Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
266 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0364-5 (váz.)
Expert (Grada)
Obálkový podnázev: praktická výkladová encyklopedie
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 255-257
Marketing - slovníky výkladové
Obchod mezinárodní - slovníky výkladové
000063781
Úvod ...11 // Aukce ...12 // Bankovní záruka ...13 // Burzy ...15 // Celní řízení v zahraničním obchodě ...17 // Průběh celního řízení a celní doklady ...17 // Celně schválené určení ...19 // Celní dluh ...20 // Cena v zahraničním obchodě ...22 // CzechTrade - Česká agentura na podporu obchodu ...24 // Asistenční služby CzechTrade ...24 // Podpora malých a středních podniků ...25 // Daně v zahraničním obchodě ...27 // Dodací lhůta ...30 // Dodací podmínky ...31 // Incoterms ...31 // EXW, Ze závodu (ujednané místo) ...32 // FCA, Vyplaceně dopravci (ujednané místo) ...32 // FAS, Vyplaceně к boku lodi (ujednaný přístav nalodění) ...33 // FOB, Vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění) ...33 // CFR, Výlohy a dopravné placeny (ujednaný přístav určení) ...33 // CIF, Výlohy, pojistné, dopravné placeny (ujednaný přístav určení) ...33 // CPT, Dopravné placeno do (ujednané místo určení) ...33 // CIP, Dopravné a pojistné placeno do (ujednané místo určení) ...34 // DAF, S dodáním na hranici (ujednané místo) ...34 // DEQ, S dodáním z nábřeží (clo placeno) (ujednaný přístav určení) ...34 // DES, S dodáním z lodi (ujednaný přístav určení) ...34 // DDU, S dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení) ...34 // DDP, S dodáním clo placeno (ujednané místo určení) ...34 // American Foreign Trade Definition ...35 // Dokumentární akreditiv ...36 // Druhy dokumentárních akreditivů ...37 // Dokumentární inkaso ...39 // Dokumenty v zahraničním obchodě ...41 // Obchodní faktura, konzulární faktura, celní faktura ...41 // Přepravní dokumenty ...42 // Pojistné dokumenty ...42 // Balící list, vážní list ...42 // Osvědčení o původu zboží ...43 // Další dokumenty ...43 // Euro ...44 // Faktoring ...45 // Forfaiting ...48 // Chování spotřebitele ...51 //
Internet a mezinárodní marketing ...53 // Elektronické obchodování ...57 // Kapitálově náročné vstupy podniku na zahraniční trhy ...59 // Fúze, akvizice, investice na zelené louce ...59 // Společný podnik ...60 // Faktory rozhodování o kapitálovém vstupu na zahraniční trh ...61 // Koncepce mezinárodního marketingu ...62 // Vývozní marketing ...62 // Globální marketing ...62 // Interkulturální marketing ...63 // Konkurenční strategie v mezinárodním podnikání ...65 // Strategie širokého pronikání na trh ...65 // Strategie diferenciace ...65 // Strategie úzké specializace ...65 // Strategie vedoucí firmy na trhu ...66 // Strategie druhé největší firmy na trhu ...66 // Strategie firem, které napodobují velké firmy ...66 // Strategie firem, které se zaměřují na mikrosegmenty ...67 // Kontejnerizace a paletizace ...68 // Druhy kontejnerů ...69 // Kontrolní služby v mezinárodním obchodě ...72 // Kulturní faktory v mezinárodním marketingu ...74 // Kupní chování organizací ...78 // Kupní chování státu a státních institucí ...79 // Nákupní rozhodovací proces organizací ...79 // Kupní smlouva v mezinárodním obchodě ...82 // Všeobecné prodejní podmínky ...84 // Leasing ...86 // Letecká přeprava ...87 // Mezinárodní instituce v letecké přepravě ...89 // Marketingový mix ...91 // Media brief ...93 // Mezinárodní cenová politika ...95 // Proces tvorby ceny ...96 // Metody tvorby cen ...96 // Cenové strategie ...97 // Cenové strategie v průběhu životního cyklu výrobku ...99 // Aspekty mezinárodní tvorby cen ...100 // Mezinárodní distribuční politika ...104 // Distribuční cesty a distribuční mezičlánky ...105 // Distribuce spotřebních předmětů a výrobních prostředků ...106 // Distribuční strategie ...107 // Organizace distribučních cest ...108 //
Vývojové trendy v mezinárodní distribuci ...110 // Mezinárodní komunikační politika ...113 // Komunikační proces ...114 // Formy komunikace ...115 // Komunikační mix ...116 // Řízení mezinárodní marketingové komunikace ...119Mezinárodní marketing ...121 // Mezinárodní marketingové plánování ...123 // Náležitosti mezinárodního marketingového plánu ...123 // Mezinárodní marketingový výzkum ...125 // Druhy mezinárodního marketingového výzkumu ...125 // Panely prodejen ...126 // Spotřebitelské panely, panely domácností ...126 // Omnibusové výzkumy ...127 // Kvantitativní metody výzkumu ...127 // Kvalitativní metody výzkumu ...128 // Mezinárodní silniční přeprava ...130 // Mezinárodní smlouvy v silniční přepravě ...130 // Bilaterální dohody o mezinárodní silniční dopravě, zahraniční vstupní povolení..131 // Přepravní vztahy a přepravní smlouva (International Transport Contract) ...132 // Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí ...134 // Mezinárodní silniční přeprava zboží pod kontrolovanou teplotou ...134 // Mezinárodní instituce v mezinárodní silniční dopravě ...135 // Mezinárodní výrobková politika ...137 // Výrobek ...137 // Klasifikace výrobků ...138 // Výrobkový mix ...138 // Značková politika ...139 // Balení a značení výrobku ...141 // Tvorba a zavádění nových výrobků ...142 // Model kupního chování spotřebitele a nákupní rozhodovací proces ...144 // Model kupního chování ...144 // Nákupní rozhodovací proces ...145 // Námořní přeprava ...147 // Liniová přeprava ...148 // Trampová přeprava ...148 // Dokumenty používané v námořní přepravě ...149 // Mezinárodní úmluvy v námořní přepravě ...151 // Nehmotné statky ...153 // Licence ...153 // Licenční smlouva ...154 //
Patent, užitný vzor, průmyslový vzor ...155 // Ochranná známka ...156 // Know-how ...157 // Obchodní politika ...159 // PEST analýza ...162 // Politické a právní prostředí ...162 // Ekonomické prostředí ...162 // Sociální a kulturní prostředí ...163 // Technologické prostředí ...165 // Platební podmínky ...166 // Pojištění ...168 // Pojištění zahraničních přeprav zásilek ...168 // Anglický systém přepravního pojištění ...170 // Pojištění teritoriálních rizik ...171 // Pojištění úvěrových rizik ...171Pojištění potvrzeného akreditivu ...172 // Pojištění dokumentárního inkasa ...172 // Pojištění investic českých právnických osob v zahraniční ...172 // Pojištění odpovědnosti za škodu ...172 // Pojištění výstav a veletrhů ...173 // Portfolio analýza ...174 // Model BCG ...174 // Model GE ...175 // Positioning v mezinárodním prostředí ...177 // Mapa vnímání ...178 // Průmyslový marketing v mezinárodním prostředí ...180 // Předmět kupní smlouvy ...182 // Psychologické faktory v mezinárodním marketingu ...185 // Rizika mezinárodního obchodu ...187 // Rizika tržní ...189 // Rizika komerční ...190 // Rizika přepravní ...192 // Rizika teritoriální ...192 // Riziko kurzové ...193 // Růstové strategie v mezinárodním prostředí ...196 // Strategie intenzivního růstu ...196 // Externí (integrační) růstové strategie ...196 // Diverzifikační růstové strategie ...197 // Segmentace mezinárodních trhů ...198 // Segmentační kritéria ...198 // Segmentační strategie ...199 // Výběr cílového trhu ...199 // Skladovací služby ...201 // Druhy skladů ...201 // Smluvní úprava skladovacích operací ...203 // Služby v mezinárodním marketingu ...207 // Směnka cizí, směnka vlastní ...209 // Sociální faktory v mezinárodním marketingu ...212 //
Společná havárie ...214 // Světová obchodní organizace ...216 // Šek ...219 // Úvěry v zahraničním obchodě ...221 // Dodavatelský úvěr ...221 // Finanční úvěr a bankovní úvěr ...222 // Vstup podniku na zahraniční trhy formami nenáročnými na kapitálové investice ...225 // Licenční obchody ...225 // Franchising ...228 // Smlouva o řízení ...230 // Zušlechťovací operace ...230 // Výrobní kooperace ...230 // Vývozní a dovozní operace ...232 // Prostřednické vztahy ...232 // Smlouvy o výhradním prodeji - výhradní distribuce ...232 // Obchodní zástupce ...233Komisionár ...234 // Mandatář ...235 // Piggyback ...235 // Přímý vývoz ...235 // Zvláštní obchodní operace ...237 // Kompenzace ...238 // Protinákup ...239 // Buy-back a Production Sharing ...240 // Switch ...241 // Offset ...242 // Offsetová politika ČR ...243 // Železniční přeprava ...245 // Mezinárodní organizace a úmluvy v železniční přepravě ...245 // Úmluva COTIF ...246 // Organizace OTIF ...246 // Organizace pro spolupráci železnic - OSŽD ...247 // Druhy mezinárodní železniční přepravy a používané dokumenty ...247 // Mezinárodní přeprava vozových zásilek ...247 // Přednostní (segregované) přepravy ...249 // Mezinárodní přeprava kusových zásilek ...249 // Mezinárodní přeprava spěšnin ...250 // Přepravy vyžadující zvláštní režim ...250 // Životní cyklus výrobku ...252 // Literatura ...255 // Rejstřík ...258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC