Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2004
309 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-664-8 (váz.)
francouzština
Další názvový údaj z obálky: dějiny, říše a její metropole, politické uspořádání, společenské uspořádání, hospodářství, čas, náboženský život, umění, volný čas
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, mapy, předmluvu, stručné životopisy, věcný a jmenný rejstřík
Bubliografie: s. 286-292
Mezopotámie - dějiny - pojednání
000064081
Obsah // Předmluva...11 // I. DĚJINY ...19 // Předpoklady ...21 // První monarchie a první pokusy o sjednocení ...22 // První říše...24 // Následovníci urské říše a období křehké rovnováhy 29 // Soupeření velkých mocností...30 // Aramejská expanze...33 // Velké říše 1. tisíciletí...34 // Epilog ...35 // Základní chronologie ...38 // Gilgamešova mýtická genealogie...52 // Genealogie Sargonovců ...53 // Nabopolassarova dynastie...54 // II. ZEMĚ A ROZVOJ MÉST...55 // Zeměpisný přehled ...55 // Urbanizace ...57 // Hlavní města, síť měst...60 // Urbanismus...61 // Babylón...64 // Zahrady...68 // Zásobování vodou...71 // III. POLITICKÉ A SPOLEČENSKÉ USPOŘÁDÁNÍ...74 // Společenské třídy ...75 // Společenské třídy ...75 // Hodnostáři ...75 // Pozemková „šlechta“ ...76 // Střední třídy a chudina...77 // OBSAH // Poddaní, služba a otroctví...79 // Otroci ...81 // Deportace obyvatelstva...82 // Cizinci...83 // Politické a správní instituce ...84 // Od Sumeru k Babylónu ...84 // Asýrie v I. tisíciletí...87 // Král...87 // Následník trůnu a otázka nástupnictví...89 // Královská rodina ...90 // Královská družina a královský dvůr...91 // Asyrská vláda...92 // Vláda a správa provincií...93 // Veřejné mínění...95 // Babylónie v 6. století ...96 // Spravedlnost ...97 // Právo...97 // Soudnictví...98 // Finance ...100 // Katastr...101 // Bálu v období urské říše...101 // Státní
pokladna novoasyrské říše...102 // Vojenská moc ...102 // Vojsko...103 // Zbraně a válečné potřeby ...104 // Velení ...107 // Početní stavy...108 // Námořnictvo...108 // IV. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT...109 // Zemědělství...112 // Dobytkářství ...120 // Řemesla a řemeslná výroba...123 // Obchod ...132 // Váhy a míry...136 // Peníze ...137 // V. PROSTOR A ČAS...141 // Prostor...141 // OBSAH // Patero dílů světa...142 // Oas...147 // Kalendář...151 // Měření času ...155 // Přechodové rituály a životní období...156 // VI. NÁBOŽENSTVÍ ...165 // Podstata bohů ...165 // Kdo je to bůh?...168 // Polytheismus...174 // Kosmologie...185 // Úloha člověka: král, kněz. specialista...191 // Svátky ...196 // VII. PÍSEMNICTVÍ A VĚDĚNÍ...198 // Vynález písma...198 // Písmo nebo řeč: dva zdroje moci ...204 // Moudrost...205 // Výuka a šíření děl...222 // Zvláštní znalosti ...225 // Lexikografie ...225 // Matematika, geometrie, astronomie...226 // Lékařství...228 // Magie ...230 // Věštění ...231 // Několik nej významnějších skladeb ...235 // VIII. UMĚNÍ ...239 // Architektura ...239 // Sochařství, malířství a drobná umělecká tvorba...249 // Glyptika...255 // Hudba a tanec ...257 // IX. VOLNÝ ČAS...259 // Hry a sporty...259 // Lov a rybolov ...260 // Jídlo a hostiny...261 // X. SOUKROMÝ ŽIVOT...265 // Samosprávné obce...265 // Dům a nejbližší rodina ...266 // OBSAH // Sexualita ...270 // Péče o
tělo...272 // Oděv a úprava zevnějšku...282 // Stručné životopisy...275 // Orientační bibliografie ...286 // Věcný rejstřík ...293 // Jmenný rejstřík ...303

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC