše a v dynastickém soustátí s Čechami - 43 // 4/ Moravské markrabství v soustátí Koruny Českého království - 56 5/ Moravské markrabství stavovskou republikou v Koruně Království českého a v Koruny Království uherského V konfederaci s Uhrami a Rakousy i s Čechami, Slezskem a Lužicemi - 68 6/Moravské markrabství v soustátí Koruny Českého království a habsburské Rakouské monarchie -110 7/ Moravské markrabství ve státním systému Rakouského mocnářství - 130 8/ Moravské markrabství v soustátí Rakouské monarchie za národního obrození - 136 9/Moravské markrabství v soustátí Rakouské monarchie a snahy o obnovení Koruny Českého království -152 10/Morava - Moravskoslezská země v rámci Československé republiky. Počátky úsilí o restituci samosprávného postavení Moravy a Slezska -161 Obrazová příloha I - VII - 168 // Přehled moravských vladařů - 177 Moravian Annals - 181 Výběr hlavní bibliografie - 184

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC