Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1991
461 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-03-00530-2
000063861
Rekat.
OBSAH // Úvod... 8 // 1. § 1 Španělská výslovnost a pravopis... 9 // • Cviěení...16 // 2. § 2 Základní struktura výpovědi — § 3 Determinanty jmenné složky — // § 4 Determinanty slovesné složky...18 // • Cvičení I ...23 // La llegada...30 // • Cvičení II...33 // 3. § 5 Jednotné číslo — množné číslo — § 6 Zařazení předmětu slovesného // děje do výpovědi...35 // • Cvičení I 41 // En el hotel — Un anuncio ...49 // Konverzační obraty: pozdravy, poděkování...52 // • Cvičení II...52 // 4. § 7 Minulost — přítomnost — § 8 Přechylování...56 // • Cvičení I...59 // En el restaurante — Un anuncio...69 // Konverzační obraty: v restauraci...72 // • Cvičení II ...72 // 5. § 9 Bližší určení jmenných a slovesných složek — § 10 Sloveso „být“ // (ser — estar) a vyjádření pojmu „je“ (es — esta — hay)...75 // • Cvičení I...79 // Por la maňana — Teléfonos urgentes...87 // Konverzační obraty: zdraví...89 // • Cvičení II...90 // 6. § 11 Vztahy vyjadřované zvratnými zájmeny — § 12 Vyjádření současnosti, průběhu a trvání dějů gerundiální vazbou...93 // • Cvičení I ...96 // El eneuentro en el hotel — Letreros ? avisos... 104 // Konverzační obraty: udávání času...107 // • Cvičení II...108 // § 13 Základní časové roviny — § 14 Osobní a neosobní vyjadřování — // § 15 Slovesa se změnou kmenové samohlásky (e — ie)...112
// • Cvičení I...115 // íCómo pasar esta noche? — Un anuncio...126 // Konverzační obraty: divadlo, kino...129 // • Cvičení II...130 5 // 8. § 16 Zvratná zájmena — osobní zájmena — § 17 Obměny ve vyjadřování minulosti — § 18 Slovesa se změnou kmenové samohlásky (o — // ue; e — ie — i)...133 // • Cvičení I...138 // Hablando de negocios — Tarjetas de visita...149 // Konverzační obraty: zvolání, omluvy...152 // • Cvičení II...152 // 9. § 19 Vyjádření prostého minulého děje a průběhu děje v minulosti // § 20 Zájmenné vyjádření několika předmětů — § 21 Nepravidelnosti španělských sloves (decir, hacer, oír, traer)...156 // • Cvičení I...160 // La vado ? planchado — Cuenta...172 // Konverzační obraty: služby ...175 // • Cvičení II...176 // 10. § 22 Vyjádření rovnosti a nerovnosti— § 23 Minulost a předminulost— // § 24 Nepravidelnosti španělských sloves (saber, conocer)...179 // . Cvičení I...184 // En la playa — San Sebastián...193 // Konverzační obraty: počasí...198 // • Cvičení II...198 // 11. § 25 Zařazení přídavných jmen ve větném kontextu — § 26 Obměny ve vyjadřování budoucnosti — § 27 Zařazení číslovek do výpovědi — // § 28 Nepravidelnosti španělských sloves (producir) ...202 // • Cvičení I...207 // De compras — Letreros en las tiendas...214 // Konverzační obraty: při nákupu...217 // • Cvičení II...217 // 12. § 29 Stupně
reálnosti děje: indikativ — kondicionál — § 30 Vyjádření // současnosti, předčasnosti a následnosti v mezivětných vztazích — § 31 Zastoupení podstatných jmen zájmeny a členem...221 // • Cvičení I...226 // Visita a la fábrica — Alimentación...236 // Konverzační obraty: přitakání, souhlas ...239 // • Cvičení II...239 // 13. § 32 Činný rod — trpný rod — § 33 Osobní zájmena samostatná — // § 34 Nepravidelnosti španělských sloves (caer)...242 // • Cvičení I...244 // Un accidente — El hombre de la moto...251 // Konverzační obraty: u benzínové pumpy...255 // • Cvičení II...256 // 14. § 35 Vyjádření přání, příkazu, zákazu — § 36 Pravopisné a výslovnostní změny španělských sloves (continuar, confiar)...259 // • Cvičení I...262 // El viaje ??? avion — Agencia de viajes...274 // Konverzační obraty: na letišti...278 // . CvičeníII...278 // 15. § 37 Vyjádření možnosti, pochybnosti, úmyslu — § 38 Pravopisné // změny španělských sloves (contribuir)...281 // • Cvičení I...283 // Recepción en la Embajada de Checoslovaquia — Ceremonia en la Escuela Nacionál de Antropologia e Historia...291 // Konverzační obraty: studium a zkoušky...295 // • Cvičení II...295 // 16. § 39 Vyjádření pocitů — § 40 Zapojení subjunktivu do spojkových // vět — § 41 Nepravidelnosti slovesa caber...298 // • Cvičení I _...301 // Hablando de la Exposición de productos checoslovacos
— La Feria del // Hogar ...308 // Konverzační obraty: zvolání...312 // • CvičeníII...312 // 17. § 42 Využití časových variant subjunktivu ? vyjádření mezivětných // vztahů...! . 315 // • Cvičení I...317 // Tratando de las licencias de importación — Criticas al sistema bancario // chileno ...326 // Konverzační obraty: peníze...329 // • Cvičení II...330 // 18. § 43 Vyjádření podmínky — § 44 Vyjádření vztahů mezi větnými // členy pomocí vztažných zájmen...334 // • Cvičení I • • #...335 // De visita — México arqueológico...344 // Konverzační obraty: věk...347 // • Cvičení II...347 // 19. § 45 Vyjadřování různých forem průběhu děje — § 46 Infinitivní vazby — § 47 Nepravidelnosti španělských sloves {dormir, morir) . . 350 // • Cvičení I... // Una carta — Dialogo con el enfermo...362 // Korespondenční obraty: oslovení a zakončení v dopise...364 // • Cvičení II... // 20. § 48 Zeměpisná vlastní jména — § 49 Zařazení podstatných jmen do // výpovědi bez členu...’...368 // • Cvičení I... // Un cuestionario — Sobre la geografia...377 // Konverzační obraty: na poště...379 // • Cvičení II... // Mluvnické tabulky... // Španělsko-český slovníček... // Česko-španělský slovníček...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC