Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Autobiografie
Vyd. 1.
Praha : Prostor, 2006
433 s.

objednat
ISBN 80-7260-153-9 (váz.)
Obzor ; sv. 66
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
000064078
Předmluva k českému vydání 13 // Úvod /17 // Diplomová práce na Vassarově koleji v letech 1995-1996 17 Dopis studentu fimovi 21 // 1. Berlín, 1929-1933 21 // 2. Praha, 1933-1939 22 3. Bukurešť, 1939-1941 /23 // 4. Asie 30 5. £/>ť/og 32 Druhý dopis studentu Jimovi /33 Carl Lotus Becker 41 // kapitola první JAK JSEM SE STAL HISTORIKEM STŘEDNÍ EVROPY 47 // Mých pět školních let v Anglii, 1946-1951 47 Na Yaleu a po něm: dobrodružné výpravy do středoevropské historie 50 Rakouské dějiny 52 Německé déjiny 55 České dějiny 59 // kapitola druhá BERLÍN A PRAHA: O STRATEGICKÉ VAZBĚ MEZI VOJENSKÝM A POLICEJNÍM MĚSTEM 69 // Eric Hobsbawm a další historikové geopolitiky 69 Strategické pouto mezi Berlínem a Prahou 71 Werner Hegemann, Hermann Ullmann a Envin Hölzle 71 Postavení Čech ve střední Evropě 73 Čechy jako německý vojenský problém /75 Česká obrana prostřednictvím policie 77 Varování mým studentům 81 // Vojenský Berlín 82 Praha ovládaná policií 85 Vojenská vláda versus policejní vláda 88 // kapitola třetí // MÉ ZAČÁTKY V LĽTECH 1953-1954: ZKOUMÁNÍ DĚLNICKÉHO BERLÍNA PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU /91 // Číňan v Berlíně 91 Doktorská práce o sociální historii 92 Zakladatelské období Berlína 93 Nové časy 95 Berlín 1953-1954 /96 Navazování kontaktů s berlínskými dělníky 97 Rozhovory s dělníky - přesvědčenými socialisty 100 Proletářské děti v císařském Berlíně 103 Několikero zamyšlení 105 Heinrich Zille /107 Paměti Arnolda Brechta 108 Dělníci v roce 1914 109 // kapitola čtvrtá MOJE HABILITAČNÍ PRÁCE: BERLÍNSKÁ POLICIE VE DVACÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ 113 // Proč právě policie? 113 Výmarský Berlín 114 Moderní policie 117 Navazování kontaktů s berlínskou policií /118 Rozhovory /121 Pořádková policie 122
Major policie Eduard Kolbe 124 Vrchní strážmistr Kurt Fleischer 126 Hlavní policejní komisař Willi Lemke 127 Policejní strážmistr Hermann Artner 131 // kapitola pátá BERLÍNSKÁ POLICIE VE DVACÁTÝCH LETECH: DETEKTIVOVÉ V CIVILU 137 // Berlínské podsvětí 137 Kriminální policie neboli Kripo 139 Kriminální rada Albert Lehnhoff 140 // Kriminální ředitel Werner Togotzes 141 Kriminální rada Adolf Bauer 142 Kriminální rada Hoberg 143 Politická policie /144 Kriminální strážmistr Teigeler 145 Policejní prezident dr. Johannes Stumm 147 Závěr 150 // Sanikov: setkání s agentem KGB v Berlíně 153 // kapitola šestá PRAHA NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ 159 // Kouzlo Prahy /159 Poznámka na okraj o Praze v devadesátých letech 20. století 162 Praha v roce 1906 165 Návrat husitů /167 Rakouská umírněnost /168 Jazykové problémy 169 Agitace za všeobecné hlasovací právo a dělnická práva 171 Ruská revoluce roku 1905 174 Národnostní příslušnost 175 Antimilitarismus 176 Dobrý voják Švejk versus Hejtman z Kopniku 176 // kapitola sedmá // ELSE URYOVÁ, ERICH KÄSTNER, KAREL ČAPEK A DALŠÍ AUTOŘI. VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ V PRAZE 181 // Praha za první republiky 181 Dětské knížky: Else Uryová a příběhy o „Nesthäkchen“ 185 Erich Kästner 188 Dětské knížky ve třicátých letech 192 Bratři Čapkové a Erich Kästner 193 Ještě jednou Karel Čapek 197 // kapitola osmá // BERLÍN V PRVNÍCH LETECH HITLEROVY VLÁDY, 1933-1936 207 // Vyučování nacistické historie na Vassaru 207 Nacistický Berlín očima cizinců 208 Propaganda pro cizince 209 Chování strany a státu k cizincům 212 E. B., Američanka žijící v nacistickém Berlíně 217 // Anglie a appeasement 219 Berlín a gestapo 223 // kapitola devátá // PRAGER TAGBLATT V PRVNÍCH LETECH HITLEROVY VLÁDY 227 // Hrst informací na úvod 227
Zprávy z Německa 230 Horečné přípravy na válku v Praze? 232 Otevřený odpor Čechů vůči nacistickému Německu: pomoc německým emigrantům 234 Sudetoněmečtí přeběhlíci 238 Československá propagandistická válka? 239 Zamyšlení nad demokracií ve třicátých letech 241 // kapitola desátá MŮJ OTEC ČÍNSKÝ VYSLANEC A NĚKTEŘÍ DALŠÍ AKTÉŘI MNICHOVSKÉ KRIZE ROKU 1938 243 // Hillgruber versus Kundera 243 Německo a Čína /245 Československo a Čína 247 Červenec 1937 249 Houmptiphongovy závěry 251 Lone Liang a sudetská krize 253 České frankofilství a německé frankofilství 256 Houmptiphong a výpovědi jistých očitých svědků 257 // kapitola jedenáctá DĚTSKÉ VZPOMÍNKY NA DVĚ VÁLKY: PRAHA 1938-1939, ČCHUNG-ČCHING 1941-1945 261 // Poražení v dvojím nebezpečí 26l I. Praha 1938-1939 262 Německá okupace 1939 264 Dětský exodus 267 // II. Čína ve válce proti Japonsku 270 Kchun-ming a Čchung-čching: první dojmy 273 Návštěva chu-nanské fronty, 1942 276 Ve střední škole Kuang-i 279 Cizinci v Čchung-čchingu 282 Návrat do Evropy v roce 1945 285 O čtyřicet let později: profesor Li na Vassaru 286 // kapitola dvanáctá NACISTICKÁ VLÁDA V ČECHÁCH 287 // Ohlédnutí za válečnou Prahou 287 Ve Státním ústředním archivu v Praze 289 Hlášení německé policie z Prahy, 1939-1941 290 O těžkopádnosti německé byrokracie 290 Jak nebezpeční byli Češi? 291 Krátkodobé a dlouhodobé plány nacistického Německa 291 Potíže s německou národní kázní 292 Volání po větší tvrdosti vůči Čechům 295 Nedůslednost německé politiky 296 Dotýkaly se Němců drobné projevy odporu? 297 Účinek válečných zpráv na českou veřejnost 298 Sympatie k Rusku 299 Češi a Židé 300 Holocaust v Praze 301 Proč pogrom na Němce v roce 1945? 305 //
kapitola třináctá PROTINĚMECKÝ ODBOJ V PRAZE 307 // Obrácený historický obraz 307 O psaní historie odboje 309 Český odboj /KK Dvacátý osmý říjen 1938 313 Každodenní odboj obyčejných lidí 214 Obecný ráz českého odboje 315 Nucené nasazení 317 Dovětek k českému odboji: cizinci, kteří chtěli pomáhat 319 Byl český odboj neúspěšný? 323 Kutná Hora 323 Ústí nad Labem 328 Ota Filip a Sudetoněmecké krajanské sdružení 331 // kapitola čtrnáctá SETKÁNÍ S NĚMECKÝM ODBOJEM 333 // Češi a německý odboj 333 Každodenní odboj: Němci, kteří zachraňovali Židy 335 Mé kontakty s německým politickým odbojem 337 Tři vdovy po někdejších německých odbojářích 339 Madame Falkenhausen 339 Clarita von Trott zu Solz 341 // Paní Hedvika Heinzová 342 Trott, Heinz a Falkenhausen 343 Alexander von Falkenhausen (1878-1966) /345 Aristokrat 345 Odbojár 348 Romantický hrdina 351 Příběh Wang Te-jina 354 // kapitola patnáctá 1IOUMPTIPHONG, RUDOLF TURBER K STUDENÁ VÁLKA VE STŘEDNÍ EVROPĚ 359 // Celoživotní bádání se chýlí ke konci 359 Houmptiphong a komunismus KKK Podplukovník dr. Rudolf Turber 364 Turberovo dětství v Československu 365 Houmptiphong a policejní pronásledování v Praze, 1948-1949 370 Turber: vznik Stasi 376 Berlín v době studené války 378 Světově festivaly mládeže v padesátých letech 381 Turberovo politické váhání 385 Konec NDR 388 Slovo závěrem 391 // Epilog // Z BERLÍNA DO PRAHY A Z TCHAJ-PEJE DO PHOENIXU: LOUČENÍ V LETECH 1990-1991 393 // Poznámky 399 // Rejstřík 423

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC