Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Prostor, 2006
433 s.

objednat
ISBN 80-7260-153-9 (váz.)
Obzor ; sv. 66
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
000064078
Obsah // Předmluva k českému vydání / 13 // Úvod /17 // Diplomová práce na Vassarově koleji v letech 1995-1996 / 17 Dopis studentu fimovi / 21 // 1. Berlín, 1929-1933 / 21 // 2. Praha, 1933-1939 / 22 3. Bukurešť, 1939-1941 /23 // 4. Asie / 30 5. £/>ť/og / 32 Druhý dopis studentu Jimovi /33 Carl Lotus Becker / 41 // kapitola první JAK JSEM SE STAL HISTORIKEM STŘEDNÍ EVROPY / 47 // Mých pět školních let v Anglii, 1946-1951 / 47 Na Yaleu a po něm: dobrodružné výpravy do středoevropské historie / 50 Rakouské dějiny / 52 Německé déjiny / 55 České dějiny / 59 // kapitola druhá BERLÍN A PRAHA: O STRATEGICKÉ VAZBĚ MEZI VOJENSKÝM A POLICEJNÍM MĚSTEM / 69 // Eric Hobsbawm a další historikové geopolitiky / 69 Strategické pouto mezi Berlínem a Prahou / 71 Werner Hegemann, Hermann Ullmann a Envin Hölzle / 71 Postavení Čech ve střední Evropě / 73 Čechy jako německý vojenský problém /75 Česká obrana prostřednictvím policie / 77 Varování mým studentům / 81 // Vojenský Berlín / 82 Praha ovládaná policií / 85 Vojenská vláda versus policejní vláda / 88 // kapitola třetí // MÉ ZAČÁTKY V LĽTECH 1953-1954: ZKOUMÁNÍ DĚLNICKÉHO BERLÍNA PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU /91 // Číňan v Berlíně / 91 Doktorská práce o sociální historii / 92 Zakladatelské období Berlína / 93 Nové časy / 95 Berlín 1953-1954 /96 Navazování kontaktů s berlínskými dělníky / 97 Rozhovory s dělníky - přesvědčenými socialisty
/ 100 Proletářské děti v císařském Berlíně / 103 Několikero zamyšlení / 105 Heinrich Zille /107 Paměti Arnolda Brechta / 108 Dělníci v roce 1914 / 109 // kapitola čtvrtá MOJE HABILITAČNÍ PRÁCE: BERLÍNSKÁ POLICIE VE DVACÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ / 113 // Proč právě policie? / 113 Výmarský Berlín /114 Moderní policie / 117 Navazování kontaktů s berlínskou policií /118 Rozhovory /121 Pořádková policie / 122 Major policie Eduard Kolbe / 124 Vrchní strážmistr Kurt Fleischer / 126 Hlavní policejní komisař Willi Lemke / 127 Policejní strážmistr Hermann Artner / 131 // kapitola pátá BERLÍNSKÁ POLICIE VE DVACÁTÝCH LETECH: DETEKTIVOVÉ V CIVILU / 137 // Berlínské podsvětí / 137 Kriminální policie neboli Kripo / 139 Kriminální rada Albert Lehnhoff / 140 // Kriminální ředitel Werner Togotzes / 141 Kriminální rada Adolf Bauer / 142 Kriminální rada Hoberg / 143 Politická policie /144 Kriminální strážmistr Teigeler / 145 Policejní prezident dr. Johannes Stumm / 147 Závěr / 150 // Sanikov: setkání s agentem KGB v Berlíně / 153 // kapitola šestá PRAHA NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ / 159 // Kouzlo Prahy /159 Poznámka na okraj o Praze v devadesátých letech 20. století / 162 Praha v roce 1906 / 165 Návrat husitů /167 Rakouská umírněnost /168 Jazykové problémy / 169 Agitace za všeobecné hlasovací právo a dělnická práva / 171 Ruská revoluce roku 1905 / 174 Národnostní příslušnost /175 Antimilitarismus
/ 176 Dobrý voják Švejk versus Hejtman z Kopniku / 176 // kapitola sedmá // ELSE URYOVÁ, ERICH KÄSTNER, KAREL ČAPEK A DALŠÍ AUTOŘI. VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ V PRAZE / 181 // Praha za první republiky / 181 Dětské knížky: Else Uryová a příběhy o „Nesthäkchen“ / 185 Erich Kästner / 188 Dětské knížky ve třicátých letech / 192 Bratři Čapkové a Erich Kästner / 193 Ještě jednou Karel Čapek / 197 // kapitola osmá // BERLÍN V PRVNÍCH LETECH HITLEROVY VLÁDY, 1933-1936 / 207 // Vyučování nacistické historie na Vassaru / 207 Nacistický Berlín očima cizinců / 208 Propaganda pro cizince / 209 Chování strany a státu k cizincům / 212 E. B., Američanka žijící v nacistickém Berlíně / 217 // Anglie a appeasement / 219 Berlín a gestapo / 223 // kapitola devátá // PRAGER TAGBLA7TV PRVNÍCH LETECH HITLEROVY VLÁDY / 227 // Hrst informací na úvod / 227 Zprávy z Německa / 230 Horečné přípravy na válku v Praze? / 232 Otevřený odpor Čechů vůči nacistickému Německu: pomoc německým emigrantům / 234 Sudetoněmečtí přeběhlíci / 238 Československá propagandistická válka? / 239 Zamyšlení nad demokracií ve třicátých letech / 241 // kapitola desátá MŮJ OTEC ČÍNSKÝ VYSLANEC A NĚKTEŘÍ DALŠÍ AKTÉŘI MNICHOVSKÉ KRIZE ROKU 1938 / 243 // Hillgruber versus Kundera / 243 Německo a Čína /245 Československo a Čína / 247 Červenec 1937 / 249 Houmptiphongovy závěry / 251 Lone Liang a sudetská krize / 253
České frankofilství a německé frankofilství / 256 Houmptiphong a výpovědi jistých očitých svědků / 257 // kapitola jedenáctá DĚTSKÉ VZPOMÍNKY NA DVĚ VÁLKY: PRAHA 1938-1939, ČCHUNG-ČCHING 1941-1945 /261 // Poražení v dvojím nebezpečí / 26l I. Praha 1938-1939 / 262 Německá okupace 1939 / 264 Dětský exodus / 267 // II. Čína ve válce proti Japonsku / 270 Kchun-ming a Čchung-čching: první dojmy / 273 Návštěva chu-nanské fronty, 1942 / 276 Ve střední škole Kuang-i / 279 Cizinci v Čchung-čchingu / 282 Návrat do Evropy v roce 1945 / 285 O čtyřicet let později: profesor Li na Vassaru / 286 // kapitola dvanáctá NACISTICKÁ VLÁDA V ČECHÁCH / 287 // Ohlédnutí za válečnou Prahou / 287 Ve Státním ústředním archivu v Praze / 289 Hlášení německé policie z Prahy, 1939-1941 / 290 O těžkopádnosti německé byrokracie / 290 Jak nebezpeční byli Češi? / 291 Krátkodobé a dlouhodobé plány nacistického Německa / 291 Potíže s německou národní kázní / 292 Volání po větší tvrdosti vůči Čechům / 295 Nedůslednost německé politiky / 296 Dotýkaly se Němců drobné projevy odporu? / 297 Účinek válečných zpráv na českou veřejnost / 298 Sympatie k Rusku / 299 Češi a Židé / 300 Holocaust v Praze / 301 Proč pogrom na Němce v roce 1945? / 305 // kapitola třináctá PROTINÉMECKÝ ODBOJ V PRAZE / 307 // Obrácený historický obraz / 307 O psaní historie odboje / 309 Český odboj /KK Dvacátý osmý
říjen 1938 / 313 Každodenní odboj obyčejných lidí / 214 Obecný ráz českého odboje / 315 Nucené nasazení / 317 Dovětek k českému odboji: cizinci, kteří chtěli pomáhat / 319 Byl český odboj neúspěšný? / 323 Kutná Hora / 323 Ústí nad Labem / 328 Ota Filip a Sudetoněmecké krajanské sdružení / 331 // kapitola čtrnáctá SETKÁNÍ S NĚMECKÝM ODBOJEM / 333 // Češi a německý odboj / 333 Každodenní odboj: Němci, kteří zachraňovali Židy / 335 Mé kontakty s německým politickým odbojem / 337 Tři vdovy po někdejších německých odbojářích / 339 Madame Falkenhausen / 339 Clarita von Trott zu Solz / 341 // Paní Hedvika Heinzová / 342 Trott, Heinz a Falkenhausen / 343 Alexander von Falkenhausen (1878-1966) /345 Aristokrat / 345 Odbojár / 348 Romantický hrdina / 351 Příběh Wang Te-jina / 354 // kapitola patnáctá 1IOUMPTIPHONG, RUDOLF TURBER K STUDENÁ VÁLKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ / 359 // Celoživotní bádání se chýlí ke konci / 359 Houmptiphong a komunismus / KKK Podplukovník dr. Rudolf Turber / 364 Turberovo dětství v Československu / 365 Houmptiphong a policejní pronásledování v Praze, 1948-1949 / 370 Turber: vznik Stasi / 376 Berlín v době studené války / 378 Světově festivaly mládeže v padesátých letech / 381 Turberovo politické váhání / 385 Konec NDR / 388 Slovo závěrem / 391 // Epilog // Z BERLÍNA DO PRAHY A Z TCHAJ-PEJE DO PHOENIXU: LOUČENÍ V LETECH 1990-1991 /393 // Poznámky / 399
// Rejstřík / 423

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC