Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1988
288 s. : il. ; 24 cm

objednat
500 výt.
Obálka a vazba Vladimír Kalenský
000063967
Rekat.
I. ÚVOD // 1.1. Hierarchie interakcí mezi elementárními částicemi, atomy a molekulami // 1.2. Původ a fenomenologický popis slabých interakcí // 1.3. Třídění van der Waalsových systémů // 1.4. Přehled publikovaných monografií a referátů // II. METODY VÝPOČTU SLABÝCH INTERAKCÍ // II. 1. Obecné poznámky o použitelnosti různých typů kvantověchemických a ostatních metod // 11.2. Metody výpočtu přesných (nerelativistických) energií // 11.2.1. Hylleraasova metoda // 11.2.2. Metoda konfigurační interakce a mnohočásticová poruchová metoda // 11.2.3. Metoda valcnčních struktur // 11.2.4. Poruchová metoda // 11.2.5. Závěrečné poznámky // 11.3. Metoda Hartreeho-Fockova (SCF) // 11.4. Empirické metody // 11.5. Molekulový elektrostatický potenciál (МЕР) a molekulové elektrostatické pole // 11.6. Statisticko-termodynamické zpracování // 11.7. Molekulová dynamika a metoda Monte Carlo // Dodatky // III. POKUSNÉ METODY POSKYTUJÍCÍ INFORMACE O SLABÝCH MEZIMOLEKULOVÝCH INTERAKCÍCH // III. 1. Přehled metod // II 1.2. Elastický rozptyl molekulových paprsků // 111.3. Spektroskopické metody // 111.4. Makroskopické vlastnosti a transportní jevy // IV. APLIKACE V MOLEKULOVÉ FYZICE A CHEMII // IV.1. Fyzikální vlastnosti individuálních van der Waalsových molekul // IV.1.1. Stabilizační energie // IV.1.2. Geometrie: Hyperplochy potenciální energie a jejich stacionární body // IV.1.3. Základní a elektronově vzbuzené stavy: elektronická spektra // IV.1.4, Rotačně vibrační spektroskopie a silové konstanty // IV.1.5. Charakteristiky získané z radiofrekvenční a mikrovlnné spektroskopie // IV.1.6. Ionizační potenciály: Elektronové spektroskopie (PES, PIES, ESCA) // IV.2. Reaktivita van der Waalsových molekul 149 // ІѴ.2.І. Termodynamika tvorby 149 // IV.2.2. Fyzikální adsorpce 151 // IV.2.3. Solvatační energie 156 //
IV.2.4. Rychlost tvorby, přeměny a rozkladu vdW molekul 166 // IV.2.5. Účast van der Waalsových molekul v chemických reakcích 167 // Dodatky 170 // V. APLIKACE V BIODISC1PLÍNÁCH 172 // V.l. Nevazebné intramolekulové a intermolekulové interakce u velkých molekul 172 // V.2. Významné procesy 177 // V.2.1. Rozpouštění inertního plynu a rozdělování látek mezi ncmísitelné kapaliny 177 // V.2.2. Solvatační jevy včetně hydrofobních interakci 182 // V.3. Významné a společné rysy bioreakcí 184 // V.3.1. Rozpoznávací mechanismy a diskriminativni (chirálni) interakce 188 // V.3.2. Enzymatická katalýza a cyklokatalýza 193 // V.3.3. Vliv silných lokálních elektrických polí 197 // V.3.4. Významná úloha entropie 199 // V.4. Interakce mezi vybranými systémy 201 // V.4.1. Úvodní poznámka 201 // V.4.2. Interakce bílkovin s malými systémy a s bílkovinami 205 // V.4.3. Interakce nukleových kyselin s malými a polymerními systémy 210 // V.4.4. Enzym-substrát 222 // V.4.5. Hormon-receptor 224 // V.4.6. Neurotransmiter-receptor 224 // V.4.7. Léčivo-receptor 225 // V.4.8. Antigen-protilátka 226 // V.4.9. Interakce, jichž se účastní membrány a supramolekulové systémy 228 // V.5. Poznámky k mechanismu několika vybraných procesů 229 // V.5.1. Metabolismus cizorodých látek 229 // V.5.2. Anestéze 230 // V.5.3. Chemická karcinogeneze 233 // V.5.4. Model pro barevné vidění 236 // Dodatky 238 // LITERATURA 239 // DODATEK 268 // REJSTŘÍK 286
(OCoLC)21196820
cnb000044004

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC