Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1998
xi,268 s.

objednat
ISBN 80-7226-053-7 (brož.)
Obsahuje rejstřík.
MS Access (software) - příručky
000064186
Obsah ...vii // Úvod... 1 // Slovo o knize ...3 // Obecně o programu Microsoft Access...4 // Základní prostředky pro vytváření databází ...5 // Novinky databáze Access ...7 // Průvodci, tvůrci a doplňkové moduly...7 // Další vybrané novinky Microsoft Access ...10 // Nové možnosti pro vývojáře...13 // Novinky verze Microsoft Access 97 ...15 // Novinky vylepšení výkonu ...15 // Zpožděné zavádění...15 // Jednoduché formuláře a sestavy...15 // Vlastnost „Selhat při chybě“ t...15 // Vylepšené kaskádní zavádění...15 // Vylepšená správa kompilované databáze...15 // Rychlost ovládacího prvku ActiveX...16 // Novinky v práci na síti Internet...16 // Import nebo propojení souborů HTML...16 // Export objektů do formátu HTML ...16 // Průvodce publikováním na WWW ...16 // Přístup к serverům FTP a HTTP ...16 // Datový typ Hypertextový odkaz...17 // Cíle hypertextových odkazů...17 // Hypertextové odkazy na formulářích a sestavách...17 // Ovládací prvek Microsoft WebBrowser ...17 // Další ovládací prvky ActiveX ...17 // Panel nástrojů Síf WWW...17 // Rychlé vyhledávání na síti WWW...17 // Replikace...18 // Příklady vzorových aplikací ...18 // Novinky při spolupráci s jinými aplikacemi...18 // Pomocník Office...18 // Sledování aktivity databáze v deníku programu Outlook...18 // Novinky ve vzorových aplikacích...18 // Novinka ve verzi 97 ...,19 // Novinky v panelech nástrojů, v řádcích
nabídek a v místních nabídkách ...21 // Novinky při práci s daty...21 // Novinky při práci s makry... 22 // Novinky v oknech Modul, Ladicí okno a Prohlížeč objektů ...23 // Okno Modul ...23 // Okno Ladicí okno... 25 // Okno Prohlížeč objektů...25 // Informace o otevírání databáze vytvořené ve formátu předchozí verze programu Access...26 // Kapitola 1: Poprvé v programu Microsoft Access...29 // Spuštění programu Microsoft Access ...31 // Spuštění Microsoft Access s volbami v příkazovém řádku ...32 // Seznam voleb pro spuštění v příkazovém řádku ...33 // První databáze v programu Microsoft Access ...35 // Tabulky ...38 // Základy práce s daty v zobrazení datového listu...39 // Základy práce v návrhovém zobrazení ...41 // Formuláře...43 // Formulářové zobrazení...43 // Návrhové zobrazení...44 // Zobrazení datového listu...47 // Náhled ...48 // Sestavy...48 // Vytvoření sestavy ...49 // Základy práce v návrhovém zobrazení sestavy ...50 // Makra...51 // Vytvoření makra...52 // Příklady podmínek v makrech ...54 // Dotazy ...55 // Typy dotazů ...56 // Vytváření jednoduchých dotazů...59 // Moduly ...67 // Kapitola 2: Tabulky - jejich vytváření a vlastnosti ...69 // Vytvoření tabulky... 71 // Tabulky relační databáze ...84 // Vytvoření relací ...85 // Práce s daty v zobrazení datového listu...91 // Přidání nového záznamu do tabulky...91 // Přidání pole do tabulky ...91 // Vložení
výchozí hodnoty do pole...92 // Kopírování hodnoty stejného pole předcházejícího záznamu ...92 // Úprava dat v poli...92 // Nastavení řetězce nulové délky...94 // Odstranění provedených změn ...95 // Tisk datového listu tabulky ...95 // Kontrola pravopisu v zobrazení datového listu...96 // Kopírování, přesun dat a propojení s jinými aplikacemi ...97 // Převedení tabulky z Microsoft Excelu do databáze Microsoft Access...99 // Adresování dopisů pomocí databáze kontaktů ...100 // Přizpůsobení vzhledu datového listu tabulky ...101 // Práce se sloupci...101 // Přemístění sloupců ...101 // Změna šířky sloupce a výšky řádku ...102 // Ukotvení a uvolnění sloupců...103 // Skrytí sloupců a zobrazení skrytých sloupců...103 // Definice odlišného názvu sloupce v datovém listu ...103 // Další grafické úpravy vzhledu datového listu...104 // Využití klávesnice ...106 // Práce v síti ...107 // Zabezpečení databáze... 110 // Hledání, řazení a filtrování dat ...112 // Vyhledávání určitých výskytů hodnoty ...113 // Použití zástupných znaků ...114 // Hledání dat filtrováním ...•...115 // Filtr podle výběru ... 115 // Filtr podle formuláře...116 // Rozšířený filtr...117 // Kapitola 3: Práce s dotazy ...119 // Využití průvodce při vytváření dotazů ...121 // Vytvoření výběrového dotazu ...122 // Práce v návrhovém zobrazení dotazu ...125 // Tvorba jednoduchého vyhledávacího
dotazu ...125 // Další typy dotazů...130 // Odstranění záznamů z tabulek v relaci 1:N relační databáze ...131 // Sestavení aktualizačního dotazu... 132 // Parametrický dotaz ...134 // Křížové dotazy...136 // Dotazy SQL...140 // Kapitola 4: Tvorba výrazů...143 // Zadání výrazu . . :...145 // Zadání výrazu bez pomoci tvůrce ...145 // Operátory...146 // Příklady výrazů...149 // Tvorba výrazů za pomoci tvůrce ...150 // Kapitola 5: Formuláře...153 // Zobrazení formuláře ...155 // Sekce formuláře ...158 // Vytvoření formuláře...159 // Přidání ovládacích prvků...160 // Typy ovládacích prvků ...162 // Informační formuláře a vlastní dialogová okna ...167 // Tvorba grafů...169 // Vytvoření nového grafu pomocí průvodce...169 // Úprava grafů v okně Microsoft Graph...172 // Úprava datových značek...172 // Osy, mřížka a legenda grafu ...174 // Kapitola 6: Sestavy...177 // Vytváření sestav...179 // Zobrazení sestav...180 // Řazení a seskupování dat v sestavách ...183 // Přizpůsobení vzhledu sestavy...185 // Kapitola 7: Práce s makry...191 // Vytvoření makra...194 // Použití podmínek...197 // Ladění a spouštění maker...199 // Přiklad nastavení hodnoty vlastnosti v odezvě na událost ...205 // Kapitola 8: Moduly... 207 // Kdy použít makra a kdy programové prostředky Visual Basicu?...209 // Struktura programu ve Visual Basicu ...211 // Interní programový editor...212 // Tvorba programového
kódu a jeho spuštění ...215 // Poznámky к tvorbě zdrojového textu ve Visual Basicu pro aplikace...218 // Další postřehy к psaní programů ve Visual Basicu ...221 // Kapitola 9: Databáze Microsoft Access 97 a Internet...231 // Přidání hypertextového odkazu na formulář, sestavu nebo datový list ...233 // Přístup na sít pomocí programového kódu ...237 // Protokoly hypertextových odkazů ...239 // Používání hypertextových odkazů a přístup na sít...240 // Export tabulky, dotazu, formuláře či sestavy do formátu HTML ...241 // Použití statického formátu HTML v aplikacích WWW ...242 // Použití dynamických souborů ASP v aplikacích WWW ...242 // Export datového listu do statického formátu HTML ...243 // Export datového listu do dynamického formátu HTML ...244 // Dodatek A: Instalace Microsoft Accessu...247 // Dodatek B: Přehled akcí jazyka Microsoft Access ...255 // Jazyk definice dat SQL Microsoft Jet ...260 // Jazyk SQL pro manipulaci s daty ...260 // Rejstřík...263

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC