Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Economia, 1991
185 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-85378-01-9 (brož.)
Knižnice Hospodářských novin
Obsahuje bibliografii
000063683
Kapitola 1. PŘEDMĚT A METODA 2 // 1.1. Ekonomie je interdisciplinární věda 2 // 12. Pozitivní ekonomie 2 // U. Normativní ekonomie 2 // 1.4. Dvě základní roviny zkoumání 2 // 1.5. Dvojí pojetí ekonomického myšlení 3 // 1.6. Předmět zkoumání 3 // 1.7. Metody zkoumání // 1.8. Ekonomické zákony // Kapitola 2. EKONOMIE A EKONOMIKA 5 // 2.1. Ekonomické myšlení a ekonomická praxe 5 // 22. Ekonomie usnadňuje lidem život 5 // 23. Ekonomie a hospodářská politika 6 // 2.4. Ekonomický pokrok 7 v // 2.5. Ekonomické cíle 7 // 2.6. Cíle hospodářské politiky v keynesiánském pojetí 8 // 2.7. Cíle hospodářské politiky v neokiasickém pojetí 8 // 2.8. Nositelé hospodářské politiky 9 // 2.9. Nástroje hospodářské politiky 9 // Kapitola 3. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EKONOMIE 10 // 3.1. Lidské touhy a bohatství I 10 // 33. Komodity * 10 // 33. Specializace a směna 10 // 3.5. Ekonomický problém: Co, jak, pro koho 11 // Kapitola 4. DVA ZPŮSOBY EKONOMICKÉ KOORDINACE 12 // 4.1. Model státní vertikální koordinace 12 // 43. Centrální plánování 12 // 43. Postavení čs. ekonomiky ve světě 14 // 4.4. Kritika centralistického modelu řízení 16 // Kapitola 5. TRŽNÍ MECHANISMUS - ÚVODNÍ POHLED 18 // 5.1. Nenahraditelnost trhu // 53. Formy konkurence 18 // 53. Administrativní monopol 19 // 5.4. Trhy výrobce a spotřebitele 20 // 5.5. Trh spotřebních a kapitálových statků 20 // 5.6. Cenový systém 20 // 5.7. Schéma tržního mechanismu 21 // 5.8. Tržní mechanismus - limity a problémy 21 // 5.9. Externality 22 // 5.10. Kritika trhu 22 // 5.11. Struktura trhu 23 // Kapitola 6. RADIKÁLNÍ EKONOMICKÁ REFORMA 25 // 6.1. Základní kroky radikálni reformy // 6.2. Vlastnictví 26 // 6.3. Soukromý sektor // 6.4. Státní sektor 27 // 6.5 Proces privatizace 2S // 6.6. Vymezení základního jmění 30 //
6.7. ESOP - Emloyee stock ownership plan 30 // 6.8. Protiinflační politika 31 // 6.9. Reforma bankovního systému 32 // 6.10. Liberalizace cen 33 // 6.11. Fiskální politika // 6.12. Daňová soustava 34 // 6.13. Politika zaměstnanosti a sociální politika 34 // 6.14. Strukturální politika 35 // 6.15. Ekologická politika 35 // 6.16. Vědecká politika 36 // 6.17. Vnější ekonomické vztahy 36 // 6.18. Závěry k ekonomické reformě 36 // Kapitola 7. VÝROBA, VZÁCNOST A ALOKACE ZDROJŮ 37 // 7.1. Vzácnost a volba (výběr) 37 // 72. Ekonomické zdroje 38 // 73. Křivka výrobních možností 39 // 7.4. Ekonomický růst: posun KVM 42 // 7.5. Efekt ze specializace // Kapitola 8. POPTÁVKA A NABÍDKA 46 // 8.1. Rovnováha poptávky a nabídky 48 // 8.2. Posun křivky poptávky (D) 48 // 8.3. Posun křivky nabídky (S) 50 // 8.4. Cenová pružnost poptávky 52 // 8.5. Varianty pružnosti poptávky 53 // 8.6. Cenová pružnost nabídky 56 // Kapitola 9. ANALÝZA POPTÁVKY 58 // 9.1. Předpoklady křivky poptávky 59 // 93. Rovnováha spotřebitele 60 // 93. Paradox hodnoty 60 // 9.4. Jak na spotřebitele působí pohyb ceny? 61 // 9.5. Normální ekonomická situace 62 // 9.6. Ekonomické katastrofy 63 // 9.7. Rozšíření teorie poptávky 63 // 9.8. Teorie chování spotřebitele 64 // 9.9. Indiferenční mapa 65 // 9.10. Omezení důchodem 66 // 9.11. Substituční a důchodový efekt 67 // Kapitola 10. ANALÝZA NABÍDKY 69 // 10.1. Nabídka v situaci dokonalé soutěže v krátkém období 69 // 102. Produkční funkce // 103. Celkový, průměrný a marginálni produkt // 10.4. Náklady v krátkém období 103. Křivka nabídky // 10.6. Náklady firmy v dlouhém období // 10.7. Křivka minimálních dosažitelných nákladu // 10.8. Funkce dokonalé konkurence // 10.9. Křivka nabídky v dlouhém období 82 // 10.10. Dlouhodobá produkční funkce //
10.11. Maximalizace zisku // 10.12. Ekonomická efektivnost 87 // 10.13 Jak funguje trh dokonalé konkurence 87 // 10.14. Technická a dynamická efektivnost // 10.15. Rizika a nejistoty 88// 10.16. Spekulace ľ 89 // 10.17. Pojištění 89 // 10.18. Popis efektivnosti pomocí křivky výrobních možností (KVM) 90 // Kapitola 11. MONOPOL, OLIGOPOL A NEDOKONALE KONKURENČNÍ TRHY 92 // 11.1 Přirozený monopol 93 // 113. Jakou cenu volí monopol 95 // 11.4. Reálný soudobý trh 98 // 11.5. Velikost oligopolů 98 // 11.6. Cenová strategie oligopolů 99 // 11.7. Cenové vůdcovství 99 // 11.8. Bariéry vstupu do odvětví 100 // 11.9. Monopolistická konkurence 100 // Kapitola 12. TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ 102 // 12.1. Jak se vytvářejí ceny výrobních faktorů 102 // 122. Substituce výrobních faktorů 102 // Kapitola 13. ROZDĚLOVANÍ DŮCHODŮ 104 // 13.1. Důchody a bohatství 104 // 13.2. Nerovnost 105 // 133. Trh práce dokonalé konkurence 105 // 13.4. Poptávka po práci a produktivita práce 106 // 13.5. Nabídka práce 108 // 13.4. Soudobý trh práce 109 // 13.5. Odbory 109 // 13.6. Stávky 110 // Kapitola 14. DŮCHOD Z KAPITÁLU 111 // 14.1. Lidský kapitál // 142. Zdroje kapitálu // 142. Akciový kapitál // 14.4. Kdo ovládá korporace // 14.5. Trh cenných papírů // 14.6. Zemědělská renta 116 // Kapitola 15. ZÁKLADNÍ POJMY A PROBLÉMY MAKROEKONOMIE 118 // 15.1. Makroekonomie a mikroekonomie - kde hledat dělící čáru? 118 // 15.2. Definice makroekonomie // 15.3. Pluralita makroekonomických teorií. // 15.4. Alternativní přístupy k makroekonomii // 15.5. Neoklasický či monetaristický přístup // 15.6. Keynesiánský přístup 120 // 15.7. Marxistický přístup 121 // 15.8. Alternativní přístupy a hodnotové soudy 122 // Kapitola 16. // AGREGÁTNÍ NABÍDKA A AGREGÁTNÍ POPTÁVKA 123 // 16.1. Agregátní nabídka //
16.2. Agregátní poptávka 125 // Makroekonomická rovnováha 125 // Kapitola 17. // MĚŘENÍ VÝKONNOSTI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 127 // 17.1. Dvě metody zjišťování hrubého národního produktu 127 // 172. Hrubý národní produkt a národní důchod 129 // 172. Srovnání našich dosavadních agregátů s agregáty GNP a NI 130 // 17.4. Mezinárodní srovnávání 131 // 17.5. Nominální a reálný GNP či GDP 132 // 17.6. Čistý ekonomický blahobyt (NEW) 133 // 17.7. Osobní důchod a disponibilní důchod // 17.8. Potenciální a skutečný GNP 135 // Kapitola 18. PENÍZE A BANKOVNICTVÍ 136 // 18.1. Vývoj peněz // // 182. Peníze a jejich povaha 182. Teorie preference likvidity // 18.4. Funkce peněz // 18.5. Plnohodnotné peníze a peníze s nuceným oběhem // 18.6. Agregátní poptávka po penězích.. // // 18.7. Monetaristické pojetí agregátní poptávky po penězích // 18.8. Keynesiánské pojetí poptávky po penězích // 18.9. Agregátní nabídka peněz - monetaristický přístup // 18.10. Nabídka peněz v keynesiánském pojetí // 18.11. Trh peněz a úrokové míry v monetaristickém pojetí // 18.12. Trh peněz v keynesiánském pojetí // 18.13. Rovnováha na trhu peněz // 18.14. Bankovní soustava // 18.15. Centrální banka a její regulační nástroje // 18.16. Komerční banky a jejich fungování // 18.17. Tvorba depozitních bankovních peněz a povinné minimální rezervy 145 // Kapitola 19. // Hospodářský růst, cyklus, nezaměstnanost a inflace 146 // 19.1. Hospodářský růst 146 // 192. Základní přístupy k hospodářskému růstu v soudobé makroekonomii 146 // 19.3. Keynesiánský přístup k hospodářskému růstu -147 // 19.4. Neoklasický přístup k hospodářskému růstu 147 // 19.5. Hospodářský cyklus a jeho fáze 148 // 19.6. Keynesiánská teorie hospodářského cyklu 150 //
19.7. Sklon ke spotřebě a sklon k úsporám 151 // 19.8. Investice a mezní efektivnost kapitálu 151 // 19.9. Akcelerátor a multiplikátor 152 // 19.10. Monetaristický přístup k hospodářskému cyklu 152 // 19.11. Deflační mezera a nezaměstnanost 153 // 19.12. Nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti 153 // 19.13. Příčiny existence nezaměstnanosti v tržní ekonomice 154 // 19.14. Přirozená míra nezaměstnanosti 155 // 19.15. Inflace 156 // 19.16. Inflační mezera // // .157 // 19.17. Inflace tažená poptávkou 157 // 19.18. Inflace tlačená náklady 158 // 19.19. Setrvačná inflace a problém inflačních očekávání 159 // 1920. Stagflace 159 // Kapitola 20. // MAKROEKONOMICKÁ STABILIZAČNÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 161 // 20.1. Poptávková a nabídková orientace hospodářské politiky 161 // 20.2. Keynesiánský a monetaristický přístup k hospodářské politice 162 // 20.3. Státní rozpočet jako nástroj hospodářské politiky 163 // 20.4. Rozpočtová politika 164 // 20.5. Peněžní a úvěrová politika 165 // 20.6. Důchodová politika 166 // Kapitola 21. TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU // 21.1. Efekty z mezinárodního obchodu // 21.2. Teorie komparativních výhod // 213. Vliv zahraničního obchodu na domácí trh 21.4. Obchodní politika // 21.5. Cla // 21.6. Jiná omezení v zahraničním obchodě.. // 21.7. Volný obchod // 21.8. Otevřená ekonomika // 21.9. Cenový systém světového trhu // 21.10. Mezinárodní peněžní soustava // 21.11. Úvěrová funkce devizového trhu // 21.12. Měnový kurs // 21.13. Platební bilance // 21.13 a) Mezinárodní měnový fond /MMF/ // 21.14. Světová banka /SB/ // 21.15. Special drawing rights /SDR/ // 21.16. Transfer kapitálu // Kapitola 22. MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE // 22.1 Historie snah o MEI // 22.2. Teorie MEI // 22.3. Československá cesta do Evropy //
Kapitola 23. SVĚTOVÁ EKONOMIKA // 23.1. Pojem světové ekonomiky // 23.2. Rysy světové ekonomiky // 23.3. Stratifikace světové ekonomiky // 23.4 Rozvojové země
(OCoLC)39577690
cnb000062624

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC