Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c1999
XIII,326 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-200-9 (brož.)
Ilustrovaný průvodce
Kancelář
Na první pokus
Rychle a jistě
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, rejstřík
MS Word for Windows 2000 (software) - příručky
000063909
Poděkování // Start I // Podívejte se na stranu 8. // Potřebujete vytisknou dokument? Podívejte se na stranu 24. // KAPITOLA 1 // 0 knize // Žádný strojový jazyk! Krátký přehled Co je nové to? // Slovo (či ivě) závěrem // KAPITOLA 2 // Jdeme no to // Microsoft Word na první pokus Vytvoření dokumentu Práce s existujícím dokumentem Oprava chyb Oprava textu // Přesunování nebo kopírování textu Tolik možných postupů Používání panelů nástrojů Nejužitečnější panely nástrojů programu Word Zdůraznění znaků Změna písma // Používání standardních stylů Vytištění dokumentu // s // KAPITOLA 3 // Vylepšení vzhledu vašeho dokumentu // --- Začít kdekoliv na stránce // Kouzla za oponou // Přizpůsobení odstavců // Odsazení odstavců Specifikace zarovnání odstavce Změna mezer mezi řádky Tvorba tabelačních zarážek // Novinka2000 // Novinka // Obsah v // Oblíbené ovoce: // (p Jablka p Pomeranče p Banány p Třešně p Hrozny // Kopírování formátování // Vytvoření číslovaného seznamu // Vytvoření vlastního číslovaného seznamu // Vytvoření seznamu s odrážkami // Vytvoření vlastního seznamu s odrážkami // Ohraničení odstavce // Vytvoření vlastního ohraničení odstavce // Dynamické nabídky a panely nástrojů programu Word // Nastavení rozměrů stránky // Formátování nezformátovaných dokumentů // Vytvářet různé typy odrážek se naučíte na straně 39. // KAPITOLA 4 // Korektury vašeho dokumentu // Zapnutí kontrolních nástrojů Oprava pravopisu Oprava gramatiky // Úprava slovníku pro kontrolu pravopisu ňĚC- Kontrola různých jazyků // Přidání nebo vytvoření vlastního slovníku Nalezení správné formulace Vylepšení vzhledu pomocí dělení slov Jemné doladění dokumentu Kontrola rozvržení // Jak na vkládání poznámek najdete na straně 62. // Memo //
KAPITOLA 5 // Tvorba často používaných dokumentů // Vytvoření dopisu Vytvoření vzkazu Tolik možných způsobů zobrazení // Vytvoření dokumentu podle libovolné šablony nebo pomocí průvodce Přizpůsobení šablony Vytvoření šablony z dokumentu Sdílení šablon // Kopírování položek mezi šablonami Tvorba stylů od začátku // Návod na tisk obálek naleznete na straně 82. // Úprava existujícího stylu 76 // Styly, šablony a průvodci 77 // Vytvoření posloupnosti stylů 78 // Návrh šablony pro papíry s hlavičkou nahoře 79 // Návrh šablony pro papíry s hlavičkou po straně 80 // Vytvoření vlastní hlavičky 81 // Adresování obálky 82 // KAPITOLA 6 // Vytvoření dlouhého dokumentu 85 // Organizace pomocí stylů // Rychlé aplikování standardizovaného formátování // Příprava vázaného dokumentu // Vytvoření plovoucího záhlaví // Vytvoření proměnlivých plovoucích záhlaví // Vložení dokumentu programu Word // Vložení části dokumentu programu Word // Nalezení položek v dokumentu // Nalezení témat v dokumentu // Reorganizace dlouhého dokumentu // Přidání čísel stránek // Nalezení textu // Nahrazení textu // Nahrazení textu a formátování // Použití různých rozvržení v jednom dokumentu // Vytváření kapitol // Vytvoření souhrnu // Vytvoření obsahu // Aktualizování obsahu // Sledování verzí // Organizování více autorů dokumentu Používání více dokumentů jako jednoho Vytváření křížových odkazů // KAPITOLA 7 // Tvorba odborného dokumentu 119 // // obrázek 1. Obyvatel studované oblasti. // Studovaná oblast je obývána ledními medvědy // Návod na vytvoření titulku naleznete na straně 129. // Vkládání speciálních znaků // Automatické vkládání speciálních znaků // Vkládání speciálních znaků přímo z klávesnice (H2SO4) //
Vkládání horního a dolního indexu 22,5 km2 Tvorba poznámek pod čarou // Změna vzhledu poznámek pod čarou // Úprava poznámek pod čarou // Tvorba vysvětlivek // Tvorba titulků // Číslování nadpisů // Tvorba číslované osnovy // Číslování řádků // Vytvoření rovnice // Vytvoření grafu // Sčítání řádků a sloupců tabulky // Výpočet hodnoty // Počítání tabulkových hodnot vně tabulky Křoupání dat // Kopírování informací z více zdrojů Cizí objekty // Kopírování dat z programu Excel Propojení na data programu Excel Přidání grafu programu Excel , Propojení na graf programu Excel // Vytvoření organizačního diagramu Vytvoření rejstříku // Vytvoření víceúrovňového seznamu s odrážkami Vytvoření seznamů obrázků // KAPITOLA 8 // Vkládání tabulek do dokumentu // Chcete do dokumentu vložit tabulku? Zalistujte na stranu 149. // Vytvoření tabulky // Anatomie tabulky // Tabulka nemusí být jen černobílá - více na straně 162. // Na straně 176 naleznete návod na vkládání obrázků ze skeneru do dokumentu. // Podívejte se na stranu 200 // Přizpůsobení rozvržení tabulky 159 // Změna šířky sloupců a výšky řádků 160 // Změna vzhledu tabulky 162 // Změna vzhledu textu v tabulce 164 // Přesunutí tabulky 166 Novinka2000 // Umístění tabulky 167 Novinka2000 // Změna velikosti tabulky 168 Novinka2000 // Vytvoření velké tabulky 169 // Úprava velké tabulky 170 // Obtékání textu kolem tabulky 172 Novinka2000 // KAPITOLA 9 // Vkládání obrázků do dokumentu 173 // Vložení klipartu 174 // ?21 Vložení obrázku ze souboru 175 // Vložení naskenovaného obrázku 176 Novinka2000 // Ořezání obrázku 177 // Změna rozměrů obrázku 178 // Změna vzhledu obrázku 180 // Obtékání textu kolem obrázku 181 // tül Úprava obrázku 182 Novinka2000 //
Organizování obrázků 184 Novinka2000 // KAPITOLA 10 // Publikování na stole (DTP) 187 // rsi Plovoucí text ve sloupcích 188 // Vytvoření rozvržení vedle sebe 190 Novinka2000 // Tvorba okrajových poznámek 192 // Tvorba nadpisů v řádku 194 // Přizpůsobení mezer mezi znaky 195 // Obtékání textu kolem objektu 196 Novinka2000 // Tvorba plovoucích titulků 198 // Vytvoření ohraničení kolem stránky 199 // Vytvoření uměleckého ohraničení stránky 200 // Vytvoření ohraničení kolem objektu 201 //Vytvoření kresby // Umístění objektu na stránce // Zarovnání objektů // Vytvoření vodoznaku // Nastavení pozadí objektu // Vytvoření popisku // Vytvoření iniciály // Vytvoření citace z textu // Psaní šikmého textu // Plovoucí text mezi automatickými tvary // Plovoucí text v poznámkách v textu // Vytvoření stylizovaného textu // Tisk na vzdálené tiskárně // Vytisknutí dvou stránek najeden list // Tisk miniatur (náhledů) // Jak barevně zvýraznit text naleznete na straně 238 // KAPITOLA 11 // Práce v síti // Čtení dokumentů on-line // Vytvoření on-line dokumentů v programu Word // Vytvoření pozadí // Formátování on-line dokumentu // Sdílení on-line dokumentů // Omezení přístupu k dokumentu // Vytvoření hypertextového odkazu na soubor // Vytvoření hypertextového odkazu na určitou část dokumentu // Vytvoření hypertextového odkazu na část dokumentu programu Excel // Převedení textu na hypertextový odkaz // Zatraktivnění textu // Zvýraznění textu // Používání programu Word v elektronické poště programu Outlook Odeslání zprávy z programu Word Odeslání dokumentu v podobě dopisu Odeslání dokumentu k revizi // Vlastní webová stránka - více na straně 258 // Směrování dokumentu recenzentům 244 // Revize dokumentu 246 // Procházení revizí 248 //
Sloučení revizí 249 // Porovnávání dokumentů 250 // KAPITOLA 12 // Práce na webu 251 // Skok na webovou stránku 252 // Stažení dokumentů z Internetu 253 // Schůze na webu 254 Novinka2000 // Jazyk HTML, program Word a web 256 Novinko2000 // Vytvoření webové stránky 258 Novinka2000 // Převedení dokumentu na webovou stránku 260 Novinka2000 // Formátování webové stránky 261 Novinka2000 // Přidávání prvků na webovou stránku 262 // Rozdělení stránky 264 Novinka 2000 // Přidání obsahu webové stránky 266 Novinka2000 // Úprava publikované webové stránky 267 Novinka 2000 // Publikování webové stránky 268 Novinka20Q0 // Komentování webové stránky 270 // KAPITOLA 13 // Automatizace práce 271 // Vkládání často používaných informací 272 // Vytváření formulářových dopisů 274 // Revize sloučených dokumentů 276 // Vytváření adresních štítků 278 // Adresování obálek podle seznamu adresátů 280 // Vytvoření ocenění 282 // Vytvoření zdroje dat 284 // Úprava dat 286 // Úprava dokumentu sloužícího jako zdroj dat 287 // Začlenění dat z programu Excel 288 // Začlenění dat z programů Access 289 // Výběr záznamů, které se mají sloučit 290 // Podmíněné slučování 292 // Toulky po polích programu Word a úvahy o nich 293 // Individualizace slučovaných dokumentů 294 // Vkládání proměnlivých informací 296 // Zobrazení rozsahu témat na stránce 298 // Vkládání informací o dokumentu 299 // Sledování informací o dokumentu 300 // Řízení automatických změn 302 // Automatické doplňování titulků 304 // KAPITOLA 14 // Přizpůsobení programu Word 305 // Jak používat pomocníka Office se naučíte na straně na straně 309. // Přidání nebo odstranění součástí // Změna složky, do které Word ukládá soubory // Organizování šablon //
Ovládání pomocníka Office // Správa panelů nástrojů // Vytváření vlastních příkazů // Změna způsobu, jakým Word zobrazuje nabídky // Změna způsobu, jakým Word zobrazuje panely nástrojů // Přidávání příkazů do nabídek // Přizpůsobení panelů nástrojů // Urychlení programu Word // Oprava programu Word // Získání více informací // Rejstřík 323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC