Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(21.9) Půjčeno:457x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
218 s. : il., faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2781-3 (brož.)
Psyché
1. dotisk 2009, 2. dotisk 2010
Obsahuje bibliografii na s. 203-214 a rejstřík
000063808
TEORETICKÁ VÝCHODISKA ZÁKLADNÍ POJMY // SOCIÁLNI PATOLOGIE A DEVIACE // Sociální deviace a sociální patologie // Sociální patologie z pohledu vědních disciplín // Souhrn // NORMALITA A ABNORMALITA // Norma a konformita // Vymezení normality, vybraná pojetí // Souhrn // ZDROJE A PŘÍČINY // SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A DEVIACE // Etiologie sociálně patologických jevů a chování // Teorie zdrojů sociální patologie // Souhrn // PROBLEMATIKA ZÁVAŽNÝCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ // AGRESIVITA A NÁSILÍ // Vymezení agresivity a násilí // z pohledu sociální patologie // Druhy agresivity // Příčiny agresivity a násilí // Sociální aspekty spojené s agresivitou a násilím // Prevence a možnosti eliminace agresivity // Souhrn // SUICIDÁLNÍ JEDNÁNÍ // Úvod do problematiky suicidality // Motivace suicidálního jednání // Způsoby provedení suicidia // Příčiny suicidálního jednání // Postoj společnosti, možnosti řešení // a prevence suicidality // Sebepoškozování // Souhrn // ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK // Psychoaktivní látky // Poruchy vyvolané v souvislosti se zneužíváním // psychoaktivních látek // Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti // na psychoaktivních látkách // Závislost a škodlivé užívání alkoholu // Závislost a škodlivé užívání vybraných // nealkoholových látek // Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence // Souhrn //
NÁVYKOVÉ A IMPULZIVNÍ PORUCHY // Společné charakteristiky návykových a impulzivních poruch // Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch // Jednotlivé návykové a impulzivní poruchy // Důsledky návykových a impulzivních poruch // Možnosti léčby návykových a impulzivních poruch. Souhrn // SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY SPOJENÉ // S PROSTŘEDÍM RODINY // Rodina jako zdroj vzniku a rozvoje // sociálně patologických jevů // Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí. Syndrom týraného, zneužívaného // a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) // Psychická deprivace v dětství // Rizikové faktory a sociální důsledky // nevhodného působení rodiny // Souhrn // KRIMINALITA A DELIKVENCE // Vymezení pojmů kriminalita a delikvence // Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje // kriminálního a delikventního chovaní // Osobnostní charakteristiky delikventů // Typologie delikventní subkultury // Penitenciární proces a jeho zvláštnosti // Možnosti práce s delikventní mi jedinci // Práce se specifickými skupinami odsouzených // Účinnost terapie práce s odsouzenými // Souhrn

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC