Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(20.6) Půjčeno:432x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
218 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2781-3 (brož.)
Psyché
1. dotisk 2009, 2. dotisk 2010
Obsahuje bibliografii na s. 203-214 a rejstřík
000063808
TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÁKLADNÍ POJMY -- SOCIÁLNI PATOLOGIE A DEVIACE -- Sociální deviace a sociální patologie -- Sociální patologie z pohledu vědních disciplín -- Souhrn -- NORMALITA A ABNORMALITA -- Norma a konformita -- Vymezení normality, vybraná pojetí -- Souhrn -- ZDROJE A PŘÍČINY -- SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A DEVIACE -- Etiologie sociálně patologických jevů a chování -- Teorie zdrojů sociální patologie -- Souhrn -- PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ -- AGRESIVITA A NÁSILÍ -- Vymezení agresivity a násilí -- z pohledu sociální patologie -- Druhy agresivity -- Příčiny agresivity a násilí -- Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím -- Prevence a možnosti eliminace agresivity -- Souhrn -- SUICIDÁLNÍ JEDNÁNÍ -- Úvod do problematiky suicidality -- Motivace suicidálního jednání -- Způsoby provedení suicidia -- Příčiny suicidálního jednání -- Postoj společnosti, možnosti řešení -- a prevence suicidality -- Sebepoškozování -- Souhrn -- ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK -- Psychoaktivní látky -- Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním -- psychoaktivních látek -- Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti -- na psychoaktivních látkách -- Závislost a škodlivé užívání alkoholu -- Závislost a škodlivé užívání vybraných -- nealkoholových látek -- Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence -- Souhrn -- NÁVYKOVÉ A IMPULZIVNÍ
PORUCHY -- Společné charakteristiky návykových -- a impulzivních poruch -- Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch -- Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy -- Důsledky návykových a impulzivních poruch -- Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch. Souhrn -- SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY SPOJENÉ -- S PROSTŘEDÍM RODINY -- Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje -- sociálně patologických jevů -- Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí. Syndrom týraného, zneužívaného -- a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) -- Psychická deprivace v dětství -- Rizikové faktory a sociální důsledky -- nevhodného působení rodiny -- Souhrn -- KRIMINALITA A DELIKVENCE -- Vymezení pojmů kriminalita a delikvence -- Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje -- kriminálního a delikventního chovaní -- Osobnostní charakteristiky delikventů -- Typologie delikventní subkultury -- Penitenciární proces a jeho zvláštnosti -- Možnosti práce s delikventní mi jedinci -- Práce se specifickými skupinami odsouzených -- Účinnost terapie práce s odsouzenými -- Souhrn

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC